Finanse dla każdego

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    389

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Finanse dla kadegoAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przezPatBank - bank bankwNiniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 07.04.2008 Tytu: Finanse dla kadego (fragment utworu) Autor: Marcin Krzywda Wydanie I Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. </li></ul> <p> 2. SPIS TRECI WSTP....................................................................................................................5 WARTO PIENIDZA W CZASIE................................................................6 Warto bieca (present value, PV)..................................................................7 Warto przysza (future value, FV)..................................................................8 LOKATY BANKOWE..........................................................................................9 Kapitalizacja prosta...........................................................................................9Co to jest procent?.........................................................................................9Ile zarobi na lokacie?.................................................................................10Lokaty na okres krtszy ni rok...................................................................11 Kapitalizacja skadana.....................................................................................12Lokata bankowa o rocznej kapitalizacji.......................................................12Lokata bankowa o czstszej ni roczna kapitalizacji....................................14Efektywna stopa procentowa.......................................................................15Wnioski.......................................................................................................17 Lokaty progresywne........................................................................................19 Co zmniejsza zysk z lokaty?............................................................................21Prowizje bankowe.......................................................................................21Podatek od zyskw......................................................................................21 Oprocentowanie realne....................................................................................22 KREDYTY............................................................................................................25 Kredyty ze sta rat kapitaow......................................................................25 Kredyty ze sta rat cakowit........................................................................29Wyprowadzenie wzoru na wysoko raty....................................................31 Zmiana oprocentowania w trakcie spaty kredytu.............................................34 Inne warianty spaty kredytu............................................................................35Kredyt z rwnymi ratami odsetkowymi.......................................................35Kredyt indeksowany....................................................................................35 EMERYTURY......................................................................................................36 Zasady oszczdzania w OFE............................................................................37Opaty w OFE.............................................................................................37Minimalna stopa zwrotu..............................................................................38 Zbieramy na emerytur....................................................................................39Symulacja 1.................................................................................................39Symulacja 2.................................................................................................40Czy naprawd bd milionerem?.................................................................42 DODATEK A: INFLACJA.................................................................................43 Czym jest inflacja? .........................................................................................43Przyczyny inflacji........................................................................................44Skutki inflacji..............................................................................................44 Jak mierzymy inflacj?....................................................................................45 Inflacja a stopy procentowe.............................................................................46 3. Inflacja a inwestycje........................................................................................46 Obligacje indeksowane inflacj...................................................................47 DODATEK B: MATEMATYKA FINANSOWA W EXCELU......................48Jak wstawi funkcj do komrki?....................................................................48Lokaty.............................................................................................................50Kredyty............................................................................................................51 4. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Marcin Krzywda Lokaty bankoweNajprostsz sytuacj, z ktr moemy mie do czynienia w kontekcie matematyki finansowej, jest lokata bankowa. Polega ona na tym, e skadamy pewn kwot w banku, by po pewnym okresie otrzyma j z powrotem plus naliczone odsetki (procent). Kapitalizacja skadanaZ oprocentowaniem skadanym na lokacie mamy do czynienia, gdy co jaki czas dochodzi do kapitalizacji odsetek, czyli dopisania odsetek do kapitau. W ten sposb Twj kapita si zwiksza i procent w kolejnym okresie jest naliczany od wyszej kwoty. Jak atwo si domyli, daje to wiksze zyski ni oprocentowanie proste, gdzie odsetki byy dopisywane raz na koniec okresu trwania lokaty.Albert Einstein nazywa procent skadany najwikszym matematycz- nym odkryciem w historii. Cud procentu skadanego sprawia, e Twoje pienidze s samonapdzajc si maszynk do zarabiania. eby maszynka dziaaa, potrzebne s dwa czynniki: powtrne in- westowanie zarobionych pienidzy i czas. Im duej inwestujesz, tym wiksz kwot obracasz. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 5. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Marcin Krzywda Lokata bankowa o rocznej kapitalizacjiRozpoczniemy od najprostszego przypadku, czyli lokaty rocznej, utrzymywanej przez kilka lat. Zakadamy wic, e r oznacza nominal- n roczn stop procentow 1, n liczb lat, na ile umiecimy pienidze na lokacie. Zgodnie z zasad oprocentowania skadanego, co roku od- setki bd dopisywane do kapitau i w kolejnym roku procentowa bdzie ju wiksza kwota. Zobaczmy, jak ksztatowa si bd odsetki w kilku pierwszych latach:RokProcent za n rokWarto kapitau po n roku 1Pr P + Pr = P(1+r) 2P(1+r)r P(1+r) + P(1+r)r = P(1+r)2 3P(1+r)2rP(1+r)2 + P(1+r)2r = P(1+r)3 4P(1+r)3rP(1+r)3 + P(1+r)3r = P(1+r)4Oglnie otrzymujemy zatem zaleno: FV = PV1r ngdzie, podobnie jak poprzednio:FV kapita kocowy. PV kapita pocztkowy.To tyle wzorw, czas na przykad. Zobaczmy, jak bdzie si ksztatowa wysoko odsetek na lokacie trwajcej 10 lat, gdy kapita pocztkowy wynosi 10 000 PLN, i stopa roczna r = 10% (tak dla atwego rachunku :).1 Wane zaoenie: stopa procentowa w kolejnych latach si nie zmienia! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 6. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Marcin Krzywda RokProcent za n rokWarto kapitau po n roku 10 000,00 PLN 1 1 000,00 PLN11 000,00 PLN 2 1 100,00 PLN12 100,00 PLN 3 1 210,00 PLN13 310,00 PLN 4 1 331,00 PLN14 641,00 PLN 5 1 464,10 PLN16 105,10 PLN 6 1 610,51 PLN17 715,61 PLN 7 1 771,56 PLN19 487,17 PLN 8 1 948,72 PLN21 435,89 PLN 9 2 143,59 PLN23 579,48 PLN10 2 357,95 PLN25 937,42 PLNPoniewa po kadym roku do kapitau dopisuje si odsetki (kapitaliza- cja), to w roku nastpnym odsetki s wiksze. Gdyby nie to, wynosiy- by one stale 1 000 PLN. Wyda to wyranie na wykresie: 2 500 Z k a p it a liz a c j B e z k a p it a liz a c ji 2 000 1 500 1 00050012 3 4 56 78 910Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 7. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 8 Marcin Krzywda Lokata bankowa o czstszej ni roczna kapitalizacjiOkres kapitalizacji moe by krtszy ni rok. W takim przypadku doj- dzie do kilkukrotnego doliczenia odsetek do kapitau w cigu roku.Oznacza bdziemy przez m liczb okresw kapitalizacji w roku. Czyli jeli kapitalizacja bdzie kwartalna, to m = 4 (bo mamy 4 kwar- tay w roku). Jeli r jest roczn nominaln stop procentow 2, to r/m bdzie stop w pojedynczym okresie kapitalizacji. Jeli n oznacza du- go trwania lokaty (wyraon w latach, przy czym n jest uamkiem o mianowniku m), to po zamkniciu lokaty kapita bdzie wynosi: r mnFV = PV1 mEfektywna stopa procentowaZajmiemy si teraz zagadnieniem porwnania efektywnoci rnych lokat oferowanych przez ten sam bank, ale na rne okresy. Jest to do praktyczne zagadnienie, gdy chcemy zoy pewn kwot pienidzy na lokat bankow na pewien okres i szukamy najlepszej oferty. Banki rnicuj oprocentowanie lokat na rne terminy. We wzorcowej sytuacji, rozwaanej czsto w podrcznikach finansw, takim okresem, w ktrym porwnuje si stopy procentowe, jest 1 rok, ale my by moe chcemy trzyma pienidze w banku przez inny okres, np. 18 miesicy, i moe si okaza, e w takim okresie korzystniejszy jest inny wariant lokaty ni dla 12 miesicy. 