11. k nng lm vic nhm

 • Published on
  12-May-2015

 • View
  28.313

 • Download
  0

DESCRIPTION

love4all1080

Transcript

 • 1.K NNG LM VIC NHM

2. I/ KHI QUT CHUNG V NHM

 • Khi nim nhm
 • Phn loi
 • Cc giai oan hnh thnh nhm.
 • Cc v tr trong nhm

3. 1. Khi nim nhm

 • Mt nhm ngi lm vic trong cng mt vn phng hay thm ch mt d n chung khng phi lc no cng tin hnh cng vic ca mt nhm lm vic. Nu nhm c qun l theo kiu chuyn quyn c on hon ton, c l s khng c nhiu c hi cho s tc ng qua li lin quan n cng vic gia cc thnh vin trong nhm. Nu c bt k t tng b phi no trong nhm, hot ng ca nhm s khng bao gi tin trin c. Ngc li, nhm lm vic l phng thc c th c tn dng d vi nhng c nhn nhng khong cch xa lm vic nhng d n khc nhau.
 • Ni mt cch n gin, nhm lm vic to ra mt tinh thn hp tc, phi hp, nhng th tc c hiu bit chung v nhiu hn na. Nu iu ny din ra trong mt nhm ngi, hot ng ca h s c ci thin bi s h tr chung (c v thc t ln l thuyt).

4. 2. Phn loi

 • 2.1 Cc nhm chnh thc
 • Cc nhm chnh thc l nhng nhm c t chc. Chng thng c nh, thc hin cng vic c tnh thi ua, v c phn cng r rng. H c cng chung tay ngh chuyn mn gii quyt cc vn v iu hnh cc n.
 • Cc nhm mi cp c t chc theo chuyn mn v mang tnh cht lu di m ng cc mc tiu chuyn bit. Cc nhm chc nng chnh thc thng a ra nhng kin chuyn mn theo cc lnh vc ring ca h.

5. 2.2 Cc nhm khng chnh thc

 • Nhng nhm ngi nhm li vi nhau tht thng lm vic theo v vic c tnh cht c bit nhm gii quyt nhiu nhu cu, nh:
 • cc nhm thc hin theo d n theo thi v,
 • cc nhm linh ng bn tho chin lc hay cn dn xp tng v vic,
 • cc nhm nng cn vn dng tr tu cho nhng n cn nhiu sng to,
 • nhng lc lng c nhim tm thi gii quyt gp rt nhng vn c bit trong thi gian ngn

6. 2.3 So snh cc nhm chnh thc v khng chnh thc

 • Nhm cng chnh thc cng cn c hun luyn v kh nng lnh o ca n v cc mt nh: cc quy tc ca cng ty v cc quy trnh phi tun theo, thc hin cc bo co, ghi chp tin , v cc kt qu t c trn c s thng l.
 • Cng th, cc nhm khng chnh thc tun theo nhng quy trnh tht thng. Nhng kin v nhng gii php c th c pht sinh trn c s ty thi v cc quy trnh l nghim ngt hn.
 • Tuy nhin, cn nh l, d chnh thc hay khng chnh thc, vic lnh o nhm lun phi hng v cc thnh qu v c s phi hp gia cc nhm vi nhau.

7. 3. Cc giai on hnh thnh v pht trin

 • Hnh thnh
 • Xung t
 • giai on bnh thng ha
 • giai on hot ng tri chy

8. 3.1 Hnh thnh

 • Hnh thnh l giai on nhm c tp hp li. Mi ngi u rt gi gn v rt r.
 • S xung t him khi c pht ngn mt cch trc tip, ch yu l mang tnh cht c nhn v hon ton l tiu cc.
 • Do nhm cn mi nn cc c nhn s b hn ch bi nhng kin ring ca mnh v nhn chung l khp kn.
 • iu ny c bit ng i vi mt thnh vin km quan trng v lo u qu.
 • Nhm phn ln c xu hng cn tr nhng ngi ni tri ln nh mt ngi lnh o.

9. 3.2 Xung t

 • Xung t l giai on tip theo. Khi , cc b phi c hnh thnh, cc tnh cch va chm nhau, khng ai chu li mt bc trc khi gi nanh ma vut.
 • iu quan trng nht l rt t s giao tip v khng c ai lng nghe v mt s ngi vn khng sn sng ni chuyn ci m.
 • S tht l, s xung t ny dng nh l mt thi cc i vi nhm lm vic ca bn nhng nu bn nhn xuyn qua ci b ngoi t t v thy c nhng li ma mai, cng kch, m ch, c th bc tranh s r hn.

