008 semper magis-2011_Idio

  • Published on
    09-Jun-2015

  • View
    1.874

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. e SMe Ma iS m p r gs B o 1 g dn X Irj 2 o ia I

2. SEMPER MAGIS(UVIJEK VIE)Mi o nama ...................................... 4 - 23 List uenika Isusovake klasineNovopeeni .................................. 24 - 25 gimnazije Razgovarali smo .......................... 26 - 27s pravom javnosti u OsijekuVjerom kroz ivot ......................... 28 - 29k.god.2010./2011., broj 12, godinaPametujemo ................................ 30 - 34XII. Po uima ..................................... 35 Izdava:Meni se putuje ............................. 36 - 39Isusovaka klasina gimnazijaMaturanti ..................................... 40 - 41 s pravom javnosti u Osijeku,Sport ........................................... 42 - 45 Trg Vatroslava Lisinskoguijev kutak ............................... 46 - 4731 000 Osijek Za izdavaa:mr.sc. Ivica MusaGlavni urednik: Zoran Antolovi, 4.bOdgovorna urednica: Vera Bilandi, prof. Novinari:Matija Ivani, Elizabeth Nedi, Valentina Bermanec, Valentina Pavlovi, ViktorijaLjubii, Sara Klasan, Tara Cviji, Tamara Mazur (prvi razredi)Domagoj Blaevi, Matej Kurilj, DaliaPribisali, Andrej Beni, Ana Brankovi,Leopold uri, Ivana Serdarui, MajaKoul, Maria Matas(drugi razredi) Berislav Ruka, Iris Martinovi, Mirjam Bernatovi (trei razredi)Kristina Kasumovi, Kristina Duvnjak (etvrti razredi)Grafiki urednici: Zoran Antolovi, 4.b Berislav Ruka, 3.a Ana Brankovi, 2.a Elizabeth Nedi, 1.aFotografi:Iva Skvorcov, 2.c Vlatka Ratkovi. 2.b Tamara Mazur, 1.bLektura:Luka Milievi, 1.bNaklada:400 primjeraka2 3. Budui da recesija jo nije zavrila u Lijepoj naoj, nijeni u Semper magisu. 12. broj slio strip, napravio je dvije stranice iznimno zanimljivog uijevog kutka. U grafikom smo se obliko-svoje epsko putovanje u Grku.Donosimo priu o ueniku kojemje transplantiran bubreg te o matu-najitanijega asopisa u IKG-u vanju ove godine nastojali dratirantima iji je projekt pobijedio naima 48 stranica + originalni po- savjeta strunjaka kako bismo list natjeaju Europske Unije.ster za sve uzraste. Budui da jeoblikovali najbolje to moemo.polovica prologodinjih urednikamaturirala i zavrila svoje obrazo- T eme su raznolike i vjerujemo da e svatko pronai neto zaO ve smo godine imali sreus pronalaenjem prostoraza rad. Naime, izborili smo se zavanje u naoj gimnaziji, ove smogodine morali naem skromnom sebe. Razgovarali smo s novimprostoriju popularno zvanu kape-timu dodati jo radnika. Tako overavanateljem, novom profesori- lica, u kojoj se ponekad odravalagodine, uz Beru i mene, grafiko com ( bivom uenicom IKG) i nastava, te smo za razliku odurednitvo jo ine Ana Brankovinovim maturantom. Upoznali smo prijanjih godina mogli neometanoi Elizabeth Nedi. Djevojke su u se s novim pravilnikom o ocjenji-raditi. vanju i neobinim sportovima podBrekordnom roku savladale tehnike udui da sam i ja ove godinekoritenja udnovatog programa odmorom. Nai novinari opisali su putovanja u Bjelorusiju, Izrael, maturant (mama, vidi me!) ii u velikoj koliini pomogle u stva-s ovogodinjim brojem naputamranju novog broja Sempera. Ove Francusku te posjete brojnim izlobama i smotrama u Hrvatskoj.grafiko urednitvo Semper Ma-smo godine takoer ostali i bez gisa, ovim bih putem pozvao sveurednika Leonovog kutka stogaDonosimo i recenziju filma