Χημεία Κρασιού

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    1.672

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-Dicarbonyl

Transcript

<ul><li> 1. - Dicarbonyl (858) (861)</li></ul> <p> 2. 1. </p> <ul><li> Assaying -Dicarbonyl Compounds in Wine: </li></ul> <ul><li>A Complementary GC-MS, HPLC, and Visible Spectrophotometric Analysis </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Tammy J. Dwyer and Jeremiah D. Fillo </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Journal of Chemical Education, Vol. 83, o .2, Febr .2006 </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li> : </li></ul> <p> 3. 2. </p> <ul><li>500 L + 1,5 mg- phenylenediamine </li></ul> <ul><li>: 60 C 2 25 C </li></ul> <ul><li> :</li></ul> <ul><li><ul><li>UV-vis </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> - ( GC - MS )</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> ( HPLC )</li></ul></li></ul> <p> 4. 2.1 5. 2 . 2 (1) </p> <ul><li>Glyoxal :- [ CHCH ] </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li> ethylglyoxal ( MG ): - </li></ul> <ul><li>-C 1mM : </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li>- : , </li></ul> <p> 6. (2) </p> <ul><li>2,3- butanedione :- [ C 4 H 6 2 ] </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li>- phenylenediamine : - [ C 6 H 4 ( NH 2 ) 2 ] </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li>quinoxaline : - </li></ul> <ul><li>- ( +pyrazine)</li></ul> <ul><li>- , </li></ul> <p> 7. 2.3 Quinoxaline </p> <ul><li> - </li></ul> <ul><li>( UV-vis ) </li></ul> <ul><li> - </li></ul> <ul><li>( GC - MS )</li></ul> <ul><li>( HPLC )</li></ul> <p> 8. 2.3.1 UV-vis </p> <ul><li> quinoxaline 30 min. </li></ul> <ul><li> 5 . </li></ul> <ul><li> max . </li></ul> <ul><li>Thermo-Spectronic </li></ul> <ul><li>UNICAM UV500. </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <p> 9. UV-vis </p> <ul><li> ( visual400-800 nm ) ( UV190-400 nm ) . </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <p> 10. </p> <ul><li> : </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <p> 11. /UV-vis W g 2 Vis UV 12. </p> <ul><li> ( blank ): </li></ul> <ul><li><ul><li> , . </li></ul></li></ul> <ul><li> ( calibration curve ): </li></ul> <ul><li><ul><li> ( %), . </li></ul></li></ul> <p> 13. 2.3.2 - ( GC - MS ) </p> <ul><li> quinoxaline 3 . </li></ul> <ul><li>5 1 L/ 30 min . </li></ul> <ul><li> =60 C, 2 C / min 120 C . </li></ul> <ul><li> 15 C / min =230 C </li></ul> <ul><li>Single Ion Monitoring( SIM) . </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> /. </li></ul> <p> 14. GC - MS(2) quinoxaline: 15. GC - MS </p> <ul><li> GC , , .. </li></ul> <ul><li> MS : </li></ul> <ul><li>- ( ) . </li></ul> <ul><li>- ( m / z ). </li></ul> <ul><li>- . </li></ul> <ul><li>- () . </li></ul> <p> 16. GC :- - - - : , : , . 17. MS :- ( CI ) - ( FI ) - Xe / Ar / Cs( FIB ) - 18. </p> <p> , m / z . 19. 2.3.3 ( HPLC ) </p> <ul><li> quinoxaline 2 . </li></ul> <ul><li>5 / 10 min . </li></ul> <ul><li>:50:50 : </li></ul> <ul><li>(0.040 ,pH4) . </li></ul> <ul><li> 315 nm .</li></ul> <ul><li> Reverse - phase C 18( Waters610 E HPLC Higgins Analytical CLIPEUS5- m) . </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <p> 20. HPLC(2) : 21. HPLC(3) - phenylenediamine : ()Chardonnay , ()Sauvignon Blanc , ( C )Cabernet Sauvignon , ( D )Merlot . 5.2min( quinoxaline ), 5.7min(2- methylquinoxaline ), 6.1min(2,3- dimethylquinoxaline ). 22. HPLC(4) quinoxaline </p> <ul><li> : 2,3- butanedione( ).</li></ul> <ul><li> : 2 - dicarbonyl. </li></ul> <ul><li> ( Chardonnay ): - dicarbonyl ( Riesling ).</li></ul> <p> 23. HPLC(1) </p> <ul><li> HPLC: </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li> , </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>HPLC : </li></ul> <ul><li><ul><li> : ( , ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> :( ). </li></ul></li></ul> <p> 24. HPLC(2) </p> <ul><li>HPLC : </li></ul> <p> 25. HPLC(1) :- ( ) - 4 ( ) :, 26. HPLC(2) </p> <ul><li> : </li></ul> <ul><li> ( ): </li></ul> <ul><li><ul><li> ( 5-10 m ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> ( &gt;60 m ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> ( 35-45 m ), </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>( ) </li></ul></li></ul> <p> 27. HPLC(3) </p> <ul><li> : </li></ul> <ul><li><ul><li>- </li></ul></li></ul> <p> 28. HPLC(1) </p> <p>t R : t 0 : 29. HPLC(2) </p> <p>W: ( ) 30. HPLC(3) </p> <p> HPLC(2) 31. 3. </p> <ul><li> . </li></ul> <ul><li>GC-MS , . </li></ul> <ul><li>HPLC . </li></ul> <ul><li> - dicarbonyl . </li></ul> <p> 32. 4. </p> <ul><li> Assayingof -Dicarbonyl Compounds in Wine: A Complementary GC-MS, HPLC, and Visible Spectrophotometric Analysis , Tammy J. Dwyer and Jeremiah D. Fillo, Journal of Chemical Education, Vol. 83, o 2, February 2006. </li></ul> <ul><li> , , , 2006. </li></ul> <ul><li> , , , 2003.</li></ul> <p> 33. 5. </p> <ul><li>http://chimikoergastirio.blogspot.com/2009/12/hplc.html </li></ul> <ul><li>http://chimikoergastirio.blogspot.com/2008/09/uv-vis.html </li></ul> <ul><li>http://chimikoergastirio.blogspot.com/2009/11/s.html</li></ul> <ul><li>http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/fasm_org/Chapter_11.pdf</li></ul> <ul><li>http://www.chem.uoa.gr/courses/analtechn/SAT_02_Mass_Spectrometry_pt1.pdf</li></ul> <ul><li>http://www.chem.uoa.gr/courses/analtechn/SAT_03_Mass_Spectrometry_pt2.pdf</li></ul> <p> 34. </p> <ul><li> ! </li></ul>

Recommended

View more >