דוח הערכה הוראת הפיזיקה בישראל מכון סאלד

  • Published on
    22-May-2015

  • View
    685

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, . . , " , . : 1. (, , , , )? 2. (, , , , , )? 3. , , , ? 4. , , ? 5. , ? 6. , ?

Transcript

<ul><li> 1. " :2002,0002,0002 :" 2002</li></ul><p> 2. , . -2211 . , . , . 2111 1211 ( ) , . , , , , " " . . . " - , ." - 2 3. ................................................................... 6 ............................................................................................... 7 ............................................................................................................ 7 .................................................................................................................... 7 ...................................................................................................................... 8 ..................................................................................... 8 .................................................................................................... 9 ................................................................... 9 5 " .............................................. 9 2111 -1211 ........................................................................... 12 2111 -1211 ....................................................................... 11 ...................................................................................... 92 .......................................................................................................................... 91 .............................................................................................................................. 31 .............................................................................................. 51 ............................................................................................................ 13 ................................................................................................................. 53 ............................................................................................... 55 .......................................................................................... 10 .......................................................................................... 66 ..................................................................................... 96 .............................................................................................. 27 .................................................................................................... 77 2: .................................................................................................. 17 1: ............................................................ 193 4. 2: ...................................................................................................... 7 1: .................................................................................................. 8 1: , ................................................................................ 02 3: .......................................................................... 11 5: ..................................................................................... 11 0: ....................................................... 11 7: .................................................................................................................. 21 8: ............................................................................. 11 9: ............................................................................... 11 12: , .................................................................................................... 31 22: , .............................................................................. 51 12: ................................................................................... 01 12: , ................................................................... 01 32: , .................................................................... 13 52: 3 -5 " ................................................... 23 02: .......................................................................... 23 72: , ............................................. 13 82: , ............................... 13 92: , ............................................................. 53 11: ......................................................................................... 03 21: .............................................. 73 11: ......................................................................... 83 11: ........................................................................... 93 31: .......................................................................... 10 2: , 1211 ................................................................. 9 1: , 1211 ............................................................................. 12 1: , 1211 .............................................................................. 12 3: , 1211.............................................................. 22 5: , 1211 ...................................................................... 22 0: 5 " , 1211 ............................................. 12 7: , 1211 .................................................................................... 12 8: , 2111 -1211 ........................................................................ 32 9: , 2111 -1211 ......................................... 52 12: , 2111............................................................................. 02 22: , 1211............................................................................. 72 12: , 2111 -1211 .................................................... 72 12: , 2111 -1211... ................................... 824 5. 32: , 2111, ............................................ 92 52: , 1211, ............................................ 92 02: , 2111 ....... 11 72: , 1211 ....... 21 82: , 2111........................................................................... 11 92: , 1211........................................................................... 11 11: , 2111 ........................................................................... 