ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • Published on
  12-Apr-2017

 • View
  17

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 1

  1o

  1. ( . ) . 2. ,

  . 1 : 0,2 sec ; :

  /2 ( ) , .

  2: . 40 , ; : 2 , 20

  .

  3: ( ) 3 ( U ), 80 . ; . ; : H = 3U ( = 2U = U ) 4

  ,

  3. ,

  . : t1 x1=+0,1m t2 x2 = 0,2m x = 0,3m S= 0,5m.

  4. , , . : x = t , , = max t, , = max t , F = Fmaxt, .

  -x +x

  0 +0,1 +0,2 -0,1 -0,2

  -x

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 2

  : : x = +2 + >0, x = 1

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 3

  (1) (2)

  =0 (1)

  =0 (2)

  =1 (1)

  =1 (2)

  =2 (1)

  :

  sec = max (10t+ ) = max(10 + ) = max( ) >0

  sec = max (10t+ ) = max(10 + ) = max( )

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 4

  9. . :

  10. :

  ) . = - 8(2t + /2). = -max(t+0) : = 2 rad/s , max= 8

  2 = 8 = 2m. ) ( 10cm) =10 cm. ) d = 20cm d = 2A = 10cm. ) .. ( ) :

  : E) x , (...)

  11. .... (...) D= m2 :

  x, , , , . (1) :

  . ( , .

  12. . 1. .., = 3U ;

  2. .. ( ) , =3U;

  :

  x = At x

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 5

  13.

  .

  , :

  14. , +x

  x , , ,

  ( ).

  .

  (1) (2) : 1 = 2 , U1 = U2 ,

  F1 = F2 , 1 = 2 , 1 = 2 .

  -x= - d/2 +x = + d/2 ..

  1

  F1 1 F2 2

  2

  1 2

  - +

  d

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 6

  15.

  . . . ( k ) , 1/m.

  Hooke : F= k ( ) . F . F = 0 w = F : F = w F F= D x, x . . ( ) .. .

  : =

  : =

  , .... =

  ( ).

  (. 3 )

  (. 4)

  w

  x= k

  F = F

  w

  F F

  x

  (. 1)

  (. 2)

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 7

  16. .. D

  .

  1 : .. F = 0 .

  2 : x , (F) , . 3 : F, : F = Dx D .

  4 : D

  .

  : ) (. 2) : F = F = k x ( 1). .. F = D x ( 2) . ( 1) ( 2) D = k B) : (. 3) F = 0 w = F w = k (3) ( . 4) :

  F = w F F = w k( F = w k F = k x (4) .. F = D x (2) . (4) (2) D = k

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 8

  17.

  18. :

  4, . , . , . , . ( ), ( ), ( ). = U, , U 0, . ( ) ( ) .

  < 0

  > 0

  -A +A 0

  + -

  = -

  = 0

  = +max

  F = +Fmax K = 0

  U = Umax

  = +

  = 0

  = -max

  F = -Fmax K = 0

  U = Umax

  = 0

  = max = 0

  F = 0 K = Kmax U = 0

  > 0, F>0 < 0, F< 0

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 9

  19. .

  a. . b. . c. ,

  i) , F = 0. ii) , =0.

  iii) , x

  0.

  d. : e. , x

  . f. x = (t+0) , = (t+0), =

  2(t+0)

  20. ...;

  , : F = m, F = m2x

  :

  m = 3 kg = 0,4m

  k = 150 N/m.

  .

  :

  F=w kx0 = mg, x0= mg/k = 0,2m

  x,

  w

  F. Newton

  :

  F + w = m F+w = m2x F = m

  2x w

  D = k = m2,

  :

  F = kx , : F = 150x 30 (S.I.).

  x.

  x0

  x

  W

  W

  F0

  F

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 10

  21.

  .. = 1= 2. D1 = m1

  2 D2 = m2 2,

  D = (m1+ m2) 2. D = D1+D2

  22.

  . : A1= 2A2 T1 = 2T2

  2 = 21

  :

  =

  :

  :

  :

  23. ( ) ( ..).

  m1

  m2

  A1

  A2

  t

  x

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 11

  .. .

