ZET dkmlerde FeSiMg dan tr curuf daha fazla olmaktadır .Curuftan dolayı nozzle

 • Published on
  24-Mar-2018

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • TUNDSH POTA LE DKM YNTEM VE DER DKM

  YNTEMLERYLE KARILATIRILMASI

  Kbra KARAKUZULU, Yaln BADEM, Bur ARAL

  Erkunt Sanayi A., Ankara,

  E-mail: kubra.karakuzulu@erkunt.com.tr

  yalcin.badem@erkunt.com.tr

  burca@erkunt.com.tr

  ZET

  Dkm proseslerinde kalp dolumu Tundish Pota, Otomatik Dkm Oca , manuel ve

  devirmeli dkm arabas" vs gibi yntemler kullanlarak yaplmaktadr. Bu aratrmada

  yntem karlatrlarak; enerji boyutu, hat durular ve zaman kayplar, izolasyon ve s

  kayplar, analiz geileri, yksek hzda alan hatlara uyum, astarlama yntemleri ve

  malzemelerinin karlatrlmas, alyaj malzemesi kullanmlarnn kyaslanmas, cruf hatalar

  oran, dkm sreleri deikenlikleri ve teach-in (paraya adapte edilmi dkm) zellii ele

  alnmtr. Bu kyaslamalar yaplrken retim verimlilii, maliyet ve i gvenlii asndan

  deerlendirilmitir.

  Bu alma, Erkunt Sanayi A..nin 2013 ylndan itibaren kulland Tundish pota ile dkm

  yntemine gei yapma sebepleri ve kullanma balad gnden bu yana tecrbe ettii

  avantajlar ve dezavantajlar ortaya koymay hedeflemektedir.

  Anahtar Kelimeler: Erkunt, Tundish Pota, Dkm Yntemleri, retim Verimlilii, Maliyet,

  gvenlii

  POURING METHOD WITH TUNDISH LADLE AND COMPARING WITH OTHER

  METHODS

  ABSTRACT

  In melting casting processes ,some methods are used in pouring such as tundish ladle,

  automatic pouring furnace and manual pouring car.

  3 mentioned methods are compared at this study in point of energy usage, line stoppage, time

  losses, isolation and loss of heat, changing of chemical analysis, adapting to high speed of

  lines, coating methods and comparing of materials, ratio of slag defects, changing in timing of

  pouring and teach in (specialized pouring to castings).These comparisons have been

  investigated from the view of efficiency of production, cost and operational safety.

  mailto:kubra.karakuzulu@erkunt.com.trmailto:yalcin.badem@erkunt.com.trmailto:burca@erkunt.com.tr

 • This research is about tundish ladle system which has been ran in Erkunt since 2013 and the

  reasons why Erkunt choose using tundish ladle system and also determine advantages and

  disadvantages.

  Key words: Tundish Ladle System, Pouring Methods, Efficience of production, cost,

  operational safety.

  1.GR

  lerleyen teknolojilere paralel olarak dkm yntemlerinde tercih edilen yntemler de

  deimektedir. Sektrdeki rekabetle birlikte kaynaklarn iyi kullanlmas daha da nem

  kazanmaktadr. Dkmhanelerde yaplan ilerin standart hale getirilmesi iin eitli sistemler

  gelitirilmitir. Kalp doldurma yntemini standart hale getiren yntemlerden biri Tundish

  pota ile dkm yntemidir. Tundish pota ile dkm yntemi srece katk salayarak nemli

  rol oynamaktadr.

  Kullanlan kalp doldurma ynteminin standart hale getirilmesi,hat hzna uygun ekilde kalb

  doldurmas hat verimini,kaliteyi etkilemektedir.

  Tundish pota ile dkm yntemi;enerji boyutu,maden beklemeleri,astarlama asndan dier

  kalp doldurma yntemleriyle kyaslanarak avantaj ve dezavantajlar ortaya karlmaktadr.

  2. ENERJ BOYUTU

  Bilindii gibi dkm sektrnde en nemli maaliyetlerin banda enerji boyutu

  gelmektedir.Tundish pota ile dkm;pota refrakter malzemeleriyle birlikte s kaybn en aza

  indirgeyerek ocaktan alnan maden scakln drmekte bylelikle enerjiye byk katk

  salamaktadr.

 • Grafik 1: Ocakta llen Scaklk-Tundish Potada llen Scaklk liki Grafii

  Yukardaki grafikte grld zere ocaktan alnan madenle tundish potada llen scaklk

  arasnda ortalama 60Cscaklk d gzlemlenmektedir.

