Zsoldos a - II. András Aranybullája

 • Published on
  15-Oct-2015

 • View
  164

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdfdsf

Transcript

 • Karcsonyi Jnos, amikor 1899. novem-ber 13-n a Magyar Tudomnyos Akadmia II. Osztlynak lsn felolvasta azAranybulla keletkezsrl szl utbb a dekrtum trtnetnek kutatsbanjoggal mrfldknek tartott rtekezst, eladst mentegetzssel kezdteamiatt, hogy e sokat trgyalt tmval ll a tuds trsasg nyilvnossga el.1

  Csaknem 111 v elteltvel egy effle bevezet indokolatlannak ltszik, hiszen azAranybullt manapsg inkbb emlegetni szoks, semmint tudomnyos vizsglattrgyv tenni, ami alighanem annak ksznhet, hogy egyfajta szakmai kz-megegyezs uralkodik a tekintetben, miszerint az Aranybullval kapcsolatoskrdsekre a kutats megnyugtat vlaszokat adott mr. E vlekedst mind ezidig magam is osztottam, gy az albbiakban, amikor is ksrletet teszek e meg-ingathatatlannak ltsz hit megalapozott voltnak ktsgbevonsra, legalbbannyi az nkritika, mint a kritika.

  Az Aranybullrl rtve a kifejezs alatt itt s a kvetkezkben a II. And-rs kirly ltal 1222-ben kiadott kivltsglevlbe foglalt dekrtumot az a kp ljelenleg, mely szerint annak kiadsra 1222 mjusnak vge eltt kerlt sor,mgpedig azrt, mert a II. Andrs politikjnak mindenekeltt szertelen tlz-sokba es birtokadomnyozsainak ellenzi ltal kirobbantott mozgalomrknyszertette arra az uralkodt. A mozgalom ln Andrs btyja, az 1204-benelhunyt Imre kirly httrbe szortott egykori bizalmasai lltak, tmegeit pedigrszint a fggetlensgket a birtokadomnyozsok rvn megersdtt elkelkhatalmtl flt, a korban kirlyi szervienseknek nevezett szabad kisbirtokosok,rszint a vrispnsgok birtokait sem kml adomnyok miatt a magnfldesrifggsbe kerlstl fl vrjobbgyok s vrnpek biztostottk, de szmthatotta mozgalom az egyhz tmogatsra is, mely a kirly gazdasgpolitikjnak sz-mos elemt helytelentette. 1222 tavaszn e mozgalom gyzelme kvetkeztbena kirly knytelen volt elmozdtani tisztsgeikbl addigi bizalmasait Szknembli Barc fia Mikls ndort s trsait , s az elgedetlenek vezeti kerltek a

  TRTNELMI SZEMLE LIII (2011) 1:138

  ZSOLDOS ATTILA

  II. Andrs Aranybullja*

  * A tanulmny a 2010. oktber 21-n elhangzott akadmiai szkfoglal elads szerkesztett vlto-zata.

  1 Karcsonyi Jnos: Az aranybulla keletkezse s els sorsa. MTA, Bp., 1899. (rtekezsek a trt-neti tudomnyok krbl XVIII/7.) 3.

  TANULMNYOK

 • kirlyi tancs kulcspozciiba, lkn Csand nembli Vejte fia Tdorral, az jndorral, akik kiadattk II. Andrssal az Aranybullt, mely ennek megfelelentkrzi a mozgalom f kvetelseit: az ltalnos srelmek orvoslsn tlmenenegyfell a kirly addig kvetett politikjval szemben fogalmaz meg rendelkez-seket, msfell pedig a kirlyi szerviensek jogait foglalja rsba. Nem sokkal atrvny megszletst kveten azonban az Aranybulla kiadst elrk meg-buktak, s jra az elkelk Barc fia Mikls ltal vezetett csoportjnak tagjai ke-rltek a fbb mltsgokba. Az Aranybulla kiadst kiknyszertk azonbannem nyugodtak bele az esemnyek ilyetn fordulatba, hanem a kirlyiszerviensek s a vrispnsgi npek tmogatsval jabb mozgalmat robban-tottak ki, s II. Andrs ismt knytelen volt meghtrlni. A viharos politikaihelyzetet vgl az uralkod oly mdon csendestette le, hogy, tszervezve a ki-rlyi tancsot, a legjelentsebb mltsgokat olyan elkelknek juttatta l-kn Kn nembli Gyulval, az 1222. v immr negyedik ndorval , akik a ko-rbbi politikai kzdelmekben nem vettek rszt, vagy legalbbis fszerepet nemjtszottak.

