Laporan Tahunan KWSP 2012

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    5.492

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li>1.LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJALEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJALEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJABangunan KWSP,Jalan Raja Laut,50350 Kuala LumpurPusat Panggilan KWSP: 03-8922 6000w w w . k w s p . g o v . m yLAPORAN TAHUNAN 2011 ANNUAL REPORT Laporan Tahunan 2011 Annual Report</li></ul><p>2. KANDUNGANContentsPernyataan Visi40 Ketua Cawangan/Ketua 133 Pengurusan Risiko Di KWSP Perkhidmatan/Ketua Pernyataan Misi Penguatkuasaan 143 Diari Korporat 20112Maklumat Korporat42 Carta Organisasi 147 Statistik4Ahli Lembaga 44 Perutusan Pengerusi159 Penyata Kewangan19 Ahli Silih Ganti Lembaga 60 Ulasan Operasi 367 Harta Tanah KWSP 2011 Wakil Kerajaan 117 Pernyataan Tadbir Urus Korporat 380okasi Ibu Pejabat, Pejabat L20 Ahli Panel Pelaburan PerkhidmatanPenguatkuasaan 128 Pernyataan Kawalan Dalaman27 Pengurusan Kanan382bu Pejabat, Pejabat Cawangan Dan I 131ernyataan Pengurusan RisikoPKaunter KWSP38 Anugerah Dan Pencapaian Pelaburan 3. Vision Statement40 Head Of Branches/Head Of133 Risk Management In EPF Services/Head Of Enforcements Mission Statement 143 Corporate Diary 201142 Organisation Chart2Corporate Information 147 Statistics44 Chairmans Statement4Members Of The Board263 Financial Statements60 Review Of Operations19 Alternate Members Of The Board367 EPFs Properties 2011 Government Representatives117 Statement On CorporateGovernance 380Headquarters, Service 20 Members Of The Investment PanelEnforcement Offices Location128 Statement On Internal Control27 Senior Management 382eadquarters, Branch Offices And H131Statement On Investment Service Counters38 Awards And Achievement Risk Management PERNYATAAN VISI Menjadi Organisasi Keselamatan Sosial Bertaraf Dunia Yang VISION statementMenyediakan Simpanan Persaraan Yang Terbaik Bagi Rakyat Malaysia To Be A World-Class Social Security Organisation Providing The Best Retirement Savings For Malaysians PERNYATAAN MISI Menyediakan Skim Simpanan Persaraan Yang Terbaik mission statement To Provide The Best Retirement Savings Scheme 4. 2 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja maklumat Korporat Corporate InformationAHLI LEMBAGA/MEMBERS OF THE BOARDWAKIL KERAJAAN/GOVERNMENT REPRESENTATIVEPENGERUSI/CHAIRMAN 1) Y. Bhg. Dato Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah1) Y. Bhg. Tan Sri Samsudin bin Osman WAKIL BANK NEGARA MALAYSIA/ BANK NEGARA MALAYSIA REPRESENTATIVEWAKIL KERAJAAN/GOVERNMENT REPRESENTATIVES 1) Y. Bhg. Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus1) Y. Bhg. Dato Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah2) Y. Bhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Hj. Abdullah WAKIL PROFESIONAL/PROFESSIONAL REPRESENTATIVES3) Y. Bhg. Dato Seri Zainal Rahim Seman1) Y. Bhg. Dato Sri Mohamed Nazir bin Abdul Razak4) Y. B. Datuk Amar Haji Mohamad Morshidi Abdul Ghani 2) Y. Bhg. Dato Mohammed Azlan bin Hashim5) Y. B. Datuk Seri Panglima Hj. Sukarti B. Wakiman 3) Encik David Lau Nai PekWAKIL MAJIKAN/EMPLOYERS REPRESENTATIVES EX-OFFICIO/EX-OFFICIO1) Y. Bhg. Dato Azman Shah Haron 1) Y. Bhg. Tan Sri Azlan Zainol2) Y. Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Mustafa Mansur3) Y. Bhg. Datuk Mohd Hasnol Ayub AHLI LEMBAGA/AHLI PANEL PELABURAN/AHLI SILIH4) Y. Bhg. Datuk Abdul Hamed Haji Sepawi GANTI YANG BERSARA /TAMAT PERKHIDMATAN/ BOARD MEMBERS/INVESTMENT PANEL MEMBERS/ALTERNATEWAKIL PEKERJA/EMPLOYEES REPRESENTATIVES MEMBERS WHO HAD RETIRED/COMPLETED SERVICE1) Encik Mohd Khalid Atan 1) Y. Bhg. Dato Nozirah Ab Hamid 2) Puan Lok Yim Pheng (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/3) Cik Chin Yung Chiew @ Rebeccacompleted service on 31 May 2011) Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/WAKIL PROFESIONAL/PROFESSIONAL REPRESENTATIVES Board Member representing the Government1) Y. Bhg. Tan Sri Datuk Seri Lee Lam