Bài tiểu luận môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

  • View
    7.017

  • Download
    14

Embed Size (px)

Transcript

MC LC

Danh sch nhm sinh vin thc hin.........................................................................2 ti..3Chng I: Phn m u.31. L do chn ti.32. Mc ch khi phn tch ti..53. Nhim v khi phn tch ti.54. i tng v khch th trong vic phn tch ti.65. Phm vi phn tch, nghin cu ti..66. Phng php phn tch, nghin cu ti..7Chng II: Phn ni dung1. Gii thch vic Hc, hc na, hc mi.82. Biu hin ca chng ta v vic hc tp khng ngng...143. Li ch ca vic khng ngng Hc, hc na, hc mi..194. Hu qu ca vic xem thng vic Hc, hc na, hc mi...215. Ti sao chng ta cn phi Hc, hc na, hc mi.256. Lm th no chng ta c th Hc, hc na, hc mi297. Trong thi i ngy nay chng ta cng cn phi Hc, hc na, hc mi..34Chng III: Phn kt lun...37Ti liu tham kho...39

DANH SCH NHM SINH VIN THC HIN (Nhm 9)

M SVH tn SVPhn thc hin

B13DCCN437PHM TH HUYNChng I. Phn m u

B13DCCN457NGUYN DNG TNGChng II. 1) Gii thch vic Hc, hc na, hc mi.

B13DCCN455NGUYN HNG TRUNGChng II. 2) Biu hin ca chng ta v vic hc tp khng ngng.

B13DCCN438O B HUNHChng II. 3) Li ch ca vic khng ngng Hc, hc na, hc mi.

B13DCCN451L TH TNHChng II. 4) Hu qu ca vic xem thng vic Hc, hc na, hc mi.

B13DCCN394NGUYN VN QUChng II. 5) Ti sao chng ta cn phi Hc, hc na, hc mi.

B13DCCN411TRN VN TUYNChng II. 6) Lm th no chng ta c th Hc, hc na, hc mi.

B13DCCN382TRN MNH LINHChng II. 7) Trong thi i ngy nay chng ta cng cn phi Hc, hc na, hc mi.

B13DCCN435NGUYN THU HNG-Xy dng cng.-Phn chia, tng hp bi.-Chng III. Phn kt lun.

TIPhn tch trong thi i ngy nay chng ta cn phi hc, hc na, hc mi.

CHNG I: PHN M U

1. L do chn ti.Hin nay, trong qu trnh hi nhp kinh t quc t th nhu cu tm hiu tri thc nhn loi ngy c m rng. Kin thc ngy cng rng ln, con ngi khng th ch bit mt m phi bit mi, khng ch nm tnh hnh trong nc m cn c th gii, khng ch bit cnh vt quc gia mnh m cn bit thm nhng cnh vt ca nhiu quc gia khc trn th gii.Ngy nay, truyn thng c m rng, con ngi c th ngi mt ch m vn bit v truy cp c nhiu thng tin trn th gii, nhng khng bit s dng thng tin th cng nh khng bit ch. Vic hc l gip ta chn lc thng tin, phn tch v s dng thng tin mt cch chnh xc. Ni n tiu ch nh gi dn tr ca mt quc gia th cha c tiu ch no r rng v chnh xc. Trc y, ngi dn khng bit ch, bit c, bit vit th tm cch dy cho h bit c, bit vit. Cn by gi bit c, bit vit l cha m cn phi bit chn lc thng tin, vn dng thng tin vo cuc sng, cn phi bit trao i vi mi ngi v phi pht trin ngn ng ca mnh.Cc dn tc sng chung vi nhau trn cng lnh th c cuc sng tt p, ha thun th khng ch bit phong tc, tp qun ca nhau, bit yu thng nhau m cn phi bit ngn ng ca nhau na. Do , hc l bit, hc l hiu, hc l lm v hc cn chung sng ha bnh vi nhau. Nh vy, chng ta cn phi hc con ng chng ta i s t gp chng gai trc tr hn, nu khng hc tm nhn ca ta b thin cn, nhn khng xa, bn khng ti, i khng lu v d gp sai lm. Nh Bc H dy i ng m bit r ng, th i thoi mi v thy nh ng di m ngn li. i ng m khng bit trc nhng chng phi i qua, th m mm, khng r xa gn, ch thy ng di thm thm, i cha c my thy mt(1).Vic hc s gip chng ta tm ra con ng ng n v ngy cng m rng ra cho ta nhiu c hi mi. Hc nhiu nhng khng tha, cng hc rng, hiu bit cng nhiu th cng gip chng ta gii quyt cng vic tt hn, cng trau di thm kin thc, tm chng ta cng sng hn nh cu ngc bt trc bt thnh kh, nhn bt hc bt tri l. Vic hc nh vin ngc phi rn gia thng xuyn v cng m rng phm vi hc tp, khng ch hc tri thc m cn trau di o c v phi thc hnh. Hc phi i i vi hnh, H Ch Minh l ngi lun quan tm n vic hc i i vi hnh, l lun phi lin h vi thc tin, ni i i vi lm L lun m khng c thc tin th tr thnh l lun sung, thc tin m khng c l lun th tr thnh thc tin m qung(2). Ngi c kinh nghim th cha m cn phi c l lun i km, ngi c l lun th phi em ra thc hnh, gia hc v hnh phi lun lun ng thun vi nhau. Ni m khng lm th khng gii, lm m khng c l lun i km th s ri vo ch ngha kinh nghim, cng vic s khng i n ni.Vic hc khng phi ln lp nghe ging bi th mi c gi l hc, m vic hc c t chc mi lc, mi ni, mi thi im, chng ta c th hc khi ta ang lm, hc trong khi ang vui chi. Hc khng kn chn ai, ai cng c th hc, hc nhiu hn na. Vic hc khng ch gip chng ta tm cho mnh mt ngh m cn gip chng ta nhn bit th gii, phn tch v gii quyt tt cc vn x hi. V trong cuc sng mi bc ta i ti lun c nhng kh khn v thch thc, lm th no vt qua n, l do thi ca ta nhn nhn n v gii quyt n theo hng khoa hc, m chnh vic hc vch ra cho ta.Chnh v nhn thc c tm quan trng ca vic hc i vi bt c ai, bt c c nhn hay tp th no trong cuc sng hin nay nn nhm em quyt nh phn tch v cu ni ca L-nin: Hc, hc na, hc mi cng nh s ng n ca v tm quan trng ca n trong thi i hin nay.

