Żyjesz w świecie WOJNY!

  • Published on
    12-Feb-2016

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yjesz w wiecie WOJNY!. Zaczynacie dzisiaj walk przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie dry! Nie bjcie si, nie lkajcie si! Gdy z wami wyrusza Pan , Bg, wasz, by walczy przeciw wrogom waszym i da wam zwycistwo (Pwt 20,3-4). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>yjesz w wiecie WOJNY!Zaczynacie dzisiaj walk przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie dry! Nie bjcie si, nie lkajcie si! Gdy z wami wyrusza Pan, Bg, wasz, by walczy przeciw wrogom waszym i da wam zwycistwo (Pwt 20,3-4)WALKA DUCHOWA</p></li><li><p>Dlaczego mam WALCZY?Bg w Biblii jest Wojownikiem jeste stworzony na Jego obraz!Nic co pikne, dobre, wartociowe nie uchronisz bez walki!Bg ci wzywa, by si przyczy do Jego walki ze zem!</p></li><li><p>yjesz w wiecie WOJNY!Zaczynacie dzisiaj walk przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie dry! Nie bjcie si, nie lkajcie si! Gdy z wami wyrusza Pan, Bg, wasz, by walczy przeciw wrogom waszym i da wam zwycistwo (Pwt 20,3-4)</p></li><li><p>yjesz w wiecie WOJNY!Nie wystarczyoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, ktrzy stali si bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki (Hbr 11,32.34)</p></li><li><p>yjesz w wiecie WOJNY!Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciau, lecz przeciw . pierwiastkom duchowym za na wyynach niebieskich (Ef 6,12)</p></li><li><p>yjesz w wiecie WOJNY!Bdcie trzewi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe, jak lew ryczcy kry szukajc kogo pore" (1 P 5,8) </p></li><li><p>yjesz w wiecie WOJNY!Bg, co moc mnie przepasuje On daje moim nogom rczo ng ani i stawia mnie na wyynach. On wiczy moje rce do bitwy (Ps 18, 32-34)WICZENIA NA POLIGONIE</p></li><li><p>Szkolenie na BITW!Bg, co moc mnie przepasuje On daje moim nogom rczo ng ani i stawia mnie na wyynach. On wiczy moje rce do bitwy (Ps 18, 32-34)</p></li><li><p>Szkolenie na BITW!Obleczcie pen zbroj Bo, bycie mogli si osta wobec podstpnych zakusw diaba" (Ef 6,11)</p></li><li><p>Szkolenie na BITW!Pisz do was modzi, e zwyciylicie Zego napisaem do was, modzi, e jestecie mocni i e nauka Boa trwa w was, a zwyciylicie Zego (1 J 2, 12)</p></li><li><p>Pole BITWY! twoja wito, twoja czysto, twoje relacje z ludmi (rodzina, przyjanie), twoja szkoa, studia, praca, parafia, twoje powoanie,</p></li><li><p>Trzej WROGOWIE!CIAO (faszywe ja, uzalenienia, nieuporzdkowane uczucia, namitnoci)</p><p>WIAT (kamstwa ludzi, ideologie, manipulacje w mediach)</p><p>DIABE</p></li><li><p>Trzej WROGOWIE!CIAO (faszywe ja, uzalenienia, nieuporzdkowane uczucia, namitnoci)</p><p>WIAT (kamstwa ludzi, ideologie, manipulacje w mediach)</p><p>DIABEBITWA DAWIDA Z GOLIATEM</p></li><li><p>Przygotowanie (dalsze) Dawidado BITWY Dawid zosta namaszczony przez Samuela opanowany przez Ducha witego!</p><p> Jako mody chopak pasc owce pokonywa lwy i niedwiedzie!</p></li><li><p>Przygotowanie (na polu walki) Dawida do BITWY Oburzy si, e nikt nie chce walczy z Goliatem, ktra urga ywemu Bogu! Nie zniechci si do walki, gdy oburzony brat Eliab zarzuca mu z intencj. Nie zrezygnowa z walki, gdy krl Saul mu odradza.</p></li><li><p>Przygotowanie (na polu walki) Dawida do BITWY Zrezygnowa ze zbroi, ktr da mu krl, bo nie mg si w niej porusza.