Analoji ve rnekleri slide 0

Analoji ve rnekleri

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    2.119

  • Download
    1

DESCRIPTION

http://fenveteknolojiye.blogspot.com.tr/ ------------ fen ve teknolojiye ynelik bilgiler...

Transcript

1. ANALOJ 2. Yaplandrmacl bilmeyen birine bu kavram nasl anlatrsnz? 3. Gnmzde yaplandrmaclk kuram altnda yenilenen retim programnda, matematiksel bilgi ve beceriler gerektiren konular hafifletilmi, daha ok kavram retimine nem verilmitir. 4. Yaplandrmac kurama gre renme, bireylerin evrelerinden bilgi edindikleri ve nceki bilgi ve deneyimlerine dayanarak bireysel yorumlama ve anlamlandrmalar yaplandrdklar aktif bir sretir. 5. Konularn retiminde rencinin bilimsel bir olay aklayabilecek bilgi dzeyinin olmamas sk karlalan bir durumdur. Bu durumda renciden konu ile ilgili kavramlar ezberleyerek bilginin kalc olduunu kabul etmek gereki deildir. 6. Bu problemlerin giderilmesinde kullanlabilecek eitli yntem ve teknikler bulunmaktadr. Bu tekniklerden bir tanesi de ANALOJLERdir. 7. Analoji Nedir? retimde kavram yanlglarn gideren nemli yntemlerden biridir. Derslerde analoji kullanmak, retmene ve renciye byk kolaylklar salamakta, ayn zamanda rencilerde kavramsal deiimin gereklemesinde nemli bir rol oynamaktadr. 8. Analoji; bilinmeyen, yabanclk ekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla aklanmas olarak tanmlanmaktadr. 9. Bilinen durum Kaynak Bilinmeyen durum Hedef KAYNAK HEDEF (BLNEN/TANINAN OLGU) (BLNMEYEN OLGU) 10. Analoji, ok gl bir renme ve retme arac olup, problem zme, aklama yapma ve tartma ortam oluturma gibi birok ama iin de iyi bir aratr. 11. Analoji Nasl Oluturulur? 1. Hedef kavram tantlr. 2. Kaynak kavram hedef kavrama gre dzenlenir. 3. Hedef ve kaynak kavramlar arasndaki benzer zellikler tanmlanr. 4. Benzerlik ayrntl olarak belirtilir. 5. Analojinin ayrld yerler varsa belirlenir. 6. Sonu, bir izelge ile belirtilir. 12. Bir Analoji rnei Fotoraf makinesi ile insan gz arasnda kurulan analoji: 1. Hedef kavramn tantlmas 4. (insan gz) 2. Kaynan karlmas iin ip ular (fotoraf makinesi) 3. Kaynak ve hedef durumun benzer zelliklerinin tantlmas (retina ve film) 5. Analojilerin nerede geersiz olduunun gsterilmesi 6. Sonularn belirtilmesi Fotoraf makinesi (kaynak kavram) nsan gz (hedef kavram) Lens Lens Diyafram ris Film Retina Ters grnt Ters grnt 13. rnek 2 14. rnek 3 15. Analoji Kullanlrken Dikkat Edilecek Noktalar: Hangi konuda, hangi analojinin kullanlaca tespit edilmeli ve ona gre plan yaplmaldr. renciler, kendi analojilerini oluturabilmeleri iin ynlendirilmelidir. Analojilerin konuyla yakndan ilikili olmasna, kavram yanlgsna yol amamasna ve n bilgilerle balantl olmasna dikkat edilmelidir. Kullanlan analojiler, rencilerin bilisel seviyelerine uygun olmaldr. 16. Analoji eitleri Basit analojiler (kalbin pompaya, sinir sisteminin telefon kablosuna benzetilmesi) Hikaye tarznda analojiler (Konunun bir hikyeye dayandrlarak anlatlmas) Resimli analojiler (diyagramlar, fiziksel deneyler, rencilerin yer ald simlasyonlar, bilgisayar destekli aktiviteler) 17. Basit Analojiler Herhangi bir olay-olgunun bire bir benzetilmesidir. rnein; Kalbimizin (H) - Bir pompaya (K), Elektrik-telefon kablolar (K) - Sinir Sistemine (H) Bir ehrin u ebeke sistemini (K) vcudumuzdaki Dolam sistemine (H) Akyuvarlar (H) - asker (K) 18. DNA molekl i ie gemi iki merdivene benzetilmektedir. Merdivenin iki yan eker ve fosfat bileikleri ierir. 19. Bbrekler bir filtre grevi grr ve vcuttaki su ve tuz miktarn dzenler. Kan bbree girer ve temizlemi olarak kar, atk materyaller de filtrelenir. 20. Hikye Tarzndaki Analojiler Bir olayn aklanmasnn hikayeletirilerek bir baka olayla (bazen de oyunla) aklanmasdr. 21. FOTOSENTEZ 22. EKMEK PRME VE FOTOSENTEZ SRE EKMEK PRME FOTOSENTEZ Materyaller Un, St, Su, ya, yumurta Karbondioksit, Su Enerji Kayna Frnn ss Gne Son rn Ekmek eker (Glikoz)Oksijen 23. Resimli Analojiler Olay / olgunun aklanmasn resimli olarak ifade etmek ve resim zerinde gerekli benzetmeler yapmaktr. rnein; bir hcredeki organeller ve grevleri (H) izilmi resim zerinde bir okula (K) benzetilerek aklanabilir. Mitokondri (H) bir Enerji Santrali/ kalorifer dairesine (K); Lizozom (H) p arabasna (K) ; Hcre zar (H) okulun kapsndaki beki ya da bahe duvarlarna (K) benzetilebilir. 24. Yukardaki resimli analojide hcre bir fabrikaya benzetilmektedir. Hcre iindeki organeller de fabrikann blmleridir. 25. Analojinin Faydalar rencilerin eitim ortamna aktif katlmn salar, bilimsel dnme, problem zme ve tahmin etme yeteneklerini gelitirir. renenlerin dnme yeteneklerini ve yaratclklarn gelitirir. Bilimsel kavramlarn renilmesini ve aklda uzun sre tutulmasn kolaylatrr. Anlalmas zor olan soyut kavramlarn somut hale getirilmesinde olduka kullanldr. Eitimde analoji kullanmak, renci merkezli, aktif retim ortamnn oluturulmasna katkda bulunur. 26. TEEKKRLER