Ziarah Madinah - Madinah Madinah Al-Munawwarh ... Disebelah baginda kemudiannya kubur saidina Abu Bakar…

  • Published on
    06-Jun-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>Ziarah Madinah </p> <p>Madinah Al-Munawwarh merupakan kota suci kedua Islam selepas Makkah Al-Mukarramah. </p> <p>Terletak di sebelah utara kota Makkah. Ia berada di atas ketinggian 625 meter dari paras laut. </p> <p>Batas Tanah suci Madinah adalah di antara Jabal `Iyr di sebelah selatan dan Jabal Thawr di </p> <p>sebelah utara. Jaraknya lebih kurang 16 Kilometer. Di sebelah timur dan barat disempadani </p> <p>dengan dua batuan hitam dipanggil Harrah Syarqiah dan Harrah Gharbiyah. </p> <p>Sejarah Madinah </p> <p>Kota Madinah pada asalnya dikenali dengan nama Kota Yathrib sempena orang yang </p> <p>membuka kota ini iatu Yathrib ibnu Ubayl Ibnu `Iwadh berketurunan dari Nabi Nuh a.s. </p> <p>melalui anaknya Sam ibnu Nuh. Selepas itu `Amalek Bani Imlak telah membuka penempatan </p> <p>dan ladang. </p> <p>Dari sebuah penempatan kecil Yathrib berkembang menjadi sebuah kota dan didiami oleh dua </p> <p>bangsa utama iaitu Yahudi dan Arab. Bangsa Yahudi terdiri dari tiga puak utama Bani </p> <p>Qainuga`, Bani Nadhir dan Bani Qurayzah. Mereka menguasai ekonomi kota Yathrib ini. </p> <p>Sementara itu bangsa Arab pula terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka selalu bertelagah </p> <p>sesama sendiri sehingga kedatangan hamba Allah yang Mulia ke kota mereka. </p> <p>Hijrah Rasulullah saw. </p> <p>Ketika Rasulullah sampai di Quba` sebuah tempat di selatan Madinah baginda berhenti di </p> <p>rumah Kalthum Ibnu Hidam dan baginda membangunkan Masjid di sana. Masjid ini </p> <p>kemudiannya diberi nama Masjid Qubba` dan ia merupakan masjid yang pertama didirikan </p> <p>oleh Rasulullah saw. </p> <p>2 </p> <p>Setelah Rasulullah saw berkampung di sana selama tiga hari , baginda kemudiannya bertolak </p> <p>ke Madinah. Kebetulan hijrah Rasulullah saw itu pada hari Jumaat, apabila masuk waktu zohor </p> <p>Rasulullah saw solat di suatu tempat dan terbinanya masjid yang dikenali sebagai Masjid </p> <p>Jumuah. </p> <p>Apabila Rasulullah saw tiba di Kota Madinah dengan menunggang untanya, orang ramai </p> <p>berebut-rebut memegang tali untanya. Namun baginda dengan penuh adab sopan dan </p> <p>dipolomasi meminta mereka membiarkan unta tunggangannya bergerak bebas dan memilih </p> <p>tempat perhentiannya sendiri. </p> <p>Baginda telah berhenti di atas sebidang tanah tempat mengeringkan buah tamar yang dimiliki </p> <p>oleh dua orang anak yatim peliharaan As`ad ibnu Zurarah. Anak yatim itu bernama Sahlun </p> <p>Ibnu Amru dan Suhaiyl ibnu Amru. </p> <p>As`ad ibnu Zurarah telah memberikan tanah tersebut sebagai hibah (hadiah) kepada </p> <p>Rasulullah saw tetapi baginda menolaknya. Baginda membeli tanah tersebut dengan harga 10 </p> <p>dinar dan dibayar oleh Abu bakar al-Siddiq. </p> <p>Rasulullah saw kemudiannya menjadi tetamu Abu Ayyub Khalid ibnu Zayd al-Ansari. </p> <p>Rumahnya terletak betul-betul di hadapan tanah tersebut. Hampir setahun Rasulullah saw </p> <p>menetap di sana. </p> <p>Masjid Nabawi </p> <p>Pembinaan Masjid Nabawi bermula pada hari kedua ketibaan Rasulullah saw di kota Madinah. </p> <p>Pada asalnya terdapat pohon tamar dan pohon-pohon qharqad yang berduri dan perkuburan </p> <p>bukan orang Islam di tanah tersebut. </p> <p>Setelah kawasan tersebut dibersihkan dan perkuburan lama dipindahkan, Rasulullah saw </p> <p>bersama sahabat-sahabat baginda memulakan pembinaan masjid meliputi kawasan seluas </p> <p>kira-kira 850.5 meter persegi dan 2.9 meter