31 21: , 1211 ........................................................................... 51 11: , 2111 -1211 ............................................... 51 11: , 2111............................................ 01 31: , 1211............................................ 71 51: , 2111 -1211 .............................................................................. 81 01: , ..................................................... 81 01: , ................................. 91 71: , ........................................ 13 81: , ............................................ 33 91: , ......................................................... 53 91: , ....................................... 03 11: , ................ 93 11: , ................................................................................................................................... 15 21: , .................................. 25 21: , ............... 25 11: , ........................ 15 11: , ...... 15 11: , .................................................. 15 11: , ................................ 35 31: , ............................................... 55 31: , ............................. 55 51: , .......................................... 05 51: , ........................ 75 01: , .................................... 85 01: , .................. 85 71: , ......................................... 95 71: , ...................... 10 81: , ............................................... 20 81: , ............................ 20 91: , .................................... 10 91: , .................. 105 6. . , " : - ?2. -5 : (: /), , . : , , , , , , , -2111 -1211. - ? : , , ( ), ,1., , , ?(?), ?, -2111 -1211. 1. ? :. ?. ? ( ? ? , )? . .. ?. ? "? " "?3. ( ) ? ? ? , ? ? , , ?5. ?, ? ? , ? " ", ?0. : , , .7. 6-2: . 2. -5 ? 1. ?6 7. :2. : 5 " 1211(484 = .)N 1. : : 2111 (988= )N .1211 (819 = .)N -1211 501 . : 0: - () () () 93 (%92) 01 (%12) 57 (%81) 7 (%1) 11 (%8) 08 (%11), 31 0 .1. : 5 " ( ), 2111 (8027 = )N 1211 (9077 = .)N : ( ): . . . : .7 8. 2: N 501 , 2. 31 -1211: 383 5 ", 1. -2111 -1211 1. -2111: 988 -1211: 829 , 5 " -2111 -1211 3. -2111: 8117 -1211: 9177 1 : . : , , , , ( 2). :.)8002 ,1. Teacher Questionnaire, Physics (TIMSS.).2. Teacher Questionnaire (OECD,TALIS, n.d3. 2005 National Survey of High School Teachers of Physics (in Reaching the ,.Critical Mass: The Twenty Year Surge in High School Physics (Neuschatz M .)8002 ,.McFarling M. &amp; White S : spss ( , ). 1 8 9. 5 " 5"2. 1211 .3-1211 383 5 " . : : 0: , 0002 %21 %02 %30484=N (%30). , %21 , -%02 . : :2 5 " .3-1211 1512 ( ), -989 .9 10. 2: , 0002 %1 %3 %2%3 %0%18484 =N 5 " .: -1211 %37 , %01 -%2 .: : 7: , 0002 %1 %3%52 %97 484=N01 11. (%97), %52 . : : 6: , 0002 %1%8 %71 %12%12%11%02484 = N (%71) (%11). : . 5: , 0002 06 05 04 03 02 0101 2 3+4 157231 9 104 = N11 12. (%25). -%71 -%12 . -%9 3 . 5 " : 5 ". 6: 5 " , 0002035202 5101 5 0 5-1 01-651-1102-61 52-1203-62+ 13 02 6281 21 75 31 484 = N 5 " . -%11 , -%01 , -%82 . : , -1211, 4.4 : , , . 1-2 , 0-3 12-7, .21 13. 7: , 0002 %11 %31 %01574 = N (%01). ( ) (%31 %11). 0002 -0002 . : 2111 1211. , , 0 5. . 2111 988 1211 829 6. , -2111 (%03, 804 = )n 1211. , %55 1211 (205 = )n 2111. , -2111 59 , -1211 152 . :: , (%10 -2111, 465 = n-%50 -1211, 395 = .)n 5 "" .6-2111 595,81 , -1211: 801,13 .31 14. , (-2111 %05, 35= n-1211 %95, 88 = .)n %33 (24 = )n- %23 (26 = ,)n, .: 2111 92 -07 , 03 35. %8 ( 91 ) -%13 ( 15 ). 1211 11 -18 , 93 75 . %5 %93. , -%9 2111 1211. -11 -2111 01 -1211 -31 . 92 -10 -2111 11 -75 -1211. : 8: , 0002 -0002 53 03 52 02 51 0150 92-91 93-0394-0495-05 %2111 822 92 23 8 %1211 502 62 0391 2111: 988=N=918:1121 ,N -1211 , -%22.41 15. 7: (%11 -2111, -%51 -1211). ( 2111, %13 1211, %25 ). . (%1 -2111, -%7-1211). 8: : %78 2111 -%39 1211 . : 9: , 0002 -0002 05 54 04 53 03 52 02 51 0150 BAMAPhd %2111317334 7 %12116 0464 82111: 358=N=894:1121 ,N 2111 -1211. -1211.-2111 %13 9 -1211 %77 01. . (%11 2111,%75 1211). %22 -2111 , -%72 -1211. -2111 , -1211 (%1).7 -%15 () .8 9 , %21 -2111. 01 , %52 -1211.51 16. :: : 7: , % % % % 0002 0002 0002 0002 (051=)N (819=)N (59=)N (988=)N %77 (511=)n%77 (017=)n %57 (17=)n %97 (307=)n %82 (72=)n %72 (451=)n %22 (01=)n %02 (141=)n %5 (8=)n %0 (45=)n %52 (41=)n %5 (54=)n -2111 -1211 . : : 00: , 0002 %1 %1 %52%18988 = N61 17. 00: , 0002 %1 %1 %82%87 819 = N (%18-2111 -%87 -1211). -1211 , .: : 20: , 0002 -0002 52 02 51 01 5 0 %211142 22 71 31 31 01 2 %121142 22 21 31 41 21 32111: 988 = N = 918:1121 ,N71 18. (%31 -2111 -1211) (%11 -2111 -1211 ). , -1211 (2111: %72, 1211: %12). 70: , 0002 -0002 52 02 51 0150 %2111 22 12 91 51 21 74 %1211 952 32 51 21 31 3 2111: 59 = N = 150:1121 ,N 2111 -1211. - %12, -%0, -%3 -%3. : 11: (21 -2111 -5.21 -1211). 2111 15 . 1211 . 73 . : :11 81 19. 60: , 0002, 530352 025101 5 0 421 01 91 43615 81 22 91 02 021 0 :988 = ,N : 59 = N 50: , 0002, 04530352 025101 5 0 4 11 11 61 93216 9 22 51 42 324 2 :819 = ,N : 051 = N91 20. 2111 -1211. . . : : %58 ( = n557 -2111 -777 = n- 1211). %12 (911= n-2111 -1211). - 1 3 . (%99 -2111 -%19 -1211). -1 . %29 (808 = )n-2111 -%78 (897 = )n-1211. : , , (%00, 685 = n-2111 -%50, 395 = n-1211). , . : 60: , 0002: %0 %22%93 %51 303=N02 21. 70: , 0002: %7 %7 %03 %13 523 = N . , -%5 , . , (%05, 35 = n-2111 -%95, 98 = n-1211 ). (2111: %15, 1211: %15). : :12 22. 80: , 0002 (%3, ., , )%52 %5 %07988 = N 90: , 0002 %0( , ., , ) %1 %22 % 18819 = N -2111 -1211 (%07 -%18 ) . (%38-2111 -%98 -1211) .22 23. 21 0002 -0002 " 5 ". : 2111 1211 . 2111 " 5 " 8117 . -1211 9177 31. :: -2111 -1211 (-2111, %27 - 1211, %50). , -1211 %0 .: (%28 (3385 = )n-2111 -%88 (0086 = )n -1211), -1211 %7 . 2111 , %02 . 1211 %7 . 2111 2992-1992 (%15 ). 1211 -19, 1992 -9992 (%17 ). : : %15 2111 . : (%12), (%3), (%1), (%1), (%1), " (%2 )41. 1211 %90 . : (%12), (%3), (%1), (%1) (%2). . : %55 2111 . : (%32), (%3), (%1), , (%2 )51. 1211 %27 . : (%32), (%1), (%1), , (%2 ). . . %02 -1211. 21 5 " 31 2111 712,25 , -1211: 705,75 .41 %52 .51 %12 .32 24. : 2111 : 51.32, = 50.1. -11 . 12 61. 7.12, =73.1. -11 . 12 71.1211: 13.32, =23.1. -11 . 12 81. 01.32, =51.1. -11 . 12 91. : : (%88 ). -%5 -2111-%3 -1211 , -%1 -2111 -%3 -1211 . -%1 -2111 -%1 -1211 , -%1 . . : : 02: , 0002 %1%52 %18...</p>