10. 3.3 Giai on bnh thng ha

 • Sau l giai on bnh thng ha. giai on ny, nhm bt u nhn thy nhng li ch ca vic cng tc cng vi nhau v s gim bt xung t ni b.
 • Do mt tinh thn hp tc mi hin hu, mi thnh vin bt u cm thy an ton trong vic by t quan im ca mnh v nhng vn ny c tho lun ci m bn vi ton b nhm.
 • S tin b ln nht l mi ngi c th bt u lng nghe nhau. Nhng phng php lm vic c hnh thnh v ton b nhm u nhn bit c iu .

11. 3.4 Giai on hot ng tri chy

 • V cui cng l giai on hot ng tri chy.
 • y l im cao tro, khi nhm lm vic n nh trong mt h thng cho php trao i nhng quan im t do v thoi mi v c s h tr cao ca c nhm i vi mi thnh vin v vi cc quyt nh ca nhm.

12. II/ QUY CH T CHC NHM

 • Ngi lnh o nhm
 • Ngi gp
 • Ngi b sung
 • Ngi giao dch
 • Ngi iu phi
 • Ngi tham gia kin
 • Ngi gim st

13. 4.1 Ngi lnh o nhm

 • Nhim v: Tm kim cc thnh vin mi v nng cao tinh thn lm vic
 • Kh nng phn on tuyt vi nhng nng lc v c tnh ca cc thnh vin trong nhm.
 • Gii tm ra cc cch vt qua nhng im yu.
 • C kh nng thng tri hai chiu.
 • Bit to bu khng kh hng phn v lc quan trong nhm.

14. 4.2 Ngi gp

 • Nhim v:Gim st v phn tch s hiu qu lu di ca nhm.
 • Khng bao gi tho mn vi phng sch km hiu qu.
 • Chuyn vin phn tch cc gii php thy c cc mt yu trong .
 • Lun i hi s chnh l cc khuyt im.
 • To phng sch chnh l kh thi

15. 4.3 Ngi b sung

 • Nhim v: m bo nhm hot ng tri chy
 • Suy ngh c phng php nhm thit lp biu thi gian.
 • Lng trc nhng tr tr nguy hi trong lch trnh lm vic nhm trnh chng i.
 • C tr lc v mong mun vic chnh n cc s vic.
 • C kh nng h tr v thng vt tnh ch bi.

16. 4.4 Ngi giao dch

 • Nhim v: To mi quan h bn ngoi cho nhm
 • Ngi c ngoi giao v phn on ng cc nhu cu ca ngi khc.
 • Gy c s an tm v am hiu.
 • Nm bt ng mc ton cnh hot ng ca nhm.
 • Chn chn khi x l thng tin, ng tin cy.

17. 4.5 Ngi iu phi

 • Nhim v: Li ko mi ngi lm vic chung vi nhau theo phng n lin kt
 • Hiu nhng nhim v kh khn lin quan ti ni b.
 • Cm nhn c nhng u tin.
 • C kh nng nm bt cc vn cng lc.
 • C ti gii quyt nhng rc ri.

18. 4.6 Ngi tham gia kin

 • Nhim v: Gi vng v khch l sinh lc i mi ca ton nhm
 • Lun c nhng kin lc quan, sinh ng, th v.
 • Mong mun c lng nghe kin ca nhng ngi khc.
 • Nhn cc vn nh nhng c hi cch tn y trin vng ch khng l nhng tai ho.

19. 4.7 Ngi gim st

 • Nhim v: Bo m gi vng v theo ui cc tiu chun cao
 • Lun hy vng vo nhng gi y ha hn.
 • Nghim tc, i khi cn cn t ra m phm, chun mc.
 • Phn on tt v kt qu cng vic ca mi ngi.
 • Khng chn ch a vn ra.
 • C kh nng khen lao v tm ra sai st.

20. III/CC NGUYN TC LM VIC NHM 21. 1. To s ng thun

 • Nhng bui hp l cch thc tuyt ho bi p tinh thn ng i v thi quen lm vic theo nhm ngay t lc u mi thnh lp nhm.
 • Nhng lot bui hp gip cc thnh vin mi lm quen vi nhau, to s nht tr v cc mc tiu c giao cng cc vn cn gii quyt v mt t chc.

