140331 kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    647

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chng trnh ny ti dng lm gio trnh o to cho 12 trng i hc ln Vit Nam. Nm 2014 c 3 trng H t hng o to vi quy m ton b sinh vin nm cui. Mi lp hc c xp khng qu 30 sinh vin/lp m bo hiu qu cao nht. Quy m t 300 n 1500 sinh vin s s dng gio trnh ring dnh cho o to m ng. 70% l thc hnh trc tip trong cc nhm thng qua cc bi tp ng vai, thuyt trnh trc lp. Mi hot ng u c quay li bng video v phn tch trn mn hnh gip hc vin thy c cc yu im ca mnh.. y ch l slide bi ging, cn rt nhiu b cng c v ti liu tuyn dng, quy trnh tuyn dng, Cv mu ca cc cng ty..c s dng trong kha hc. Bn no c nhu cu tham kho, ti sn sng chia s. Vi ti, tri thc l ca nhn loi, s tin b l mi chng ta!!!

Transcript

<ul><li>1.1 K nng Phng vn Tm vic hiu qu L Anh Sn </li></ul><p>2. 2 Ging vin cao cp: L Anh Sn sonkhonghoi@gmail.com 090 446 8889 093 695 8996 Fb: Sn Khng Hi Fb: yogacuoivn 3. 6 4. 8 5. 99 o to quc t T chc Vit Nam Trng i hc T chc quc t Doanh nghip KHCH HNG THY SN Truyn thng 6. 10 K nng phng vn Chun b phng vn Li khuyn ca nh tuyn dng Cc cu hi thng gp H s v Cv c nhn 7. 80% Sinh vin tt nghip 8. 61% Sinh vin o to li 9. TT GI IGI I 16 10. 17 C nh tranh? 11. Tng bng tri v u? Gi Dng nc ngm 12. MNH BIT NGI KHC BIT MNH KHNG BIT NGI KHC KHNG BIT HC HI CHIA S Cng khai M mt B mt Tim n Ca s JohariCa s Johari TmkimHip Ch ng Ci m Tkhmph Quan st t ngoi Chia s Khai ph 13. 7 25 4 93 75 9620 Ni Nghe Ngh 14. 21 Tim nng ca ta Tim nng ca ta Cover 15. 2222 V mt nt khng qu 4 on thng i qua 9 im 16. 23 Hy bc mt cy cu i t A sang B v phi vung gc vi b sng. A B 17. Outside In Inside Out 18. Ngi thn Ch Tm Anh G 19. 26 Mu n h c hi u qu ? 20. 27 Cch h c truy n th ng Ging vin Hc vinHc vin Hc vin Hc vin Hc vin No Action, Talk Only NATO 21. 28 H c qua tr i nghi m Ging vin Hc vin Hc vin Hc vin Hc vin Hc vin Action First, Talk After AFTA 22. 2929 Dng ngay &amp; truyn t li ngi khcDng ngay &amp; truyn t li ngi khc Thc hnhThc hnh Tho lun nhmTho lun nhm m thanh, Hnh nhm thanh, Hnh nh cc NgheNghe 5 %5 % 10 %10 % 20 %20 % 30 %30 % 50 %50 % 75 %75 % 90 %90 % Minh haMinh ha Hi u qu h c t p 23. un resh riendly mind voice action 24. 3131 ngh xc nh ci ta mong mun Hnh ng xc nh ci ta nhn c Bt u l thng li mt na! 25. 32 K nng phng vn Chun b phng vn Li khuyn ca nh tuyn dng Cc cu hi thng gp H s v Cv c nhn 26. 33 Khng chun b l chun b cho tht bi 27. 