BADIA I CAPDEVILA. La tasca del/la docent, essencial en el procs d'aprenentatge a l'aula

 • Published on
  03-Jun-2015

 • View
  828

 • Download
  2

Transcript

 • 1. LA TASCA DEL/LA DOCENT, ESSENCIAL EN EL PROCS DAPRENENTATGE A LAULA La motivaci a laula

2. NDEX

 • La motivaci en laprenentatge duna llengua: definici i tipus
 • La tasca del/la docent: aconseguir la motivaci de lalumne/a
 • Les motivacions i les dificultats de lestudiant adult en laprenentatge duna llengua. Afectaci.
 • Bones prctiques de motivaci a laula
 • Conclusions: qu sespera de la tasca del docent

3.

 • 1. LA MOTIVACI EN LAPRENENTATGE DUNA LLENGUA: DEFINICI I TIPUS

4. 1. La motivaci en laprenentatge duna llengua: definici i tipus

 • Motivar:donar a alg motius que lestimulin a fer una cosa (GDLC,www.diccionari.cat )
 • La motivaci per aprendre una segona llengua ha dincloure:
  • Esfor, desig i satisfacci (Gardner, 1985)

5. 1. La motivaci en laprenentatge duna llengua: definici i tipus

 • Tipus de motivaci(punt de vista dels motius de laprenent; Badia i Serrat, 2005)):
  • integradora:laprenent vol ser competent en una llengua per tal de poder-se comunicar amb els parlants daquesta llengua
  • instrumental:laprenent vol aprendre una llengua per raons prctiques, com per trobar una feina, ser capa de seguir notcies en una altra llengua...

6. 1. La motivaci en laprenentatge duna llengua: definici i tipus

 • Tipus de motivaci(punt de vista de la situaci daprenentatge; Deci i Ryan (2000)):
  • Desmotivaci:no existeix motivaci
  • Motivaci extrnseca : es dna quan la ra per la qual sactua s una conseqncia separable daquesta ra, ja sigui subministrada per altres o per un mateix (regulaci externa, introjectada, identificada i integrada)

7. 1. La motivaci en laprenentatge duna llengua: definici i tipus

 • Tipus de motivaci(punt de vista de la situaci daprenentatge; Deci i Ryan (2000)):
  • Motivaci intrnseca : es dna quan existeixen activitats que els subjectes troben interessants per si mateixes i no necessiten cap mena de reforament.
  • tendncia innata a buscar la novetat i els reptes, a ampliar i exercitar les prpies capacitats, a explorar i a aprendre (Ryan i Deci (2000:70))

8.

 • 2. LA TASCA DEL/LA DOCENT: ACONSEGUIR LA MOTIVACI DE LALUMNE/A

9. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivaci de lalumne/a

 • Segons Drnyei (2008), la motivaci sha de veure com unprocs . Per tant, cal que el docent:
  • Generi les condicions de motivaci bsiques
  • Cre la motivaci inicial
  • Conservi i protegeixi la motivaci
  • Encoratgi lautoavaluaci retrospectiva en positiu
 • Al segent quadre, es pot veure tot el procs de motivaci que ha de dur el/la docent a laula:

10. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivaci de lalumne/a

 • Font: Drnyei, Z. (2008).Estratgies de motivaci a laula de llenges.Barcelona: Editorial UOC

11. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivaci de lalumne/a

 • En resum, els deu manaments per a motivar els aprenents de llenges (Drnyei i Csizr, 1998)
  • El/la docent ha de ser un exemple personal amb la prpia conducta
  • Ha de crear una atmosfera agradable i relaxada a laula
  • Ha de presentar la tasca adequadament
  • Ha de desenvolupar una bona relaci amb els aprenents
  • Ha dincrementar la confiana lingstica de laprenent

12. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivaci de lalumne/a

  • Ha de fer la classe interessant
  • Ha de promoure lautonomia de laprenent
  • Ha de personalitzar el procs daprenentatge
  • Ha dincrementar lorientaci cap a objectius dels aprenents
  • Ha de familiaritzar els aprenents amb la cultura de la llengua que aprenen

13. 3. LES MOTIVACIONS I LES DIFICULTATS DE LESTUDIANT ADULT EN LAPRENENTATGE DUNA SEGONA LLENGUA. AFECTACI 14. 3.1 Les motivacions.

 • Factors que determinen laprenentatge duna segon llengua:
  • Lestat emocional
  • La necessitat
  • Lactitud
  • I, sobretot,la motivaci

15. 3.1 Les motivacions.

 • Principals motivacions que duen lestudiant a aprendre una L2:
  • Emigraci
  • Treball
  • Relacions amb els altres
  • Viatges
  • Lleure

16. 3.1 Les motivacions.

 • Emigraci :
 • canvi de residncia
 • adaptaci a un nou pas
 • i a una nova cultura

17. 3.1 Les motivacions.

 • Treball :
 • possibilitat dascens en lempresa
 • millora salarial

18. 3.1 Les motivacions.

 • Relacions amb altres persones :
  • Parella que parla una altra llengua
  • Fills que aprenen la llengua del nou lloc de residncia
  • Amics
  • Companys de feina

19. 3.1 Les motivacions.

 • Viatges :
  • Viatjar per motius professionals
  • Viatjar per plaer

20. 3.1 Les motivacions.