  Otomatik dkm oca kapasitesi 6 ton olup, 3 ton maden srekli iinde bulunmak

  zorundadr.ODO da stokta bulunan maden stld iin enerji tketimi;manuel dkm arabas

  ve tundish pota ile dkm yntemine kyasla daha fazladr.

  1390

  1400

  1410

  1420

  1430

  1440

  1450

  1460

  1470

  1480

  1490

  1500

  1510

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Scaklk

  Ocaktan alnan pota says

  OCAK C

  TUNDISH C

 • Grafik 2: Otomatik Dkm Oca Brt zgl Tketim Grafii

  Grafik 2. de otomatik dkm ocann ortalama 72,59 kwh/ton eneri harcad

  gzlemlenmektedir.

  Tundish pota ile dkm ynteminde;kendinden stmal bir sistem bulunmad iin enerjiden

  tasarruf salanmaktadr.Kullanlan refrakter malzemelerle birlikte pota astar sya dayanml

  olup; stmal bir sistem gerekliliini ortadan kaldrmaktadr.

  3.HAT DURULARI VE ZAMAN KAYIPLARI

  Gustav Zimmerman kalplama hattndaki paralarn ortalama arl 100-150 kg arasndadr.

  Para arl 120 kg ve st olan ar tonajl ve hat hz yksek olan dkm partilerinde,

  dkm arabas hat hzna yetiememektedir. Bu nedenle maden bekleme durular

  yaanmaktadr.

  Tundish pota ile dkm ynteminde; kalplama hatt zerindeki tundish pota; para arlna

  gre gri dkmlerde 1 ile 1,5 ton arasnda madenle hat srekli olarak beslenmekte; bylelikle

  hattn hzl olmasndan dolay meydana gelen maden bekleme durularnda retim plan

  uygunluuyla birlikte hedef deere yaklamaktadr.

  28252219161310741

  100

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  Observation

  UCL=99,66

  LCL=45,53

  _X=72,59 kWh

  ODO BRT ZGL TKETM

 • Grafik 3: 2012-2014 Maden Bekleme Duru (%)

  Yukardaki grafikte 2012 yl ve 2014 yllar arasndaki maden bekleme duru yzdeleri

  grlmektedir. Grafikten de grld gibi tundish pota ile dkmde hat hz kaynakl maden

  bekleme durular azalmtr.

  Otomatik dkm oca ierisinde min.3 ton maden olmas gerektiinden hattn hzna

  yetiememek gibi bir maden bekleme nedeni yaanmamaktadr.

  4. TUNDSH POTA VE DER DKM YNTEMLER LE GR VE SFERO

  DKME DEMR DKM

  4.1. Tundish Potada Dkm

  Dkm yntemlerinin i kalite ve gvenliini arttrmas ayn zamanda da standart bir prosesi

  yakalamas istenir.

 • Resim 1: Tundish Pota le Dkm Sistemi

  4.1.1. Tundish Pota le Gri Dkm

  Tundish pota ile gri dkm, kalplama hat hzna uyum ve dkm sresini stabilize etmek iin

  olduka avantajldr. Gri dkme demirde bilindii gibi GG20,GG25,GG30 baz metal analizli

  paralar dklmektedir. Bu dkm yntemiyle maksimum verimi yakalayabilmek iin analiz

  geileri ve aralklar olduka nemlidir. Tundish pota ile dkm yntemine geildikten sonra

  btn para analizleri tekrar incelenmi ve mteri artnameleri dorultusunda analiz

  aralklar geniletilmitir. retim plannn uygunluu ise tundish pota ile dkmde verimli ve

  durusuz alabilmek iin en nemli etkendir. Vardiya baznda yaplan retim plannda

  analizler GG20 den balayarak GG30 a doru gitmektedir. Bylelikle tundish pota

  boaltlmadan 1 vardiya boyunca almas hedeflenmektedir. Hat durumuna gre tundish

  potaya 1200 kg maden ilavesi yaplmaktadr.

  Tundish pota operatr kabininde pota iindeki maden miktar, para dkm arl ve

  dkm sresini takip edebilecek otomasyon sistem bulunmaktadr. Tundish potadaki maden

  seviyesi maden scakl, hat hz ve para arl dnlerek operatr tarafndan

  ayarlanmaktadr. Gri maden analizi ncelikli olarak ocak analizi ile takip edilmekte potadan

  parti analizi iin numune alnmaktadr.