Thye2) Encik Heng Hock Cheng @ Heng Heyok Chiang2) Y. Bhg. Datuk Ab Khalil Ab Hamid (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/3) Encik Halim Haji Din completed service on 31 May 2011) Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/EX-OFFICIO/EX-OFFICIO Board Member representing the Government1) Y. Bhg. Tan Sri Azlan Zainol 3) Y. Bhg. Dato Segarajah Ratnalingam (bersara pada 14 Januari 2011/retired on 14 January 2011)AHLI PANEL PELABURAN/MEMBERS OF THE Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/INVESTMENT PANEL Board Member representing the GovernmentPENGERUSI/CHAIRMAN 4) Y. Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff1) Y. Bhg. Tan Sri Samsudin bin Osman (bertukar pada 1 Disember 2011/transfer on 1 December 2011) Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/ Board Member representing the Government 5. Laporan Tahunan 2011 Annual ReportLembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja35) Tuan Syed Shahir Syed Mohamud3) Y. Bhg. Dato Seri Zainal Rahim Seman (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ (bermula pada 15 Januari 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakilcompleted service on 31 May 2011)Kerajaan menggantikan Y. Bhg. Dato Segarajah Ratnalingam Ahli Lembaga Wakil Pekerja/ yang telah bersara/effective 15 January 2011 as a BoardBoard Member representing the EmployeesMember representing the Government replacing Y. Bhg. Dato Segarajah Ratnalingam who retired)6) Encik Ahmad Shah Mohd Zin (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ 4) Y. Bhg. Datu Haji Misnu Haji Taha (silih ganti)completed service on 31 May 2011) (bermula pada 1 Disember 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Ahli Lembaga Wakil Pekerja/ Kerajaan menggantikan Y. Bhg. Datu Abdul Ghafur ShariffBoard Member representing the Employeesyang telah bertukar/effective 1 December 2011 as a Board Member representing the Government replacing Y. Bhg. Datu7) Encik Andrew Lo Kian NyanAbdul Ghafur Shariff who transferred) (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/completed service on 31 May 2011)5) Encik Mohd Khalid Atan Ahli Lembaga Wakil Pekerja/ (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga WakilBoard Member representing the EmployeesPekerja menggantikan Tuan Syed Shahir Syed Mohamud yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a Board8) Y. Bhg. Datuk Dr. Hussein AwangMember representing the Employees replacing Tuan Syed Shahir (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ Syed Mohamud who completed service)completed service on 31 May 2011) Ahli Lembaga Wakil Profesional/ 6) Puan Lok Yim PhengBoard Member representing the professional (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Pekerja menggantikan Encik Ahmad Shah Mohd Zin yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a BoardAHLI LEMBAGA DAN AHLI PANEL PELABURAN YANG BARUMember representing the Employees replacing Encik AhmadDILANTIK/BOARD MEMBERS AND INVESTMENT PANELShah Mohd Zin who completed service)MEMBERS WHO ARE NEWLY APPOINTED 7) Encik Heng Hock Cheng @ Heng Heyok Chiang1) Encik Maliami Hamad (silih ganti) (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Profesional menggantikan Y. Bhg. Datuk Dr Hussein AwangKerajaan menggantikan Y. Bhg. Dato Nozirah Ab. Hamid yang yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as atelah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a Board Board Member representing the Professional replacing Y. Bhg.Member representing the Government replacing Y. Bhg. Dato Datuk Dr Hussein Awang who completed service)Nozirah Ab. Hamid who completed service)2) Y. Bhg. Datuk Farida Mohd Ali (silih ganti) ALAMAT IBU PEJABAT/ (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil HEADQUARTERS ADDRESSKerajaan menggantikan Y. Bhg. Datuk Ab Khalil Ab Hamid Kumpulan Wang Simpanan Pekerjayang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a Bangunan KWSPBoard Member representing the Government replacing Y. Bhg. Jalan Raja LautDatuk Ab Khalil Ab Hamid who completed service) 50350 Kuala Lumpur Tel: 03-2694 6566/7566/8566/9566 Faks/Fax: 03-2694 8433 Laman Web/Website: http://www.kwsp.gov.my 6. 