  : .. :

  .. :

  2

  1

  m2

  m1

  (+)

  m1 m2 m1 m2

  1 2 1 2 (+)

  m1 m2

  1 2 (+)

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 12

  .. . . H .. :

  .. .

  m1

  .

  ( ) ( ) ( ) ( V )

  .. . .

  . . . ( . ) : F= 0 g = k . : F = 0 (+m)g = k(+x) .

  2 1

  .. & .

  (+)

  m

  x

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 13

  24. ( )

  m1 ...

  m2 ,

  , :

  ) , .

  ) m1.

  ) ... : F = -D1x F = - m12 x (1)

  , , (1) : F = m1

  2 x m1g = m12 x

  x = (2) : max = m1(g +

  2) . x = + (2) : min = m1(g

  2) (3) . () ,

  : min 0

  (3), m1(g 2) 0 g 2

  , , f .

  25.

  ) :

  .

  ) : F

  . ) :

  ) :

  N = m1(g 2x) (2)

  N

  m1

  m2

  m1g

  g x

  +

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 14

  1. . , .

  2. ( ) . .

  3. . )

  t= 0 (1) . Vmax= E , Q . (2) q= Q i = 0 . q = Q(t) I = I(t) . = Q )

  L C

  E,r L

  (1) (2)

  Q

  --------

  ++++++

  (2)

  ----- C

  ++++ Q

  E,r L

  (1)

  i

  i

  E,r E,r

  L L C C

  i i

  i i

  _ _ _

  + + +

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 15

  .

  . . . . () : t = 0 ,I = +I, q = 0

  I = -I (t+) I = -I = -1 = = rad

  :

  ) t=0 , :

  : t=0 . t = 0 . , . LC , ..

  .

  4. q,i,Q,I, ...

  .

  (1)

  :

  5. q UE UB. UE= 3UB (1) Q . .. :

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 16

  (2)

  (2) q= Q (t) (2) :

  : ,

  : ,

  : : , , .

  6.

  .

  7.

  ) :

  ) :

  ) :

  UE + UB = .

  (1)

  ) :

  VL = VC

  8. : (i) . : i

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 17

  , .

  , , , . :

  (1)

  .

  (1) t = T t = (N+1)T = 0, 1, 2, :

  :

  () .

  1. F = - b, . +1 +1. :

  , .

  (-)

  (+)

  C L i

  (-)

  (+)

  i L C

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 18

  .

  : 20%. 4 10cm 5 ; : 20% 80% 5= 0,8 4 = 0,8 10 = 8cm.

  2. F= -b k . : 0= 40cm = 2sec

  -1. = 10cm;

  : t=

  t =

  3. F = -b

  1 t1 2 t2 . : t = 0 = 25cm. t1= 20sec 1= 16cm, 2 t2= 30sec ;

  :

  = = = 25

  :

  4.

  :

  5.

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 19

  ( : F) . :

  1. H

  .

  ,

  2.

  , . . . .

  3. . x = (t + ) , = max (t+0) , = - max(t+0) , F= - b = - b (t+) : = =2f , f .

  :

  : = = 2f , f .

  A o1

  A o

  f o f 1 f 2

  A o2

  f

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 20

  . :

  4.

  , F= F F= b. . :

  F= F , x = 0.

  5. =.

  > max>Umax .

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 21

  1. ..

  x1= A1(t) x2= A2(t+) : x = A(t+)

  .

  2. , , :

  1 2 x1 x2 x = x1+x2 1 2 = 1+2 1

  2 = 1+2

  1 2 1 2

  1 2

  01 02

  3. D D = m2 .

  ,

  A A2

  A1

  x2

  x

  x1

  t

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 22

  ,

  , .

  . . 1 2 . , :

  (1)

  (2) (3)

  (1) (2) (3):

  , . = /2 = 90

  http://vmarousis.blogspot.com/

 • 1

  vmarousis.blogspot.com 23

  4. ..

  1 : x1= 1t 2 : x2 = 2t : x = x1+x2 = 1t + 2t = . . . . .

  .. , .

  1 2 (1)

  .

  :

  :

  :

  H :

  5. O :

  6. ,

  .

  http://vmarousis.blogspot.com/

Recommended

View more >