Gender wage gap in Poland

  • Published on
    12-Apr-2017

  • View
    77

  • Download
    0

Transcript

MotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami wPolsceKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy -Innowacyjno GospodarkiKarolina GorausWydzia Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawskid, 21 czerwca 2013Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaPlan prezentacji1 Motywacja2 Cele badania3 Wstp teoretycznyTeoria dyskryminacjiMetodologia4 Wyniki bada empirycznych5 Wnioski6 BibliografiaKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaSkd bior si rnice w zarobkach mczyzn i kobiet?Luka pacowaWochy 2005 15,7% Picchio, Mussida, 2010Wochy 2008 24,16% Nopo, Daza, Ramos, 2011Czechy 1998 30% Jurajda, 2001Czechy 2008 35,19% Nopo, Daza, Ramos, 2011Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaMotywacjaWeichselbaumer i Winter-Ebmer (2007)meta-analiza 263 bada zawierajcych oszacowania rnic wpacach kobiet i mczyzn w 62 krajachnieporwnywalno oszacowaNopo, Daza i Ramos (2011)prba oszacowania spjn metod luki pacowej dla 63 krajwwiatadue zrnicowanie stopnia dyskryminacjinieznane przyczynyKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaCele badania1 Spjny pomiar dyskryminacji kobiet dla wielu krajw naprzestrzeni czasu2 Analiza zrnicowania poziomu dyskryminacji pomidzykrajami oraz jego zmiany w czasie3 Opracowanie wskazwek w zakresie dziaaantydyskryminacyjnych zalenie od formy i rdedyskryminacjiPierwszy etap badaniaZastosowanie wybranej metody na przykadzie PolskiKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaTeoria preferencji BeckeraPracodawcy, kierujc si niechci (lub preferencj) wobecniektrych grup demograficznych, spoecznych, etnicznych lubreligijnych, mog zawya lub obnia pace tym grupom,niewspmiernie do ich produktywnociKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaOcena rnicy w pacachPodstawowa - surowa luka pacowa, czyli rnica w rednichwynagrodzeniach (zazwyczaj godzinowych) kobiet i mczyznW badaniach empirycznych - cz rnicy wwynagrodzeniach, ktrej nie mona w sposb systematycznyprzypisa rnicy w indywidualnych charakterystykachpracownikaKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaMetodologiaMetody dekompozycji1 Parametryczne2 NieparametryczneParametryczna dekompozycja Oaxaca-Blinderdwa czynniki: pierwszy zwizany ze rednimi rnicami wcharakterystykach kobiet i mczyzn, oraz drugi zwizany z rnicw schemacie wynagradzania obu grup za posiadane cechy istotnena rynku pracyKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaJak mierzy dyskryminacj?Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaPrby ulepszenia dekompozycji Oaxaca-BlinderZaoenie o utrzymaniu mskiego rwnania pacy wwypadku braku dyskryminacji Inne moliwe strukturypacy (Naumark, 1988; Oaxaca i Ransom, 1994;)Wymagana ciga zmienna wynikowa Rozwizanie dlazmiennej zero-jedynkowej (Fairle, 2003), generalizacja dladyskretnej lub ograniczonej zmiennej zalenej (Bauer andSinning, 2008)Brak informacji o rozkadzie zrnicowania w pacach Rozszerzenie metody na parametry rozkadu wykraczajcepoza redni (Juhn, Murphy, and Pierce, 1991; Machado, andMata, 2005; DiNardo, Fortin, and Lemieux, 1996; Firpo,Fortin, Lemieux, 2007)Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaPrby ulepszenia dekompozycji Oaxaca-BlinderWymagane zaoenie, i dana struktura pacy bdzieuzasadniona rwnie poza nonikiem rozkaducharakterystykW grupie mczyzn s przedstawiciele takiego zestawucharakterystyk, ktrego nie mona znale u kobiet, a takevice-versa (Rubin, 1977)Nopo (2008) dostosowa narzdzie suce ewaluacjiskutecznoci dziaania (np. szkolenia), metod dopasowa(ang. matching), by skonstruowa nieparametrycznyodpowiednik dekompozycji Oaxaca-Blinder i rozwizaproblem rnic w nonikach rozkadu charakterystyk midzykobietami i mczyznamiKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaTeoria dyskryminacjiMetodologiaMetodologiaDekompozycja Oaxaca-BlinderyM yF = M(xM xF ) + (M F )xFDekompozycja Nopo = M + X + 0 + FM - element zwizany z rnic midzy dopasowanymi iniedopasowanymi mczyznamiX - element zwizany z rnicami w