Bab 5 Kegemilangan Melaka

 • Published on
  05-Dec-2014

 • View
  12.830

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. BAB 5K E G E M I L A NG A N ME LAK A
 • 2. KEGEMILANGAN MELAKAPentadbiran Pusat Kematangan Perluasan yang Pengembangan Hubungan Luar Kuasa sistematik Agama Islam Pusat Pusat Perdagangan Kegiatan Ilmu
 • 3. Pentadbiran yang Sistematik Pembesar Berempat Pembesar Berlapan Pembesar Enam BelasPembesarTiga PuluhDua
 • 4. Susun duduk pembesar di balairung seri semasaPemerintahan Kesultanan Melayu Melaka
 • 5. SultanBendahara Temenggung Penasihat Penghuluraja dalam Laksamana Bendaharipentadbiran Ketua polis dan penjara Ketua Ketua segala Menteri angkatan Bendahari Utama Penguasa lautKetua Turus bandar Ketua Angkatan Melaka Ketua duta Urusetia perang Istana Protokol MengetuaiKetua Hakim Istana utusan Ketua segala SyahbandarPemangku Hakim di sultan darat
 • 6. PEMBESAR KAWASAN PEGANGAN Bendahara Muar dan Bentan Penghulu Bendahari Kampar dan Sening Ujung Laksamana Temasik Hulubalang Sungai raya dan SiantanKawasan pembesar mengutip cukai dipanggilkawasan pemakanan.
 • 7. UJI MINDA1. Bendahara Melaka mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pembesar lain. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan keistimewaan tersebut ? A Diberi persalinan yang istimewa B Boleh melaksanakan hukuman mati C Mempunyai kuasa menggantikan sultan D Menjadi penasihat kepada sultan dalam pentadbiran
 • 8. 2. Apakah faktor-faktor yang membolehkan Melaka berjaya mematahkan serangan Siam? A Strategi yang sesuai B Kebijaksanaan pemimpin C Kota pertahanan yang kukuh D Kelengkapan perang yang canggih
 • 9. 3. Laksamana memainkan peranan penting dalam memantapkan kedudukan politik kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah peranan Laksamana? A Memungut cukai di negeri taklukan B Mengetuai utusan kerajaan Melaka ke luar negara C Mengetuai sistem pentadbiran Empat Lipatan dalam Kerajaan Melaka D Memastikan keselamatan dan keamanan penduduk serta para pedagang
 • 10. 4. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? A Peranan Orang Laut B Peranan Jemaah Menteri C Peranan pegawai kerajaan D Peranan Pembesar Empat Lipatan
 • 11. Sistem Cukai dan Surat Keberkesanan Kebenaran Berniaga Undang-undang Laut MelakaPenggunaan Faktor-faktor PerananSistem Matawang Perkembangan Laksamana dan Orang Laut Kedudukan Peranan Geografi Pelabuhan Syahbandar Entreport Kemudahan di Pelabuhan
 • 12. KEBERKESANAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKAHukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka digubal untukmenjamin keamanan dalam negeri sertamelicinkan urusan di pelabuhan.
 • 13. SISTEM CUKAI DAN SURAT KEBENARAN BERNIAGADua jenis cukai:1. Cukai rasmi seperti duti import.2. Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah.Cukai dikenakan mengikut kawasan.1. Pedagang dari Burma, India, Sri Lanka - 6%.2. Pedagang dari China, Jawa, Maluku memberi hadiah.3. Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%.
 • 14. PENGGUNAAN SISTEM MATAWANG Memudahkan urusan perdagangan. Wang logam digunakan dalam urus niaga. Wang logam diperbuat daripada timah yang dipanggil Calains. Di samping itu, mata wang emas, perak dan timah yang dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujerat juga digunakan.
 • 15. PERANAN LAKSAMANA DAN ORANG LAUTLaksamana bertanggungjawab menjagakeselamatan perairan Selat Melaka.Orang Laut bertanggungjawabmenjalankan tugas-tugas pengawalan.
 • 16. PERANAN SYAHBANDARTugas-tugas SyahbandarMenguruskan pasar dan Menjadi hakim di gudang pelabuhan MenguatkuasakanKebajikan dan keselamatan pedagang Peraturan keluar masuk kapalMemeriksa alat timbang, Menguruskan cukai sukat dan matawang
