Tng bao cao_thuong_nien_2013_new (1)

 • Published on
  07-Aug-2015

 • View
  95

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Ph lc s II BO CO THNG NIN (Ban hnh km theo Thng t s 52/2012/TT-BTC ngy 05 thng 04 nm 2012 ca B Ti chnh hng dn v vic Cng b thng tin trn th trng chng khon) BO CO THNG NIN 2013 CNG TY C PHN U T V THNG MI TNG (Giy chng nhn KKD s 4600305723 do S K hoch v u t Tnh Thi Nguyn. ng ky thay i ln th 17, ngy 11 thng 02 nm 2014) NIM YT C PHIU S GIAO DCH CHNG KHON H NI (ng k nim yt s 12/GCN - TTGDHN do SGD Chng khon H Ni cp ngy 14 thng 11 nm 2007) BN BO CO THNG NIN V CC TI LIU B SUNG C CUNG CP TI CNG TY C PHN U T V THNG MI TNG Tr s chnh: 160 Minh Cu - Thnh ph Thi Nguyn in thoi : 0280 3858 508, Fax: 0280 3856 408
 2. 2. I. THNG TIN CHUNG 1. THNG TIN KHI QUT - Tn giao dch: CNG TY CP U T V THNG MI TNG - Giy chng nhn ng k doanh nghip s: 4600305723 - Vn iu l: 134,613.250,000 VN. - Vn u t ca ch s hu: 134,613.250,000 VN. - a ch: S 160 ng Minh Cu, TP Thi Nguyn, tnh Thi Nguyn, Vit Nam. - S in thoi: 0280 3858 508, Fax: 0280 3856 408 - Website: www.tng.vn - M c phiu (nu c): TNG 2. QU TRNH HNH THNH V PHT TRIN: Cng ty C phn u t v Thng mi TNG, tin thn l X nghip May Bc Thi, c thnh lp ngy 22/11/1979 theo Quyt nh s 488/Q-UB ca UBND tnh Bc Thi (nay l tnh Thi Nguyn), vi s vn ban u l 659,4 nghn ng. X nghip i vo hot ng ngy 02/1/1980, vi 02 chuyn sn xut. Sn phm ca X nghip l qun o tr em, bo h lao ng theo ch tiu k hoch ca UBND tnh. Ngy 07/5/1981 ti Quyt nh s 124/Q-UB ca UBND tnh Bc Thi sp nhp Trm May mc Gia cng thuc Ty thng nghip vo X nghip, nng s vn ca X nghip ln 843,7 nghn ng v nng lc sn xut ca x nghip tng ln 08 chuyn. Nm 1981 doanh thu ca Cng ty tng gp i nm 1980. Thc hin Ngh nh s 388/HBT ngy 20/11/1991 ca Hi ng B trng v thnh lp li doanh nghip nh nc. X nghip c thnh lp li theo Quyt nh s 708/Q-UB ngy 22 thng 12 nm 1992 ca UBND tnh Bc Thi. Theo s vn hot ng ca Cng ty c nng ln 577,2 triu ng. Nm 1992 X nghip u t 2.733 triu ng i mi my mc thit b, m rng th trng tiu th ra cc nc EU v ng u, a doanh thu tiu th t 336 triu ng, gii quyt vic lm n nh, tng thu nhp cho ngi lao ng. Nm 1997 X nghip c i tn thnh Cng ty may Thi nguyn vi tng s vn kinh doanh l 1.735,1 triu ng theo Quyt nh s 676/Q-UB ngy 04/11/1997 ca UBND tnh Thi Nguyn. Cng trong nm 1997, Cng ty lin doanh vi Cng ty May c Giang trc thuc Tng Cng ty Dt may Vit Nam thnh lp Cng ty May Lin doanh Vit Thi vi s vn iu l l 300 triu ng, nng lc sn xut l 08 chuyn may. Nm 2000, Cng ty l thnh thnh vin ca Hip hi Dt may Vit Nam (Vitas). Ngy 02/01/2003 Cng ty chnh thc tr thnh Cng ty C phn May Xut khu Thi Nguyn vi vn iu l l 10 t ng theo Quyt nh s 3744/Q-UB ngy 16/12/2002.