34 K nng phng vn Chun b phng vn Li khuyn ca nh tuyn dng Cc cu hi thng gp H s v Cv c nhn 28. QUY TRNH TUYN DNG Xc nh nhu cu tuyn dng Tm kim, thu ht ng vin Thu nhn v sn lc h s ng vin Phng vn s b (s tuyn) Lm bi thi / trc nghim Phng vn chuyn mn 29. QUY TRNH TUYN DNG nh gi, quyt nh tuyn dng Tip nhn nhn vin mi K hp ng lao ng th vic nh gi kt qu th vic K hp ng lao ng chnh thc 30. Cc lai trc nghim: Trc nghim tnh cch Trc nghim tinh thn ng i Trc nghim kh nng gii quyt vn Trc nghim ch s thng minh, 31. QU TRNH PHNG VN Ng i ph ng v n gi i thi u v doanh nghi p S b v lch s doanh nghip, Sn phm ca doanh nghip Vin cnh doanh nghip 32. 39 QU TRNH PHNG VN ng vin t gii thiu v mnh Qu trnh hc tp Qu trnh lm vic C tnh, Mong mun khi np n xin ng tuyn Chng ta cn khuyn khch v to iu kin cho ng vin ni. Trng hp ng vin khng ni ta s t tng cu hi ghi nhn nhng thng tin trn. 33. 40 Bi tp tho lun nhm: - Mc tiu c nhn? - Cch xy dng v th hin mc tiu c nhn trc nh tuyn dng? - Nhng chun b cn thit trc khi i phng vn? 34. K n ng ph ng v n Tm Vic xin vic 35. 42 Suy ngh v s nghip ca ta Ta c nhng g? Ta mun lm g? Ta xy dng s nghip nh th no? 36. 43 Hy ch gim ti phi i ng no? Th c mun i ti u? Ti khng quan tm n ni ti ti. Th th c i ng no cng th thi. Lewis Carroll (Alice trong x s thn tin) 37. 44 Sng khng mc ch 38. 45 ng mc ch Cc mc tiu Gi tr ct li Gi tr sng cn Ti l ai??? S mnh 39. 100 83 17 33 14 40. Ch s thng minh Ch s thng minh (Intelligence Quotient)(Intelligence Quotient) 49 Tr tu xc c m Tr tu xc c m (Emotional Intelligence)(Emotional Intelligence) EIEI Tr tu X hiTr tu X hi (Social Intelligence)(Social Intelligence) SISI PIPITr tu Thc dngTr tu Thc dng ((Practical Intelligence)Practical Intelligence) IQIQ AQAQTr tu vt khTr tu vt kh ((Adversity Quotient)Adversity Quotient) XQXQTr tu thc thiTr tu thc thi ((Execution Quotient)Execution Quotient) 41. Thng minh logicThng minh logic (Intelligence Quotient)(Intelligence Quotient) Thng minh cm xcThng minh cm xc (Emotional Intelligence)(Emotional Intelligence) EIEIIQIQ 15% 85% - Goleman- 42. 51 Yu cu i vi ng vin Kh nng thc hin Thi K nng Kin thc Conduct Attitude Skills Knowledge 43. 52 Tam gic yu cu ASK Kin thc (Knowledge) Knng(Skills) Thi(Attitude) 44. KIN THC K NNG THI 45. Cht lng nhn lc Nghe Thuc Hiu Thy Lm Chuyn nghip Phi lm Thch lm am m Kin thc K nng Thi 46. 55 Ci cn th khng bit Ci bit th khng cn 47. 56 Lm vic hay Bng cp? 48. 57 Chun b phng vn Hiu mnh Thit lp mc tiu s nghip Lit k cc thnh tch, m rng ra mi lnh vc M t k nng, nng lc to nn thnh tch Lit k 5-6 im mnh km v d minh ha Cho ta cc im s nhn mnh khi phng vn 49. 58 Chun b phng vn S dng cng thc CAR khi miu t: Circumstances: Hon cnh, vn Action: Hnh ng v ti sao li hnh ng Result: Kt qu t c 50. 