Νέο Λύκειο

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Παρουσίαση του νέου Λυκείου

Text of Νέο Λύκειο

  • 1. 2013-2014

2. 4 6 3. 4 + 3 4. 5 5. 3 50% 50% 6. /1 23 4 & 5 3 2 2 2 25 2 22 & 36127 8 29 210 & & 22 7. . 10 . & . 10 .. 8 + 8. 1) 3 (2) 2) 2 (3)1) & 3 2) 2 9. /1 23 4 & 2 3 2 2 2 25 2 22 & 3627 8 19 210211 /1 2 10. / 4 21 & 2 /232425 26 114 11. : , /1102634 23 & 1/4 / 12. & 13. & //1 182636234 / 14. //1218263364 / 15. & 16. & / 1 23 & & /6 & 3 & 461 28 / 17. / 123 & / 863 4 & 2 61 / 18. : ) 50% ) 50% 19. 4 + (.. = 0,4 )+ ( . 0,7) + (.. 0,9)_________________________________________________________________________2 20. 1. . 2.