  A fentiek szerint sszefoglalhat jelen ismereteink megalapozi KarcsonyiJnos s Erdlyi Lszl voltak. Karcsonyi eredmnyei2 1222 politikatrtneti fej-lemnyeit illeten szmtanak ma is irnyadknak. A rendelkezsre ll forrs-anyag meglehetsen szegnyes volt: ezek kzl els helyen maga az Aranybullardemel emltst, melynek egyidejleg killtott ht eredeti pldnya kzl egysem maradt rnk, szvegt azonban fenntartotta egy 1318 krl ksztett msolat,3

  valamint I. (Nagy) Lajos kirly 1351. vi trvnye, illetve annak trsai.4 Tovbbitmpontokat knltak az esemnyek rekonstrukcijhoz az 1222-bl fennmaradtkirlyi oklevelek, valamint III. Honorius ppa magyarorszgi gyekkel kapcsola-tos iratai, kzlk is kivltkpp az az 1222. december 15-n kelt, az egri pspk-hz, valamint az egresi s a szentgotthrdi apthoz intzett levele, melyben Kar-csonyi nem elsknt a magyar trtnetrk kzl5 az Aranybulla kiadstkiknyszert mozgalomra vonatkoz kzvetlen utalst vlt felfedezni.

  Erdlyi legfbb hozzjrulsa az Aranybullval kapcsolatosan felmerlkrdsek tisztzshoz az volt, hogy szaktva azzal a korbbi felfogssal, mely

  2 ZSOLDOS ATTILA

  2 Uo. 330.3 Magyar Orszgos Levltr (Budapest; = MOL), Diplomatikai Fnykpgyjtemny (= DF)

  248 769., v. Knauz Nndor: Aranybulla. Magyar Trtnelmi Tr 10. (1861) 205218.; TormaKroly: Adalk az esztergomi Aranybulla-msolat provenientijhoz. Szzadok 19. (1885)349352.; Kumorovitz L. Bernt: Fejr Gyrgy felfedezi az Aranybulla eredeti pldnyt. Ma-gyar Knyvszemle 84. (1968) 6570.

  4 rszegi Gza: Az Aranybulla (A htszztvenedik vforduljn). Fejr megyei trtneti vknyv6. (1972) 513. (= Aranybulla); Decreta Regni Hungariae 13011457. Collectionemmanuscriptam Francisci Dry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraveruntGeorgius BnisVera Bcskai. Akadmiai, Bp., 1976. (Publicationes Archivi NationalisHungarici II.: Fontes 11.) (= DRH 13011457.) 124140.

  5 V. pl. Knauz Nndor: II. Endre szabadsglevelei. Eggenberger, Pest, 1869. (rtekezsek a trt-neti tudomnyok krbl I/10.) 17.: 2. jz.

 • az Aranybullban emlegetett szerviens-eket a nemessg alsbb rtegnek te-kintette felismerte: a 13. szzad elejnek magyar trsadalmban a kirlyiszerviensek nll, a kor nemessgtl hatrozottan megklnbztethet smegklnbztetend trsadalmi csoportot alkottak, s velk azonostotta azAranybullt kiknyszert mozgalom tmegbzist.6 Az a krlmny, hogy a leg-tbb krdsben ma mr alapveten eltr elkpzelseink vannak a kirlyiszerviensekrl, mint egykor Erdlyinek, termszetesen mit sem von le azon r-dembl, hogy trsadalomtrtneti szemponttal bvtette az Aranybullval kap-csolatos kutatsokat.

  Ami mrmost a rszleteket illeti, kulcsfontossg, hogy megksreljk alehet legpontosabban elhelyezni az Aranybulla kiadsnak idejt a meglehe-tsen mozgalmas 1222. vben. A feladatot az nehezti, hogy a dekrtum szve-gt rsba foglal oklevl II. Andrs okleveleinek tlnyom tbbsgvel meg-egyezen nem adja meg a napi dtumot, keltezse csak annyit rul el, hogykilltsra az Ige megtesteslsnek ezerktszzhuszonkettedik vben [],uralkodsunk tizenhetedik vben (anno verbi incarnati millesimoducentesimo vicesimo secundo [] regni nostri anno decimo septimo) kerltsor.7 ppen ezen utbbi adat, azaz az uralkodsi v volt Karcsonyi fejteget-seinek kiindulpontja. Knauz Nndor korbbi, nem teljesen kielgt ksrle-tt8 meghaladva sikerlt megllaptania, hogy II. Andrs hrom vtizedes ural-kodsa sorn tbbszr is megvltoztatta uralkodsi vei szmllsnakgyakorlatt. Uralkodsa elejn, 1205 s 1217 kztt, 1205-tl szmtotta ural-kodi veit, kzelebbrl azonban nem llapthat meg, hogy vajon mjus 7. eldje, III. Lszl hallnak napja9 vagy mjus 29. sajt megkoronzsnaknapja10 volt-e a kezdpont. 1218-ban aztn j gyakorlat vltotta fel az addigit:innentl kezdve az 1204. v egyik napja lett az uralkodsi vek szmtsnak