Aneli i demoni te doivljaje sa spek- one koji misle kako grafiki ured-smo i tu bili primorani pronai nici samo lape i nita ne rade daadekvatnu zamjenu i pronali takularnog koncerta Lady Gage u Zagrebu. Kao i svake godinese idue godine ukljue i pomognusmo ju! Domagoj Blaevi, iroj u stvaranju kolskog lista.javnosti poznat kao ui, uz to toprvaii se predstavljaju u rubricije marljivo pisao tekstove i osmi- novopeeni, a maturanti opisujuZoran Antolovi, 4.b glavni urednik3 4. Mi o naMaMaturanti nagraeni za projekt o izbjeglicamaLjudiUvijek trebamo biti spremnipomoi drugima, a da nitane traimo za uzvrat. Dobro se dobrim vraa, kad-tad!Nai uenici 4. razreda, Ana MarijaOmejec, Karla Popi i Filip erke,pobjednici su natjeaja Ljudi zaljude. Nagraeni su putovanjemu Bruxelles. Njihov projekt podnazivom Izbjeglice u svijetu i RHima cilj smanjenja stope nasilja idiskriminacije prema uenicima sastatusom izbjeglice.KAKO STE DOLI DO NATJEAJA LJUDI ZALJUDE?Filip: Slobodno mogu rei da jenatjeaj doao do nas. Mi smoimali prijavljen projekt. Delegacija Ana Marija, Filip i KarlaEuropske unije u RH prepoznalaje na rad i poslali su nam poziv nakoji smo se rado odazvali. I evo, KAKVA SADA, NAKONjer provjerenih podataka nema nadogodilo se to se dogodilo! TOLIKO ISRAIVANJA, internetu. Bilo nam je jako teko IMATE GLEDITA O TEMI pronai vjerodostojne informacije.ZNAI VI STE VE IMALI IZBJEGLICE? Ana Marija: Puno su nam pomogliPROJEKT, KAKO TO? Ana Marija: To je danas vrlo ak- profesori s Filozofskog fakultetaFilip: 2008. god. prijavili smo se na tualna tema u svijetu. Osijek i djelatnici Agencije za od-natjeaj Pedro Arrupe Award naFilip: Mislim da su ljudi slabo infor- goj i obrazovanje. Od njih smo do-temu Izbjegli, odnosno socijalnomirani to se tie te teme.bili najvjerodostojnije informacije.ugroene osobe koje su izbjegle. Zahvaljujemo im se na suradnji.Od tog projekta ostalo nam je mno-ODAKLE STE PRIKUPLJALI Filip: Upoznali smo izbjeglice kojigo materijala pa smo ga odluiliINFORMACIJE? su nam konkretno dali mnogo in-iskoristiti korisno, neovisno o bilo formacija.Karla: Koristili smo se raznom li-kakvom daljnjem natjeaju.teraturom: knjigama i prirunicima 4 5. Mi o naMa za L jude KOJI VAM JE BIO GLAVNIKOJI SU VAM PLANOVI ZA CILJ PROJEKTA? BUDUNOST?Karla: Na poetku nismo bili si-Karla: Planove koje smo imali, :gurni hoemo li napraviti projekt u uglavnom smo i ostvarili.sklopu kole ili na iroj razini. Ipak, Ana Marija: Uloili smo veliki:budui da je tema iroka i tie setrud, koji su, nadam se, primijetililjudi, odluili smo napraviti neto mnogi ljudi. Iskreno se nadam daizvedivo i izvan granica kolee netko iskoristiti nae ideje ui upoznati druge s problemomdaljnjem radu.Izbjeglica, tj. realizirati projekt.Filip: Prikupili smo iznimno dobre :Karla dri predavanjematerijale koji bi mogli posluiti NA KOJI STE NAINnastavnicima i profesorima u njiho- njihoREALIZIRALI PROJEKT?vim predavanjima. Cilj je da mladiAna Marija: Napravili smo prirunik to vie saznaju o izbjeglicama.od otprilike 300 stranica, prezenta-ciju, dokumentarnu emisiju i razneVESELITE LI SE NAGRADNOMradionice.PUTOVANJU U BRUXELLES?Karla: Obili smo mnoge osnovne Ana Marija: Mi nismo radili projekt :kole na podruju Osijeka i okolice.zbog nagrade, ali ipak mi je dragoUenicima sedmih i osmih razredato smo dobili. Iskoristit emo pu-odrali smo predavanja. Sluali sutovanje za lijepo