Znaczenie wody w życiu człowieka

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    176

  • Download
    1

Transcript

Znaczenie wody w yciu czowieka - sposoby oszczdzania wody. Konspekt lekcji otwartej w klasie I.PO ZAJCIACH UCZE : - wyjania wykorzystanie wody w domu, - zna sposoby oszczdzania wody w domu, - rozumie, jakie jest znaczenie wody w yciu kadego organizmu, - rozumie potrzeb wspdziaania w realizacji dziaa zwizanych z oszczdzaniem wody, - wskazuje zachowania prowadzce do mdrego wykorzystania wody, - rozumie potrzeb segregacji mieci, - ukada zdania z rozsypanki wyrazowej, - wyraa myli w formie zdania, - podpisuje wyrazem ilustracj, - przyporzdkowuje danej liczbie liter, - odczytuje wyrazy, zdania. PRZEBIEG LEKCJI : 1. Uoenie z rozsypanki wyrazowej zdania - hasa zaj : Woda to najwikszy skarb na Ziemi. - wyjanienie hasa, nawizanie wykorzystania wody w gospodarstwie domowym. 2. Prba odpowiedzi na pytanie : do czego wykorzystujemy wod w domu ? wiczenia z kropelkami - przyporzdkowanie podpisw do kropelek ilustrujcych wykorzystanie wody w domu ( karta pracy nr 1 ). 3. Rozszyfrowanie wiadomoci zakodowanej przez zaprzyjanion kropelk ( karta pracy nr 2 ). Rozwizanie : Oszczdzaj wod. 4. Rozmowa na temat znaczenia oszczdzania wody. Umieszczenie w konturze dzbana kropelek - wizytwek. wiczenie to ma na celu uwiadomienie dzieciom, e kada kropelka wody jest bardzo cenna, poniewa dua ilo zaoszczdzonych kropel to zaoszczdzony dzban lub szklanka wody . Zabawa - przeniesienie dzbana z wod . 5. Prba ustalenia mdrych sposobw oszczdzania wody : Zawsze dobrze zakrcaj kran. Bierz krtki prysznic. Kp si w wannie czciowo napenionej wod.

Zakr wod, kiedy szczotkujesz zby. Nie myj naczy pod biec wod. Wczaj pralk automatyczn dopiero wtedy, kiedy uzbiera si peny bben prania. 6. Rozmowa na temat dbaoci o czysto rzek, jezior, staww, mrz. Odczytanie zaszyfrowanych hase : papier, metal , plastyk . Segregacja mieci znalezionych nad rzek Bbr. 7. Zakoczenie zaj. Podczas zaj wykorzystano materiay pomocnicze do realizacji polsko - amerykaskiego projektu "Bkitny Kciuk" pt. Podaj wodzie pomocn do . Opracowanie : Iwona Kubik, Grayna Kwieciska, Maria Ulanik - Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej . Krakw, 1998. Opracowanie i prowadzenie : Joanna Kawka