22. 1.To s ng thun

 • Nhng im cn ghi nh:
 • Mi thnh vin ca nhm cn thng nht v vic phi nhm ti.
 • Cc mc tiu ch n nh khi bn tho xong cc bin php thc hin.
 • Mc d cc thnh vin ca nhm cn c nh hnh cc mc tiu, nhng nn ph bin cc mc tiu cho cc hi vin nm.
 • t c nhng kt qu cao nht, cc mc tiu cn phi c th thch bng cch kt hp gia nhng mc tiu chung v mc tiu ring.

23. 2.Thit lp cc mi quan h vi ban qun tr

 • Mi nhm cn c s h tr ca i ng thm nin c quan ch qun.
 • Ba mi quan h ch yu m nhm cn ti l:
 • Ngi bo tr chnh ca nhm
 • Ngi u ngnh hoc phng ban c lin quan
 • V bt k ai qun l ti chnh ca nhm

24. 3. Khuyn khch c sng to

 • Nhiu ngi tr thnh nhng k ch bit lm theo kinh nghim v tnh cch ring ca h. Hy ph th th ng y v to tnh sng to.
 • ng nhm ca bn b phn lp thnh nhng con ngi chuyn sng to v nhng k th ng. Mun vy, bn lun bit hoan nghnh tnh a dng ca cc quan im v tng, ri li bui tranh lun i n ch thng nht.

25. 4. Pht sinh nhng kin mi

 • Vic c c nhng sng kin i hi c ngi lnh o v cn mt hnh thc t chc no , kt qu bui hp c th m ra mt hng i.
 • Mi kin cn c ghi chp ln biu hay bng mi ngi c th nhn thy. Sau , loi b nhng kin bt kh thi v tm tt nhng kh thi.

26. 4. Pht sinh nhng kin mi

 • Nhng im cn ghi nh:
 • Phng php vn dng tr tu tp th i khi c gi l t duy hnh ng nhm.
 • S ch trch lm gim c sng to.
 • ng bao gi mit th kin no trong bui hp.
 • Nhiu kin tng chng ng ngn li co th a n nhng gii php ng gi.
 • Cn ghi mi kin ln bng cho d y cha hn l kin c o.
 • Nhng kin sng to trong nhng bui hp bao gi cng cao hn kin ca mt c nhn a ra.

27. 5. Hc cch y thc

 • S y thc ci hai hnh thc: y thc cng vic v y thc quyn hnh.
 • y thc cng vic l phn nh mi k hoch thnh cc phn vic ring v vi mc tiu ring, ri phn chng cho cc thnh vin ca nhm. Sau , ph mc cho h v ch can thip khi khng t mc tiu.
 • Vic y thc quyn hnh l sau khi tham kho kin, trao cho ngi c y quyn y quyn v h c hnh x n.

28. 5. Hc cch y thc

 • Khi y thc, cn nhn din cc loi c tnh khi y thc:
 • C kh nng mun thc hin: y l trng hp ta gp ngi c y nhim l tng, sn lng nhn trch nhim v cng sn lng tham kho kin ngi khc, thc hin theo khi c y nhim.
 • C kh nng khng mun thc hin: Loi ngi ny khng sn lng hc hi v tip thu kin ca ngi khc, thiu tinh thn hp tc, khng nn giao quyn cho h.
 • Thiu kh nng mun thc hin: Cn c o to b khuyt nhng mt yu trc khi c y nhim.
 • Thiu kh nng, khng mun thc hin: Giao vic cho loi ngi ny hn l hng to.

29. 6. Khuyn khch mi ngi pht biu

 • Ngi lnh o cn ng vin mi ngi bn tho, ngay c vi kin nghch li cng c gi tr ca n.

30. 7. Chia s trch nhim

 • B sung cc cch thc hnh ng, gim st tin , sng to, c tnh xy dng khi hot ng nhm gp tr ngi tm thi.
 • Cng cn to bu khng kh thng hiu nhau gia cc thnh vin nht thng tin v tin v nhng thay i ng li lm vic.

31. 8. Cn linh hot

 • Mi thnh vin phi c kh nng thc hin vai tr ca mnh ch t cng nh ngi khc.
 • Mi ngi phi c phn nhim hnh ng ch ng trong nhm.
 • D vic kh n u nhng nu c s ng lng ca ton nhm th u c th hon thnh.
 • Mi ngi u c phn nhim r rng t u n cui.
 • Mi ngi u c khuyn khch lm theo phng cch hiu qu nht ca mnh

32. IV/ THNG TIN TRONG NHM 33. 1. Nhng phng php thng tin

 • C nhiu cch nhm thng tin vi nhau, d l tnh c hay c hn trc. V d nh:
 • Nhng trao i bt cht gia cc ng nghip.
 • Nhng phng tin truyn thng nh s ghi nh, bo co, yt th, fax, in thoi.
 • Cc phng tin in t nh in t, mng ni b,
 • Phim nh hi ngh.

