ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Δ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ)

  • View
    199

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. 2: ( 2 ) . : www.fotisalexoglou.blogspot.gr2014-2015 2. m 0, , F, 0 . 0 . -3m0 :1) . 72) . 63) F F . 64) 3. 6 m, F, 0. 3. 1 = 200 g. m = 40 g , 1= 10 m/s, . t = 0,1 s , 2 = 2 m/s, :1) , 52) , 63) , 74) - . 7 .. 4. 777 ( ). (. ). 200.000 kg 270 m/s . 30 s. :1) ,52) 30 s,63) ,74) .7 g= 10 m/s2 . 5. , . , , . , , . , :1) , /, . 32) , mA / mB pA / pB . 83) FA / FB . 64) / , . 8 6. . , .1) ; 32) ; 103) . 74) . 5()()(s)(m)(m)0 20 01 18 32 16 63 14 94 12 125 15 106 18 87 21 68 24 49 27 210 30 0 7. , A x = 4 m, . mA = 1 kg mB = 3 kg.1) . 122) , . 33) t = 0,01 s, ( ) . 54) . 5 8. m = 0,5 kg h = 1,25 m . 1,1 s , :1) , 82) : . , 83) . 9 g = 10 m/s2 9. 0,1 kg h . 1 = 5 m/s , 2 = 2 m/s. 0,1 s. :1) ( ) . 62) . 63) h . 64) % . 7 g = 10 m/s2 . , . 10. , m, h1 . h2 . :1) , 52) ( ) . 73) 6 . 6 .4 50% , ,h3, . 7 g = 10 m/s2, m =100 g, h1= 80 cm,h2= 20 cm. . 11. m1 = 2 kg 3 s 1 . 2= 20 m/s. 15 m , m2 = 3 kg , . :1) 1 m1, 62) m1 , 0,1 s, 63) , 74) , 6 g = 10 m/s2. . 12. m1 = 6 kg m2 = 4 kg . 1 = 20 m/s 2 = 10 m/s.1) . 52) . 53) 0,1 s, . 74) . , = 0,32. 8 g = 10 m/s2. 13. m = 2 kg 0 = 100 m/s. , 2 ( ) . h = 5 m . .1) ; 52) ; 83) . 64) . , , . 6 g = 10 m/s2. 14. M 4104 kg , , , 0200 m . , s 1 m 2 m 1 2 m 3m . , m1, 1 1400 m , s 0 . :1) 2 . 62) 1 p 2 p . ; 63) . 64) , t = 0,2 s, . 7 15. m 0,1 kg m 100 s M 4,9 kg . :1) . 62) . 63) . 64) 1 m. , . 7 16. m1 1 kg 2 m 2 kg , m4sm3s . , . 1 m8s 1. :1) 2 . 62) . 63) , t 0,01 s . 64) ; 1 , . 6 17. M 4104 kg , , , 0200 m . , s 1 m 2 m 1 2 m 3m . , m1, 1 1400 m , s 0 . :1) 2 . 62) 1 p 2 p . ; 63) . 64) , t = 0,2 s, . 7 18. = 970 g = 0,2. m = 30 g = 200ms, , .m 1) . 62) F , t = 0,01 s . 63) - . 64) , , . 7m 2g = 10.s 19. 2 kg 1 = 12 m/s . . , 75% .1) . 62) . 63) . 64) , 1=1m/s, ( ); 7 20. m1 = 100 g , = 160 m/s m2 = 1,9 kg, . To t = 0,02 s. :1) . 5 2 ) 6 3 ) 7 , . 4 ) ; 7: g = 10 m/s = 0,2 . 21. m1 = 0,4 kg m2 = 0,6 kg = 0,2. , 1 = 20 m/s 2 = 5 m/s .1) . 62) . 63) . 64) . 7 g = 10 m/s2 22. , m = 0,2 kg, 1 = 6 m s-1, 2 = 2 m s-1 , . t = 0 4 m. .1) t = 0 . 62) ; 63) ; 64) ( ) , 0 1 s. 1. 7 23. 1 m , 1m10s 2 m , . . , 1 m , 1m5s 2 m 2m5s mm1) 12. 6 2 ) 1 m 2 m . 73) m1 0,5kg , . 6 4 ) . 6 = 0,1.m g 102s 24. M = 4 kg L = 1 m . , H= 45 cm , , .1) M . 5L 2) M , m = 0,5 kg M , . m ; 53) . 74) m , M , = 0,8; 8 g = 10 m/s2. .