 • 17. KEDUDUKAN GEOGRAFITerletak di antara laluan perdagangan timur dengan barat.Terlindung dari tiupan angin monsun.Laut yang dalam.Bentuk muka bumi yang sesuai sebagai kawasan pertahanan.Bukit-bukau di sekeliling menjadi panduan untuk kapal keluar dan masuk.
 • 18. PELABUHAN ENTREPORTMelaka berperanan sebagai pelabuhanentreport iaitu pusat pengumpulan danpengedaran barang dagangan.
 • 19. KEMUDAHAN DI PELABUHANGudangPengangkutanMakananTempat membaiki kapalTempat penginapanSyahbandar menjaga kebajikan danmenyediakan kemudahan untukpedagang.
 • 20. Replika jong yang digunakan untuk mengangkutbarang dari kapal pedagang ke daratan
 • 21. Perahu digunakan untuk memunggah barangdari kapal pedagang
 • 22. Gajah digunakan untuk mengangkut barang daripelabuhan ke tempat lain
 • 23. UJI MINDA1 Apakah peranan Syahbandar dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A Mengetuai sistem polis B Menguruskan pentadbiran di pelabuhan C Memungut cukai atau ufti dari jajahan taklukan D Menghakimi perbalahan para pedagang di Melaka
 • 24. 2. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka?A Peranan Orang LautB Peranan Jemaah MenteriC Peranan pegawai kerajaanD Peranan Pembesar Empat Lipatan
 • 25. Jawa Kampar -Wujud hubungan perdagangan-Negeri taklukan Melaka-Perdagangan emas Hubungan Serantau Siak Pasai -Negeri taklukan Melaka - Perdagangan emas - Hubungan wujud hasil perkahwinan - Pertukaran pendapat tentang hukum Islam
 • 26. Hubungan Antarabangsa MelakaMelaka China Bermula pada tahun 1404 Wujud hubungan diplomatik dan perdagangan Wujud hubungan diplomatikMelaka Siam Bertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi Wujud hubungan diplomatik dan perdagangan Sultan Mansor Shah pernah mengirimMelaka Ryukyu surat kepada raja Ryukyu Wujud hubungan daganganMelaka - Gujerat Penyebaran Islam oleh pedagang Gujerat
 • 27. Soalan Uji Minda1 Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu. Mengapakah Sultan Mansor Shah berbuat demikian? A Untuk meminta bantuan menentang serangan Siam B Untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan C Untuk meminta Raja Ryukyu supaya memantau kelakuan pedagangnya D Untuk meminta Raja Ryukyu memberi keistimewaan perdagangan kepada pedagang Melaka.
 • 28. 2. Walaupun Siam merupakan musuh dalam selimut , Melaka tetap memelihara hubungan diplomatik dengannya. Apakah faedah Melaka menjaga hubungan tersebut?A Siam membekalkan tenaga buruhB Siam merupakan pembekal makananC Siam membekalkan bekalan ubat-ubatan kepada MelakaD Siam adalah negara penampan yang mampu melindungi Melaka
 • 29. 3. Melaka telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan China. Mengapakah hubungan tersebut dianggap penting bagi Melaka? I Melaka diberi perlindungan oleh China II Kehadiran ramai pedagang Cina di Melaka III Siam dan Majapahit akan takut kepada Melaka IV Pedagang Melaka diberi keistimewaan berdagang di China A I II dan III B I II dan IV C I III dan IV D II III dan IV
 • 30. Cara penyebaran Islam di Melaka1. Perkahwinan Megat Iskandar Shah kahwin dengan puteri raja Pasai yang Islam Disebarkan oleh Syeikh Abdul2. Mubaligh Arab Aziz dari Mekah Berniaga sambil3. Pedagang Islam berdakwah4. Sifat Islam Adil, toleransi dan rasional
 • 31. Kesannya Melaka menjadi penting sebagai pusat penyebaran agama Islam tempat pertemuan ulama dan pendakwah dari serata dunia pusat kegiatan dakwah dengan menghantar pendakwah ke luar Melaka.
 • 32. Peranan Sultan Melaka dalam perkembangan IslamMenyediakan tempat tinggal kepadapendakwahMenyambut baik kedatangan IslamMenggalakkan penyebaran IslamMewujudkan institusi agamaMenjadikan istana tempat aktiviti IslamAmalkan nilai murni Islam di dalampemerintahan
 • 33. an Kegi ima gi er Pen m oleh i mub han Isla -neger ulam aligh, a da ri n ah nege ukan li takl Kegigihan Melaka Peranan menyebarkan Islam Perkahwinanpemerintah ke Asia Tenggara politik Melaka an Me e bar m menj laka P eny a Isla r a ad perda i pusat agam a a...