34. 2. Chn nhng phng php thng tin

 • Th in t l mt phng tin truyn thng gia cc thnh vin trong nhm, c iu ttin cy khng chc chn.
 • Cc phn mm c th p ng vc thng tin gia cc chuyn vin v nhm.
 • Vic thng tin bng phim nh hi ngh cng hu dng, gip cc thnh vin nh gi cc iu b v trng thi ca ngi khc.
 • H thng in thoi tt gip thng bo tin tc hi hp hay hi gia cc thnh vin nm cc v tr khc nhau.

35. 3. Thng tin t ni b

 • Khuynh hng t nhin ca nhm thng ch lu tm s vng mnh t ti s ton tm ton ca nhm khin nhm c th b yu i: h tr thnh cc b, ch bit mnh.
 • Mun trnh iu ny, h cn da vo nhng b phn khc ngay trong ni b c quan, chng hn khi cn d liu, h phi nh n b phn my tnh.

36. 4.Duy tr s giao tip

 • Cn gi lin lc vi nhng nhn vt ch cht cc phng ban khc v bn ngoi c quan, bit chc ai l nhng ngi cn c thng tin c bit.
 • Dng mi phng tin hin i cp nhtt ho v son li danh sch ny thng xuyn khi cn bn c th lin h nh gip nhm trong sut qu trnh hot ng.

37. 5. Trnh s trng lp

 • S trng lp cc vai tr l vn t hi nhng c quan ln.
 • Trnh s lng ph ny, hy cho lu hnh bng lit k ngn v chc nng ca i nhm cho nnhng ngi c lin quan, nh 1o c th pht hin s trng lp ngay.

38. 6. Thng tin nh thc

 • Vic ti thng tin nh thc khin nhiu khi b nhiu, bp mo, t lm xo trn cc mc tiu v hiu qu ca nhm.
 • trnh iu ny, cn gp g m rng hn l thu hp, v ri, nu cn thit, thm tra ngc ln.

39. 7. S cn thn

 • ng ra mt nhm chng c iu g b mt gia cc thnh vin ca nhm, m nu c chng qua cng ch gy s ngc nhin th v v n.
 • Trc khi quyt nh iu g cn gi kn, hy hi, c ai khc cn bit vn ny?, m nu h ra liu c tai hi g khng ?.
 • Nu y l vn m mi ngi c th bit th c vic thng tin thoi mi. Th nhng, nu c iu g cn gi kn, lc phi c gi tuyt i.

40. III/QU TRNH LM VIC THEO NHM 41. 1. Ti ln hp u tin

 • Khi nhm nhn ti, trng nhm s em ra cho cc thnh vin trong nhm tho lun chung, tm tung hay, pht biu v ng gp kin.
 • Nhm s phn cng, tho lun cng vic cho ph hp kh nng tng ngi da trn chuyn mn va h.
 • ra k hoch c th, nht k cng tc, thi gian d tnh s hon thnh v chun cho ln hp sau. Thng bo phn thng, pht vi cc thnh vin.

42. 2. Nhng ln gp sau

 • Tip tc c nhiu cuc hp khc b sung thm kin v gii p thc mc cho tng ngi.
 • Bin tp li bi son ca tng ng cng nh chun b ti liu b sung.

43. 3. Ln hp cui cng trc khi hon thnh cng vic

 • Ngi trng nhm tng hp li ton b phn vic ca mi thnh vin
 • Chun b sn bi thuyt trnh v tr li nhng cu hi thng gp.
 • Chn ngi ng ln thuyt trnh ti, tr li cu hi, ghi ch v mt s ngi d b.

44. 4. Mc tiu bui hp

 • Mi bui hp cn c mc tiu r rng da trn vic trao i thng tin.
 • Cn xc nh mc tiu bui hp.
 • Hng dn d bn tho v nhn mnh mc tiu, nhng cn nhm n s ng thun ca c nhm.