 3. 3. Nm 2006 Cng ty nng vn iu l ln trn 18 t ng theo Ngh quyt i hi C ng ngy 13/08/2006 v ph duyt d n u t xy dng nh my TNG Sng cng vi tng vn u t l 200 t ng. Ngy 18/03/2007 Cng ty nng vn iu l ln trn 54,3 t ng theo Ngh quyt i hi C ng ngy 18/03/2007, ph duyt chin lc pht trin Cng ty n nm 2011 v nh hng chin lc cho cc nm tip theo. Ngy 28/08/2007 i hi ng C ng xin kin, biu quyt bng vn bn quyt nh i tn Cng ty thnh Cng ty C phn u t v Thng mi TNG Ngy 14/11/2007 Cng ty c Trung tm giao dch Chng khon H Ni cp Giy chng nhn ng k nim yt c phiu. Nm 2008 c Tp on dt may Vit nam tng c thi ua Nm 2009 c Ch tch nc tng Hun chng lao ng hng II Thng 04 nm 210 Cng ty khi cng xy dng thm nh my TNG Ph Bnh vi tng mc u t trn 275 t ng vi 64 chuyn may v thu ht thm trn 4.000 lao ng vo lm vic. Ngy 10/12/2010 Cng ty c y ban Chng khon Nh nc cp giy chng nhn cho bn 4.773.775 c phiu ra cng chng nng vn iu l ln 134,6 t ng. 13/06/2011 Giai on 1 nh my TNG Ph Bnh i vo hot ng. 31/12/2012 Giai on 2 nh my TNG Ph Bnh i vo hot ng. 3. NGNH NGH KINH DOANH a. Ngnh ngh kinh doanh: Mua bn hng may mc, SX bao b giy, nha lm ti nilon, o ma nilon v nguyn ph liu hng may mc. o to ngh may cng nghip, my mc thit b cng nghip, thit b phng chy cha chy b. a bn kinh doanh: a bn kinh doanh: a bn kinh doanh, ti khu vc tnh Thi Nguyn. 4. THNG TIN V M HNH QUN TR, T CHC KINH DOANH V B MY QUN L. M hnh t chc M HNH T CHC CNG TY (Ban hnh km theo Quyt nh s 01I/TNG-HQT ngy 1 thng 1 nm 2013)
 4. 4. C cu b my qun l: Bao gm tng gim c, cc ph tng gim c nh s trn. Cc cng ty con, cng ty lin kt: (Nu danh sch, a ch, lnh vc sn xut kinh doanh chnh, vn iu l thc gp, t l s hu ca Cng ty ti cc cng ty con, cng ty lin kt). Cc cng ty lin kt: Cng ty xy lp in Bc Thi gp vn 49%, xy lp cc cng trnh v li in. Cng ty c phn thi trang TNG gp vn 35%, kinh doanh cc Sp hng may mc. 5. NH HNG PHT TRIN Trn c s nh hng chung ca ngnh, TNG xy dng nh hng pht trin ca Cng ty trong nhng nm ti nh sau: May mc gi vai tr ch o, tng bc u t kinh doanh thm cc ngnh sn xut kinh doanh mi, trc ht phc v trc tip cho hng may mc l git, bao b, in, thu, Th trng xut khu vn l chnh, tng dn t l doanh thu hng ni a ln 10 - 15% t nay n nm 2015, cn bng gia cc th trng, trnh ph thuc qu nhiu vo th trng nc M, tip cn v khai thc th trng Nht Bn. Lin tc pht trin sn xut theo c chiu rng v chiu su, pht huy ti a cng sut thit k nng cao nng sut lao ng. Cng ty cng thng xuyn b sung, i mi my mc thit b theo cng ngh mi.