59 Chun b phng vn Chun b mt bn qung co 30 giy gm: Ti l ai? Ti mun lm g? Ti c th ng gp g? 51. 60 Thc hnh trc lp: - Thuyt trnh 30 giy gii thiu v bn thn? 52. 61 53. 62 D on tng lai chnh xc? To ra tng lai! 54. n ni ta ang n 55. 64 Chun b phng vn Hiu nh tuyn dng Lnh vc kinh doanh ca nh tuyn dng? Khch hng ca nh tuyn dng l ai? Danh ting ca nh tuyn dng nh th no? Ai s phng vn bn? Bao nhiu ngi? 56. 65 Bit mnh bit ngi trm trn trm thng 57. 66 Chun b phng vn Tm hiu v tr Tm hiu v nhim v v trch nhim C hi c o to, cng tc xa, thng tin Bn cht cng vic m mnh ang mun lm Cc phm cht, k nng cn thit cho v tr Sc khe cn thit cho cng vic 58. 67 Hiu bit ngi khc l ngi thng minh Hiu bit chnh mnh l ngi sng sut Vt qua k khc l ngi c sc mnh Vt qua chnh mnh l ngi mnh m Lo T 59. 68 Chun b phng vn Chun b tr li cc cu hi c th d on M t c th, t m v nhng thnh cng Ph thuc nhn mnh, im mnh, tnh cch Ngh v cc v d minh ha cc k nng Lin h ci mnh bit v cng ty khi tr li Chun b cu hi hi nh tuyn dng 60. 69 Chun b phng vn S dng ng nghi thc trong kinh doanh Duy tr giao lu bng mt Gii thiu bn thn v bt tay thn mt Nh tn ngi phng vn v gi khi c th Ni cu, ng php v pht m r rng Ngi thng v gi phong thi ring 61. 70 Chun b phng vn S dng ng nghi thc trong kinh doanh Trnh by kh nng mt cch c cu trc Nhn mnh thnh tch hc tp v kinh nghim Th hin trung thc, t tin, tch cc, nhit tnh.. By t nguyn vng lm vic v tr d tuyn Lng nghe chm ch 62. 71 Chun b phng vn n ng gi n trc 5 10 pht n trc bit ng, thi gian n Chun b sn sng Mang theo s ghi chp v kp ti liu ph hp Chn trang phc cho bui phng vn 63. 72 10 mo 1.Suy ngh tch cc 2.Chun b cu tr li cho cu hi lng trc 3.Hiu r ng c mun lm vic cho t chc 4.Hiu r v ngha v, trch nhim, quyn li 5.Bit k nng g l cn thit cho v tr 64. 73 10 mo 6. Chun b ti liu tham chiu: tn, a ch,... 7. Cp nht s yu l lch v mang theo 8. Tm hiu a im, thi gian, cc cch i n 9. Dnh thi gian ti thiu 1 gi cho phng vn 10.Chun b qun o t hm trc, ng 65. 74 Mun c mt cng vic Mun lm cho mt t chc Mc tiu c nhn ph hp vi mc tiu t chc 66. 75 K nng phng vn Chun b phng vn Li khuyn ca nh tuyn dng Cc cu hi thng gp H s v Cv c nhn 67. 76 Mc ch ca nh tuyn dng Mc ch ca nh tuyn dng Xc nh nng lc, trnh , kin thc Xc nh mc kinh nghim Kim tra kh nng t duy Xc nh c tnh cn thit v ph hp Xc nh nguyn vng ngh nghip, mc tiu 68. 77 Yu t chung v cng vic Nhng cng vic v trch nhim lm Nhng thnh tch chnh mnh t c Nhng nguyn nhn chnh cho s tin b Mt s tr ngi v tht vng trong cng vic Kinh nghim/ bi hc gi tr nht rt ra c L do ri b ch lm c 69. 78 Yu t trnh chuyn mn Nhng mn no l mn chnh c hc C th t lm c lp c nhng khu no lm c vic... anh/ ch cn phi lm g Thng qua cu hi tnh hung nh gi: Kh nng t duy Kh nng gii quyt vn , x l tnh hung Kh nng k thut 70. 