tinggi. Dindingnya dalah dari campuran batu dan </p> <p>3 </p> <p>tanah. Tiangnya dari batang-batang tamar dan atapnya dari pelepah tamar manakala </p> <p>lantainya dari tanah liat. </p> <p>Ia juga tidak mempunyai mihrab dan mimbar pada permulaan pembinaannya. </p> <p>Ziarah Madinah </p> <p>Ziarah Madinah boleh dibahagikan kepada dua perkara. Pertama Ziarah dalam dan kedua </p> <p>ziarah luar. </p> <p>Ziarah Dalam. </p> <p>Kebiasaannya jemaah haji yang tiba di Madinah akan bermukim di sana lebih kurang lapan </p> <p>hari. Pada pagi hari pertama jemaah haji tiba, mereka akan dibawa ziarah dalam. Jemaah haji </p> <p>akan ditunjukkan Babus Salam. Bagi Jemaah lelaki mereka akan masuk melalui Babus Salam </p> <p>kemudian terus ke ruang solat untuk solat tahiyatul masjid. Setelah solat jemaah haji akan </p> <p>ditunjukkan rawdah iaitu kawasan yang disebut oleh Nabi muhammad saw Taman di antara </p> <p>taman-taman syurga. Jika berkesempatan jemaah akan dapat masuk untuk solat dan berdoa </p> <p>di dalamnya. Jika terlalu ramai jemaah haji hendaklah terus menuju Babul Baqi`. </p> <p>Selepas melalui mihrab, di sebelah kiri terdapat ruang yang telah dikepung dengan dinding </p> <p>dan jaring besi yang berukir. Di tengah-tengahnya terdapat tiga lubang yang besar sekali </p> <p>seakan-akan permukaan hajar aswad. Setentang dengan tempat inilah Rasululah saw </p> <p>dimaqamkan. Disebelah baginda kemudiannya kubur saidina Abu Bakar dan diikuti Saidina </p> <p>Umar. Setelah memberi salam dan membaca doa jemaah haji hendaklah terus keluar ke Babul </p> <p>Baqi`. </p> <p>Di luar masjid, setentang dengan Babul Baqi` terletak perkuburan bagi`. Jika berkesempatan </p> <p>jemaah haji lelaki bolehlah menziarahi perkuburan Baqi`. Perkuburan Baqi` biasanya dibuka </p> <p>diantara selepas subuh sehingga jam 8.30 pagi dan selepas asar sahaja. </p> <p>4 </p> <p>Bagi jemaah haji wanita mereka akan dibawa ke hadapan Babus Salam sahaja. Kemudian </p> <p>mereka akan dibawa di hadapan Masjid Nabawi. Di sana jemaah haji wanita akan ditunjukkan </p> <p>Qubbatul Khadra` (kubah hijau). Di bawah kubah hijau itulah Rasulullah saw bersemadi. </p> <p>Jemaah wanita hanya memberi salam kepada Rasulullah saw dan dua orang sahabatnya dari </p> <p>kawasan berkenaan kemudian mengadap kiblat untuk membaca doa. </p> <p>Jemaah haji wanita kemudian ditunjukkan perkuburan Baqi` dari luar. Setelah membaca doa </p> <p>untuk ahlul Baqi` mereka kemudiannnya memasuki masjid melalui Babul Ali atau pintu </p> <p>bernombor 29. Sebelum ke rawdah jemaah haji terpaka menunggu giliran untuk memasuki </p> <p>kawasan rawdah secara kumpulan. Kebiasaanya jemaah haji wanita dibenarkan masuk ke </p> <p>kawasan rawdah mengikut kumpulan benua. </p> <p>Ziarah luar. </p> <p>Pada pagi keesokkannya jemaah haji akan dibawa ziarah luar. Jemaah haji akan dibawa </p> <p>melawat kawasan yang bersejarah. </p> <p>Masjid Quba`. </p> <p>Masjid Quba` terletak di perkampungan Bani Amru ibnu Auf iaitu kira-kira tiga kilometer ke </p> <p>selatan dari Kota Madinah. </p> <p>Rasulullah saw tiba di Quba` pada hari Isnin 12 Rabiul Awwal bersamaan 20 September 622M. </p> <p>Masjid in dibina di atas sebidang tanah tempat pengeringan tamar milik Kulthum ibnu Hadam. </p> <p>Ia dinamakan Masjid Quba` sempenan nama sebuah perigi yang berada di tempat tersebut. </p> <p>Setelah selesai pembinaan masjid Rasulullah saw bersama sahabat solat berjemaah secara </p> <p>terbuka berkiblatkan Baitul Maqdis. </p> <p>5 </p> <p>Masjid ini mempunyai kelebihannya tersendiri. Allah swt merakamkan di dalam surah al-</p> <p>Taubah ayat 108 tentang kelebihan