 5. 5. nh hng pht trin ngnh may l ch lc, m rng sang cc lnh vc ph tr rt ph hp vi chin lc pht trin ton din ca ngnh Dt may Vit Nam trong thi gian ti. Vic tng cng u t c xc nh trn c s nhn nh v tim nng, li th ca Vit Nam trn th trng hng dt may th gii v mc tiu chin lc ca Dt may Vit Nam giai on ti. Bn cnh , cng nh cc n v trong ngnh, Cng ty lun thc c sc nng ca th trng ni a vi hn 92 triu dn, c cu dn s tr, nhu cu tiu dng ngy cng ln. Chin lc pht trin trung v di hn: 1. Pht trin ngnh ngh ct li: Cng ty xc nh ngnh ngh sn xut kinh doanh ct li ca TNG l sn xut hng may mc xut khu v n tip tc mang s n nh v li nhun cho TNG trong nhiu nm ti TNG ang c cc khch hng l nh bn l c thng hiu ln nh Columbia Sportswear, The Childrens Place, Capital, ITOCHU, Cahard, JOHN NEW YORK, ....Cc khch hng ny u cam kt t hng lu di, n nh vi cng ty. Cc khch hng ny u ngh TNG tng thm sn lng hng nm, TNG ch ng cung cp c nguyn ph liu v chuyn dn sang lm mu pht trin tng gi tr li nhun trn sn phm. TNG c b dy kinh nghim trong sn xut hng may mc xut khu nn c nhiu li th to ra sn phm c sc cnh tranh mnh trn th trng 2- D kin k hoch sn xut kinh doanh t nm 2014-2016: Ch tiu Nm 2014 Nm 2015 Nm 2016 Doanh thu (t) 1.251 1.427 1.911 Li nhun (t) 50 137 190 3- Gii php thc hin: 3.1- u t nng cao cht lng ngun nhn lc bng cc gii php sau: u t cho cc b qun l, cn b nghip v i o to nng cao trnh k nng lm vic trong v ngoi nc. u tin s 1 l cho cn b k thut v cn b n hng u t bng c ch tin lng, bt b nhim v cc ch phc li khc thu ht c cn b c nng lc v trnh cao vo lm vic cho cng ty. Cng c, pht trin mnh i ng phng kinh doanh ca cng ty. Thng, pht ng ngi, ng lc. 3.2- u t nng cao cht lng cng tc qun l bng vic u t ng dng cc phn mm vo cng tc qun l, phn u n ht nm 2014 tt c cc s liu sn xut kinh doanh ca cng ty u c cp nht v online trn phn mm my tnh v
 6. 6. ng dng cc k nng qun l tin tin v cng tc iu hnh sn xut kinh doanh. Hon chnh phn mm qun l ERP v theo di cc ch chnh sch cho ngi lao ng kim sot c vic thanh ton ch khng ng qui nh.. u t phn mm v theo di tt c nhng hot ng sn xut nh gi cht lng cn b, phn u n nm 2014 vic nh gi cht lng cn b qun l, cn b nghip v ca ton cng ty c lng ha bng im s theo phn mm. V tip tc nghin cu ng dng cc phn mm tin tin khc vo cng tc qun l v iu hng sn xut kinh doanh ca cng ty gim chi ph, tng c gi tr gia tng cho sn phm v tng c hiu qu sn xut kinh doanh 3.3- u t c s vt cht. Tip tc u t thm mt s my mc thit b chuyn dng lm c cc n hng c cht lng cao mang li hiu qu kinh t ln hn cho cng ty Tip tc nghin cu lp cc d n u t cho sn phm mi khi khu hao ht gi tr u t ca cc nh my may th u t tip. Bng k hoch kinh doanh ca Cng ty c xy dng trn c s cc kho st thc t v d bo ca Cng ty v tnh hnh ngnh cng nh trn c s tham kho k hoch chin lc ca Hip hi Dt may, d kin ca cc khch hng ln, khch hng tim nng v chng trnh pht trin kinh t x hi ca a phng tnh Thi Nguyn. V vy, Cng ty tin chc rng khi tnh hnh kinh doanh ca Cng ty c t trong bi cnh hin nay v nhng nm sp ti th mc tiu m Cng ty t ra l c c s t c. Cc mc tiu i vi mi trng, x hi v cng ng ca Cng ty. Chng ti hiu rng tn gi TNG nh mt s mnh ln ca Cng ty, mang n thnh cng cho mi ngi, bao gm khch hng, c ng, i tc, cn b cng nhn vin v cng ng. Chng ti ch thc s Thnh Cng khi bn hi lng vi sn phm, dch v cng nh hot ng minh bch ca Cng ty. S mnh ny c xc nh v c thu hiu trong tp th CB.CNV V KHCH HNG CAM KT THC HIN CHNH SCH CHNG THAM NHNG. Cng ty TNG cam kt khng cho cn b, nhn vin (CBNV) ca bn Khch hng vay tin, ti sn v bt c l do no. Khch hng cng cam kt cng hp tc vi Cng ty CP u t v Thng mi TNG khng thc hin chnh sch gi gi, chuyn tin cho c nhn, m phi chuyn tin vo ti khon ca TNG qun l. Bn khch hng cng cam kt khng chit khu % hoa hng trong qu trnh cng tc vi bn B cho c nhn. Nu c, s chit khu, phi cng khai v thng bo trc tip vi lnh o ca bn B.
