Axit sunfuric muoi sunfat

  • View
    253

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Presentation

HA HC 10Lp: 10A2SV: L Th Thanh Thy

1/ S + Fe FeS2/ FeS + 2HCl FeCl2 + H2S3/ 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O4/ 2SO2 + O2 2SO3

Hon thnh cc s phn ng sau:

S FeS H2S SO2 SO3

1 2 3 4

LP 10Chng 6: OXI LU HUNH Bi 33: AXIT SUNFURIC- MUI SUNFAT

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURICCTPTCTCTH2SO4

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC1.Tnh cht vt l

- Trng thi:- Mu sc:- Bay hi:- Tnh tan:

cht lng sanh nh dukhng mukhng bay hitan v hn trong nc v ta rt nhiu nhit.

H2SO4 98%, co D = 1,84g/cm3 Nng gn gp 2 ln nc

Cch pha long axit sunfuric c:LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC1.Tnh cht vt l

Rt t t axit H2SO4 c vo nc v khuy nh bng a thu tinh, tuyt i khng lm ngc li.

7

LP 10 Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURICH2SO4

-2 0 +4 + 6Axit sunfuric c tnh oxi ha

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC2.Tnh cht ha hcTNH CHTAXIT SUNFURIC LONGAXIT SUNFURIC CTnh axitTnh oxi haTnh ho nc

Axit mnhAxit mnhC tnh oxi haC tnh oxi ha mnhC tnh ho nc

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC2.Tnh cht ha hca.Axit H2SO4 loang: C y tnh cht ca mt axit mnh:Lam qui tim hoa Tac dung vi baz, oxit baz mui + nc H2SO4+ NaOH H2SO4 + CuO Tac dung vi nhiu mui mui mi + axit mi (sn phm c kt ta, bay hi hoc nc) H2SO4 + Na2CO3

Na2SO4 + 2H2OCuSO4+ H2O2Na2SO4 + CO2 + H2O

H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC2.Tnh cht ha hcDy hot ng ha hc ca kim loi K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

Tc dng vi dd HCl v H2SO4 longa.Axit H2SO4 loang:

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC2.Tnh cht ha hca.Axit H2SO4 loang: Tc dng vi kim loi (ng trc H trong dy hot ng ha hc ca kim loi). 2M + nH2SO4 M2(SO4)n + nH2 (n l ha tr thp nht ca kim loi)Fe + H2SO4 long Cu + H2SO4 long

FeSO4 + H2

khng xy ra

Xc nh s oxh ca cc nguyn t trong phn ng trn? Ion H+ trong phn t H2SO4 ng vai tr l cht oxi ha.

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURIC3.ng dng

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT II MUI SUNFAT1.Mui sunfat: Mui trung ha ( mui sunfat) cha ion sunfat (SO42-). Phn ln mui sunfat u tan, tr BaSO4, PbSO4... khng tan

BaSO4CuSO4 Mui axit (mui hidrosunfat) cha ion HSO4 .

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT II MUI SUNFAT2.Nhn bit mui sunfat:

Dng dung dch mui bari hoc dung dch bari hidroxit nhn ion sunfat kt ta trng , khng tan trong axit hoc kim.

BaCl2 + H2SO4

BaSO4 + 2HCl BaCl2 + Na2SO4

BaSO4 + 2NaCl BaSO4

Axit Cht ch thi mu qu tmKim loi trc HOxit bazbazoMui sunfat + H2

Mui + ncMui ca axit yu hnMui miAxit mi (yu)Nhc li nhng tnh cht ca axit sunfuric long:H2SO4 long

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURICCNG C BI HC

A. Tnh oxi ha. B. Tnh axit mnh. C. Tnh ho nc. D. Cu A, B ng.

Cu 1: Tnh cht no di y l tnh cht ha hc ca dung dch H2SO4 long:

Cu 2: S dng thm t nht my cht nhn bit 4 dung dch khng mu: NaCl, HCl, Na2SO4 , Ba(NO3)2: LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURICCNG C BI HC

A. 1 cht. B. 3 cht. C. 2 cht. D. 4 cht.

A. Pb B. Cu C. Zn D. Au

Cu 3: Kim loi no sau y tc dng c vi dung dch axit H2SO4 long:

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURICCNG C BI HC

LP 10Bi 33: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT I AXIT SUNFURICDN D

- Lm bi tp SGK trang 143Xem trc axit sunfuric c.Sn xut axit sunfuric

CM N C V CC EM CH LNG NGHE!