тооны хуваагдах шинж

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    1.682

  • Download
    5

DESCRIPTION

ТООНЫ ХУВААГДАХ ШИНЖ

Transcript

  • 1. Тооны хуваагдах шинж Бэлтгэсэн:Б.Сүрэнхорол
2. 2-т хуваагдах шинж Хэрэв натурал тоо 0,2,4,6,8-цифрээр төгссөн бол 2-т хуваагдана. Жишээ нь: 20,12,36,34,58,,,,,,,,,,,, 3. 4-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны сүүлийн 2 оронгоос бүтсэн 2 оронтой тоо 4-т хуваагдаж байвал тэр тоо 4-т хуваагдана. 4. 6-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тоо 2ба 3-т зэрэг хуваагдаж байвал уг тоо 6-т хуваагдана. 5. 10-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны сүүлийн цифр 0 эсвэл 10-аар төгссөн байвал уг тоо 10-д хуваагдана. 6. 3 ба 9-д хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны цифрүүдийн нийлбэр нь 3-т хуваагдаж байвал уг тоо 3- т хуваагдана. 7. 5-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тоо 0,5 цифрээр төгссөн байвал уг тоо 5-т хуваагдана. 8. 8-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны сүүлийн 3 оронгоос бүтсэн 3 оронтой тоо 8-т хуваагдаж байвал 8-д хуваагдана. 9. 7,11,13-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тоог сүүлээс нь эхлэн 3,3 оронгоор таслан үүссэн тоонуудын хооронд +ба- тэмдэгийг ээлжлэн тавиад тэдгээрийн хоорондох үйлдлүүдийг хийхэд гарсан тоо нь 7,11,13-т хуваагдаж байвал тэр тоо 7,11,13-т хуваагдана.