Demografia a podatki

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    182

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Polityka prywatyzacyjna rzdu PO-PSL w latach 2008-2011

Demografia w podatkachPawe Gruza

12 listopada 2011 r.1Oto mottoPawe GruzaCo zrobimy wg programu wyborczego PO?

W Polsce rodzi si coraz mniej dzieci, co powoduje starzenie si spoeczestwa i ogranicza szanse rozwojowe kraju. Dlatego bdziemy wspiera dzietno przez radykalne zwikszenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dzieci od 2014 roku, kiedy nie bdziemy ju objci procedur nadmiernego deficytu.

Czekamy na szczegy w Expos

2Skala PIT w pigucePawe GruzaJeden prg, dwie stawki, jedna liniwka (DANE 2010 r.)

Do 85 tys. PLN 18% PITPowyej 85 tys. PLN 32% PIT25 mln podatnikw w skali15 mln jednordowcw1,89% podatnikw zakwalifikowao si na drugi przedzia podatkowyPo uwzgldnieniu ciaru ZUS mamy w Polsce praktycznie podatek liniowyPIT = 62,5 Mld na 276 MLD pln wszystkich podatkw

3Ulga dla maestwPawe GruzaPopularna ulga w PIT od 1992 r. (dane 2009 r.)

PIT = 2 x PIT wg skali od cznego dochoduTake gdy jedno nie pracuje (5% podatnikw), ale Nie dla liniowcw Skorzystao 10 mln podatnikwWarto ulgi 2,6 mld PLN Likwidacja progw = ulga traci znaczenieUlga dla bogatychBrak znaczenia przy cznych doch. do 85 tys. PLNMaksymalny uzysk przy dochodach 180 tys. PLN

4Ulga na dzieciPawe GruzaRealna / nierealna ulga w PIT od 2007 r. (dane 2010 r.)

Skorzystao z niej 4,3 mln podatnikwTylko skalowcyWarto odliczenia od PIT - 5,6 mld Objo 6,3 mln dzieci (18-25 lat)Realny wymiar finansowy ulgi = jeden bobofrut / piwo dziennie (w dyskoncie)

5Ulga na dzieciPawe GruzaRealna / nierealna ulga w PIT (dane 2010 r.)

Nominalna warto ulgi na dziecko 1112 PLNrednia warto ulgi na podatnika 1321 PLNrednia warto ulgi na dziecko 904 PLNPene wykorzystanie ulgi na:1 dziecko moliwe od pensji 1800 PLN brutto2 dzieci moliwe od pensji 2850 PLN bruttoPrzy pensji minimalnej 1386 pln realne wykorzystanie ulgi na 1 dziecko to ok. 55% a na nastpne to 0%

6Ulga na dzieciPawe GruzaRealna / nierealna ulga w PIT raport MF 2010 r.

Podatnik z licznym potomstwem przy przecitnym lub niskim wynagrodzeniu jest praktycznie wykluczony z moliwoci penego korzystania z ulgi. Paradoksalnie obecnie jest to ulga dla podatnikw o znacznych dochodach, gdzie samo istnienie, czy wysoko ulgi na dziecko Prawdopodobnie nie ma wikszego znaczenia przy planowaniu powikszenia rodziny.

7Ulga na dzieciPawe GruzaRealna ulga w PIT nad czym pracuje fr ?

radykalne zwikszenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dzieci od 2014 roku nic to nie daWniosek: Konieczny fine tuning & overdrivemechanizmy umoliwiajce mniej i rednio zarabiajcym skorzystanie w peni z ulgi:Wypata niewykorzystanej ulgi w gotwceRozliczenie w innych rdach dochodw PITRozliczenie w innych daninach publicznychRozliczenie w duszej perspektywie czasu

8Ulga na dzieciPawe GruzaRealna ulga w PIT nad czym pracuje fr ?

Podatkowe zachty nie maj wpywu na decyzje o powikszaniu rodzin wg. bada w usa, EU i PLkoszt dziecka uwiadamia sobie rodzina po urodzeniu pierwszego potomka, i to dowiadczenie ciy na decyzji o kolejnym dzieckuRealna progresywna ulga na kolejne dziecko mogaby uatwi i przyspieszy decyzj o przejciu z modelu 2+1 na 2+x, gdzie x 2A na Wgrzech od poczcia

9Redystrybucja la VATPawe GruzaStawka obniona VAT nielegalna, czy niechciana ?

Podwyka VAT z 8% na 23%/24%/25% dla: Ubranek dla niemowlt i Obuwia dla dzieciwejdzie w ycie 1 stycznia 2012 r. bo Trybuna UE mi kaza UK 0%, Irlandia 0%, Luxemburg 3% FR pracuje nad projektem wniosku o tzw. rodek specjalny do UE, ktry umoliwi stosowanie stawki obnionej VAT10Ulga dla samotnych rodzicwPawe Gruzaulga w PIT

Analogicznie do rozliczenia z maonkiemPIT = 2 x skala od dochoduLikwidacja progw = ulga traci znaczenieUlga Znw dla bogatychMaksymalny uzysk przy dochodach 180 tys. PLNBrak znaczenia przy dochodach do 85 tys. PLNAktualnie urzdy skarbowe weryfikuj samotno pytajc ssiadw o konkubentwPodwjna kwota wolna

11ZUS niakiPawe GruzaPastwo dopaca do ZUS niani

Od padziernika 2011 roku taniej zatrudni niani Umowa zgaszana do ZUSDo pensji dokada si budet opacajc skadki: na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne liczone od minimalnej pensjiSygnay o narastajcych naduyciach

12Podsumowanie:Aktywna prorodzinna polityka podatkowa jest koniecznociPawe GruzaPolska ma fatalny wskanik dzietnoci - 1,29 dziecka na jedn rodzin (Francja, Niemcy: 2,0 dziecka) Polska zajmuje w rankingach b. odlege 209 miejsce na 220 Pastw i terytoriw na wiecie (ONZ, B, CIA)Ulga rodzinna (na pierwsze i kolejne dzieci) jest realnym wsparciem finansowym polskich rodzinParametry ulgi powoduj, e trafia ona gwnie do zamoniejszych podatnikwKonieczne jest ustalenie nowych parametrw ulgi:Nakierowanie jej na osoby mniej zarabiajce Nakierowanie jej na drugie i kolejne dzieci (progresja)

13Pawe GruzaDzikuj Za Uwag !

pawel.gruza@republikanie.org

14