charakterystykach wramach wsplnego nonika rozkadu cechO - nieobjaniona cz lukiF - element zwizany z rnic midzy dopasowanymi iniedopasowanymi kobietamiKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaZastosowania metody Nopo na przykadzie PolskiAnaliza oparta na danych Badania Aktywnoci EkonomicznejLudnoci, GUSZbiory danych dla kwartaw 1995q1 do 2011q4Osoby samozatrodnione, bezrobotne, bierne zawodowo, jakrwnie grnicy i siy zbrojne zostay wyczone z analizyDodatkowo stworzony zbiorczy plik danychniemal 700 tys. obserwacjipace przedstawione w PLN, wedug cen staych z 1995 rokuudzia mczyzn wynosi 52.5%Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaSurowa luka pacowaW latach 1995-2011paca za godzinwyniosa rednio 12,5zw przypadku kobiet i13,7z w przypadkumczyzn. Rnicaodpowiada 9,6% pacykobietKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaMczyni (vs. kobiety) na polskim rynku pracyCechy demograficzneModsi o 0,5 rokuGorzej wyksztaceniCzciej samotniRzadziej w miastach i woj. mazowieckimCechy zwizane z wykonywanym zawodemKrtszy sta pracy u danego pracodawcy lecz duszy ogemRzadziej w sektorze publicznymWikszy udzia w rolnictwie, przemyle i budownictwie, amniejszy w usugachNajczciej w zawodach wymagajcych rednich kwalifikacjiCzciej w duych i rednich firmachKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaWyniki dekompozycjiCechy D D0 DM DF DX % M % KDemograficzne 10% 20% 0% 0% -10% 99 97+ Zawd 10% 20% 0% 0% -10% 96 93+ Sektor 10% 20% -1% -1% -9% 92 92+ Publiczny 10% 21% 0% -1% -10% 99 95+ Szara strefa 10% 21% 0% 0% -10% 99 97+ Sta 10% 21% 0% -1% -10% 99 95Wszystkie 10% 19% -2% -1% -6% 65 74Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaSurowa luka a dyskryminacjaKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaDekompozycja Nopo oparta na wszystkichcharakterystykachKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaDekompozycja Oaxaca-BlinderDekompozycja OBNiewyjaniona cz lukiprzy uwzgldnieniu cechdemograficznych wyniosa20%Przy uwzgldnieniuwszystkich cech - 21,6%Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaPorwnanie wynikw dekompozycjiRodzaj dekompozycji Surowa luka Cz niewyjanionaNopo 10% 19%OB 10,1% 21,6%OB na wsplnym noniku 10,1% 21,1%rozkadu cechKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaAnaliza wraliwociDyskryminacja wysza od surowej lukidla kadego kwartyla pacydla kadej grupy wiekowejw miecie i na wsiw woj. Mazowieckim i pozaw sektorze publicznym i prywatnymDyskryminacja nisza od surowej lukiwrd osb z wyszym, zawodowym i podstawowymwyksztaceniemw zawodach wymagajcych wyszych kwalifikacjiw przemyle i budownictwiew szarej strefieDyskryminacja w ramach poszczeglnych grup jestjednak zawsze pozytywna i wynosi midzy 12% a 27%Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaWnioskiKobiety w wikszym stopniu wykazuj cechy majcepozytywny wpyw na pacMimo wyszego redniego poziomu edukacji, kobiety srzadziej zatrudniane na dobrze patnych stanowiskachSurowa luka pacowa w latach 1995-2011 wynosia ok. 10%,jednak po skontrolowaniu o charakterystyki wzrosa do 20%Mimo uwzgldnienia w analizie okresu 17 lat, nie wykrytozmniejszania si poziomu dyskryminacji kobiet na rynkupracy w PolsceKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaDzikuj za uwagKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaAdamchik, V.A., Bedi, A. S. (2003). Gender pay differentialsduring the transition in Poland, The Economics of Transition vol.11, issue 4, p. 697.Atal, J. P., Hoyos, A., Nopo, H. (2010). NOPOMATCH: Statamodule to implement Nopos decomposition, Statistical SoftwareComponents, S457157, Boston College Department of Economics.Bauer, T., Sinning, M. (2008). An extension of theBlinderOaxaca decomposition to nonlinear models, Advances inStatistical Analysis, Springer, vol. 92(2), pages 197-206, May.Blinder, A. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form andStructural Estimates, The Journal of Human Resources, VII, 4, pp.436-55.Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaChang-Tai, H., Hurst, E., Jones, C. I, Klenow, P. J. (2011). TheAllocation of Talent and U.S. Economic Growth, Working Paper.Cotton, J. (1988). On the Decomposition of Wage Differentials,Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 70(2), pages236-43, May.DiNardo, J., Fortin, N. M., Lemieux, T. (1996), .Labor MarketInstitutions and the Distribution of Wages, 1973-1992: ASemiparametric Approach, Econometrica 64: 1001-1044.Duflo, E. (2011). Women empowerment and economicdevelopment, MIT Working Paper.Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaFairlie, R. W. (2003). An Extension of the Blinder-OaxacaDecomposition Technique to Logit and Probit Models, WorkingPapers 873, Economic Growth Center, Yale University.Firpo, S., Fortin, N. M., Lemieux, T. (2007). Decomposing WageDistributions using Recentered Influence Functions Regressions,mimeo, University of British Columbia.Fortin, N., Lemieux, T., Firpo, S. (2011). Decomposition Methodsin Economics, Handbook of Labor Economics, Elsevier.Friedman J., Schady N. (2009) How Many More Infants are Likelyto Die in Africa as a Result of the Global Financial Crisis?.Development Research Group, The World BankKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaGrajek M., (2003). Gender Pay Gap in Poland, Economic Changeand Restructuring, Springer, vol. 36(1), pages 23-44, March.Heckman, J. J. (1977). Sample Selection Bias As a SpecificationError (with an Application to the Estimation of Labor SupplyFunctions), NBER Working Papers 0172, National Bureau ofEconomic Research, Inc.Jann, B. (2008). A Stata implementation of the Blinder-Oaxacadecomposition. ETH Zurich Sociology Working Paper No. 5.Juhn, C., Murphy, K. M., Pierce, B. (1991) .Accounting for theSlowdown in Black-White Wage Convergence, in Workers andTheir Wages: Changing Patterns in the United States, ed. by M.H. Kosters, American Enterprise Institute, Washington.Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaJuhn, C., Murphy, K. M., Pierce, B. (1993).Wage Inequality andthe Rise in Returns to Skill, Journal of Political Economy 101:410-442.Knowles, James C., Pernia, E. M., Racelis, M. (1999) SocialConsequences of the Financial Crisis in Asia. Asian DevelopmentBank Staff Paper Number 60. November.Machado, J. F., Mata, J. (2005). Counterfactual Decomposition ofChanges in Wage Distributions Using Quantile Regression, Journalof Applied Econometrics 20: 445.465.Neumark, D., (1988). Employers Discriminatory Behavior and theEstimation of Wage Discrimination, Journal of Human Resources,University of Wisconsin Press, vol. 23(3), pages 279- 295.Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaNopo, H., Daza, N., Ramos, J. (2011). Gender Earnings Gaps inthe World, IZA Discussion Papers 5736, Institute for the Study ofLabor (IZA).Nopo, H. (2008). Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps,Review of Economics and Statistics, 90(2): 290-299.Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban LaborMarket. International Economic Review, Vol.14, No.3, 693-709.Oaxaca, R. L., Ransom, M. R. (1994). On discrimination and thedecomposition of wage differentials, Journal of Econometrics,Elsevier, vol. 61(1), pages 5-21, March.Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstp teoretycznyWyniki bada empirycznychWnioskiBibliografiaReimers, C. W. (1983). Labor Market Discrimination againstHispanic and Black Men, The Review of Economics and Statistics,MIT Press, vol. 65(4), pages 570-79, November.Pratap, S., Quintin, E. (2002). Are Labor Markets Segmented inArgentina? A Semiparametric Approach, Instituto TecnologicoAutonomo de Mexico discussion paper 02-02.Rosenbaum, P., Rubin, D. (1983). The Central Role of thePropensity Score in Observational Studies for Causal Effects,Biometrika 70:14155.Staveren, I.P. Van, (2010). Gender trends in developing countriesduring financial crises, ISS Working Papers - General Series 511,International Institute of Social Studies of Erasmus University(ISS), The Hague.Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w PolsceMotywacjaCele badaniaWstep teoretycznyTeoria dyskryminacjiMetodologiaWyniki badan empirycznychWnioskiBibliografia

Recommended

View more >