«αυτο αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση ομάδας ( )

  • View
    67

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. - - ( ) ( )) ;. . . . ) , , , ;. . . . ) ;. . . . ) ;. . . . ) ;. . . . ) ;( ) (-). ( )) ( - ) ;OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . .
  2. 2. ) ( - );OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . ) ( - ) ;OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . . OMA ( ): . . . .