הומור בסין חלק א

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    206

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1</p> <p> Humor in Chinese contemporary artGorohovski Hadassa </p> <p> . : `` ?`` : ``, ``...</p> <p> '</p> <p>Yue Minjun </p> <p> ' , . , , . Best known for his large-scale paintings depicting his own smiling face, Mr. Yue, who is based in Beijing, has long been a star of the Chinese contemporary art scene, having achieved commercial success through a highly singular aesthetic.3</p> <p> , . , . , . .4</p> <p> .</p> <p>9</p> <p>Geng Jianyi ' ((Geng Jianyi, 10</p> <p> , " , , , . " , , .11</p> <p>12</p> <p> : , , . , , . " , , ". " " - , , . ( ) - , , , . - , , ., - " " , " - , , .</p> <p>13</p> <p> ' , -7. -20. -7 -20 </p> <p>14</p> <p>15</p> <p> ." . , , , ".16</p> <p>17</p> <p> . "" ' </p> <p>19</p> <p>Mademoiselle Riviere &amp;Yue Minjun</p> <p>23</p> <p>24</p> <p> " ", - 1995, . , , , , . , . -- </p> <p> , , . , 1808</p> <p>FANG LIJUN " ". " ", " ",</p> <p>fang lijun</p> <p>FANG LIJUNMao Zedong's famous swims in the Yangtze river</p> <p> , , .</p> <p>38 ', . . ' Li Jin</p> <p>39</p> <p> ' (Li Jin)</p> <p>Chen Hongshou (Ming Dynasty , , , . </p> <p>41</p> <p> .</p>