тооны хуваагдах шинж

 • CategoryEducation

 • View1674

Report
 • 1. Тооны хуваагдах шинж Бэлтгэсэн:Б.Сүрэнхорол
 • 2. 2-т хуваагдах шинж Хэрэв натурал тоо 0,2,4,6,8-цифрээр төгссөн бол 2-т хуваагдана. Жишээ нь: 20,12,36,34,58,,,,,,,,,,,,
 • 3. 4-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны сүүлийн 2 оронгоос бүтсэн 2 оронтой тоо 4-т хуваагдаж байвал тэр тоо 4-т хуваагдана.
 • 4. 6-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тоо 2ба 3-т зэрэг хуваагдаж байвал уг тоо 6-т хуваагдана.
 • 5. 10-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны сүүлийн цифр 0 эсвэл 10-аар төгссөн байвал уг тоо 10-д хуваагдана.
 • 6. 3 ба 9-д хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны цифрүүдийн нийлбэр нь 3-т хуваагдаж байвал уг тоо 3- т хуваагдана.
 • 7. 5-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тоо 0,5 цифрээр төгссөн байвал уг тоо 5-т хуваагдана.
 • 8. 8-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тооны сүүлийн 3 оронгоос бүтсэн 3 оронтой тоо 8-т хуваагдаж байвал 8-д хуваагдана.
 • 9. 7,11,13-т хуваагдах тооны шинж Хэрэв натурал тоог сүүлээс нь эхлэн 3,3 оронгоор таслан үүссэн тоонуудын хооронд +ба- тэмдэгийг ээлжлэн тавиад тэдгээрийн хоорондох үйлдлүүдийг хийхэд гарсан тоо нь 7,11,13-т хуваагдаж байвал тэр тоо 7,11,13-т хуваагдана.
 • Description
  ТООНЫ ХУВААГДАХ ШИНЖ