  II. ANDRS ARANYBULLJA 3

  6 Erdlyi Lszl: Anonymus kornak trsadalmi viszonyai. Trtneti Szemle 3. (1914) 195197.;U: rpdkori trsadalomtrtnetnk legkritikusabb krdsei. VI. Uo. 5. (1916) 3963.; U: Azaranybulla trsadalma. In: Emlkknyv Fejrpataky Lszl letnek hatvanadik, trtnetrimkdsnek negyvenedik, szeminriumi vezettanrsgnak harmincadik vfordulja nnep-re. Franklin, Bp., 1917. 82108. A korbbi felfogsra ld. pl. Horvth Mihly: Magyarorszg tr-tnelme. 2. bv. kiad. IVIII. HeckenastFranklin, PestBp., 18711873. I. 517.; Sznt Smuel:Az arany bulla keletkezse sszehasonltva az angol magna chartval. Erdlyi Mzeum 8. (1881)171172.; Balics Lajos: A rmai katholikus egyhz trtnete Magyarorszgban. III. Szt. IstvnTs., Bp., 18851890. II/1. 242., 254.; Marczali Henrik: Magyarorszg trtnete az rpdok kor-ban (10381301). Athenaeum, Bp., 1896. (A magyar nemzet trtnete II.) 396401.; FerdinandyGejza: Az arany bulla. Kzjogi tanulmny. MTA, Bp., 1899. 21.; Schiller Bdog: Az arany bulla.In: Politikai Magyarorszg. I. Magyarorszg trtnete az arany bulltl 1795-ig. Fszerk. SzszJzsef. Anonymus, Bp., 1912. 35.

  7 Aranybulla 19.8 Knauz Nndor: Kortan hazai trtnelmnkhz alkalmazva. MTA, Bp., 1876. 518520.9 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 173.: Scriptores rerum Hungaricarum tempore

  ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. III. Ed. Emericus Szentptery. Typ. Univ., Bp.,19371938. (Bv. reprint: Bp., 1999. = SRH) I. 464. (tvesen az 1201. vet adva meg).

  10 Uo. c. 174.: uo.

 • kiindulsi pontja. Karcsonyi helytll rveket hozott fel amellett, hogy ez anap bizonyosan 1204. janur 19. s mjus 1. kztt keresend, s igaza lehet ab-ban is, hogy az ezen idszak kzepre es mrcius 15. krli idponttal sz-molt.11 A vltozs annl is inkbb figyelemre mlt, mert az j gyakorlat sze-rinti szmts kezdpontjn mg II. Andrs btyja, Imre volt a kirly, s teljesenfigyelmen kvl hagyja, hogy mg hnapokig Imre, majd annak fia, a gyermekIII. Lszl uralkodott, igaz, az utbbi csak nvlegesen.

  Az 1218 ta rvnyben lv j szmtsi md szerint az Aranybullban II.Andrs 18. vagy 19. uralkodi vnek kellett volna szerepelnie, m a keltezs-ben a rgi, 1218 eltti gyakorlatnak megfelel 17. vet talljuk, amibl joggallehet arra kvetkeztetni, hogy egyfell II. Andrs ismt, immr msodszor,megvltoztatta uralkodi veinek szmtst, visszatrve az 1218 eltti gyakor-lathoz, msfell pedig arra, hogy az Aranybulla 1222. mjus 7. vagy 29. elttkeletkezett. Karcsonyi az Aranybulla kiadsra alkalmat ad esemnyt egyezen idpontok eltt tartott orszggylsben kereste, s arra gondolt, hogy azttaln Szent Gyrgy napja azaz 1222. prilis 24. tjn tarthattk.12 Hasonleredmnyre jutott ms rvels alapjn rszegi Gza, aki az 1222. mrcius25. s mjus 28. kztti idszakot jellte meg az Aranybulla kiadsnak ideje-knt.13

  Karcsonyi s rszegi ezen eredmnyeit megersti egy tovbbi szempontbevonsa a krds vizsglatba. Az id tjt, 1222-ben teht, mr tbb vtizedeszoksban volt, hogy az nneplyes killts kirlyi oklevelek keltezshez kap-csoldan felsoroltk az orszg fpapjainak