Bia bao cao thuc tap cuoi ki

  • View
    82

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TRUNG TM O TO QUN TR MNG V AN NINH MNG QUC T ATHENA BO CO THC TP TI: NGHIN CU V TRIN KHAI CC DCH V MNG TRN WINDOWS SERVER 2008 GVHD: Thy V Thng SVTH: Nguyn Cao Tun MSSV:1020255 TRUNG TM O TO QUN TR MNG V AN NINH MNG QUC T

2. ATHENA BO CO THC TP TI: NGHIN CU V TRIN KHAI CC DCH V MNG TRN WINDOWS SERVER 2008 GVHD: Thy V Thng SVTH: Nguyn Cao Tun MSSV:1020255 Nhn xt ca gio vin .......................................................................................................................... 3. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 5. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... LI CM N Trong t thc tp va qua, em nhn c s hng dn, gip v ng vin tn tnh t nhiu pha.Tt c nhng iu tr thnh mt ng lc rt ln gip em c th hon thnh tt ti c giao.Vi tt c s cm kch v trn trng, em xin c gi li cm n n tt c mi ngi. Li u cho em c gi li cm n n Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t ATHENA to iu kin cho em c tham gia thc tp ti trung tm cng nh cung cp tt c cc c s vt cht v trang thit b c th cho em trong thi gian va qua. Xin cm n thy V Thng v cc anh ch trong trung tm tn tnh hng dn gip em trong sut thi gian em thc tp. Em xin chn thnh cm n cc thy c ca khoa in t vin thng- trng H Khoa hc t nhin TPHCM, xin cm n qu thy c tn tnh dy bo, gip em trong sut thi gian em hc ti trng cng nh trong thi gian em thc tp va qua. 6. Vi iu kin thi gian c hn cng nh kin thc cn hn ch trong qu trnh thc tp khng trnh khi nhng thiu st, knh mong nhn c nhng ch bo, ng gp kin ca cc thy c em c iu kin b sung, nng cao kin thc ca mnh nhm phc v tt hn cho cng tc thc t sau ny. Em xin chn thnh cm n! TP.HCM, ngy 20 thng 06 nm 2014 Sinh vin thc tp Nguyn Cao Tun GII THIU TRUNG TM O TO & QUN TR MNG V AN NINH MNG QUC T ATHENA Trung Tm o To Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA_Tin thn l Cng ty TNHH T vn v o to qun tr mng Vit Nng, (tn thng hiu vit tt l TRUNG TM O TO ATHENA), c chnh thc thnh lp theo giy php kinh doanh s 4104006757 ca S K Hoch u T Tp H Ch Minh cp ngy 04 thng 11 nm 2008. Tn cng ty vit bng ting nc ngoi: ATHENA ADVICE TRAINING NETWORK SECURITY COMPANY LIMITED. ATHENA l mt t chc quy t nhiu tr thc tr Vit Nam y nng ng, nhit huyt v kinh nghim trong lnh vc cng ngh thng tin. Vi quyt tm gp phn vo cng cuc thc y tin trnh tin hc ha ca nc nh. ATHENA v ang tp trung ch yu vo cc hat ng sau: 7. o to chuyn su qun tr mng, an ninh mng, thng mi in t theo cc tiu chun quc t ca cc hng ni ting nh Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,... Song song , trung tm ATHENA cn c nhng chng trnh o to cao cp dnh ring theo n t hng ca cc n v nh B Quc Phng, B Cng An , ngn hng, doanh nghip, cc c quan chnh ph, t chc ti chnh..Qua cung cp ngun nhn lc trong lnh vc cng ngh thng tin, c bit l chuyn gia v mng my tnh v bo mt mng t trnh quc t cho cc t chc, doanh nghip c nhu cu. T vn v h tr cho doanh nghip ng dng hiu qu tin hc vo hot ng sn xut kinh doanh. Tin hnh cc hot ng nghin cu nng cao kin thc tin hc v pht trin c s d liu thng tin v cc ng dng v s c mng. Tin hnh cc dch v ng cu khn cp cho doanh nghip trong trng hp xy ra s c my tnh. Sau gn 10 nm