5.8 pustynia w życiu człowieka. pptx

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    368

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. 5.8. PUSTYNIA W YCIU CZOWIEKA S. 147-149 Cele katechetyczne: ukazanie typicznego charakteru wdrwki Izraelitw przez pustyni; ukazanie pielgrzymowania do Ziemi Obiecanej jako ziemskiego pielgrzymowania w kierunku nieba; ksztatowanie postawy wiernoci Bogu. </li> <li> 2. PUSTYNIA podry w wyobrani </li> <li> 3. Wyobra sobie, e znalaze si nagle na pustyni. Sprbuj opisa to miejsce. Dookoa nie ma nic, tylko skay i piasek... </li> <li> 4. Jeste zupenie sam, nie ma przy tobie nikogo. Jak si czujesz zupenie sam w obcym Ci miejscu? Panuje okropny upa. Bardzo chce Ci si pi. Idziesz przed siebie, ale nigdzie nie wida pomocy </li> <li> 5. Jeste coraz bardziej zmczony i godny. Jakie myli przychodz Ci do gowy? Czego najbardziej Ci brakuje? </li> <li> 6. Nagle w oddali dostrzegasz drzewa, biegniesz mimo zmczenia. Widzisz strumie. Jakie uczucia pojawiaj si w Tobie?. </li> <li> 7. Moja pustynia Teraz w zeszytach krtko opiszcie swoje wraenia z podry w wyobrani. </li> <li> 8. Wdrwka przez pustyni </li> <li> 9. Najpierw uwiadommy sobie, e niekoniecznie chodzi dokadnie o 40 lat, ale z pewnoci o bardzo dugi okres czasu, bo takie znaczenie ma w Biblii liczba czterdzieci. Autorzy natchnieni nie pisz wyranie, dlaczego musia upyn tak dugi okres czasu, zanim Hebrajczycy dotarli do upragnionej Ziemi Obiecanej. Wprawdzie Hebrajczycy byli uciskani w Egipcie, ale nie ginli tam z godu. Mieli co je. wiadczy o tym ich bunt na pustyni i tsknota za tym, co zostawili nad Nilem. Szemrali.. Musimy take pamita o tym, e Palestyna, do ktrej wdrowali Izraelici, nie bya ziemi mlekiem i miodem pync w naszym rozumieniu, czyli krajem szczliwoci. (...) Gdy Izraelici osiedlili si na niej, zdarzay si lata suszy i godu. </li> <li> 10. Dowiadczenie trudnych warunkw pustyni chronio ich przed zbyt przyziemnymi tsknotami. Trzeba take pamita, e w Egipcie Izraelici nie tworzyli wcale jednego narodu. Takiej wiadomoci nie posiadali. Zczeni byli w rodziny, klany i co najwyej pokolenia. Kada grupa kierowaa si wasnym interesem, a nie dobrem ogu. Te rodziny, klany czy pokolenia trzeba byo zjednoczy, aby stanowiy jeden nard, w ktrym kady bdzie odpowiedzialny za drugiego, gdy w przeciwnym wypadku nie da si utrzyma kraju, do ktrego wdruj. </li> <li> 11. Izraelici zawsze byli wiadomi wielkoci i wanoci tego, co dokonao si pod wit Gr Objawienia, a mianowicie, e tam powsta nard. Wiedzieli, e w trudnych warunkach pustyni trzeba si byo zmaga o przetrwanie. Dlatego bez wikszego oporu przyjli zasady Dekalogu. Wiedzieli, e naucz ich one szacunku, a nawet mioci wzgldem tego, kto wydaje si by rywalem. Drugi Izraelita dziki tym zasadom stanie si sprzymierzecem, ktry pozwoli utrzyma zdobyte dobro zdobyt ziemi. Z tego wzgldu pod Synajem Hebrajczycy przyjli Prawo. W trudnych, a nawet, mona powiedzie: ekstremalnych, warunkach uczyli si szacunku wobec innych. </li> <li> 12. Przeobraenie niewolnikw w ludzi wolnych, dla ktrych nie tylko miska jedzenia jest najwaniejsza, nie mogo nastpi automatycznie, lecz musiao si dokonywa w czasie dugiej wdrwki. Musieli sobie