79 Cc yu t v hnh Mc tiu c nhn Mc tiu ngh nghip Nhng yu t thnh cng T nh gi mnh/ yu Thi i vi cng vic 71. 80 Cc yu t v hnh Quan im v ngi lnh o gii Quan im v mt kp tt Kh nng ph hp vi i cng tc Kh nng thch ng vi vn ha cng ty Kh nng giao tip c nhn 72. 81 Cc yu t v hnh C tnh ca ng vin Mc chu ng cng thng Kh nng hc hi Kh khn gp phi trong cng vic 73. 82 Bi tp tho lun nhm: - Trang phc v phong thi? 74. Khc bit to s c bit Make Difference 75. Bn lnh (Khu kh, Nhy bn, chn tht,..) Tr tu Phong thi Sc ht c nhn 76. 85 POSITION Ngi khc theo v h PHI theo PERMISSION Ngi khc theo v h MUN theo PRODUCTION Ngi khc theo v nhng g bn LM CHO T CHC PEOPLE DEVELOPMENT Ngi khc theo v nhng g bn LM CHO H PERSONHOOD Ngi khc theo v NHN CCH v nhng g bn LM 77. n t ng ban u Cc yu t nhn thy (Trng bn ntn) Cc yu t nghe thy (Ging ni ca bn) Ngn ng c th (Cm gic bn to ra) 78. Appearance Assets Ti sn ngoi hnh 79. 6 giy Tc cm xc nhanh hn tc t duy 80.000 ln 80. Ngi ta s qun i nhng g bn ni, ngi ta s qun i nghng g bn lm, nhng ngi ta s khng bao gi qun nhng cm gic bn mang n cho h. 81. 91 T duy pht trin TLC = Ti Lm Ch TLC = Ti Lun Ci TLC = To Lut Chi TLC = Ti L Chun 82. 92 Tim nhit tnh c thng minh Mt tinh Tai thnh Chn nng ng Tay rng m Ming n n ci ti Ngi y k nng &amp; cng c 83. 93 Trang phc Mc gn gng, nai nt Mc kh mi hay cht liu thm m hi S dng t hoc khng dng nc hoa Gi hi th v hm rng sch s, thm tho Gi u tc sch s, chi gn gng Tm hiu trang phc ni phng vn 84. 94 Khng c c hi th hai gy n tng ban u 85. 95 Gn n bng, n d L n o, n qun 86. 96 Trang phc i vi nam Com-l Qun u S mi c cn C vt Giy tt sch s Trnh mu m le lot Tc gn gng Ru phi c co 87. 97 Trang phc i vi n Trang im va phi Mng tay va phi khng mu m Trang phc n gin, mu sc nh nhng Trnh mc qu mng, h c, vy ngn Giy gt thp v tt (v) nylon N trang ph hp lm tng v p 88. 98 Qun o khng to nn con ngi m ch ni ln ngi mc n l ngi nh th no 89. 99 Thc hnh trc lp: - Thuyt trnh v tr li phng vn? - Cch th hin cc phi ngn t? - T tin v lm ch cm xc? 90. 100 Khi phng vn Ngi phng vn s dng nhiu gic quan: Tai, mt, mi, tay, v gic quan th 6 Mt ng vin thng c nh gi: 55% bng v b ngoi v cch ng x 38% bng cch ni/ trnh by 7% l ni dung 91. 101 Th gic Thnh gic V gic Khu gic Vn ng Vng cm gic 92. Bn mun chim cm tnh ca ngi nghe, li cun v duy tr s ch , h nh n bn rt lu sau bui ni chuyn. 93. Sc mnh thng ip Ngn t 7% Ging ni 38% Hnh nh 55% 94. 104 Vn : Khng phi ni ci g m l ngi nghe cm nhn nh th no. 95. 105105 10 phi ngn t nh hng n truyn t thng ip Dng iu Trang phc Mt Mt Tay ng chm Chuyn ng Ging ni Mi Khong cch 96. Bt buc 97. 