รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2559

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 6

  2 2559

  1

 • 2559 2

  2 2559 3

  1. 2.

  3. ( )

 • 2559 3

  4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 / 9 9 11

 • 2559 4

  1. - 26 994 15,800 68/5 2 / / 10170 0-2448-6258 , 0-2448-6617 0-2448-6482

  2.

  ()

  .. 2557 6 - 2552

  3.

  /

  ()

  1

  .. - -

  1. .4 2.

  2.

  .. -

 • 2559 5

  /

  ()

  3.

  .. --

  1. 2. Homeroom .6/4 3. .6/4

  4.

  1.

  2. O-Net . . 3. 4. (O-NET) 5. 6. -

  5.

  ( )

  6.

  .6/4

  / 2 / 2558

  / / / 2 / 2558

  1. 31202 9 .6 1 1 .6/4 1 9 3

  12

 • 2559 6

  7.

  8.

  ( )

  ( )

  31202 - 31202 - 31202

  9.

  //

  10.

  1 31202

  31202

  1 31202 31202

  2

  1 31202 31202

  ICT

 • 2559 7

  11.

  / /

  1. - - -

  12.

  /

  1. - - 2. - -

  13. ( )

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. .5 11.

  12. / /

 • 2559 8

  14.

  ( )

  100 %

  ( )

  1 - - - /

  15. ( )

  // 24

  2560

  -

  16. (

  1. 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

 • 2559 9

  17.

  1 31202 100

  18. / 2559

  / - - - -

  19.

  / 1 13 2559 Gen Y Why...

  2 13 2559

  20. /

  /

  1. Gen Y Why... 13 2559

  2. 13 2559

  21 .

  /

  /. 2/2559 - - - - - - - - - - - -

  ( )

 • 2559 10

  .......................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................

  ( )

  ..........................................................................................................

  ....................................................................................................................................... ..............................................

  ( )

  .......................................................................................................... .............................................................................................. .......................................................................................

  ( )

 • 2559 11

 • 2559 12

 • 2559 13

 • 2559 14

  .6/4

 • 2559 15

  2560

  O-NET .3

 • 2559 16

 • 2559 17

  2560

 • 2559 18

  6 .1

 • 2559 19

  Chinese New Year