Επιλογές σπουδών μετά το γυμνάσιο

  • Published on
    21-Jul-2015

  • View
    526

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> .-.--20/11/2013</p></li><li><p> 4</p><p> 4</p><p>12 5 </p><p> 12 </p><p> 4</p><p> 5</p><p>6 ... </p></li><li><p> 1: . 2: . 3: (). 4: . . ' . 5: . . - ( ). 6: ( ). 7: . 8: .</p><p>*</p></li><li><p> 4186/ 193 17-09-2013</p></li><li><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> *</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> *</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> -- &amp; &amp; 106 &amp; 84 ( )8 ( )666 &amp; ( )6</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> 4 , . : 50% 50% </p></li><li><p> &amp; - 1 &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; 2 &amp; &amp; &amp; 3 4 </p></li><li><p> / 4 3 ( 0,4) + ( 0,7) + ( 0,9). 1 </p></li><li><p> (...)</p></li><li><p> / :</p><p> .. (4) </p><p> ( )</p><p> (..) (5 ) .</p><p> (...)</p></li><li><p> H (...)</p><p>.... 4 -- .. ..1815160,41619160,720160,9</p></li><li><p>.. () (=5 )1714()151614()151514()1514,514()14,51414()1413,514()141314()1412,514()13,51214()13</p><p> () () () ... 1 .. 4 .. 1 ... 1 .. 4 ... .. 4 1 . .</p></li><li><p> H (...) .. 3 1 ...! : ... . (1) . .. &amp; .. </p></li><li><p> ( !!!) :</p><p> .. ( ) 9,5. 9,5 9,5.</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> . (..) = . ( ) (..)= . ( ) . 50% : ( ).50% : /. 50% : ( ).50% : /. 50% : ().50% /. (): </p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> . 1. ) . 10) M.O. ( ) ( ) ( ) 10 8 8 8 , .. , , 2. '' '' '''' (12,5), '' '', '''' '' '', . 8 : , , , , , , , . </p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>*</p></li><li><p>*. T:) . 10) M.O. ( ) ( ), ( ) 10 8. : ) . 10) M.O. ( ) 10 8 </p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>:M .. 13 09 09 . (10)T:M .. 14 09 , 09 09 . (10).. : M .. 15 09 . (10) </p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> (?) ( ..)</p><p> ( , .. ...)</p><p> ( .). </p><p>- 2001-02</p><p> ..</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> ( .. 10, 50% ) 3 , ! ( 1) = . </p></li><li><p> (.) </p></li><li><p> . . . </p><p>- 2001-02</p><p> (2) </p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>A - &amp; , , &amp; - 1. &amp; , , &amp; 1. 2. 2. 3. , &amp; 4. 5. &amp; </p></li><li><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>- 2001-02</p><p> .</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> .. (35) . , (12) , (6) , (23) (4) (6) . , , 50% 50% .</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> 7 2 </p><p> : 1 </p><p>1 30 28 5 . </p><p> .... </p><p> .... </p><p> 25 </p><p>70 </p><p> : 15 (1 15 )</p><p> ( ) ( - ......, )</p></li><li><p>. (..) = . ( ) (. &amp; )= . ( ). 50% : ().50% : . 100% /. 50% : ( ).50% : /. 100% /. 50% : ( ).50% : /. 100% /. (): </p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p>. </p><p> .. ( ) . </p></li><li><p> 4 ..</p><p> 5 .... , ( ) . </p></li><li><p> 1: . 2: . 3: (). 4: . . ' . 5: . . - ( ). 6: ( ). 7: . 8: .</p><p>*</p></li><li><p> : </p><p>. ( ) , </p><p>. 4, ..</p><p> 5 .... </p><p> , .</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> : : </p><p> ( )</p><p> .</p></li><li><p> ....: 50% 50% - , -, ( 13, 2.)</p><p>1 (1,5)2 (1,5)1 (3,5)2 (3,5)</p></li><li><p> (...) </p></li><li><p> (...)</p><p>- 2001-02</p><p>' ' </p><p> 30 24</p><p>22</p><p> 4 2</p><p> 2 2</p><p> 2 2</p><p>22</p><p>22</p><p>3/22</p><p>2/32</p><p>21</p><p>' 31</p><p> 2 2</p><p>2 2</p><p> 2/1 2</p><p>0/1</p><p>777</p><p>3 33</p><p>2 22</p><p>22 2</p><p>' 2' 2 2 2</p><p> 2 2 2 2</p><p> 2 22 2</p><p>2 2 2 &amp; 2</p><p> 222. &amp; . . 2</p><p> 20010919</p><p> 2001-02</p><p>' </p><p> 16</p><p>1</p><p> 2</p><p> 2</p><p>2</p><p> &amp; 2</p><p>1</p><p>1</p><p>' 2</p><p>2</p><p> 1</p><p> &amp; &amp; </p><p>12121212</p><p>5 555</p><p>3 3/233</p><p>22/3-2 ./2</p><p>222 &amp; /2</p><p>' 2 &amp; 2 2 2</p><p> 2 2 - 2 &amp; . 2</p><p> 2 2 2 &amp; 2</p><p>2 2 &amp; 2 &amp; 2</p><p> 2 2</p><p> 20010919</p></li><li><p> ... </p><p>, &amp;</p><p> &amp; </p><p> &amp; </p><p> &amp; </p></li><li><p> , &amp;</p><p> &amp; - </p><p> &amp; </p><p> - </p></li><li><p> &amp; </p></li><li><p> &amp; </p><p> &amp; &amp; </p><p> &amp; &amp; </p></li><li><p> &amp; </p><p> &amp; </p><p> ( )</p><p> &amp; </p></li><li><p> &amp; </p><p> &amp; - &