107 TT (thi thc)(thi thc) CC (c th)(c th) CC (c ng)(c ng) TT (thu ht)(thu ht) CNG C THIN TI 98. 108 Ngha ca t ng khng nm trong li ni m trong ngi ni 99. NN GINGIN BTBT NGNG CC THTH NGNG TINTIN GIGI CMCM XCXC NHNGNHNG CUCU CHUYNCHUYN 100. 110 Mt bi din thuyt hay ging nh mt chic m d hi ca ph n, n phi di bao ph ton b ch v ngn mi ngi thy hp dn R.A. Butlet (Chnh khch ngi Anh) 101. 111 K nng quan trng nht trong mi k nng l khng bao gi dng hai t khi ch mt t l Thomas Jefferson (T ng th ng th 3 c a M ) 102. Bn c th c nhng tng xut chng, nhng nu bn khng bit cch truyn t v kh nng gy nh hng mt cch su, rng, th nhng tng khng mang li gi tr g. 103. 113 Tp trung Tham d Hiu Ghi nh Hi p Pht trin Mong mun thu hiu Thng Chu trnh lng nghe 104. 114 Vng Nh Nhn Nht Tm Lun lun lng nghe, lun lun thu hiu Lng nghe l hng bin nht 105. 115 Li khuyn ca nh tuyn dng C a cuc phng vn vo dng hi thoi: Li ko ngi phng vn hi bit thm Bit hin thn thin vi ngi phng vn Lun ghi chp thng tin c bn Th hin ang lng nghe Nn hi trc Ti c th ghi chp c khng? 106. 116 Ni l gieo, nghe l gt 107. 117 Li khuyn ca nh tuyn dng Bn c coi ang v tr ang tuyn dng H mun bit bn mun lm g, s t c g iu quan trng l bn c th lm g cho cty Bn ng vai tr g trong v tr ang tuyn 108. 118 ng hi: ta s c g? Hy hi: ta s ng gp g? 109. 119 Li khuyn ca nh tuyn dng C tm ra mc cn bng vi ngi tuyn dng: Con ngi thch lm vic vi ngi ging mnh Nh: nh tuyn dng tm l do tuyn bn Bn bc vo phng vi im 10 im gim hay khng ph thuc vo chnh bn 110. 120 Lo lng ging nh ngi xch u. Ta rt n lc nhng khng a ta n u c. 111. 121 Li khuyn ca nh tuyn dng Thi lo lng v ha ng vi ngi phng vn Th hin bn c nh hng khch hng Th hin d ha ng vi con ngi khc nhau Dng vi giy ngh trc khi tr li cu hi kh Tr li ngay th hin hp tp khi ra quyt nh 112. PH N NG hay H I P 113. Li cha ni ra, ta l ch n Li ni ra ri, n l ch ta 114. Dng li mt cht trc khi hi p 115. 125 Li khuyn ca nh tuyn dng Bnh tnh C gng thoi mi gi bnh tnh Giao tip qua nh mt Nghe ht cu hi trc khi tr li Th hin nhng g mnh bit v cng ty Trong lc tr li Lin h gia s nghip v ci cty ang cn 116. 126 Li khuyn ca nh tuyn dng ng lp lim cu hi m bn khng bit H s ngh bn cng s lm nh vy cng ty p dng kh nng ngn ng, kinh nghim... Nu bn gii mt th th ngi ta xem cc th khc cng tng t 117. 127 Li khuyn ca nh tuyn dng Cuc phng vn din ra lin tc Lun ngh rng c ai ang quan st bn Quan st quanh phng tm im chung Tranh nh, bng khen, dng c th thao,.. Gip ph b ro cn v bt u hi thoi 118. 128 Li khuyn ca nh tuyn dng Cc ng vin nn ngh trc v mc ch Mc ch di hn Mc ch ngn hn Nhit tnh l then cht! Minh ha hng th trong cng vic v cng ty 119. 