5. agents econòmics

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    155

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. UNITAT 5 AGENTS ECONMICS. DBC

2. AGENTS ECONMICSSubjectes que duen a terme les activitats econmiques. Agentactivitat objectiu Consumidors Ofereixen factors de producci.Presa de decisions de (economies domstiques)consum per satisfer lesseves necessitats. EmpresesElaborar bns i serveis a partir Presa de decisions de dels factors productius. producci per assolir elmxim benefici possible. Sector pblic Regula lactivitat econmica Aconseguir el mxim (tamb actua com a consumidor ibenestar de la societat. com a empresa).DBC 3. Consumidors Factors condicionants:psicolgics: autoestima,seguretat,plaer...Objectiu: presa de decisions de(individuals)consum.sociolgics: reconeixement, consum de bns afirmaci, consum/estalvi acceptaci... lleure/renda (collectius) DBC 4. Preferncies del consumidorcompletesatransitivitatNo-saturaciSom capaos destablir Els consumidors ordenemPreferim msuna relaci de coherentment les nostres quantitat dun b quepreferncia entrepreferncies.menys del mateix b.diferents bns ocombinacions de bns.Una preferncia no sSi A s preferit a B, i B s Oferta 2x1: pelcompleta quan sompreferit a C, aleshores A s mateix preu msincapaos descollir.preferit a C.producte.DBC 5. Possibilitats del consumidorDependran de la nostra restricci pressupostria.M= Py . Y + Px . XConjunt doportunitatsDBC 6. Equilibri del consumidorConsum ptimDBC 7. La demanda.Quantitat de bns que el consumidor estar disposat a consumir segonsel preu del mercat.Relaci entre les quantitats i els preus dels bns escollits pel consumidor . La quantitat demandada dun b augmenta quan en disminueix el preu i viceversa, sempre que la renda i el preu de laltre b es mantinguin inalterables (caeteris paribus). DBC 8. Les empresesLempresa sens mostra com a una organitzaci completa pera elaborar bns i serveis i oferir-los als consumidors.Benefici = Ingressos - Costos B=I-CLobjectiu de tota empresa smaximitzar el benefici minimitzantels costos i tenint en compte elmedi ambient.DBC 9. Llei de rendiments decreixentsL12 3 45 6 7 89PT (Q) 817 27 38 50 57 63 68 72Rendiments decreixents descala.Rendiments constants descala. Rendiments creixents descala.DBC 10. Producci i productivitatL 1 2 34 5 6 78 9 PT (Q) 8 1727 38505763 6872Pmi 8 8,5 99,5 109,5 98,5 8 PMg- 9 10 11127 65 4Opci ptima de producciDBC 11. Costos L 12345 6789PT (Q) 8 17 27 38 50 57 63 68 72CF 55555 5555CV 147 10 13 16 19 22 25CT 69 12 15 18 21 24 27 30CostosTotals = Costos Fixos + Costos VariablesDBC 12. Ingressos L 1234 5 6789 PT (Q) 8 1727 38 50 57 63 68 72IT3,2 6,8 10,8 15,2 20 22,8 25,2 27,2 28,8IT = P . PT (Q)Ingressos totals =Preu de venda x Quantitat produda.DBC 13. Estratgia de lempresaBenefici mxim:s lestratgia de lempresa, i s el punt que ens mostra la mxima difernciaentre els ingressos totals i els costos totals, indicant la quantitat de produccique hem dassolir i, indirectament, els factors que necessitem per dur-la a terme.DBC 14. Funcions del sector pblic FaPer poder actuar en leconomia t unes funcions que li sn prpies i exclusives:Funci fiscal. Obt ingressos mitjanant els impostos per poder desenvolupar la seva actuaci.Funci reguladora. Fixa les normes legals pel bon funcionament econmic.Funci estabilitzadora. Intenta controlar els desequilibris econmics: ocupaci, preu, dficit, ...Funci redistributiva. Intenta evitar les diferncies econmiques entre els membres duna societat.Funci subministradora de bns pblics. Subministra els bns pblics que permeten un mnim de benestar a la societat: educaci, seguretat, sanitat, justcia, defensa, infraestructures...DBC 15. Poltica de rendesIntenta minimitzar els efectes de lainflaci de costos.Sector pblicPatronalSindicats Grfica salari-preu.DBC 16. Causes de la desigualtat. Cada individu t un determinat grau dhabilitats, segons les seves capacitats fsiques i mentals.Cada individu realitza un esfor laboral dintensitat diferent.Existeix discriminaci en les rendes o tractes rebuts per persones que desenvolupen una tasca idntica.Diferent qualificaci tcnica i grau de formaci.DBC 17. Intervenci en el mercatEl mercat genera desigualtat de distribuci de la renda. ImperfeccionsBns pblics Externalitats RecursosCostos o beneficis associats aEls preus han dela producci i al consum queregular el mercat; si Explotaci abusiva delrepercuteixen a terceresmedi, consumno ho fan, el El mercat no elspersones.consumidor en surtgenera, o ho fa indiscriminat i les activitatsPositives: Beneficis per alsde producci poden esgotarperjudicat. de manera altres: educaci, ecologisme...insuficient.els recursos dun pas.Negatives: Perjudicis atercers: la contaminaci.Impedir la formacide monopolis oEls consum de bnsLEstat ha de controlar lsregular-los legalmentLEstat ha de corregir i dels recursos i perseguir unpblics no impedeix quepenalitzar les negatives,un altre els gaudeixi.desenvolupament alhora que potencia leseconmic sostenible.LEstat proveir i positives.finanar aquests bns DBC