Εγκεκριμένες Ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ 2013-14

 • Published on
  13-Apr-2017

 • View
  4.177

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  &

  &

  , (arketing)

  &

  &

  &

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  ,

  -

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  .

  , (arketing)

 • 2

  &

  -

  &

  &

  &

  / spa

  & -

  &

  - &

  &

  &

  (Logistics)

  &

  - &

  /

  &

  -

  -

  &

  &

  , &

  / ,

 • 3

  ,

  , (arketing)

  &

  &

  - &

  -

  &

  -

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  .

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

 • 4

  &

  &

  -

  &

  (Logistics)

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  , (arketing)

  -

  &

  &

  /

  &

  &

  & -

  (/ Web designer - developper/video games)

  .

 • 5

  &

  &

  -

  &

  , (arketing)

  (Logistics)

  &

  - &

  &

  &

  ,

  -

  &

  & ( - -

  )

  &

  -

  &

 • 6

  &

  &

  -

  &

  , (arketing)

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  -

  &

  &

  - &

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

 • 7

  , (arketing)

  &

  (Logistics)

  &

  -

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  - (chef)

  &

 • 8

  / spa

  & -

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  - (chef)

  -

  ,

  &

  &

  -

  &

  -

  (Logistics)

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  &

  &

  &

  - &

  - (chef)

 • 9

  , &

  ,

  &

  - &

  &

  /

  &

  -

  , (arketing)

  &

  &

  , (arketing)

  / spa

  -

  &

  (Logistics)

  &

  /

  / ,

 • 10

  &

  , (arketing)

  -

  &

  &

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  /

  ,

  &

  &

  &

  , (arketing)

  /

  /

  , &

  &

 • 11

  /

  - (chef)

  &

  &

  /

  -

  /

  & ( - -

  )

  / spa

  &

 • 12

  -

  (logistics)

  &

  ,

  , (arketing)

  -

  &

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  - (chef)

  &

  .

  &

  - &

  -

  , (arketing)

  - &

 • 13

  -

  & ( - -

  )

  - &

  /

  /

 • 14

  &

  &

  &

  - (chef)

  -

  (Logistics)

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  , &

  &

  & ( - -

  )

  &

  -

  &

 • 15

  &

  &

  / spa

  -

  /

  - (chef)

  &

  & ( - -

  )

  , &

  , (arketing)

  /

  &

  - &

 • 16

  &

  , (arketing)

  &

  &

  /

  & ( - -

  )

  - (chef)

  & ( - -

  )

 • 17

  /

  &

  &

  -

  &

  /

  &

  &

  -

  & ( - -

  )

  , &

 • 18

  &

  -

  , (arketing)

  -

  &

  (Logistics)

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  /

  - (chef)

  &

  &

  - &

  - (chef)

  & ( - -

  )

 • 19

  &

  - (chef)

  & ( - -

  )

  &

  -

  &

  /

  &

  &

  (Logistics)

  (/webdesigner-developer/video games)

 • 20

  -

  /

  & ( - -

  )

 • 21

  &

  / spa

  &

  - &

  /

  &

  -

  (Logistics)

  &

  ,

  , (arketing)

  -

 • 22

  &

  &

  - &

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  &

  & ( - -

  )

  , (arketing)

  &

  - (chef)

  & ( - -

  )

 • 23

  , (arketing)

  &

  , &

  ,

  -

  - &

  -

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  /

  , &

  2

  &

  -

 • 24

  &

  -

  - (chef)

  &

  (/ web designer- developer/video games)

  / spa

  -

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  & ( - -

  )

  , &

  &

  &

 • 25

  &

  /

  & ( - -

  )

 • 26

  &

  & ( - -

  )

  &

  &

  /

  - &

  /

  - (chef)

  & ( - -

  )

  , (arketing)

 • 27

  1

  &

  /

  /

  2

  &

  ,

  -

  , (Marketing)

  -

  &

  &

  & ( - -

  )

 • 28

  &

  -

  -

  & ( - -

  )

  &

  - &

  & ( - -

  )

  , &

  -

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  - (chef)

  & ( - -

  )

 • 29

  &

  , &

  (/ web designer- developer/video games)

  , (arketing)

  /

  & ( - -

  )

  & ( - -

  )

  / spa

  -

  &

  /

 • 30

  &

  & ( - -

  )

  , (arketing)

  & ( - -

  )

 • 31

  &

  &

  &

  -

  &

  (/ Web designer - developper/video games)

  /

  /

 • 32

  , (arketing)

  (/ Web designer - developper/video games)

  &

  -

  /

  & ( - -

  )

  &

  &

  /

  & ( - -

  )

  , &

 • 33

  (logistics)

  &

  , (arketing)

  &

  / spa

  -

  &

  /

  & ( -

  -)

  &

  -

  &

 • 34

  - &

  /

  &

Recommended

View more >