Bahagi Tahun - RPH 5

  • View
    1.203

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik Tahun 2 KSSR. Topik Darab.

Transcript

  • 1. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)ISENARAI KANDUNGANTajukMuka Surat RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1REFLEKSI PENGAJARAN7 BAHAN PERSEMBAHAN PENGAJARAN 8LAMPIRAN SOALAN20

2. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)1RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN1Mata Pelajaran/ GuruMatematik/Norazlin binti Mohd Rusdin2Tahun2 Arif3Tarikh/ Hari16 April 20144Masa5:20 - 6:20 petang5Bilangan Pelajar35 orang6BidangNombor dan Operasi7TajukBahagiStandar KandunganMurid dibimbing untuk:5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagiStandard PembelajaranMurid berupaya untuk:(i) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:(d) Songsangan operasi darab8Hasil PembelajaranPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:A. Menguasai isi kandungan (kognitif)i) Melengkapkan tiga pasangan ayat matematik darab dan bahagi yang setara berdasarkan gambar dengan betul.ii) Melengkapkan lima pasangan ayat matematik darab dan bahagi yang setara dengan betul.B. Menguasai kemahiran berfikir/saintifik/psikomotori. Menghubungkaitkan konsep darab dan bahagi dengan betul.ii. Memanipulasikan objek-objek konkrit dengan cekap dan tepat.C. Menunjukkan sikap dan nilai murni (afektif)i. Teliti semasa membuat pemerhatian terhadap ayat matematik dan tekun melaksanakan tugasan berkumpulan atau individuii. membuat pembahagian secara adil9KaedahPenerangan, pemerhatian, penyoalan, rumusan, perbincangan10Bahan Bantu MengajarPoket Ajaib, 4 Kad Gambar Bunga, Kad Ayat Matematik Darab (1,2 dan 3), 8 Kepingan Gambar Bunga, 4 Gambar Pasu, Poket Ajaib,Kad Ayat Matematik Bahagi (1,2 dan 3), Kad Soalan, Kepingan 3. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)2Gambar Kek, Kepingan Gambar Budak Perempuan, Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 211Konsep/ Istilahoperasi bahagi sebagai songsangan kepada operasi darabElemen Merentas KurikulumKreativiti dan inovasi12NilaiTeliti, yakin, rajin, kerjasama13Pengetahuan Sedia AdaMurid sudah belajar operasi darab dan sifir 2,4,5 dan 10Fasa/MasaIsi KandunganAktiviti(Wacana)Sikap/Nilai/KBKK/Strategi/Kaedah/BBM (Persekitaran)Peranan GuruPeranan Murid1. PersediaanPemerhatian dan analisisPengelasan objek dalam kumpulan sama banyak.1. Guru meminta murid memerhatikan 4 keping kad gambar yang dipamerkan (Rujuk Lampiran Kad Gambar Bunga).2. Guru mengajukan soalan-soalan berikut kepada murid:a) Berapa keping kad gambar yang ditunjukkan?b) Berapakah bilangan bunga dalam satu kad gambar?c) Berapakah jumlah bunga kesemuanya?d) Bagaimana kamu mendapat1. Murid memerhati kad gambar yang dipamerkan.2. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru.Sikap: Berdisiplin, fokusNilai: telitiStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: 4 keping Kad Gambar BungaIstilah: kumpulan, bilangan dalam kumpulan, jumlah 4. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)3jawapannya?2. ImaginasiPenjanaan Idea dan Sintesis IdeaAyat matematik operasi darab.1. Guru meminta murid menjawab menjawab soalan lanjutan bagi aktiviti fasa Persediaan:i. Apakah operasi yang sesuai untuk menghasilkan jawapan 8?2. Guru meminta murid membina ayat matematik operasi darab bagi aktiviti di atas.3. Guru meminta seorang murid yang terpilih melekatkan kad ayat matematik darab pada papan putih (Rujuk Lampiran: Kad Ayat Matematik Darab (1)).4. Guru membimbing murid membuat kesimpulan:Jika 8 kuntum bungadikumpulkan dua-dua, berapakumpulan bungayang ada?1. Murid menjawab soalan lanjutan yang dikemukakan oleh guru.2. Murid membina ayat matematik darab bagi aktiviti di atas.3. Murid yang terpilih melekatkan kad ayat matematik darab pada papan putih4. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.Sikap: Berdisiplin,Nilai: yakin, rajinStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: 4 keping Kad Gambar Bunga, Kad Ayat Matematik Darab (1)).Istilah: ayat matematik darab3. PerkembanganMengelas8 bunga dan 4 pasu- Pendaraban1. Guru meletakkan 8 kepingan bunga di hadapan kelas1. Murid memerhati kepingan bunga dan poket ajaibSikap: Berdisiplin, teliti 5. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)4Merumusdan pembahagian.(Rujuk Lampiran: Kepingan Bunga).2. Guru melekatkan gambar pasu pada 4 poket Poket Ajaib. Rujuk Lampiran: Gambar Pasu).3. Guru meminta seorang murid yang terpilih memasukkan kepingan bunga tersebut secara sama banyak dalam 4 poket tadi.4. Guru meminta kelas memberikan idea tentang ayat matematik bahagi yang sesuai dengan langkah 3.5. Guru meminta seorang murid melekatkan ayat matematik bahagi ini. (Rujuk Lampiran: Kad Ayat Matematik Bahagi (1)).6. Daripada, kumpulan bunga yang terbentuk, guru meminta murid menyatakan ayat matematikbergambar 4 pasu.2. Murid yang terpilih memasukkan kepingan bunga tersebut secara sama banyak dalam 4 poket tadi.3. Murid memerhatikan kad matematik darab dan kad matematik bahagi yang telah dilekatkan.4. Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru.Nilai: adil, kerjasamaStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: 8 Kepingan Bunga, 4 Gambar Pasu, Poket Ajaib, Kad Ayat Matematik Bahagi 1 dan Kad Ayat Matematik Darab 1 6. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)5darab yang sesuai. Kad ayat matematik darab dilekatkan.7. Guru membimbing murid membuat rumusan bahawa bahagi adalah songsangan bagi darab.4. TindakanPerlaksanaanPengongsian, operasi bahagi dan operasi darab yang setara dengannya.1. Guru meminta murid membentuk kumpulan berenam.2. Guru mengedarkan setiap kumpulan dengan Kad Soalan, Kepingan Gambar Kek dan Kepingan Gambar Budak.3. Guru meminta murid menyelesaikan soalan yang diberikan dengan menggunakan Kepingan Gambar Kek dan Kepingan Gambar Budak Perempuan.4. Setiap kumpulan memberikan jawapan bagi soalan tersebut:i. Siti ada berapa biji kek?ii. Setiap seorang mendapat berapa1. Murid menjalankan aktiviti yang dminta oleh guru.2. Murid memberikan jawapan dan alasan bagi jawapan tersebut.3. Murid menyatakan ayat matematik bahagi dan darab yang setara dalam aktiviti ini.4. Murid menyatakan ayat matematik darab yang setara dengan Ayat Matematik bahagi yang dikemukakan Guru dan sebaliknya.Sikap: Berdisiplin,Nilai:teliti, yakin diri, kerjasamaStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kad Soalan, Kepingan Gambar Kek, Kepingan Gambar Budak Perempuan, Kad Ayat Matematik Bahagi (2 dan 3) dan Kad Ayat Matematik Darab (2 dan 3) 7. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)6biji kek?iii. Berapa ramai kawan-kawan Siti?iv. Apakah ayat matematik bahagi dan darab yang setara dalam aktiviti ini.5. Guru mengemukakan beberapa kad Ayat Matematik bahagi dan darab. Guru meminta murid menyatakan ayat matematik darab atau bahagi yang setara dengannya.5. PentaksiranRumusan dan PentaksiranRumusan isi pelajaran1. Guru membimbing murid merumuskan pelajaran2. Guru meminta murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.3. Guru membimbing murid membuat semakan jawapan.1. Murid merumuskan isi pelajaran dengan menjawab soalan- soalan yang dikemukakan oleh guru.2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.3. Murid menyemak jawapan masing- masing.Sikap: Berdisiplin, berkeyakinanNilai: rajinStrategi: Berpusatkan muridBBM: Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2REFLEKSI 8. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)7 9. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)8Kad Gambar Bunga (Dicetak 4 salinan) 10. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)9Gambar Pasu (Di cetak 2 salinan untuk dapatkan 4 gambar pasu). 11. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)10Kepingan Bunga (Dicetak 3 salinan untuk mendapatkan 8 bunga. Setiap kuntum digunting berasingan dan dilaminate) 12. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)11Kad SoalanSiti memberi 6 biji kek kepadakawan-kawannya. Setiap orangMendapat 2 biji kek. Berapaorangkah kawan Siti? 13. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)12Kepingan Gambar Kek (Dicetak 3 salinan. Setiap kek digunting berasingan dan dilaminate). 14. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)13Kepingan Gambar Kanak-kanak Perempuan (Setiap gambar dicetak, digunting berasingan dandilaminate). 15. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)14 16. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)15 17. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)16Kad Ayat Matematik Bahagi 1 dan Kad Ayat Matematik Darab 1 18. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)17Kad Ayat Matematik Bahagi 2 dan Kad Ayat Matematik Darab 2 19. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)18Kad Ayat Matematik Bahagi 3 dan Kad Ayat Matematik Darab 3 20. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)19 21. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)20Nama:.............................................................. Kelas: 2.................Lengkapkan ayat matematik berdasarkan gambarajah.1.2.3.5 x 2 = __________ 5 = 25 x 3 = _____15 _____ = _____4 x 3 = __________ _____ = _____Lembaran Kerja 1 22. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)21Selesaikan.12 2 = _____________ x 2 = 12116 4 = _____________ x 4 = 1620 5 = _____________ x 5 = 2010 2 = _____________ x 2 = 1015 5 = _____________ x 5 = 155432Lembaran Kerja 1