2. Mc ch khi phn tch v ti.Vic hc quan trng l th nhng c my ai hiu ht gi tr ca vic hc, do m c nhiu ngi xem vic hc nh tr a, ci nga xem hoa, thch hng th m khng lao ng, nn c nhiu thanh thiu nin l l vic hc tp v cng chnh l l l tng lai ca mnh. Thc trng ang din ra hin nay l nhiu thanh thiu nin b b vic hc, hc khng nhit tnh, xem vic hc nh l hng ha, hc ly bng i ph khng v tay ngh vng chc, nn cc em l l vic hc thm ch cn xem thng ngi dy mnh.Gi tr ca vic hc b xem nh, trc y c cu ngi ta ly thng ong la, c ai ly thng ong ch bao gi, do km hiu bit nn h xem trng vic rung nng hn hc, cn by gi ngi ta coi trng ng tin hn vic hc thc th.Trc thc trng ng bun nh hin nay, chng ta cn lm g tt c nhn nhn li vic hc, quan tm v u t vo vic hc. C rt nhiu cng trnh t thin chung tay gip cc em ngho kh hc gii, nhng em v hon cnh kh khn m khng th tip tc vic hc ca mnh, nhng cha c t chc no gip cc em c iu kin m xem thng vic hc, li ko cc em vo vic hc gio dc cc em thnh ngi c ch cho x hi.Nhm em phn tch v vn trong cu ni Hc, hc na, hc mi ca L-nin vi hi vng phn no gip mi ngi nhn thc c tm quan trng ca vic hc, cng nh hiu rng cu ni chnh l mt li khuyn, mt nh hng ng n trong cuc sng. C hc mi c c kin thc, c c kin thc mi c th c hnh trang bc vo i. T gip bt c ai cng c th nhn thc c rng vic hc hi khng ngng l rt quan trng. Cho d l ai, d bt c tui no th vic hc khng bao gi l mun c. V kin thc ca nhn loi bao la, mnh mng nh bin c cn s hiu bit ca mi con ngi ch nh nh 1 git nc m thi.

