Seminarium Technologie 02 12

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    478

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation from seminar 02.12.2009 in Warsaw, PL - MiFID -practical aspects of implementation

Transcript

<ul><li> 1. Dyrektywa MiFID<br />Rozwizania IT wspierajce MiFID<br />Mariusz Kuc<br />02.12.2009 Warszawa<br /></li></ul> <p> 2. Ustawodawca<br />Instytucja finansowa<br />Klient<br />MiFID wspzalenoci, obowizki<br />ochrona inwestorw, <br />promowanie konkurencji w sektorze usug finansowych, <br />przejrzysto rynku.<br />Wymagania organizacyjne, prowadzenie dziaalnoci<br />Wymagana informacyjne, sprawozdawczo, przechowywanie danych<br />Przejrzysto przed- i po- transakcyjna<br />Ocena i klasyfikacja klienta<br />Zarzdzanie konfliktem interesw<br />Najlepsze wykonanie i reguy obsugi zlece<br />MiFID<br />Wysokie standardy obsugi <br />Bezpieczestwo korzystania z usug finansowych<br />Odzyskanie zaufania do instytucji finansowych<br /> 3. ustawodawca<br />Instytucja finansowa<br />Klient<br />MiFID nie tylko obowizki <br />Paszportyzacja<br />Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dziki stosowaniu efektywnych, nowoczesnych metod obsugi klienta<br />Usprawniony proces zarzdzania produktami i sprzeda<br />Lepsza znajomo klienta, nowe moliwoci sprzedaowe <br />Usprawnienie procesw wewntrznych<br />Wyeliminowanie ryzyka prawnego<br />Wyeliminowanie ryzyka finansowego<br />MiFID<br />Umocnienie wizerunku banku jako instytucji zaufania publicznego<br /> 4. Jak technologia wspiera MiFID..<br />ColumbusIT dostarcza kompletne rozwizanie skadajce si z systemu i najlepszych praktyk biznesowych wspierajcych realizacj dyrektywy MiFID<br />Koncentracja na procesie rekrutacji i zarzdzania procesami wsppracy z klientem<br />Udostpnienie nowoczesnego kanau wsppracy z klientem , pena obsuga online<br />Automatyzacja i wymuszanie ustalonych procedur dziaania <br />Audyt wykonywany po wdroeniu rozwizania, majcy na celu sprawdzenie na poziomie wykonawczym zgodnoci z MiFID bardzo szczegowa analiza techniczna i procesowa<br />Rozwizanie umoliwia spenienie wymaga dyrektywy MiFID (17 kluczowych artykuw MIFID1)w sposb wyjtkowo przejrzysty i przyjazny dla klienta<br />Kategoryzacja klienta<br />Profil inwestycyjny klienta - integracja danych historycznych z rnych systemw <br />Testy odpowiednioci i adekwatnoci<br />Zarzdzanie konflikteminteresw<br />Udostpnianie informacji <br />Pena rejestracja interakcji midzy klientem i firm, szczeglnie istotne w procesie obsugi reklamacji<br />Peny lad wszystkich dziaa, zmian w systemie, audytowalno danych<br /> 5. Szczegy rozwizania<br />Rozwizanie wykorzystuje uznane technologie Microsoft Dynamics,<br />MS CRM4.0- obsuga kontaktw z klientem, przetwarzanie danych, integracja z innymi systemami, archiwizacja i dostp do danych, rejestr zamian<br />MS Sharepoint obsuga serwisu publikacja danych, zarzdzanie organizacj, procedurami z wykorzystaniem mechanizmw workflow<br />Baza danych MS SQL<br />Elastyczna konfiguracja rozwizania, w zalenoci od zastanych systemw bankowych<br />MSCRM + Sharepoint<br />MSCRM <br />Sharepoint + infoPathforms<br />Integracja z istniejcymi systemami dane klienta, udostpnianie informacji (XML)<br />Skalowalno rozwizania <br />Kilkudziesiciu uytkownikw w ParetoOnline<br />Kilkuset uytkownikw w Handelsbanken<br />Pene bezpieczestwo danych<br />Dostp przez internet dla pracownikw i wsppracownikw instytucji finansowej<br />Elastyczne zarzdzanie dostpem do danych<br />Archiwizacja danych, racjonalizacja kosztw przechowywania i wyszukiwania<br /> 6.Zarejestrowanie w systemie potencjalnego inwestora<br />Rejestracja nie tylko klientw, ale rwnie potencjalnych inwestorw<br /> 7. Inwestor wypenia ankiet dotyczc planowanych inwestycji<br />Inwestor podaje informacje wymagane przez MiFID:<br />Jakimi instrumentami finansowymijest zainteresowany?<br />Jakie s jego cele inwestycyjne?<br />Jakie ma dowiadczenie i wiedz?<br /> 8. Doradca ocenia profil potencjalnego inwestora<br />Doradca zapoznaje si w systemie CRM z informacjami zapisanymi przez potencjalnego inwestora<br />Doradca nie ma praw do zmiany informacji. Jedyn osob, ktra moe zmieni te dane jest tylko inwestor! <br /> 9. Doradca przeprowadza test odpowiednioci usug<br />Doradca przeprowadza na profilu inwestycyjnym test odpowiednioci usug. Pozwala to okreli jakie instrumenty finansowe s dostpne dla inwestora.<br />Doradca korzysta ze skonfigurowanej w systemie macierzy odpowiednioci usug. <br /> 10. Uzupenienie i potwierdzenie profilu przez inwestora!<br />Po dokonaniu oceny przez doradc inwestorwidzi jakie instrumenty i usugi finansowe s dla niego odpowiednie<br />Inwestorpotwierdza ocen doradcy. W efekcie tworzony jest jego profil inwestycyjny<br /> 11. ColumbusIT<br />Jedyny midzynarodowy partner Microsoft w Polsce<br /> 12. Dzikuj za uwag.<br />Mariusz Kuc 601364340<br />mku@pl.columbusit.com<br /></p>