45. 5. Tn s hi hp

 • Thng ta cn t chc hp hai tun mt ln nhm gip cc thnh vin trong nhm ghi nh cc k hoch v thi hn cng vic, ng thi, gi cho nhp thng tin lin lc c u n.
 • Ngoi bui hp chnh thc th nhng hnh thc thng tin khc vn c duy tr.

46. 6. Tc din bin cuc hp

 • Khi iu hnh bui hp bn thn bn phi chun b ngh trnh trc.
 • n gi hp l tin hnh chng trnh lm vic ngay.
 • L tng l mt bui hp ch ko di ti a chng 75 pht, thi hn m mi ngi c th tp trung vo vn .
 • C gng din gii vn ngn gn, r rng.

47. IV/ GII QUYT VN TRONG NHM 48. 1. Lm thun nhm tinh thn ng i

 • Hy cho cc thnh vin t ho v phn vic ca h.
 • a ra nhng mc tiu c bit c tnh th thch sc mnh ton nhm.
 • Khuyn khch ton nhm thng tin r cho nhau bit cc vn v lun khen h (nu ng).
 • Dnh thi gian tr li chi tit cc bo co v thng tin ca nhm.

49. 2. Nhn ra cc vn

 • Ton nhm ang gp kh khn m . Bn mun mi ngi hp lng vi nhau nhng xem chng h ang c nhng bt ho vi nhau hoc bt ha trong ton nhm.
 • Hy t vn xem nhng rc ri ny nm u hoc du hiu khng tho lng chung

50. 3. Chuyn tr vi tng ngi

 • Cn gii quyt cc vn c nhn gia cc thnh vin vi tinh thn xy dng.
 • ng vi phn ng vi nhng s vic cho n khi bn nm r nguyn nhn.
 • Nhm no cng c nhng kh khn cn vt qua.
 • Cn ngn chn kiu li cho ngi khc nu khng n s lm mt tinh thn ng i.

51. 3. Chuyn tr vi tng ngi

 • Lnh o nhm bng tnh tin phong
 • Lin tc nng cao tm nhn ca ton nhm.
 • Nhn ra v tn dng nhm hay c nhn c thnh tch xut sc.
 • Dng mi ti kho lo li cun mi ngi hp lc.

52. 4. X s vi ngi gy ra vn

 • Sau khi ni chuyn vi ngi gy ra vn , c th cn c hnh ng xa hn. Hy tch cc tm cch hn gn mi mi quan h. Nhng iu lu :
 • Hy ni tht nhng g bn thy c.
 • Hy nhn vn t gc ca nhm.
 • Hy li dng vn lm n by chuyn i.
 • Lun lc quan khi gii quyt vn .

53. 4. X s vi ngi gy ra vn

 • Cn l gii quyt vn hn l lm nh tr cng vic ca bn.
 • Khng nn c chp vi ngi qu qut.
 • Ch nng ny vi bt k ai trong nhm.
 • ng sao lng mc tiu ca ton nhm.
 • ng vi nh n s gip bn ngoi.
 • ng pht l trc nhng cng thng khin vn tr nn t hi hn

54. 5. Gii quyt mu thun

 • S mu thun c nhn vi nhau c th mau tr thnh vn cho ton nhm.
 • Hy to iu kin mt hay c hai bn trnh by vi bn c hng xoa du tnh hnh.
 • Trng hp do li iu hnh ca bn, lc y cn trao i vi ton nhm ni ln hng khc phc.
 • Vn y l ci thin cch hnh x, trnh mang tnh cht khin trch hoc ph phn.

55. 6. S dng cch gii thch vn

 • Coi nhng vn lin quan n cng vic nh nhng c hi c nhm hc hi v ci thin.
 • Hy din gii vn c nhm nhn ra chng v hc hi.
 • C th c mt ngi gii quyt vn v bo co li din bin qu trnh gii quyt v kt qu gii quyt ra sao.

56. V/ NH GI KT QU NHM 57. 1. Chn cc tiu chun nh gi

 • N lc ca nhm cha ng mt s yu t c th nh gi bng vic thc hin.
 • Hy tm cc tiu chun nh gi tm rng khi phn tch vic thc hin.
 • Hy nh gi cc tiu chun m vic ci tn ca chng bo m cc li ch kinh t thc.

58. 2. nh gi kt qu

 • Vic nh gi kt qu cn phi c ngha v chnh xc, ngha l cn thit thc, v nu cn, bn c th hi thm nhng ngi bn ngoi h nh gi.

