Bài giảng kỹ năng giao tiếp

  • Published on
    14-Aug-2015

  • View
    36

  • Download
    6

Transcript

1. LOGO K NNG GIAO TIP V TNG TC VI BN C Hero Four VIN GIO DC V KHUYN HC VIT NAMVIN GIO DC V KHUYN HC VIT NAMVIN GIO DC V KHUYN HC VIT NAMVIN GIO DC V KHUYN HC VIT NAM I TNG: CN B TH ViNI TNG: CN B TH ViN NgNgi thc hin: Phm Vn Ti thc hin: Phm Vn T 2. QUY C LP HCQUY C LP HC 3. 33 NgheNghe NhnNhn HiHi Tho lunTho lun Thay i suy nghThay i suy ngh Thay i hnh viThay i hnh vi ThnhThnh cngcng 05/29/1505/29/15 HCHC HiUHiU QuQu 4. CU TRC BICU TRC BI Phn 1: Khai quat v giao tip, ky nng giao tip Phn: Ky nng giao tip v tng tc vi bn c 5. CHU TRNH HC TRI NGHIMCHU TRNH HC TRI NGHIM Tri nghim p dng Phn tch Rt ra bi hc 6. Ph n 1. Khai quat v ky nng giao tip I. Gii thiu chung v giaoI. Gii thiu chung v giao tip, k nng giao tiptip, k nng giao tip 7. Giao tip Giao tip vi mi ngi l mt ngh thut m khng phi ai cng bit. Bt k ai cng phi hc iu . 8. Giao tip l qu trnh tip xc gia con ngi vi con ngi nhm mc ch trao i thng tin, nhn thc, xuc cam anh hng va tac ng qua lai vi nhau Xc lp, vn hnh Hin thc ho cc quan h x hi 1.1. KHI NIM GIAO TIP 9. 5 b phn hp thnh nng lc hot ng ngh nghip 1. Cc k nng: Thnh tho, tinh thng. 2. Tri thc: S hiu bit qua trng lp, qua thc t. 3. Kinh nghim: S tng tri cuc i. Hc hi qua sai lmv thnh cng. 4. Giao tip: Kh nng x hi, mng li x hi, nh hng x hi. 5. o c ngh nghip: Trch nhim, hnh ng ng. 10. CC LOI GIAO TIP * Cn c vo phng tin gt Giao tip bng ngn ng - Giao tip bng tn hiu phi ngn ng Giao tip vt cht 11. Giao tip trc tip * Cn c vo khong cch* Cn c vo khong cch GiaotipGiaotip gintipgintip GT trung gianGT trung gian 12. Giao tip chnh thc Giao tip khng chnh thc * Cn c vo quy cch giao tip* Cn c vo quy cch giao tip 13. GT nh hng XH Giao tip * Theo nh hng vi s ng ngi GT nh hng c nhn 14. * Theo i tng giao tip Giao tip Giao tip c nhn c nhn GT nhm 15. Bn cht ca giao tip Bn cht ca giao tip l qu trnh nhn thc II KHU VCKHU VC T DO HoCT DO HoC MM IIII KHUKHU VC MVC M IIIIII KHU VCKHU VC B MTB MT IVIV KHU VCKHU VC KHNGKHNG NHN BITNHN BIT T nhn bit cT nhn bit c mnhmnh Khng t nhnKhng t nhn bit c mnhbit c mnh Ng i khc nh n bi t c Ng i khc khng nh n bi t c 16. CHC NNG GIAO TIP Chc nng iu chnh hnh vi Chc nng iu chnh hnh vi Chc nng phi hp hot ng Chc nng thng tin Chc nng cm xc Chc nng nhn thc v nh gi ln nhau Chc nng giao tip 17. tng M ho Gi Nhn Gii m Hiu Hi p Ngi gi Ngi nhn 18. Vai tr ca giao tip - Giao tip l c s cho s tn ti v pht trin ca con ngi. - Giao tip to ra ng lc cho s pht trin ca nhm, ca x hi. - Vai tr ca giao tip trong cc ngnh, ngh ni chung, ngh th vin ni ring. Phm Vn T - TrngPhm Vn T - Trng 2020 19. Giao tip gip ta sng hi ha vi mi ngi xung quanh. Giao tip gip ta thnh cng v hnh phc Giao tip to nn cng ng Giao tip to nn vn ho Giao tip to nn thng tin, to nn hiu bit . Vai tr ca giao tip 20. "S n cho ta ci lc, s cho ta ci ch, s bang giao cho ta ci nghip" Vai tr ca giao tip 21. Thnh cng v hnh phc =A+B = nng lc + QHXH Nng lc: 20% Quan h x hi: 80% QHXH c c nh