 • Grafik 4 : Tundish pota ierisindeki maden miktarna gre Scaklk-Sre likisi

  KW hattndaki tundish potada dklen bir parann analizi yukardaki grafikte gsterilmitir.

  Yukardaki grafikte de grld gibi hat zerindeki birok parann arlna gre analizler

  yaplm ve bylelikle potaya alnacak olan maden miktar belirlenmitir.

  4.1.2 Tundish pota ile sfero dkm

  Tundish pota ile sfero madeni dkm yntemi birok farkl deneme almalar yapldktan

  sonra seri retime alnmtr. Tundish pota ile dkm ynteminde edinilen alma ve dkm

  pratiiyle tundish pota alma pratii ve dier koullar gz nnde dkm srasnda pota

  iinde minimum 250 kg maden bulundurmak zorunludur.

  Sfero dkme demir prosesi parti baznda kontrol gerektirir. Pota iinde en az seviyede maden

  braklarak bir dier pota transferi gerekletirilmektedir.

  Ayn zamanda nceden sfero parti analiz takibi dkm arabas ile dklrken parti bandan

  yaplrken tundish potaya geildiinde parti sonlarndan analiz takibi yaplmaya

  balanlmtr.

  14:02

  13:59

  13:56

  13:5

  4

  13:5

  1

  13:4

  9

  13:4

  7

  13:4

  4

  13:4

  2

  13:4

  0

  13:3

  6

  13:30

  13:26

  13:23

  13:20

  13:16

  13:12

  1420

  1410

  1400

  1390

  1380

  Sre

  Sc

  aklk

  Sisu 3s 2v Kafa KW Sc.-Sre

  kg

  1200

  908

  729

  1618

  1310

  1200

  1460

  1166

  894

  580

  1380

  1067

  848

  584

  1200

  823

  480

 • izelge 1: Tundish potada gri ve sfero dkm ak emas

  4.2. Otomatik Dkm Oca le Dkm

  Otomatik dkm ocanda srekli olarak maden bulunmas gerektiinden analiz ayar ok

  nemlidir.

 • Ocakta alamlandrlan maden sonraki alnacak olan analizin para karakteristiine uygun

  olarak planlanmas gerekmektedir. Otomatik dkm ocanda sfero arj yaplmamaktadr.

  Resim 2: Otomatik Dkm Oca

  4.3. Dkm arabas ile dkm

  Dkm arabas ile dkme ynteminde gri dkme demir iin hat hzna yetiebildii takdirde

  herhangi bir sorun yaanmamaktadr.

  Sfero dkmde ise treatman zamanndan balayarak a etkinlii olarak alma pratiine gre

  baz alnan 7 dk sresini gememesi nemlidir. Buna karn dkm arabasnda hangi pota

  hangi partiler arasnda dkm yapld net olarak bilindiinden para baznda dkm

  kontroll olarak yapmak dkm sonras kontrol salamak asndan daha avantajldr.

  5. STOPPER NOZZLE ETKN KULLANIMI

  ekil 1: Stopper ve nozzle

 • GZ 3 ton kapasiteli tundish potada Grafit esasl stopper ve nozzle malzeme kullanlmaktadr.

  Aparata bal stopper nozzle kavrayarak kalba maden akn kesmektedir. Bu ilem

  tundish pota operatr kabininden otomatik olarak yrtlmektedir Tundish potada i ap 40

  mm apndaki nozzle ve 120 mm uzunluundaki stopperin uygulamalar sonucunda 3

  vardiyada bir deitirilmesi gerektii tecrbesi edinilmitir.

  Daha uyumlu ve daha uzun mrl stopper ve nozzle iin; farkl boyut ve aplardaki stopper

  ve nozzle ile denemeler yaplmtr. . Stopper ve nozzle uyumunu yakalamak iin 40,50 ve 60

  cm apndaki nozzle ile 117 cm,115 cm ve 120 cm uzunluunda eitli radys deerlerine

  sahip stopperler ile denemeler yaplmtr. Yaplan denemeler sonucunda en uyumlu ve uzun

  mrl stopper nozzle n 50 cm apndaki nozzle ve 117 cm uzunluundaki stopper ile

  saland grlmtr. Stopper,nozzle 4 vardiyada bir takm halinde deitirilir.

