Шейх әл-Әлбәни: Қаза тапқан кісінің рухы осы дүниеге қайтып келе ме?

  • CategoryEducation

  • View76

Report
1. ШШееййхх әәлл--ӘӘллббәәннии:: ҚҚааззаа ттааппққаанн ккііссііннііңң ррууххыы ооссыы ддүүннииееггее ққааййттыыпп ккееллее ммее?? 2. Аса Мейірімді, ерекше Рақымды Аллаһтың атымен! Шейх әл-Әлбәни: Қаза тапқан кісінің рухы осы дүниеге қайтып келе ме? Сұрақ: Қаза тапқан кісінің рухы қайтып келіп, біздің не істеп жатқанымызды біле ала ма? Мысалы, біздің үйде не болып жатқанын біле ме? Шейх әл-Әлбәнидің жауабы: Ешқашан біле алмайды. Бұл кейбір кісілердің басында жүрген ырым ғана. Кісі қайтыс болғаннан кейін осы өмірмен бүкіл байланысы үзіледі. Яғни, егер америкалықтар Жапонияға тастаған атом бомбасы сияқты бомба тастап немесе сондай бомбаның жер бетіне жүз шақтысын тастаса да, оның дауысы қаншалықты қатты екенін естісеңдер де, бұл нәрсені мәйіттер бәрі-бір сезбейді. Хадисте: «Кісі қайтыс болғаннан соң оның бүкіл амалы үзіледі, тек үшеуінен басқа...» делінген. Ал Раббымыз Аллаһ Құран Кәрімде: «Сен қабірлердегі біреулерге естірте алмайсың» - деген (Фәтыр сүресі, 22-аят). Қайтыс болған адам естімейді, сондықтан мұндай нәрселердің ешбіріне сенбеңіздер! Сілтеме: http://salaf-tube.com/?p=2656 Дерек көзі: Ханифия форумы
Description
1. ШШееййхх әәлл--ӘӘллббәәннии:: ҚҚааззаа ттааппққаанн ккііссііннііңң ррууххыы ооссыы ддүүннииееггее…