การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research: R2R) workshop

 • View
  344

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. : R2R . prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com (Routine to Research : R2R)
 2. 2. LOGOprachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com Routine to Research : R2R Routine to Research: R2R 17 2558
 3. 3. LOGO Routine to Research : R2R R2R YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESSprachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 4. 4. LOGO R2R , ,, , , , , ,, ,,, prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 5. 5. LOGO prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 6. 6. LOGO prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 7. 7. LOGO ????? prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 8. 8. LOGO prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 9. 9. LOGO ????? prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 10. 10. LOGO 1. prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 11. 11. LOGO 2. (,,) ,, , / prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 12. 12. LOGO 3. prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 13. 13. LOGO 4. // // prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 14. 14. LOGO YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESSprachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 15. 15. LOGO YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESSprachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 16. 16. LOGO (Basic Research) (Applied Research) (Research and Development : R&D ) (Evaluation Research) prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 17. 17. LOGO prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 18. 18. LOGO prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 19. 19. LOGO MCS 51 . prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 20. 20. LOGO ..2550 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 21. 21. LOGO (Descriptive Research) (Experimental Research) prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 22. 22. LOGO 3 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 23. 23. LOGO 3 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 24. 24. LOGO (Research Design) prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 25. 25. LOGO (Conceptual Framework) prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 26. 26. LOGO R2R prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 27. 27. LOGO R2R # 2 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 28. 28. LOGO R2R # 3 . ..2548 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 29. 29. LOGO R2R # 4 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 30. 30. LOGO R2R # 5 1 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 31. 31. LOGO ??? .. prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 32. 32. LOGOYOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESS R2R R2R R2R R2R / prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 33. 33. LOGO ??? YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESSprachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 34. 34. Thank You . prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515