 • Lleure :
 • Llegir llibres en versi original
 • Veure pellcules en versi original
 • Escoltar msica en una altra llengua i entendre-la

21. 3.2.Les dificultats

 • Relacions amb altres persones :
 • Lactitud:
  • Enfocament sociopsicolgic canadenc :
  • Les actituds lligades al collectiu de lL2 (per exemple, les sensacions que un alumne anglfon tingui sobre els francfons) exerceixen una influncia importantssima sobre laprenentatge que un t de lL2 (Drnyei 2008:31)

22. 3.2.Les dificultats

 • Elements cognitius:
 • Teoria de les intelligncies mltiples de Gardner.
 • Nivell destudis: inversament proporcional amb laprenentatge de lL2:
  • - estudis + dificultat
  • + estudis dificultat
 • Aptitud

23. 3.2.Les dificultats

 • Personalitat :
  • Marc Europeu Com de Referncia de les llenges:
    • xerraire/callat
    • agosarat/tmid
    • optimista/pessimista
    • introvertit/extravertit

24. 3.2.Les dificultats

 • Edat:
 • directament proporcional amb laprenentatge de lL2:
 • + edat + dificultat
 • - edat dificultat

25. 3.2.Les dificultats

 • Aula:
  • Una aula on hi hagi pluralitat de motivacions pot dificultar laprenentatge

26.

 • 4. BONES PRCTIQUES DE MOTIVACI A LAULA

27. 4.Bones prctiques de motivaci a laula

 • Cal tenir en compte i posar de manifest:
 • els factors afectius :
 • relaci entre lafectivitat i laprenentatge de la llengua: crear un bon clima afectiu a laula.

28. 4.Bones prctiques de motivaci a laula

 • Prctiques per crear el bon clima a laula:
  • Escolta activa
  • Transmetre confiana
  • Parlar en positiu
  • Corregir de manera constructiva

29. 4.Bones prctiques de motivaci a laula

 • Prctiques per a laprenentatge de la llengua oral.
 • Prctiques per a laprenentatge de la llengua escrita.

30. 4.Bones prctiques de motivaci a laula

 • Per a la llengua oral:
  • Activar la parla
  • Simular situacions reals:
   • Presentacions i salutacions
   • Descripcions a partir de dibuixos i fotografies
  • Lectura
  • Sortides de laula:
   • Anar a comprar
   • Anar a veure pellcules i/obres de teatre

31. 4.Bones prctiques de motivaci a laula

 • Per a la llengua escrita:
  • Integrar la prctica de lescriptura dins de les activitats de la prctica oral:
   • Llistes de vocabularis
   • Postals
   • Redaccions
   • Ressenyes
   • Etc.

32. 4.Bones prctiques de motivaci a laula

 • Algunes estratgies didctiques motivadores (Mallart, 2007-08):
   • s dels mitjans de comunicaci
   • s ldic i creatiu de la llengua
   • Aprenentatge cooperatiu
   • Dinmica de grups
   • s didctic del sentit de lhumor
   • Autobiografia lingstica

33. 5. CONCLUSIONS: QU SESPERA DE LA TASCA DEL/LA DOCENT 34. 5. Conclusions: qu sespera de la tasca del/la docent

 • La motivaci de lalumne/a
 • Aprofitar els avantatges dels estudiants adults
 • Afrontar les dificultats dels estudiants adults
 • Tenir en compte la diversitat dalumnes
 • Ser un bon model lingstic per a lalumne.
 • Ser linterlocutor principal en les converses.
 • Ser positiu: corregir de manera subtil .

35. 5. Conclusions: qu sespera de la tasca del/la docent DOCENT MOTIVACI ACTIVITATS PLANIFICACI ALUMNE/A 36.

 • I, PER FINALITZAR, DIREM QUE...

37.

 • Sens dubte, la motivaci s la qesti ms complexa i difcil que ha de saber entomar el cos docent en lactualitat (Scheidecker i Freeman 1999:116)

38.

 • AUTORES:
 • Maria Badia Peiro
 • Merc Capdevila Pujol
 • Assignatura:
 • Metodologia de lensenyament
 • de la llengua catalana
 • UOC

39. BIBLIOGRAFIA

 • BADIA GARGANT, A.; SERRAT SELLABONA, E. (2005). Metodologies estratgiques i didctiques en lensenyament de la llengua catalana. Sol i Sanosa, M. M. (coord.)Metodologia de lensenyament de la llengua catalana . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • DECi, E.; RYAN, R.M. (2000). The what and why of goal pursuits: human needs and the self-determination of behaviour.Psichological Inquiry , 11 (4), 227-268.
 • DRNYEI, Z.; CSIZR, K. (1998). Ten commandments for motivating language teachers.Language Teaching Research(nm 2., pg. 203-229).
 • DRNYEI, ZOLTAN. (2008).Estratgies de motivaci a laula de llenges . Editorial UOC.

40. BIBLIOGRAFIA

 • GARDNER, R. C. (1985).Social Psychology and Second Language Learning . Londres: Arnold.
 • MALLART I NAVARRA, JOAN.Fonamentaci i didctica de la motivaci a lmbit de les llenges . Universitat de Barcelona.
 • MARC EUROPEU COM DE REFERNCIA PER A LES LLENGES. (2002).
 • MORENO, JUAN CARLOS. (2002).Llengua i immigraci . Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Famlia .
 • RAMAJO CUESTA, ANA.La importancia de la motivacin en el proceso de adquisicin de una lengua extranjera . (2008). Universidad Antonio de Nebrija. Departamento de Lenguas Aplicadas. Memoria de Master de en la Enseanza de Espaol como Lengua Extranjera.

41. BIBLIOGRAFIA

 • SCHEIDECKER, D.; FREEMAN, W: (1999).Bringing out the Best in Students: How Legendary Teachers Motivate Kids . Tousand Oaks, CA: Corwin Press.

Recommended

View more >