4 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAHLI LEMBAGAMEMBERS OF THE BOARDDUDUK dari KIRI/Sitting from LEFT berdiri dari kiri/Standing from leftTAN SRI SAMSUDIN BIN OSMANPUAN LOK YIM PHENGTAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH CIK CHIN YUNG CHIEW @ REBECCATAN SRI DATUK SERI LEE LAM THYE TAN SRI AZLAN ZAINOLENCIK MOHD KHALID BIN ATANDATUK ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI 7. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja5berdiri dari kiri/Standing from left TIADA DALAM GAMBAR/NOT IN THE PICTUREDATUK AMAR HAJI MOHAMAD MORSHIDI BIN ABDUL GHANI DATO DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAHDATO AZMAN SHAH BIN HARON DATUK SERI PANGLIMA HAJI SUKARTI BIN WAKIMANENCIK HALIM BIN HAJI DIN DATUK MOHD HASNOL BIN AYUBENCIK HENG HOCK CHENG @ HENG HEYOK CHIANGDATO SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMANTAN SRI DATUK (DR.) MUSTAFA BIN MANSUR 8. 6Laporan Tahunan 2011 Annual ReportLembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardTAN SRI SAMSUDIN BIN OSMANPengerusi Lembaga/Chairman of the BoardPMN, PSM, SSAP, SPMS, SJMK, SIMP, SPMP, SPDK, DPMS, DHMS, PGDK,DPMJ, JSM, PMP, DGSM, AMN, SMW(sam@epf.gov.my)Tan Sri Samsudin bin Osman telah dilantik sebagaiTan Sri Samsudin bin Osman was appointed as thePengerusi Lembaga bermula pada 1 Februari 2007 selama Chairman of the Board on 1 February 2007 for a two-dua tahun sehingga 31 Januari 2009. Beliau dilantik year term until 31 January 2009. He was reappointed onsemula pada 1 Februari 2009 sehingga 31 Januari 2011. 1 February 2009 until 31 January 2011. Subsequently heSeterusnya beliau dilantik untuk penggal ketiga pada was reappointed for a third term on 1 February 2011 until1 Februari 2011 sehingga 31 Januari 2012. 31 January 2012.Sebelum ini beliau pernah berkhidmat sebagai KetuaPrior to this, he served as the Chief Secretary to theSetiausaha Negara, Ketua Pengarah Jabatan PerkhidmatanGovernment, Director General of the Public ServiceAwam, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, KetuaDepartment, Secretary General in the Ministry of HomeSetiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Affairs, Secretary General in the Ministry of Domestic TradeEhwal Pengguna, Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah dan and Consumer Affairs, Federal Secretary of Sabah andTimbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Deputy Secretary General in the Ministry of Transport.Pada masa ini beliau memegang jawatan sebagai PresidenCurrently, he also serves as the President of PutrajayaPerbadanan Putrajaya, Pengerusi BIMB Holdings Bhd,Corporation, Chairman of BIMB Holdings Bhd, Chairman ofPengerusi Lembaga Pengarah Universiti Utara Malaysiathe Board of Directors of Universiti Utara Malaysia (UUM)(UUM) dan juga salah seorang daripada Pengarah di Simeand as one of the Directors at Sime Darby Bhd. He wasDarby Bhd. Beliau juga telah dilantik menjadi Pro Canseloralso appointed as the Pro Chancellor of Universiti MalaysiaUniversiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Pengerusi KwasaTerengganu (UMT) and Chairman of Kwasa Land Sdn Bhd.Land Sdn Bhd. Beliau memperolehi Sarjana PentadbiranHe holds a Masters Degree in Public Administration fromAwam daripada Pennsylvania State University, AmerikaPennsylvania State University, USA.Syarikat. 