59. 3. o lng s thc hin ca nhn vin

 • nh gi tin ca ton nhm so vi mc tiu ca n, k hoch thi gian, v ti chnh.
 • Ti chnh: chi ph thc t; li so vi d kin.
 • Thi gian: thnh qu so vi k hoch lm vic.
 • Cht lng: chnh xc; s hi lng ca khch hng.
 • S tin trin: ng gp vi tp th; kh nng.

60. 4. Lnh o

 • nh gi hiu qu ca vic lnh o nhm trong vic h tr v hng dn nhm.
 • Vic iu hnh: t c cc kt qu nh k hoch vch ra.
 • kin nh gi trn: thc hin t tin ca nhm.
 • kin nh gi bn di: Thc hin t ch tiu bn trn.
 • Tinh thn: kin ca nhm, khch hng, nhng ngi c lin quan.

61. 5. Tiu nhm

 • nh gi hiu qu ca mi tiu nhm theo nh mc ca ch tiu.
 • Cc mc tiu: nhng kt quthct so vi ch tiu.
 • Cht lng: kin nh gi ca ni b.
 • Khch hng: kin nh gi ca khch hng.
 • Ci tin: d tnh cc kt qu tng lai.

62. 6. Cc thnh vin nhm

 • nh gi s ng gp ca c nhn vo vic thc hin k hoch ton nhm.
 • Hiu sut: so vi ch tiu.
 • kin nh gi: ca cp trn, ca ng nghip, v ca khch hng.
 • T nh gi: so vi ng nghip.
 • Gi tr khc: c ng gp g thm khng; thc trch nhim

63. VI/ O TO V PHT TRIN NHM 64. 1. Tnh ton chi ph

 • Mc d vic o to cn chi ph, nhng nh vy cn tn km hn nu c gi mi tnh trng tr tr gy tn hi cho vic thc hin k hoch.
 • Tnh ton cc chi ph o to, bao gm mi khon nh hc ph, tin thu phng. Cn nhc li ch t c sau khi o to.

65. 2. o to nhn vin

 • Sau khi tnh ton mt li ch ca vn , hy a vn ra bn tho vi c nhm, phc tho k hoch o to, sau thc hin theo nhu cu ca tng c nhn

66. 3. o to lnh o

 • L lnh o nhm, bn cn c cc phm cht cn thit iu hnh nhm c hiu qu.
 • t c iu , bn cn c o to theo yu cu pht trin cc k nng hng u, kh nng theo di cc tin , m ng cng vic tha hnh, ri kh nng lnh o nh bit lng nghe, bit ph phn vi tinh thn xy dng, bit lng th trong lc chnh sa khuyt im ca ngi khc, v bm st ch tiu.

67. 4. S dng nhng ngy gp g

 • i khi nn xem nhng ngy nhm i tham quan, gp g nhng ni khc nh l nhng bui hc hi thm.
 • Nh nhng ph bnh v gp ca ngi ngoi b sung kin thc chuyn mn cho cc thnh vin ca nhm

68. VIII/PHT TRIN NHM 69. 1. Pht trin nhm ca bn

 • Ngi lnh o nhm gii cn hiu r rng s thnh t ca nhm ty thuc hon ton vo vic pht trin ca cc thnh vin ra sao.
 • Hy quan tm n vic bi dng v o to cc thnh vin ca nhm. Hy gip h thng tin tay ngh bng cch pht trin cc ti nng t nhin v tng cng vic o to, a ra nhng th thch, cng nhng mc tiu thit thc

70. 2. con ngi pht trin

 • Nhm cng ln v cng d hon chuyn, cc thnh vin cng c nhiu c hi pht trin ngh nghip do vic thay i cc vai tr v c tng tin.
 • Mc d s tng tin thng theo chiu thng, nhng tay ngh trong nhm li thng tng tin theo chiu ngang, ngha l hc hi ln nhau. Hy cc thnh vin c quyn tm hng pht trin ch ng cn tr h.

71. 3. Xy dng s nghip

 • D bn hay cc ng nghip c vic n u nhng vn l mi thnh vin phi bit l h c trch nhim hon ton i vi s nghip ca h.
 • Hy khuyn khch cc thnh vin coi vic lm vic trong nhm l mt phn ca vic thng tin, lc no cng m ra cc c hi mi hc hi, gip h tin ti trn ng s nghip d h c thuyn chuyn i u chng na.
 • Vic xy dng s nghip lun hiu qu hn nu n l ch nhm ca ngi c c cu tin h vng vng bc ti thnh cng.

72.

 • CM N S THEO DI CA BN