Phan tich hieu_qua_hoat_dong_kinh_doanh_tai_ngan_hang_thuong_mai_co_phan_sai_gon_1q_dwq_20130326090515_15188

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. TRNG I HC CN TH KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH -----o0o----- LUN VN TT NGHIP PHN TCH HIU QU HOT NG KINH DOANH TI NGN HNG THNG MI C PHN SI GN THNG TN CHI NHNH VNH LONG Gio vin hng dn: Sinh vin thc hin: Ths.L QUANG VIT TRN TH THANH TRC MSSV: 4053664 Lp: K ton tng hp Kho: 31 Cn Th - Nm 2009 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net
 2. 2. i LI CM T Sau bn nm hc tp, c s ch dy tn tnh ca cc Thy C trng i hc Cn Th, em tch lu c rt nhiu vn kin thc hu ch m Thy C truyn t. tng cng kh nng thc hnh v tip cn thc t, trong chng trnh o to cc chuyn ngnh kinh t, tt c cc sinh vin nm cui phi thc tp ti cc n v qun l kinh t v kinh doanh nhm nng cao kh nng thc hnh khi ra trng p ng kp thi vi nhu cu ca x hi. Chnh v l do ny, em c iu kin c thc tp ti Ngn hng Thng Mi C Phn Si Gn Thng Tn Chi Nhnh Vnh Long trong sut khong thi gian va qua. Trong t thc tp ny, em c dp c hc hi, tip xc vi hon cnh thc t v cng l hnh trang qu bu cho em sau ny khi ra trng. hon thnh c lun vn tt nghip ca mnh vi ti l: Phn tch hiu qu hot ng kinh doanh ti Ngn hng Thng Mi C Phn Si Gn Thng Tn Chi Nhnh Vnh Long, ngoi s n lc ca bn thn, em c s hng dn nhit tnh ca thy L Quang Vit, t lc hnh thnh ti cho n khi hon tt cng on cui cng. Em xin chn thnh cm n Thy v xin gi li chc sc kho n Thy. Mt ln na, em xin chc Thy lun hnh phc v thnh cng trong cng vic cng nh trong cuc sng. Em cng xin gi li cm n chn thnh n Ban Gim c v cc anh ch trong Ngn hng Sacombank chi nhnh Vnh Long, ni em c nhn thc tp. Chnh mi trng thc tp thun li, s thn thin ca mi ngi trong ngn hng cng vi nhng gp v gip tn tnh ca cc anh ch phng K ton v Phng Hnh Chnh cng gp phn khng nh gip em hon thnh ti ny. Em xin chc hot ng ca ngn hng s lun pht trin. Knh chc Ban Gim c v cc anh ch ca ngn hng lun di do sc kho. Chn thnh cm n! Ngy . thng . nm . Sinh vin thc hin www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net
 3. 3. ii LI CAM OAN Ti xin cam oan rng ti ny l do chnh ti thc hin, cc s liu thu thp v kt qu phn tch trong ti l trung thc, ti khng trng vi bt k ti nghin cu khoa hc no. Ngy . thng . nm . Sinh vin thc hin www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net
 4. 4. iii NHN XT CA C QUAN THC TP ------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngy . thng . nm . Th trng n v (K tn v ng du) www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net
 5. 5. iv BN NHN XT LUN VN TT NGHIP I HC H v tn ngi hng dn: ......................................................................................... Hc v:........................................................................................................................... Chuyn ngnh: .............................................................................................................. C quan cng tc:.......................................................................................................... Tn hc vin:................................................................................................................. M s sinh vin: ............................................................................................................ Chuyn ngnh: .............................................................................................................. Tn ti:...................................................................................................................... ....................................................................................................................................... NI DUNG NHN XT 1. Tnh ph hp ca ti vi chuyn ngnh o to ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. V hnh thc ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. ngha khoa hc, thc tin v tnh cp thit ca ti ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. tin cy ca s liu v tnh hin i ca lun vn ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 5. Ni dung v cc kt qu t c (theo mc tiu nghin cu, ) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Cc nhn xt khc ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 7. Kt lun (Cn ghi r mc ng hay khng ng ni dung ti v cc yu cu chnh sa) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cn th, ngy . thng . nm 2009 Ngi nhn xt www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net
 6. 6. v NHN XT CA GIO VIN PHN BIN --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------