druenje.nas dosta zainteresirano. Neki su Karla: Naravno da se veselimo.:se ak i prepoznali u odreenim To e nam svakako biti jo jednaUenicima su bili zanimljivisituacijama. Mislim da su ta pre- u nizu lijepih uspomena i peat nadavanja od mnoge vanosti jer nana rad.mladima je budunost. JESTE LI IMALI PODRKUKOLIKO STE DUGO RADILISVOJIH PRIJATELJA, IMATE LI KAKVU PORUKU ZA NA PROJEKTU? RODITELJA I PROFESORA?ITATELJE?Filip: Poeli smo u veljai 2009. Filip: Svakako, imali smo podrku Karla: Uvijek trebamo biti spremnigod., a dovrili smo u rujnu 2010.cijele kole. Svi prijatelji su bili uz pomoi drugima, a da nita negod., a to je bila samo priprema. nas i pomagali su nam. Osobitotraimo za uzvrat. Dobro se do-Karla: Realizacija traje jo i da-moram istaknuti da smo najveubrim vraa, kad-tad!nas.podrku imali od naega mentora Ivana Drventi, 1.bprof. Tomislava piraneca. 5 6. MI O NAMA Oslikavanje zida koleJapanskoareno udofasada bila potpuno iarana gra-pancima, koji nam uskoro dolazefitima. Opcija je bila oslikavanjeu posjet na projekt posveen Ja-zida, a na ideju neobinog vala panu, vidjet emo.japanskog umjetnika Hokusaia,doao je Jakov Jurevi. Za rea-Vlatka Ratkovi, 2.b Detalj sa zida lizaciju poetne ideje trebalo im jesvega nekoliko dana u mjesecuTko god proao pokraj naelipnju. Oslikavanje je organiziralakole, nije se mogao ne osvrnutiprofesorica Mirna ernoga kojojna arenilo nae kolske fasade.je pomogla uenica 3. razredaAko ste se ikada pitali tko je doaoIris Martinovi te uenice 4. razre-na ideju oslikavanja kolskog zidada: Gabriela Dumani, Karlai tko su autori, pravo je vrijeme daPopi, Valentina Roso i Vanesaih otkrijemo. Bivi ravnatelj naeBarjaktari. Ono to je sigurno jestkole, pater Ivan Mati, predloioda naoko apstraktan zid plijeni po-je da bi se s vanjskim kolskim zornost svih prolaznika, a hoemozidom trebalo neto uiniti jer jeli se na taj nain vie svidjeti Ja-Uenici oslikavaju zidInternetska stranica kole NOVI IKG.HRAko ste ikad kojim (ne)sretnimrede kolskih sati i izvannastavnih usnimljene na raznim kolskimsluajem, surfajui internetom, aktivnosti, popis lektire, kolskedogaajima, izletima, ekskurzija-otvorili stranicu na adresi www.projekte, pa ak i gledati uratke ma ili hodnicima nae kole. Naiikg.hr vjerojatno ste mogli zamije- nae filmske druine ili itati starije administratori su takoer otvorenititi kako internetski prostor naebrojeve omiljenog vam kolskoga za sve vae prijedloge, primjedbedrage kole nije auriran ili da je,lista. Na stranicama se nalazi i fo-ili pohvale. to vie posjeujetelaiki reeno, totalno zastario. Srum na kojem moete raspravljatiweb adresu kole, to e ona bitiveseljem vas obavjetavamo da o emu god vas volja. U pripremibolja, a ako stvarno imate volje,je tomu doao kraj. Na inicijativuje i tzv. e-learning sustav na kojemsnage, elje i nekim sluajemprof. Marije Klasi Petrovi i p. To- e se nalaziti razni materijali zavika slobodnog vremena, slobo-mislava piranca naa internetska nastavu, ali i za dravnu maturu. dno se javite i postanite dio IKGstranica doivjela je makeover. NaUkoliko elite da stranica bude jo web ekipe. Vidimo se online!osvjeenoj ikg.hr moete vidjetibolja, donosite u knjinicu svojenajnovije vijesti, aktualne raspo-slike koje elite gledati u galerijiBerislav Ruka, 3.a 6 7. MI O NAMAFilmski etvrtak u rezidenciji DINeholivudska filmska druenja Tko donese film koji e se su bili ovdje, a