  Tundish potaya takl stopper ve nozzle n termal oka uramamas, maden alnd ilk esnada

  krlmamas iin potann retime balamadan nce 100 C den balayarak 600 C ye kadar

  stlmas gerekir. Stopper ve nozzle n kullanm mrn uzatmak iin yksek scaklkta

  kullanma hazr halde bekletilmesi gerekmektedir.

  Sfero dkmlerde ise kullanlan stoper ve nozzle etkinlii ok daha nem kazanmaktadr.

  Sfero dkmlerde FeSiMg dan tr curuf daha fazla olmaktadr .Curuftan dolay nozzle

  apnn daralma olasl sz konusudur.Bu nedenle sfero dkmlerde stoper ortasndan geen

  mzrak kullanlmaktadr.Ayn zamanda stoperin yatay dzlemde hareketini salayarak

  ortamda bulunan curuf uzaklatrlmaktadr.

  Otomatik dkm ocanda da stopper nozzle sistemi kullanlr. Burada da stopper nozzle

  deiimi 3 vardiya da yaplr. Ancak stopper dkm kanalnda olduundan stopper deiimi

  tundish potaya gre daha kolaydr.

  Ayn zamanda ODO ierisinde srekli olarak 3 ton maden buluundan termal oka urama

  durumu Tundish potaya gre daha dktr.

  Dkm arabas ile kalp doldurma ynteminde ise araba zerindeki 1,5 ton maden ilerleyen

  hatla birlikte hareket ederek kalplar doldurur.

 • 6. ASTARLAMA YNTEMLER

  6.1 Tundish Pota Astarlama Ve Kullanm mr

  Tundish potada herhangi bir stma olmad iin astarlama srasnda kullanlan refrakter

  malzemelerin sya ve termal oka kar dayanml olmas astar mr ve i gvenlii asndan

  nemlidir. Tundish pota astar mr 4 ile 5 ay arasnda deimektedir. Hafta sonlar pota

  souduunda astar kontrol yaplmas ve tamir gereken blgelere tamir yaplmas

  gerekmektedir. Ayn zamanda pota etrafnda oluan cruflarn temizlenmesi gerekmektedir.

  Pota astarlandktan sonra yaplan lmlerle tundish potann souk yzeyindeki scaklk

  retimde 163 C olmas gerektii llmtr.

  6.2 Otomatik Dkm Oca Astarlanmas Ve Kullanm mr

  Otomatik dkm oca tavsiye edilen ocak astar mr 2 yldr. Otomatik dkm ocann

  ierisinde srekli maden bulunduundan dolay srekli olarak yaplan astar kontrolleri

  nemlidir. Ancak verilen sinter grafiklerine uymak her iki proses iin de astar mr, kalitesi

  ve gvenlii asndan olduka nemlidir.

  6.3 Dkm Arabas Pota Astar Ve Kullanm mr

  Dkm arabasnda kullanlan pota astar Silika bazl refrakter malzeme ve su karmndan

  meydana gelen karmla yaplr. Dkm arabasnn astar mr yaklak 1 ay dr. Verilen astar

  mrleri retim artlarna, kullanlan ocak astar malzemesine gre deimektedir.

 • izelge 2: Tundish potann astarlanma ak emas

  Tundish Potann Astarlanmas

  0,5 mm kalnlnda izolasyon plakas

  denmesi

  zolasyon plakalarnn zerine Al ierikli tulalarn

  denmesi

  ablona betondan ayrlmas iin gres

  ya srlmesi

  ablonun potaya sabitlenmesi

  11,5 cm kalnlnnda

  mikserde hazrlanm betonun

  dklmesi

  ablonun kartlmas

  Sinter grafiine uygun olarak

  potann sinterlenmesi

 • 7.SONU

  Kalp doldurma yntemleri seiminde;hat hzna uygunluk,i gvenlii, maliyet,verimlilik

  gibi nemli faktrler gz nnde bulundurulur.

  Tundish pota ile dkm yntemi prosese adapte edilirken; enerji boyutu,hat hzna

  uyum,standart dkm sresi gibi nemli etkenler deerlendirilmitir.Otomatik dkm oca

  72,59 kwh/ton enerji harcarken;tundish potada enerji tketimi olmamaktadr.Ayn zamanda

  yaltm yksek izolasyon malzemeleriyle pota astar yapldndan scakl 8 dk da 20 C

  dmektedir.Dkm arabas ile hat hzna yetiemezken;tundish pota ile maden bekleme

  durular tecrbe edinildike istenilen hedeflere yaknlamaktadr.

Recommended

View more >