Zmiany w rządowej procedurze legislacyjnej – nowy Regulamin pracy Rady Ministrów

  • Published on
    29-Jan-2016

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zmiany w rzdowej procedurze legislacyjnej nowy Regulamin pracy Rady Ministrw. Rzdowe Centrum Legislacji Warszawa, padziernik 2013 r. Regulamin dotychczasowy. mao czytelna systematyka wewntrzna regulacje nieadekwatne do aktualnych wyzwa bdna interpretacja. Cel nowych regulacji. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Tytu prezentacji</p> <p>Zmiany w rzdowej procedurze legislacyjnej nowy Regulamin pracy Rady MinistrwRzdowe Centrum LegislacjiWarszawa, padziernik 2013 r. 1</p> <p>Rzdowe Centrum LegislacjiRegulamin dotychczasowymao czytelna systematyka wewntrznaregulacje nieadekwatne do aktualnych wyzwabdna interpretacjaRzdowe Centrum Legislacji2Cel nowych regulacjiuporzdkowanie trecijasne opisanie poszczeglnych procedurwzmocnienie roli i zakresu konsultacji zewntrznychwprowadzenie podanych zmian i uzupenienowe rozwizania formularze i instrukcje postpowania</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji3Cel uporzdkowanie trecirozrnienie:uzgodnie ( 35)opiniowania ( 38)konsultacji ( 36)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji4Cel janiejsze procedurydzia III wsplny dla wszystkich typw dokumentw rzdowychw dziale IV odrbnoci dla poszczeglnych typw dokumentw</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji5Cel wzmocnienie konsultacjikonsultacje zewntrzne jako zasada ( 36 ust. 1 i 2)realizacja przy uwzgldnieniu pilnoci, zoonoci projektu oraz jego skutkw zaniechanie konsultacji wymaga formalnego wyjanienia ( 28 ust. 4, 102 ust. 2)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji6Cel wzmocnienie konsultacjipartycypacja obywatelska i rwne traktowanie podmiotw zewntrznychportal konsultacji on-line Ministerstwa Gospodarkiplanowane ujednolicenie regu dla wszystkich podmiotw rzdowych</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji7Cel wzmocnienie konsultacjimoliwy udzia uczestnikw konsultacji w konferencji uzgodnieniowej ( 47 pkt 1)moliwo odrbnej konferencji dla uczestnikw konsultacji ( 47 pkt 2)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji8Cel wzmocnienie konsultacjiraport z konsultacji jako nowy typ dokumentu ( 51 ust. 1, 60 ust. 3 pkt 2, 83 ust. 2 pkt 2 )Rzdowe Centrum Legislacji9Cel wprowadzenie zmian i uzupeniezakres wykazu prac legislacyjnych bez zmian ( 25 ust. 1)okrelenie zakresu wykazu prac programowych strategie, programy, inne dokumenty planistyczne ( 25 ust. 2)Rzdowe Centrum Legislacji10Cel wprowadzenie zmian i uzupenieskierowanie projektu dokumentu legislacyjnego do uzgodnie lub konsultacji moe by uzalenione od sporzdzenia OSR oraz jej oceny przez KPRM ( 32 ust. 1)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji11Cel wprowadzenie zmian i uzupenietest regulacyjny do projektu zaoe oraz do ustawy opracowywanej bez zaoe ( 102 ust. 1, 128)OSR do projektu ustawy na podstawie zaoe ( 28)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji12Cel wprowadzenie zmian i uzupenieuwagi do ustawy opracowywanej na podstawie zaoe mona pozostawi bez rozpatrzenia, jeeli podwaaj rozstrzygnicia z etapu zaoe ( 120 ust. 2)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji13Cel wprowadzenie zmian i uzupenieokrelenie celu udziau w konferencji uzgodnieniowej ( 45 ust. 2)domniemany skutek nieuczestniczenia w konferencji ( 45 ust. 1)ustalenia konferencji wi uczestnikw ( 48 ust. 5)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji14Cel wprowadzenie zmian i uzupenieobjcie Regulaminem trybu rozpatrywania dokumentw przez stay Komitet Rady Ministrwprojekty aktw wykonawczych przekazywane na KRM z projektem ustawy ( 60 ust. 3 pkt 7)Rzdowe Centrum Legislacji15Cel wprowadzenie zmian i uzupenieuwagi zgoszone na KRM po terminie ( 65 ust. 2 pkt 2):mog zosta nierozpatrzonemog spowodowa odroczenie rozpatrzenia dokumentuRzdowe Centrum Legislacji16Cel wprowadzenie zmian i uzupeniekwestie redakcyjne na etapie uzgodnie rozstrzyga organ wnioskujcy samodzielnie ( 49 ust. 3, 65 ust. 3, 88 ust. 3), na etapie KRM/RM komrka KPRMuwagi legislacyjne rozstrzyga RCL samodzielnie lub we wsppracy z organem wnioskujcym ( 49 ust. 3, 65 ust. 3, 88 ust. 3)Rzdowe Centrum Legislacji17Cel wprowadzenie zmian i uzupeniewzmocnienie roli przewodniczcego komisji prawniczej w trakcie rozstrzygania spornych zagadnie ( 75 ust. 2-4)Rzdowe Centrum Legislacji18Cel wprowadzenie zmian i uzupenieOSR ex-post nowy element procedurymoe zleci RM lub jej organ pomocniczy ( 152 ust. 1 pkt 1)moe wynika z testu regulacyjnego zaoe lub OSR projektu ustawy ( 152 ust. 1 pkt 2)z inicjatywy wasnej czonka Rady Ministrw ( 152 ust. 2)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji19Cel wprowadzenie zmian i uzupenieuregulowanie wprost procedury dot. rozporzdze i zarzdze Prezes Rady Ministrwuregulowanie wprost procedury dot. rozporzdze ministrw</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji20Cel wprowadzenie zmian i uzupeniezasady sporzdzania tekstw jednolitych zgodne z dotychczasowymi ustaleniami:projekt przygotowuje minister, ktry by organem wnioskodawc ( 158 ust. 1)uzgodnienia z RCL dot. tekstw podpisywanych przez PRM ( 158 ust. 2)</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji21Cel wprowadzenie zmian i uzupeniezarzdzenia ministrw i akty normatywne innych organw administracji rzdowej do regulacji wewntrznej waciwych urzdw</p> <p>Rzdowe Centrum Legislacji22Cel nowe rozwizania formularzetest regulacyjny do zaoe sporzdzany na formularzu ( 102 ust. 3)OSR sporzdzany na formularzu ( 28 ust. 5)formularze dostpne na stronie KPRMRzdowe Centrum Legislacji23Cel nowe rozwizania instrukcje postpowaniainstrukcje jako dodatkowe wsparcie ( 23 w zw. z 171)jzyk instrukcji a jzyk prawnyupublicznienie na stronach RCLRzdowe Centrum Legislacji24Dzikuj za uwagMaciej BerekRzdowe Centrum Legislacji25</p>