เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)

  • Published on
    29-May-2015

  • View
    20.582

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(Concept) 4-6 (10 11 2554)

Transcript

  • 1. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 1 () ()

2. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 2 3. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 3 4. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 4 5. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 5 6. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 6 7. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 7 8. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 8 9. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 9 11 23 + 38 88 11 24 2+ 38 88 35 80 52 128 38 89 52 128 38 88 2 52 128 7 15 6 14 7 14 6 14 10. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 10 11. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 11 11 37 12 38 13 54 19 84 20 114 12. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 12 Na Cl ][Na [ Cl ]- + 2 8 1 2 8 7 2 8 2 8 8 13. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 13 14. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 14 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 4 15. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 15 16. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 16 17. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 17 62( ) + 62 ( ) + 6 12 6 ( ) + 62() 22 2( ) 22 ( ) + 2() 18. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 18 19. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 19 t D dt C ct B bt A a 1111 DCBA R d R c R b R a R 1111 20. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 20 21. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 21 22. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 22 23. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 23 24. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 24 25. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 25 26. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 26 27. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 27 28. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 28 29. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 29 30. (Concept) 4-6 (10 11 2554) 30 1. .4-6 .. 2551 2. .4-6 .. 2551 3. Brand Summer Camp 2011 o-net PAT 2 4. ( .) http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/ http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/m&c_web/index.html

Recommended

View more >