4-5. hafta

  • Published on
    07-Jul-2015

  • View
    719

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KSUY-5117 Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi

Transcript

<ul><li> 1. KSU 5117Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi<br />4. Hafta<br />Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi: <br />1 ) Seyahat retimi Aamas<br />Do. Dr. Darn AKIN, Gebze Yksek Teknoloji Enstits<br />dakin@gyte.edu.tr, 0533-430-0997<br />1<br /></li></ul> <p> 2. Yolculuk Tanmlar<br /> 3. Yolculuk Amalar<br />Yolculuk:bir aktivite amal olarak balang noktasndan var noktasna olan tek ynl hareket<br />Ev-tabanl (HB) ylc:Ev balang ya da var noktas<br />Ev-d (NHB)ylc:Yolculuun balang ve bitii yolcunun evi olmad<br />Yolculuk/seyahat retimi (TripProduction):Ev tabanl olan yolculuklarda evde balayan ya da biten yolculuk saylar, ev d yolculuklarda ise balang noktasndaki toplam yolculuk says<br /> 4. Yolculuk Amalar<br />Ev tabanl (HB)<br /> (HBW)<br />Okul (HBS)<br />Alveri (HBSH)<br />Sosyal ve elenme (HBR)<br />Dier(HBO)<br />Ev-d (NHB)yukardaki kategorilerin dnda kalan<br /> 5. Yolculuk retimleri<br />Yolculuk/Seyahat ekimi (Trip Attraction):non-home end of the HB trip and the destination end of the NHB trip<br />Yolculuk Dourganl (Trip Generation):total number of trips generated by households in a zone (HB and NHB), where the task remains to allocate NHB to various zones<br />Yolculuk zinciri (Tripchaining):Birden fazla yolculuun verimlilii arttrma ve birden fazla aktiviteyi gerekletirmek iin pe pee yaplmas<br /> 6. Yolculuk Dourganlk Analizleri (TripGenerationStudies)<br /></p> <ul><li>Hane tabanl (Household based) 7. Zon tabanl (Zonal based)</li></ul><p>7<br />Seyahat retimi (Trip Generation)<br />Her bir alt zonda<br />ne kadar seyahat retildii (P/) ve <br />ne kadar seyahat ekildii (A/).<br />Kentsel seyahat oranlar<br />P/: retim oran<br />A/: ekim oran<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 8. Bireylerin Yolculuklarn Etkileyen faktrler (Trip Production)<br />Gelir<br />Oto sahiplilii<br />Hane yaps<br />Aile bykl<br />Arazi deeri<br />Konut younluu<br />Eriilebilirlik<br /> 9. Bireylerin Yolculuklarn Etkileyen faktrler (TripAttraction)<br />Ofis alan<br />Ticaret alan<br />Eitim alan<br />alan says<br />stihdam tr (rn., resmi, ticaret, endstriyel)<br /> 10. 10<br />Seyahat retimi Yntemleri<br />Dorusal Regresyon (Lineer Regression)<br />Seyahat Oran (Trip Rate)<br />Kategori Analizi (Categoryanalysis)<br />Byme Faktr (GrowthFactor)<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 11. 11<br />Trip Generation Methods<br />Y= baml deiken (dependent variable)<br />X= bamsz deikenler (independent variables)<br />Dorusal Regresyon<br />X1, X2, X3<br /> 12. 12<br />Trip Generation Methods<br />Dorusal Regresyon<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 13. 13<br />Trip Generation Methods<br />Dorusal Regresyon<br /> 14. 14<br />Trip Generation Methods<br />2. Seyahat Oran (Trip Rate)<br />Arazi kullanm tr<br />Konut<br /> Mstakil<br />Apartman<br />Ticaret<br /> Perakende<br /> Toptan<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 15. 15<br /> 16. 16<br /> 17. 17<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 18. 18<br /> 19. 19<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 20. 20<br /> 21. 21<br />Trip Generation Methods<br />2. Seyahat Orannn (production) dn alnmas<br /> 22. 22<br />Trip Generation Methods<br />2. Seyahat Orannn (attraction) dn alnmas<br />ekim oranlar<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 23. 23<br />Trip Generation Methods<br />3. Kategori Analizi<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 24. 24<br />Trip Generation Methods<br />3. Kategori Analizi<br /> 25. 25<br /> 26. 26<br /> 27. 27<br />Trip Generation Methods<br />3. Kategori Analizi<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 28. 28<br /> 29. 29<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 30. 30<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 31. 31<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 32. 32<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 33. 33<br />www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN<br /> 34. TripGenerationMethods<br />4. Byme Faktr Modeli (GrowthFactorModeling)<br />Ti = a*X0 + b*X1<br />Parametreler(a = 2.5 ylc/hh; b = 6 ylc/hh)<br />Deikenler (X0= oto sahibi olmayan haneler; X1 = oto sahibi olan haneler)<br />Analiz ylX0 = 500 hh and X1= 500 hh<br />Ti = 4250 yolculuk gerekleti<br />Plan ylnda herkesin otomobili olacak<br />Ti = 8500 yolculuk byme faktr kullanlarak 1000/500 = 2<br />Ti= 6000yolculuk deikenler kullanlarak<br /></p>