Giao tip Vai tr ca giao tip 22. K nng giao tip Kh nng vn dng nhng kin thc v giao tip vo tnh hung giao tip c th m bo hot ng giao tip tin hnh c hiu qu? www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 23. K nng giao tip v tng tc vi bn c www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo Kh nng vn dngKh nng vn dng kin thc v giao tipkin thc v giao tip m bo thnh m bo thnh cng trong giao tipcng trong giao tip vi bn c trongvi bn c trong ngh th vinngh th vin Ti sao cn b th vin phi cTi sao cn b th vin phi c k nng giao tip v tng tck nng giao tip v tng tc vi bn c?vi bn c? 24. Suy din sai ca bn c Nhn thc khc nhau Thi gian khng hp Qu ti thng tin 25. Giao tip vi bn c l vic d Giao tip vi bn c khng cn phi hc Giao tip nhiu hn l tt hn Ngh th vin lng thp, p lc 26. NGUYN TC GIAO TiP V TNG TC VI BN C -Tn trng bn c, tn tm, tp trung t tng -N ci t tri tim (nim n ti ci) -ng cm, kin nhn vi bn c -Tn, t m, trong giao tip vi bn c -Nhit tnh, nh nhn, quan tm gip bn c 27. - Cn b th vin cn thc hin tt: 4 xin v 4 lun trong giao tip. 5 xin 4 lun 5 khng www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 28. - Cn b th vin cn s dng phng tin giao tip phi ngn ng ph hp khi giao tip vi bn c www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 29. - Cn b th vin cn s dng phng tin giao tip phi ngn ng ph hp khi giao tip vi bn c www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 1.1. Cn b, nhn vin lm cng tc bn c mcCn b, nhn vin lm cng tc bn c mc qun o sch s, khng nhu nt, khuy o phi ciqun o sch s, khng nhu nt, khuy o phi ci cn thn, giy nh xi, cn ct tc, co mt thngcn thn, giy nh xi, cn ct tc, co mt thng xuyn. Khi c mt bn c khng c mc qunxuyn. Khi c mt bn c khng c mc qun soc (tr ng phc), khng c i dp nha,soc (tr ng phc), khng c i dp nha, giy vi, khng c mc o lt, khng eo knhgiy vi, khng c mc o lt, khng eo knh rm. Rng ming phi sch s, khng c mi ru,rm. Rng ming phi sch s, khng c mi ru, bia, hnh ti.... khi lm vic.bia, hnh ti.... khi lm vic. 30. - Cn b th vin cn s dng phng tin giao tip phi ngn ng ph hp khi giao tip vi bn c www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 2.2. Ngi v tr lm vic phiNgi v tr lm vic phi nghim chnh, nh c, khng nmnghim chnh, nh c, khng nm xoi, khng gc cho chn, khngxoi, khng gc cho chn, khng lc l thn mnh hoc rung i. Khilc l thn mnh hoc rung i. Khi c bn c khng c xa rng,c bn c khng c xa rng, ngoy tai, ngoy mi, ct mngngoy tai, ngoy mi, ct mng tay, mng chn, ngp, vn vaitay, mng chn, ngp, vn vai Khng ngi khiKhng ngi khi bn c xut hinbn c xut hin 31. - Cn b th vin cn s dng phng tin giao tip phi ngn ng ph hp khi giao tip vi bn c www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 3. Nim n ti ci3. Nim n ti ci 32. - Cn b th vin cn s dng phng tin giao tip phi ngn ng ph hp khi giao tip vi bn c www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 44. i ng nh. i ng nh nhng, khoannhng, khoan thai, t th tcthai, t th tc phong thoi mi,phong thoi mi, t nhint nhin 33. Phm Vn T - TrngPhm Vn T - Trng 3636 THANH YOU VERYTHANH YOU VERY MUCHMUCH