 7. 7. Nu bn khch hng cam kt thc hin ng chnh sch chng tham nhng ca TNG. Nu pht hin CBNV no c hnh vi vi phm tham nhng s s l k lut vi CBNV v ngng hp tc vi khch hng lun. CB.CNV CAM KT T CHT LNG SN PHM, UY TN CA CNG TY LN HNG U. Mang n li ch cho khch hng bng sn phm v dch v cht lng cao. Mang n li nhun cho nh u t tin tng vo tri thc v tnh chnh trc ca chng ti. Mang n s t tin trong cuc sng cho nhn vin thng qua s ng gp y ngha ca h. Mang n s hi lng cho nh cung cp qua cc giao dch cng bng v minh bch. I VI CNG NG: Vi tinh thn hng ti cng ng, khu hiu ca TNG "TNG s la chn ca ti" c nhn mnh th hin gi tr cao nht m cng ty hng ti l mang li li ch cho cng ng, thc su sc v tm quan trng ca bo v mi trng v cng ng. TNG gp phn gii quyt cng n vic lm cho hng chc ngn ngi lao ng vi ch i ng tha ng. I VI NHN VIN: TNG l mt doanh nghip uy tn trong lnh vc Dt May. Vi chng nhn H thng Qun l cht lng theo tiu chun ISO 9001:2000 v H thng trch nhim x hi theo SA 8000:2001; t tiu chun khch hng ln ti M Nh Wal-mart, Columbia, JC penny, Kolhs, bc M chng ti l mt trong nhng cng ty to c mt mi trng lm vic tt vi tc phong cng nghip. Khng ngng pht trin ngun nhn lc cng l mt trong chnh sch ca chng ti xy dng nn tng ca TNG. I VI MI TRNG: TNG hng ti hnh nh ca mt cng ty thn thin vi mi trng. Chng ti tn trng, thc hin v cam kt kim sot nghim ngt quy trnh sn xut khng vi phm cc tiu chun v mi trng. TNG u t d n h thng x l nc thi tt nht ti cc nh my ca TNG Cng vi qu trnh pht trin sn xut, TNG vn tip tc thc hin cc bin php gim thiu ti a nhng nh hng tc ng xu n mi trng. V lu di, chng ti c
 8. 8. k hoch di di mt s nh my n cc khu cng nghip c quy hoch cho ngnh cng nghip, khng nh hng n khu vc dn c xung quanh. CHNH SCH MI TRNG : TNG lun thc c tm quan trng ca mi trng i vi s sng v tng lai ca nhn loi. Cc hot ng/sn phm hoc dch v ca chng ti khng ch bo m cht lng tt m cn c ngha v bo v mi trng. Tun th cc yu cu lut nh v cc yu cu khc lin quan n cc tc ng mi trng ca Cng ty. Tng cng kim sot, qun l cc vn lin quan n mi trng nhm ngn nga nhim, gim thiu tc ng ng k n mi trng bng cc bin php: o Ti u ha vic s dng nng lng v nc sinh hot; o X l rc v nc thi; o Tit kim ti nguyn thin nhin; Pht huy tinh thn s dng cc sn phm thn thin mi trng, khuyn khch ton th nhn vin ti s dng trong qu trnh sn xut. Nng cao nhn thc cho ton th nhn vin thng qua o to kin thc v cng tc bo v mi trng. Chnh sch ny c ph bin rng ri n ton th CBCNV Cng ty mi ngi thu hiu v u c trch nhim bo v mi trng. CC NHN T RI RO Cng ty xin lu cc nh u t v cc nhn t ri ro c th nh hng ti kt qu sn xut kinh doanh ca Cng ty qua gin tip nh hng ti gi c phiu ca Cng ty nim yt khi cc nh u t xem xt vic u t vo Cng ty. 1. Ri ro v kinh t Hin nay hot ng kinh doanh chnh ca Cng ty TNG l sn xut cc mt hng may mc. Cng nh bt k doanh nghip no khc hot ng trong nn kinh t th trng, bt k bin ng no ca nn kinh t cng u nh hng n Cng ty. Tc tng trng kinh t Nn kinh t n nh v tng trng s thc y v lm gia tng nhu cu x hi. Trong mt nn kinh t pht trin th nhu cu v cc sn phm hng ha, nht l cc sn phm cao cp, ngy cng tng. Ngc li, khi kinh t suy thoi, nhu cu tiu dng cng gim hn. Sn phm may mc l mt trong nhng mt hng p ng nhu cu thiu yu ca con ngi l n, mc,, do , nhu cu i vi hng may mc, nht l cc sn phm thng thng t chu tc ng ca nh hng suy thoi kinh t. Li sut