bersolat di dalamnya. Firman Allah swt yang bermaksud: </p> <p>Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut </p> <p>kamu bersolat di dalamnya.. </p> <p>Rasulullah saw bersabda: </p> <p> Barangsiapa yang keluar dari rumahnya kemudian sampai di Masjid Quba` dan </p> <p>bersembahyang di dalamnya baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah.: </p> <p>-Riwayat Nasa`iy dan ibn Majah. </p> <p>Uhud </p> <p>Jabal Uhud atau bukit Uhud berwarna kemerah-merahan terletak 5 kilometer ke utara Kota </p> <p>Madinah. Ia memanjang membatasi kawasan shuhada` Uhud. </p> <p>Terdapat satu bulatan besar atau roundabout besar dibina di sekeliling perkuburan shuhada </p> <p>Uhud. Di belakangnyalah terletak bukit yang kemerah-merahan di kenali sebagai Jabal Uhud </p> <p>manakala di dalam bulatan besar itu terletak perkuburan shuhada`, Bukit Rumah iaitu bukit </p> <p>yang ditempatkan 50 orang pemanah dan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Uhud. </p> <p>Di kawasan masjid inilah Saidina Hamzah terbunuh dan gugur syahid. Beliau dikebumikan di </p> <p>tempat jasadnya terbunuh. Selain saidina Hamzah dua kibarul muslimin antaranya Abdullah </p> <p>ibn Jubair al-ansari (ketua barisan pemanah) dan Mus`ab ibn Umair (pemegang panji-panji </p> <p>Islam). Hampir 70 orang ahabat terbunuh, enam di kalangan mereka dari Muhajirin dan </p> <p>bakinya dari al-Ansar. </p> <p>Ketika pasukan pemanah turun dari Bukit Rumah kerana menyangkakan perang sudah tamat, </p> <p>pasukan berkuda yang dipimpin Khalid ibn Walid dan Ikrimah ibn Jahal telah membunuh baki </p> <p>tentera pemanah di atas bukit rumah. Lantaran itu, tentera muslimin terkepung dari sebelah </p> <p>depan dan belakang (barat daya). </p> <p>6 </p> <p>Ketika perang berkecamuk inilah, sahabat Rasulullah merapatkan barisan, membentengi </p> <p>Rasullullah saw. Saidina Hamzah telah dilembing oleh tentera musuh. Abdullah ibn Zubair </p> <p>telah dibunuh di atas bukit Rumat mempertahankan amanat baginda rasul. Pada ketika itulah, </p> <p>Mus`ab ibn Umair mempertahankan Rasulullah saw. Tangan kanannya terputus akibat ditetak </p> <p>oleh musuh. Beliau menggunakan tangan kirinya untuk berlawan. Terputus tangan kirinya, </p> <p>beliau menggunakan kedua-dua lengannya untuk memegang panji-panji Islam. </p> <p>Tatkala Rasulullah saw terperosok akibat tentangan musuh dan hampir-hampir dipenggal oleh </p> <p>tentera musyrikin, Mus`ab membantingkan badannya untuk melindungi Rasulullah saw dari </p> <p>dibunuh. Maka terbunuhlah Mus`ab ibn Umair, syahid mempertahankan nyawa semulia-mulia </p> <p>makhluk. Lalu panji-panji itu disambutlah oleh Ali Karamallahhuwajhah. </p> <p>Sahabat-sahabat Nabi membawa baginda berundur ke belakang lalu terus menaiki Bukit Uhud. </p> <p>Bukit Uhud bergoyang kerana malu tubuhnya dinaiki makhluk yang paling mulia. Bersabdalah </p> <p>Nabi saw: Isbat ya Uhud. Tetaplah engkau wahai uhud. Bukankah makhluk yang paling muli </p> <p>berada di atasmu bersama shahidain(dua sahabat yang akan syahid iaitu Umar dan Uthman). </p> <p>Setelah berundur di atas Bukit Uhud, Rasulullah di tempatkan di sebuah gua yang kecil yang </p> <p>hanya menempatkan empat orang di dalamnya. Rasulullah asw terbaring tidak sedarkan diri </p> <p>manakala para sahabat berkubu di bawah bukit bagi menyekat serangan kaum musyrikin. </p> <p>Terselamatlah Islam dengan terselamatnya utusan Allah dan penulis telah melawat gua ini. </p> <p>Memang benar kata orang, bau yang harum dapat dirasai sehingga ke hari ini. </p> <p>Masjid Al-Qiblatain </p> <p>Masjid ini merupakan tempat mengerjakan solat bagi Bani Salamah terletak kira-kira di barat </p> <p>laut Kota Madinah. Masjid ini diberi nama Qiblatain sempena peristiwa turunnya wahyu dari </p> <p>Allah swt agar Rasulullah saw menukarkan qiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. </p> <p>7 </p> <p>Peristiwa turunnya ayat wahyu Allah saw ketika Baginda sedang solat zohor pada rakaat yang </p> <p>kedua. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 144Maka sesungguhnya kami akan </p> <p>memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai, oleh itu palingkanlah mukamu ke aras </p> <p>masjidil haram... </p> <p>Rasulullah saw segera mengubah arah kiblat dengan berpusing ke belakang (180 darjah) lalu </p> <p>mengadap ke baitullah berbetulan dengan al-Mizan (Pancur Emas).Lantaran itu, pada waktu </p> <p>asar semasa di Masjid Nabawi, Rasullah saw membetulkan kiblatnya setentang dengan Masjidil </p> <p>Haram. </p> <p>Masjid Tujuh atau Khanda` </p> <p>Salah satu tempat yang perlu dilawati oleh jemaah haji ialah masjid tujuh atau tempat </p> <p>berlakunya perang khanda`. Masjid tujuh ini terletak di atas Bukit Sila`.Tujuh Masjid ini dibina </p> <p>di atas tujuh khemah perkubuan sahabat. </p> <p>Perang Khanda` ini berlaku pada bulan syawal tahun ke lima hijrah. Rasulullah saw menerima </p> <p>pandangan Salman al-Farisi untuk membina parit besar. Panjangnya lebih kurang 2.5 km, </p> <p>lebarnya empat meter dan dalamnya tiga meter. </p> <p>Musyrikin Makkah datang dari arah selatan Kota Madinah tetapi terpaksa menuju ke utara kota </p> <p>ini kerana bahagian selatan dipenuhi oleh bukit-bukau. Strategi Khanda` inilah yang </p> <p>digunakan oleh Rasulullah saw untuk menentang tentera Ahzab. </p> <p>Ketika saat genting inilah Yahudi Bani Quraizah mengkhianati Nabi saw. Nabi memerintah </p> <p>sekumpulan sahabat memerangi mereka. 600 sahabat diketuai oleh Saidina Ali mengepung </p> <p>dan menawan mereka. </p> <p>8 </p> <p>Ketika tiada perubahan dan saat semakin genting, tiada apa-apa perubahan beberapa sahabat </p> <p>termasuk Salman dan seorang sahabat lagi yang baru masuk Islam memohon keizinan </p> <p>Rasulullah saw untuk memecah-belahkan musuh dengan meniupkan perasaan curiga </p> <p>mencurigai. Apakah jaminan engkau bahawa kaum musyrikin tidak akan meninggalkan engkau </p> <p>jika mereka kalah memerangi Muhammad kata sahabat ini. Pemimpin Bani Quraizah pantas </p> <p>meminta jaminan kepada Abu Sufian. Sebelum itu, Abu Sufian telah dihasut bahawa Bani </p> <p>Quraizah telah belot kepada Rasulullah dan akan datang meminta jaminan. Maka sahlah </p> <p>khabar dari sahabat nabi ini maka mulalah terpecahnya benteng kepercayaan tentera Ahzab. </p> <p>Sementara itu, Rasululah saw berulang-alik ke tempatnya bermunajat. Kali ketiga Rasulullah </p> <p>saw bermunajat lalu baginda bersembahyang dua rakaat memohon pertolongan Allah. </p> <p>Lantaran itu, Allah kabulkan permintaan baginda lalu dikirimkan ribut pasir sehingga kaum </p> <p>musyrikin ketakutan dan bertempiaran lari ke Makkah. </p> <p>Rumusan. </p> <p>Demikianlah, kisah-kisah tempat bersejarah yang boleh dilawati oleh bakal-bakal haji. </p> <p>Terdapat banyak lagi tempat bersejarah dan menarik untuk dilawati dan dihayati kisahnya oleh </p> <p>bakal-bakal haji di antaranya perigi Uthman yang berhampiran dengan Masjid Quba` dan </p> <p>Khal`ah berhampiran masjid Jumuah. </p> <p>Semoga menziarahi Madinah ini menepati hadith Nabi yang bermaksud: kembalinya iman di </p> <p>Madinah itu seperti kembalinya ular ke sarang. Wallahu a`lam. </p> <p>Penulis : Haji Mohd Razali bin Zakaria </p> <p>Pengurus (Penerbitan Haji) </p> <p>Lembaga Tabung Haji </p>