9. Laporan Tahunan 2011 Annual ReportLembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 7Ahli LembagaMembers of the BoardDATO DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAHTimbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar),Kementerian Kewangan (Timbalan Pengerusi Wakil Kerajaan)/Deputy Secretary General of Treasury (Policy),Ministry of Finance (Deputy Chairman Government Representative)DPSK, DIMP, SAP(drirwan.abdullah@treasury.gov.my)Dato Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah telah dilantikDato Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah was appointedsebagai Ahli Lembaga wakil Kerajaan dan Ahli Panel as a Board Member representing the Government and aPelaburan bermula 1 Januari 2011. Beliau memiliki Member of the Investment Panel effective 1 January 2011.Ijazah Kedoktoran (Ekonomi) daripada Universiti Islam He holds a Doctorate in Economics from the InternationalAntarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau telah menghadiri Islamic University Malaysia (IIUM). He also attended theAdvanced Management Program di Harvard Business SchoolAdvanced Management Programme at Harvard Businesspada tahun 2008.School in 2008.Beliau memulakan kerjaya sebagai Penolong Pengarah di He started his career as an Assistant Director in theUnit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri padaEconomic Planning Unit of the Prime Ministers Departmenttahun 1984. Beliau pernah terlibat secara langsung dalamin 1984. He was directly involved in the preparation of thepersediaan bagi Rancangan Malaysia Kelima (RMK-5) dan Fifth Malaysia Plan (5MP) and several other activities in thebeberapa aktiviti lain di Jabatan Perdana Menteri. Pada Prime Ministers Department. In 2003 he was transferred totahun 2003, beliau telah bertukar ke Kementerian Kewangan the Ministry of Finance and was assigned to the Economicsdan ditugaskan di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa.and International Division. He was entrusted with headingBeliau telah diberi kepercayaan untuk mengetuai beberapaseveral divisions in the Ministry of Finance. He is now thebahagian di Kementerian Kewangan. Kini beliau adalahDeputy Secretary General of Treasury (Policy) in the MinistryTimbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar) di of Finance.Kementerian Kewangan.Aside from having wide experience in GovernmentSelain berpengalaman luas dalam bidang pentadbiranadministration, he is also a Board Member of severalKerajaan, beliau juga merupakan salah seorang Ahlicompanies and Government bodies such as Lembaga TabungLembaga bagi beberapa syarikat dan badan Kerajaan seperti Haji, the Cooperative Commission of Malaysia, InternationalTabung Haji, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Universiti IslamIslamic University Malaysia (IIUM), the Land Public TransportAntarabangsa Malaysia (UIAM), Suruhanjaya PengangkutanCommission as well as being the Chairman of the OfficialAwam Darat serta Pengerusi bagi Ahli Jawatankuasa Rasmi,Committee of the ASEANInfrastructure Fund. He is also aASEAN Infrastructure Fund. Beliau juga adalah Ahli LembagaBoard member of Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN),Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN), Kumpulan Wang Kumpulan Wang Amanah Persaraan (Incoporated) (KWAP)Amanah Persaraan (Diperbadankan) (KWAP), Suruhanjayaand the Securities Commission (SC), as well as a MemberSekuriti (SC) dan juga Ahli Lembaga Pemegang Amanah of the Board of Trustees of Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).Yayasan Inovasi Malaysia (YIM). Beliau juga telah dilantikHe was also appointed as the Chairman of the Malaysiansebagai Pengerusi Malaysian Development Holding Sdn Bhd Development Holding Sdn Bhd (MDHSB).(MDHSB). 10. 8Laporan Tahunan 2011 Annual ReportLembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardTAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAHKetua Pengarah, Perkhidmatan Awam Malaysia(Wakil Kerajaan)/Director General of Public Service Malaysia(Government Representative)PSM,SSAP, SIMP, DSDK, DIMP, KMN, AMN(abubakar.kppa@jpa.gov.my)Tan Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah telah dilantik sebagai Tan Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah was appointed as aAhli Lembaga wakil Kerajaan pada 1 Julai 2010. Beliau Board Member representing the Government on 1 July 2010.memiliki Ijazah Sarjana (Pengajian Antarabangsa) daripada He holds a Masters D...</p>