129 Bi tp tho lun nhm: - Nhng vic cn lm sau khi kt thc phng vn? 120. 130 Sau phng vn nh gi cuc phng vn im g lm tt Cu tr li no kh Lm th no tt hn 121. 131 Sau phng vn Gi th cm n m bo vit ng tn, v tr ngi phng vn Nhn mnh s quan tm n v tr tuyn dng Nhc li nhng g quan trng mnh b qua 122. 132 Sau phng vn nh gi li mi nhn vic nh gi kha cnh o c nh gi trin vng ca nh tuyn dng Tip tc tm vic 123. 133 K nng phng vn Chun b phng vn Li khuyn ca nh tuyn dng Cc cu hi thng gp H s v Cv c nhn 124. 134 Thc hnh nhm: (Nhm 5 ngi: ng vai nh tuyn dng, ng vin, ngi quan st) - Thc hnh ng vai mt bui phng vn? - Cc thnh vin trong nhm nh gi im tt v cn tt hn ca cc thnh vin. 125. 135 Hai cu hi c bn: Bit nhng g? Lm c g? 126. 136 Mong mun g? ng gp g? 127. 137 Nhng cu hi thng gp Hy gii thiu v bn (ngh nghip ca bn)? Ti sao bn li chn ngh ny? Ti sao bn li chn hc trng i hc ny? iu g khin bn chn ngnh hc ny? Cc kinh nghim hc tp v hot ng ngoi kha gip ch g cho ngh nghip ca bn? 128. 138 Nhng cu hi thng gp M t mt vic i hi cc k nng phn tch v gii quyt vn m bn tham gia: Vai tr ca bn l g? Bn c gy nh hng c vi ngi khc? Bn mong mun g trong cng vic ny? Mc tiu s nghip ngn/ di hn ca bn? 129. 139 Nhng cu hi thng gp Hy k mt vi kinh nghim lm vic? im mnh nht v yu nht ca bn l g? Bn bit g v cng ty chng ti? Ti sao bn quyt nh tm vic cty ny? Bn chun b nh th no cho bui hm nay? Tiu ch no ngi thnh cng phi tri qua? 130. 140 Nhng cu hi thng gp Yu t quan trng nht trong cng vic? Cn phi lm g thnh cng cty ny? M t tnh hung: Bn c xung t vi mt ngi trong nhm Xung t c th dn n i u. Bn x l nh th no? 131. 141 Nhng cu hi thng gp Bn m t chnh bn nh th no? Nhng ngi khc m t v bn nh th no? Bn hp vi mi trng lm vic no nht? Bn thch lm mt mnh hay vi ngi khc? Vn v hc tp/ cng vic no m bn gp phi? Bn gii quyt nh th no? 132. 142 Nhng cu hi thng gp M t tht bi m lm bn pht trin hn? Thnh tu no bn tha mn nht? Ti sao? Gii thng quan trng nht m bn mong ch trong s nghip ca mnh l g? M t cch t chc cng vic ca bn? Bn xp u tin trong lch lm vic ra sao? 133. 143 Nhng cu hi thng gp Bn mong i g t cng ty ti thi im ny? Bn c sn sng thuyn chuyn hay i hc? Bn c sn sng i cng tc, lm thm gi? Yu cu v mc lng ca bn? Bn thch tr lng nh th no? Ti sao ti li phi thu anh? 134. 144 Cc cu hi cho nh tuyn dng K hoch 5 nm/ 10 nm ca cng ty l g? Chc nng c bn ca phng/ b phn ny? M t nhim v, trch nhim ca cng vic? Anh/ ch mong g ng vin thnh cng? Kh nng no quan trng nht cho v tr ny? 135. 145 Cc cu hi cho nh tuyn dng Cc bc thng tin t v tr ny l g? Vn chnh cn quan tm v tr ny l g? Anh mun ti gi vai tr g gii quyt V? Ti s phi bo co cho ai? Phong cch qun l ca...</p>