 9. 9. phc v cho hot ng sn xut kinh doanh, Cng ty c s dng ngun vn vay ngn hn v di hn. V vy, s bin ng li sut t nhiu cng c nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. Nu li sut th trng tng s lm tng chi ph n, qua s nh hng ti kt qu kinh doanh ca Cng ty. T gi hi oi & Lm pht Hot ng kinh doanh ca Cng ty thanh ton ch yu bng ngoi t do c u vo v u ra u lin quan nhiu n xut nhp khu. Do , vic bin ng t gi chc chn s nh hng ti kt qu kinh doanh ca Cng ty. Ch s lm pht nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty thng qua cc chi ph nguyn vt liu u vo. Nu tc lm pht cao hn tc tng trng kinh t, chc chn s khin chi ph sn xut kinh doanh ca Cng ty tng cao do tng gi nguyn vt liu, gi nhn cng,... i ph vi vn ny, Cng ty lun tng cng hot ng kim sot, qun l bin ng gi c nguyn vt liu kp thi a ra cc bin php x l linh hot nhm ti thiu ha chi ph. 2. Ri ro v lut php Vit Nam chnh thc tr thnh thnh vin ca t chc thng mi th gii (WTO) l c hi hi nhp su hn vo nn kinh t th gii ang m ra trc mt. Cc cng ty Vit Nam ang ng trc cc c hi lm n mi thng thong hn nhng cng b nh hng bi cc ri ro v tnh bin ng php l mang li. Cng ty hot ng theo Lut Doanh nghip, Lut u t mi c hiu lc thi hnh vo ngy 01/07/2006, cc lut lin quan n t ai, hot ng u t bt ng sn sp c sa i b sung v ban hnh mi s to ra nhng bin ng nht nh trong hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. 3. Ri ro c th Ri ro v cnh tranh TNG v cc doanh nghip dt may Vit Nam chu s cnh tranh rt gay gt t cc i th Trung Quc, n , Innxia, p lc cnh tranh t cc i th ny lun i hi Cng ty phi m bo cht lng, gi cnh tranh, m bo tin hp ng, Ri ro v th trng L mt doanh nghip xut khu nn mi bin ng ca th trng th gii c nh hng rt ln ti hot ng kinh doanh ca Cng ty. Tuy Vit Nam chnh thc gia nhp WTO nm 2006, song vic thc hin l trnh gia nhp cn cn c thi gian. Do , bn cnh nhng thun li Cng ty vn cn chu mt s ri ro t vic p thu chng bn ph gi, c ch gim st, cc ro cn k thut,t cc th trng ny. Di s h
 10. 10. tr ca B Cng thng, Cng ty ch ng xy dng nhng phng n tch cc phng nga, i ph nh: K cc n hng gi cao, tham kho mc gi FOB m cc n v khc trong ngnh thc hin hoc tham kho tc hng xut cng chng loi vo cc th trng nhy cm. Ri ro v ngun cung cp nguyn vt liu V ngun nguyn vt liu chnh ca cng ty thng phi nhp khu t nc ngoi (hn 60%), nn s bin ng v s lng v gi c ca ngun cung c th nh hng n hot ng ca Cng ty. Trong thi gian qua, Cng ty thc hin cc bin php hn ch cc ri ro ny. 4. Ri ro khc Mt s ri ro khc t c kh nng xy ra, nhng nu xy ra cng s nh hng rt ln n tnh hnh hot ng kinh doanh ca Cng ty nh thin tai, chin tranh, dch bnh, ng t,... II. Tnh hnh hot ng trong nm 1. Tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh - Kt qu hot ng sn xut kinh doanh trong nm: Doanh thu ly k t 1,186 t ng. Th trng tiu th ch yu l M v Bc M chim khong 79%, sn phm ch lc c khch hng Bc M rt a chung. Cc nh nhp khu ln nh JC Penney, Wal-mart, GAP u bit n TNG l nh xut khu ln sn phm may mc ca Vit Nam. Hng SX ca TNG vn nh hng l FOB l ch yu, bn cnh vn a dng cc khch hng v CMT v trong tng lai s tin ti hng ODM. Cng ty cng khai thc c ng k ngun cung trong nc gp phn sn phm c xut x ti Vit Nam ln v to , im nhn khi chnh ph Vit Nam v chnh ph Hoa K k hip nh TPP+ s em li mt v th v cng ln cho ngnh dt ma...