2 Tutaj rwnie zakadamy, e stopa si nie zmienia! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 8. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 9 Marcin Krzywda Wemy przykadow ofert pewnego banku. Oto tabela wymieniajca lokaty rnej dugoci dostpne w tym banku wraz z ich oprocentowaniem, ale w skali roku (!): 14 dni3,60%1 miesic 4,00%2 miesice4,00%3 miesice4,20%4 miesice4,55%5 miesicy5,55%6 miesicy4,70%9 miesicy5,75%1 rok 5,00%2 lata5,10%3 lata5,20% Uwaga. Jak ju wspomniaem, jeli oprocentowanie lokaty 14- dniowej wynosi 3,6%, nie znaczy to, e po 14 dniach otrzymamy 3,6% wicej. To jest oprocentowanie w skali rocznej, zatem po 14 dniach dostaniemy 14/365 czci tej kwoty, a zatem 0,138%. Dla lep- szego zobrazowania przy kwocie 10 000 PLN zysk z lokaty, jaki otrzymasz po 14 dniach, wyniesie 13,8 PLN.Wprowadmy sobie teraz pewn definicj, ktra posuy nam do po- rwnywania lokat:Efektywna stopa procentowa oprocentowanie rocznej lokaty, ktra przyniosaby taki sam zysk, jak dana (o krtszym terminie kapi- talizacji), na ktrej pienidze bdziemy trzyma przez rok.Jak zatem policzy wysoko stopy efektywnej? Kapita po dokonaniu obu inwestycji ma by rwny, zatem spenione ma by rwnanie: Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 9. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 10 Marcin Krzywda r mPVr e 1 = PV1 ,m co po odpowiednich przeksztaceniach daje: r m r e = 1 1mgdzie re oznacza oczywicie poszukiwan stop efektywn, r dan stop nominaln, a m liczb okresw kapitalizacji przypadajcych na jeden rok.Policzmy dla przykadu stop efektywn dla lokaty miesicznej o ta- kiej stopie, jak we wczeniejszej tabelce, czyli 4% w skali roku. Oprocentowanie miesicznie wyniesie wic 4/12 = 0,33%, ale po ka- dym miesicu odsetki bd dopisywane do kwoty lokaty, a wic w ko- lejnym miesicu kwota pracujca dla nas na lokacie bdzie wiksza.Policzmy:r e = 1 m m1 = 1 4 proc. 121 = 4,07 proc. r12 Zobaczmy, ile wynosi efektywna stopa procentowa dla innych okre- sw lokat (bierzemy pod uwag tylko lokaty o okresie krtszym lub rwnym 1 rok). Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 10. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 11 Marcin Krzywda Okres lokaty Nominalna stopa proc. Efektywna stopa proc. 14 dni3,60% 3,66% 1 miesic 4,00% 4,07% 2 miesice4,00% 4,07% 3 miesice4,20% 4,27% 4 miesice4,55% 4,62% 6 miesicy4,70% 4,76% 1 rok 5,00% 5,12% Poniewa umowy lokat s tak sformuowane, e jeli chcielibymy wycign nasze pienidze z lokaty przed upywem jej terminu, nie dostaniemy odsetek, bank tak ukada tabel oprocentowania, aby lo- katy o duszym terminie miay wysz efektywn stop procentow. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 11. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 12 Marcin Krzywda Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka?Wicej praktycznych porad dotyczcych domowych finansw znaj- dziesz w penej wersji ebooka. Zapoznaj si z opisem na stronie: http://domowe-finanse.zlotemysli.pl/ Samodzielnie obliczaj swoje zyski i nie daj si zwie reklamom bankw! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 12. POLECAMY TAKE PORADNIKI:Sta si postrachem bukmacherw Bartomiej Boruta Skuteczne systemy obstawiania, ktrych boj si bukmacherzy, zostay ujawnione!Odkryj wyprbowane systemy matematyczne i stra- tegie gry, ktre dadz Ci przewag nad bukma- cherem oraz poznaj "Zote Zasady", dziki, ktrym przestaniesz popenia bdy i nareszcie zaczniesz wy- grywa. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://zaklady-bukmacherskie.zlotemysli.pl"W peni profesjonalnie napisany poradnik na temat zakadwbukmacherskich zarwno dla pocztkujcych jak i dowiadczonych graczy.Myl, e kady znajdzie tu dla siebie wiele cennych rad jak gra a przedewszystkim jak wygra." Piotr Trbicki Tania jazda samochodem Lech Baczyski98 cennych rad, jak oszczdzi co najmniej 576 z rocznie na paliwieWzrastajce ceny paliw sprawiaj, e musimy szuka oszczdnoci. Chcemy zaoszczdzi jak najwicej, by mie pienidze na inne wane dla nas wydatki. Na zapewnienie odpowiedniego poziomu ycia sobie i swojej rodzinie. Na drobne przyjemnoci i na realizacj wielkich marze... Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie:http://tania-jazda.zlotemysli.pl"W moim osobistym przypadku ten ebook sprawi, e obecnie jedzdecydowanie wolniej i spokojniej, ni to miaem w zwyczaju. Przekonaemsi, e taka jazda faktycznie daje mi sporo korzyci. I ju tylko za to naleysi temu ebookowi duy plus. " - Pawe Sygnowski autor ebookw Zobacz peen katalog naszych praktycznych poradnikw na stronie www.zlotemysli.pl </p>