</p><p> Wzi ze sob swj kij, swoj proc i ze strumienia 5 gadkich kamieni i poszed na pole bitwy.</p></li><li><p>STRATEGIAWALKI </p></li><li><p>I KAMIE MIEJ PEWNO SWOJEGO ZWYCISTWA</p></li><li><p>II KAMIE NIE WALCZ CUDZ BRONI, ALE SWOJ WASN </p></li><li><p>III KAMIE NIE POZWL SI ZASTRASZY WIARA DAJE ZWYCISTWO</p></li><li><p>IV KAMIE MIEJZDECYDOWAN MOTYWACJ: NA CHWA BOGA!</p></li><li><p>V KAMIE PODEJMIJ SZYBK INICJATYW: NIE DAWAJ DIABU DRUGIEJ SZANSY</p></li><li><p>Strategia Szatana KAMUFLAprzebiera si za anioa wiatociTAKTYKA DIABA </p></li><li><p>Strategia Szatana TRUCIZNAstara si nam wmwi, e nie istnieje</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! CZUWAM I MODL SI</p></li><li><p>Strategia Szatana KAMUFLAprzebiera si za anioa wiatoci</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! WICZ SI W ROZEZNAWANIUDUCHOWYM</p></li><li><p>Strategia Szatana IZOLACJAwzbudza ale, nieufno do bliskich, bymy zostali sami, odciga od wsplnoty</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! PRZEBACZAM,BUDUJGBOKIE RELACJE</p></li><li><p>Strategia Szatana ZAKCENIE SYGNAUodciga od modlitwy, czytania Biblii, sakramentw </p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! PRZESTRZEGAM PROGRAMU MODLITWY</p></li><li><p>Strategia Szatana ZNIECZULENIEusypia nasze sumienie, zamazuje rnic midzy dobrem a zem</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! SPOWIADAM SI, KIEROWNICTWO DUCHOWE</p></li><li><p>Strategia Szatana PROPAGANDA rozsiewa faszywe wieci, pogldy, ideologie</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! TRZYMAM SI BOEJ PRAWDY</p></li><li><p>Strategia Szatana WSPUDZIA posuguje si naszymi namitnociami, rozleniwia nas </p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! PODEJMUJ PRAC NAD SOB, ASCEZ</p></li><li><p>Strategia Szatana ZRNICOWANA STRATEGIA zna nasze saboci, rany i uderza w nasz najsabszy punkt</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! ZNAM SIEBIE, PORZDKUJ PRZESZO</p></li><li><p>Strategia Szatana TAJNA BRO najlepsza bro diaba to zniechcenie: wzbudza lki, poczucie winy, niewiar</p></li><li><p>Postawa WOJOWNIKA! ROZWIJAM UFN WIAR, YCIE DUCHOWE</p></li><li><p> Masz serce Wojownika! Walczysz w walce Boga: miej pewno zwycistwa! Wyjd z okopw: podejmij walk! Nigdy nie wyruszaj na bitw samemu: znajd przyjaci! Poszukaj sytuacji, ktre ostatnio poddae bez walki.PORADY Z POLABITWY </p></li><li><p>Porady z pola BITWY! Masz serce Wojownika! Najlepsz broni jest twoja wito Walczysz w walce Boga: miej pewno zwycistwa! eby wygra bitw potrzebna jest wicej ni jedna potyczka Nigdy nie wyruszaj na bitw samemu: znajd przyjaci! </p></li><li><p>Porady z pola BITWY! Bg wychowuje ci przez trudne sytuacje, kryzysy! Jeli czynisz co Boego, wrg ujawni swj atak, by ci od tego odwie Poszukaj sytuacji, ktre ostatnio poddae bez walki- Wyjd z okopw: podejmij walk!</p></li><li><p>Porady z pola BITWY! Masz od Jezusa wadz wypdzania zego ducha: uywaj jej! Postaw si kadej pokusie i ka jej odej w Imi Jezusa! Czsto w walce duchowej pytaj Jezusa: Czy chcesz, ebym o to walczy?. W czasie bitwy nieraz usyszysz, e jeste saby, stracisz wiar w siebie: wytrwaj i nie rezygnuj!</p></li><li><p>Boy plan BITWY! Bd mocny w Panu! Ubierz si do zwycistwa! Bd wytrway! Sta do walki! Sprzeciwiaj si diabu! Bd wytrway! Szatan musi wtedy uciec!</p></li><li><p>JEZUS JEST PANEM! JEZUS ZWYCIY!</p></li></ul>