מאמר חיים ברשת קשר עין 4 2014

  • Published on
    01-Jun-2015

  • View
    349

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Educational programs and activities related to intelligent use of the Web

Transcript

<ul><li> 1. . , , , . , , , . , , , , , : . , " " " , . , , , . UK Kids Online 2011 " .London School of Economics- , " ",' ' ,' " , , , , " . ," " ." , " " , " , , " . "? , , , . ... , "" . , . . , , , DNA - , , . , ". , , . , " " " " ... 3030 </li></ul> <p> 2. . , : , , , . , , , , , , , . , . : , , , . , . , ." , , . , , , , , , ", . " " , . , , . ? " : , , - - , . . , " , , . . , , " , , ." , ? . " : , , , . , . , , , ." ? " : 3131 3. . , , ' .) , ,( ' ." " ? " : , , : , , , . .'' . , , ." , , , " : . . . , , , . . , . , ." ? - , " : .",-, ? . " : . ." ? , " : , , , , - . . , . , ." , , ? " : . , , , , " : " " " " : , , , " 3232 4. , . , ' ' ." , ? . " : , . . , , , , , , ." ? " : . ,' ' ' . ." , , , ? . " : , . , ." , " , , . . , ,)bullying( , , . . , 2011 ," " " . . , . . . . , , , . : " 3333 </p>