take uwiadomi w czasie tego bolesnego dowiadczenia, e dla czowieka nie s najwaniejsze dobra materialne. Potrzebna te bya ta duga wdrwka, aby rozbite klany skupiy si w jedno, a ta jedno bdzie konieczna, aby opanowa Ziemi Obiecan i aby j utrzyma. </li> <li> 13. W czasie wdrwki przez pustyni Izraelici odczuwali gd. Brakowao im ywnoci. I zaczo szemra na pustyni cae zgromadzenie Izraelitw przeciw Mojeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mwili im: Obymy pomarli z rki Pana w ziemi egipskiej, gdziemy zasiadali przed garnkami misa i jadali chleb do syta! Wyprowadzilicie nas na t pustyni, aby godem zamorzy ca t rzesz (Wj 16,2-3). I wtedy zdarzyo si co niezwykego. Wieczorem przyleciay przepirki i pokryy obz, a nazajutrz rano warstwa rosy leaa dokoa obozu. Gdy si warstwa rosy uniosa ku grze, wwczas na pustyni leao co drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali si wzajemnie: co to jest? gdy nie wiedzieli, co to byo. Wtedy powiedzia do nich Mojesz: To jest chleb, ktry daje wam Pan na pokarm (Wj 16,13-15). (...) </li> <li> 14. Jeeli na samo pojawienie si przepirek mona patrze jako na co naturalnego, to jednak czym niewytumaczalnym byo, i wystarczyo tego pokarmu dla tak wielu Izraelitw. Dlatego widzieli oni w tym, co si wydarzyo, zjawisko nadzwyczajne; widzieli dziaanie Boga, niezalenie od tego, i mg si On posuy pokarmem, ktry wystpuje na Pustyni Synajskiej. (...) </li> <li> 15. W trzecim miesicu od wyjcia z Egiptu Izraelici dotarli do gry Synaj. Tutaj, w majestatycznej scenerii gr, z dala od wczesnych centrw kulturowych staroytnego Wschodu, miao nastpi objawienie Boga. To, co miao si dokona, byo jednak darem Boga i dlatego lud musia si przygotowa wewntrznie. (...) By to nard wybrany, ktry zczy si z Bogiem za pomoc przymierza. Dlatego wydarzenie to posiada niezwyke znaczenie w historii Izraela. By to moment decydujcy dla narodu, a nawet dla ludzkoci, gdy wypadki te bd miay reperkusje oglnoludzkie i ponadczasowe w dziedzinie religii i moralnoci. Lud zaakceptowa Boy plan. Uczymy wszystko, co Pan nakaza (Wj 19,8). </li> <li> 16. Pismo wite I zaczo szemra na pustyni cae zgromadzenie Izraelitw przeciw Mojeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mwili im: Obymy pomarli z rki Pana w ziemi egipskiej, gdziemy zasiadali przed garnkami misa i jadali chleb do sytoci! Wyprowadzilicie nas na t pustyni, aby godem umorzy ca t rzesz. Pan powiedzia wwczas do Mojesza: Oto zel wam chleb z nieba, na ksztat deszczu. I bdzie wychodzi lud, i kadego dnia bdzie zbiera wedug potrzeby dziennej. Chc ich take dowiadczy, czy pjd za moimi rozkazami czy te nie. Wj 16,2-4 Rzeczywicie wieczorem przyleciay przepirki i pokryy obz, a nazajutrz rano warstwa rosy leaa dokoa obozu. Gdy si warstwa rosy uniosa ku grze, wwczas na pustyni leao co drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali si wzajemnie: Co to jest? gdy nie wiedzieli, co to byo. Wtedy powiedzia do nich Mojesz: To jest chleb, ktry daje wam Pan na pokarm. Wj 16,13-15 Jaka bya postawa Izraela wzgldem Boga. </li> <li> 17. Kady samodzielnie wpisuje porwnania z wasnego ycia, przyporzdkowujc je do elementw z wdrwki Izraela przez pustyni. </li> </ul>

Recommended

View more >