Znaczenie wody w życiu człowieka

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    176

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>Znaczenie wody w yciu czowieka - sposoby oszczdzania wody. Konspekt lekcji otwartej w klasie I.PO ZAJCIACH UCZE : - wyjania wykorzystanie wody w domu, - zna sposoby oszczdzania wody w domu, - rozumie, jakie jest znaczenie wody w yciu kadego organizmu, - rozumie potrzeb wspdziaania w realizacji dziaa zwizanych z oszczdzaniem wody, - wskazuje zachowania prowadzce do mdrego wykorzystania wody, - rozumie potrzeb segregacji mieci, - ukada zdania z rozsypanki wyrazowej, - wyraa myli w formie zdania, - podpisuje wyrazem ilustracj, - przyporzdkowuje danej liczbie liter, - odczytuje wyrazy, zdania. PRZEBIEG LEKCJI : 1. Uoenie z rozsypanki wyrazowej zdania - hasa zaj : Woda to najwikszy skarb na Ziemi. - wyjanienie hasa, nawizanie wykorzystania wody w gospodarstwie domowym. 2. Prba odpowiedzi na pytanie : do czego wykorzystujemy wod w domu ? wiczenia z kropelkami - przyporzdkowanie podpisw do kropelek ilustrujcych wykorzystanie wody w domu ( karta pracy nr 1 ). 3. Rozszyfrowanie wiadomoci zakodowanej przez zaprzyjanion kropelk ( karta pracy nr 2 ). Rozwizanie : Oszczdzaj wod. 4. Rozmowa na temat znaczenia oszczdzania wody. Umieszczenie w konturze dzbana kropelek - wizytwek. wiczenie to ma na celu uwiadomienie dzieciom, e kada kropelka wody jest bardzo cenna, poniewa dua ilo zaoszczdzonych kropel to zaoszczdzony dzban lub szklanka wody . Zabawa - przeniesienie dzbana z wod . 5. Prba ustalenia mdrych sposobw oszczdzania wody : Zawsze dobrze zakrcaj kran. Bierz krtki prysznic. Kp si w wannie czciowo napenionej wod.</p> <p>Zakr wod, kiedy szczotkujesz zby. Nie myj naczy pod biec wod. Wczaj pralk automatyczn dopiero wtedy, kiedy uzbiera si peny bben prania. 6. Rozmowa na temat dbaoci o czysto rzek, jezior, staww, mrz. Odczytanie zaszyfrowanych hase : papier, metal , plastyk . Segregacja mieci znalezionych nad rzek Bbr. 7. Zakoczenie zaj. Podczas zaj wykorzystano materiay pomocnicze do realizacji polsko - amerykaskiego projektu "Bkitny Kciuk" pt. Podaj wodzie pomocn do . Opracowanie : Iwona Kubik, Grayna Kwieciska, Maria Ulanik - Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej . Krakw, 1998. Opracowanie i prowadzenie : Joanna Kawka</p>

Recommended

View more >