3. Nhim v khi phn tch ti a ra c ci nhn tng qut nht v vn Hc, hc na, hc mi:Hc l g? Hc l mt hnh ng ca con ngi, rn luyn t duy l-gic theo mt cch no , tip thu kin thc cha bit, rn luyn nhng kin thc bit. Vic hc c rt nhiu cch, chng ta c th hc trong trng lp, trong gia nh, ngoi x hi,... Nhng d cho ta hc theo cch no i na th mc ch chnh ca ta l tip thu, tch ly kin thc cho bn thn. Bi hc chnh l tm hiu, khm ph nhng iu mnh cha bit, rn luyn bn thn tng hiu bit, trnh v mi mt. Ngoi hc nhng kin thc vn ha m chng ta cn phi hc cch lm ngi. Hc rt a dng, hc khp mi ni, hc bt k lc no. Hc na l hc thm ti mc cao hn na, hc ht trnh ny n trnh khc, hc t trnh thp ti cao. Nh nhng ngi hc xong i hc, i lm cn phi hc thm cao hc tr thnh tin s, thc s, gio s, Th no l hc mi? Hc mi c ngha l hc lin tc, hc n sut i, hc c khi v gi. Hc, hc na, hc mi chnh l phi dc ht sc mnh vo vic hc. Lun lun hc hi nhng iu cha bit m rng thm con ng dn n thnh cng. Trnh by c thc trng lin quan n vn Hc, hc na, hc mi trong thi i hin nay, t a ra c mt s gii php, ng dng gp phn nng cao tinh thn hc tp ca mi con ngi, mi c nhn trong x hi ny. Ngoi ra, nhm cng s tm hiu v nhng li ch ca vic khng ngng Hc, hc na, hc mi cng nh nhng hu qu ca khi xem thng vic Hc, hc na, hc mi ngi c c th nm bt c nhng vn c bn nht lin quan n ti4. i tng v khch th trong vic phn tch ti.a) i tngi tng cn phn tch chnh l vic Hc, hc na, hc mi trong x hi hin nay. C th l thc trng hin ti cng nh tm quan trng ca vic hc, tnh ng n trong cu ni ca L-nin.b) Khch thCon ngi trong thi i hin nay: tt c mi ngi, bt k gi hay tr, nam hay n, i hc hay i lm v cng lin h vi chnh bn thn mnh.

5. Phm vi phn tch, nghin cu tiVic Hc, hc na, hc mi c kho st ch yu trong con ngi Vit Nam thi i hin nay, so snh vi ng cha ta trong lch s, ng thi lin h vi vic hc ca cc quc gia bn ngoi, vi cc bc thin ti, cc nh bc hc trong qu kh v hin ti.

6. Phng php phn tch, nghin cu ti phn tch, nghin cu v vn Hc, hc na, hc mi, nhm s dng mt s phng php nh: phn tch, nghin cu ti liu; quan st, iu tra, kho st thc t; tng kt kinh nghim v thng k ton hc

CHNG II: PHN NI DUNG

1. Gii thch vic Hc, hc na, hc mi. 1.1) Ngun gc ca s hc?nh ngha li s hc lun l khi ngun cho mi cuc cch mng v gio dc. Do ,iu quan trng nht hin nay l n lc to nhn thc cho ngi hc mi ngi hiu rng,h mi chnh l ng ch ca qu trnh gio dc, l nh qun tr s hc ca bn thn,vi tm th: Ta l sn phm ca chnh mnh!.T mt gc nhn v gio dc

Chng ta c mt nim tin bt bin vo gio dc: Gio dc l cng c nh danh con ngi. Nu khng c n,con ngi, mung th v c cy s u l nhng sinh vt ging nhau trong vn vt ca v tr.Con ngi l sn phm ca gio dc. H thng gio dc bao gm nhiu nhn t, t chnh sch ca nh nc, n nh trng, nh gio v gn gi nht l t gia nh v cc tc nhn ngoi x hi.Tuy nhin, c th nhn thy, ng thi vi qu trnh chu tc ng ca h thng gio dc ny, con ngi cn l sn phm ca chnh mnh, ca mt qu trnh gio dc t thn. Ngha l, ngi hc va l nguyn liu, va l sn phm v cng li l trung tm ca c qu trnh gio dc. Ngi hc cn phi bit nm ly s ch ng cao nht, phi bit lm ch trong ton b qu trnh ny. V mi s i thay, mi s ci cch hay mi cuc cch mng v gio dc u bt u t s hc, chnh xc l bt u t cch mng s hcca bn thn mi ngi.Mt s ngi vn bo rng, rt nhiu ngi trong s chng ta l nhng sn phm b li ca nn gio dc Vit Nam.Nhng c mt thc t khc, l u phi tt c nhng ai th hng nn gio dc trong nc u b li. Vn c rt nhiu ngi thnh nhn v thnh ti m cha h th hng mt nn gio dc no khc ngoi nhng iu c hc, c dy trong nh trng made in Vit Nam nh bt k ai. Tm hiu nhng kinh nghim ca h, s rt d nhn ra, im khc nhau chnh l nhn thc v s hc v qu trnh t hc, t rn luyn, t thn vn ng ca h.Phi chng, n lc ngi hc cn thc c vai tr lm ch ca mnh trong ton b qu trnh gio dc -qu trnh m , mi tc nhn bn ngoi khc nh nh nc, nh trng hay nh gio ch ng vai tr h tr, b sung v cung cp thng tin, kin thc cho ngi hc h t hon thnh mc tiu hc tp ca chnh mnh?

S hc bt u t kht vng

S hc ca dn tc bt u t kht vng quc gia. S hc ca t chc bt u t hoi bo v s mnh chung m t chc theo ui. S hc ca bn thn s bt u t l sng ca chnh cuc i mnh. ng thi, s hc ca bn thn mi ngi cng thng chu n