Bilinçaltı ve Öğrenme - I - Temel Bilgiler

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    122

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

BLNALTI & RENME

BLNALTI & RENME

Temel Eitimler I Murat Kaplan, ubat 20151. Blm

Beynimizi ne kadar tanyoruz?Sa Beyin Sol Beyin Teorisi (Video #1)

zetle, sol beyin (ou insan iin) dil becerisini ynetir, dorusal dnr, detaycdr mantkldr, sa beyin ise sezgiseldir ve btn alglar, paralara, detaylara zaman ayrmaz.

Ar basitletirilmi bir teori !!!Bu bilgilerin ou epilepsi hastalar zerinde yaplan aratrmalar neticesinde elde edilmi. eitli tbb nedenlerle gven vermiyorlar. imdi, daha gelimi bilimsel yntemler sonucunda ulalan sonu u ki: baz zel durumlarda beynin her iki taraf da dier tarafn fonsiyonlarn stlenebiliyor. (MS rahatszl)Srngen, Memeli,Kortex.

Her biri birbirinden ayr birer komptr gibi dnlrse, farkl zeka, grecellilik, zaman ve mekan hissi, ve hafzaya sahip olduklarn anlayabiliriz.

Beynimizin bilinalt ksmn Srngen ve Memeli beyinlerinin birlikte oluturduklarna

Triune Modeli (Dr. Paul MacLean)Srngen Beyin

250 milyon yl nce evrimini tamamlayp son eklini aldna inanlyor. Aslnda srngen beynin halen srngen olarak adlandrlan tm canllarda da ayn ekilde olduuna inanlyor. Beynimizin bu ksm istemsiz ve drtseldir. Tepkileri keskin ve katdr. Varln srdrlmesi iin paranoyak bir tavr sergiler. Daima korunma ve hayatta kalma gdsyle hareket eder. Tecrbeyle renemez. Kendisinde var olan program her tecrbeye ramen (olumlu olumsuz) tekrara devam eder. Yaam iin gerekli temel fonksiyonlar kontrol eder: kalp at hz, nefes alp verme, kavga etme, beslenme, kama, reme. Memeli Beyni

50 milyon yl kadar nce son halini aldna inanlr. Aynen memeli canllarn sahip olduu beyin gibidir. Beynin bu ksm his ve duygular ierir. Annelik gds buradan kaynaklanr. Bu gd srngenlerde yoktur. Beynimizin bu ksm bize neyin gerek, doru ya da bizim iin nemli olduunu gsterir. Ancak btn bunlar bilinli ksma gnderme becerisine sahip deildir.

Burada his ve duygular veri eklinde ve deerler sistemi btn olarak var edilerek kiide oluacak duygusal tepkileri belirler. Kortex Beyin

Buras beynin bilinli ksmdr. Carl Junga gre beynimizin bu ksm 40.000 yl kadar nce bu hale gelmitir ve halen gelimeye devam etmektedir. Beynimizin bu ksmnn 3 yana kadar gelimeye balamadn ve tam geliimini ancak 20 yanda tamamladna inanlr. Bu durumun kiiden kiiye eitli faktrlere bal olarak deiiklik gsterdii tespit edilmitir.

Geliim srecinin bu kadar uzun sryor olmasnn sebebi bilinaltndaki zararl ya da gereksiz programlamalardr. Aile, evre, okul, vs. Erken yalarda olumaya balayan (ve bizim bilinli olarak hatrlama ansmz olmayan) mutlak gereklik programlar nedeniyle rasyonel bir akla sahip olamayz uzun bir sre. Yani eitli gler tarafndan ynetiliriz. Bilinaltn yneten ve ekillendiren his ve duygularn aksine burada rasyonel akl devrededir. Deneyimlere gre renme olur. Yetikin ve ocuk retimleri arasndaki farkn nemli nedenlerinden birisi budur!!!Boyut

Bilinaltmzn beynimizin %92lik ksmn oluturduuna inanlr.

Bilinli ksmmzn ise beynimizin geri kalan %8lik ksmn. New York Timesda yakn zamanda yaynlanan bir aratrmaya gre bir insan bilinli olarak ayn anda araba kullanp cep telefonlaryla konuamayacaklarn bilimsel olarak ispat etmitir. Yani iki eylemden birisini bilinaltnz yapyor.

Bilim insanlar beyin aktivitelerinin manyetik reznans resimlerine bakarak insan beyninin dikkat gerektiren ileri ayn yapabilmek iin snrl bir beceriye sahip olduunu bulmulardr. Hatta bir aratrmada iddia edildiine gre birini ya da bir mzii gerekten dinlemek istediinizde gzlerinizi kapatyorsunuz. Basit Kalem Deneyi

Bilisel Sre / Cognitive Process

Bilinli zihin mantkldr. Dlnme yetisi vardr. Mantk yrtr, eletirir, analiz eder, yarglar, tercihte bulunur, seim yapar, ayrmclk yapar, planlar, bulur vs. Bu srada hem tmevarm hem de tmdengelim yntemlerini kullanr.

Verileri filtreleyen ve snflandran bilinli zihnimizdir. Eer 3 yandan sonra balayp tam geliimini 20 yana kadar ancak tamamlayan bir zihinden bahsediyorsak, bilinaltmzda nasl bir plk olabileceini siz dnn. te bilinaltmzdaki bu plkteki veriler bizim beden, ruh ve zihin salmz, huzurumuzu, renme srecimiz dahil tm hayatmz etkilemektedir. rade, G ve zgr rade

zgr iradeye sahip misiniz?

Pek SaylmazAh! Psychology Todayde, 1974 yl Austos aynda yaynlanan bililmsel bir makale yle diyor: ...deneylerimiz sonrasnda beynimizin bir anlamda elektrik kayna olduunu bulduk; elektriksel ilemler gerekletirdiinikefettik.Beynimiz dzenli olarak 25 watlk bir elektrik retmektedir. Bilnaltmz bu enerjiyi drtler, duygular, uyarmlar, sinirsel seirmeler vs olarak bedene aktarr. Ve bu ilem bilinaltmz tarafndan 24 saat boyunca asla durmadan yaplmaya devam eder.

Hafza

Bilinli zihnin snrl ve ksa sreli hafzaya sahip olduu bilinmektedir.

Bilinaltmzn ise sonsuz bir hafzaya sahip olduu artk ispat edilebilmektedir. Kontrol Kimde?

Bilinli zihin ve bilinalt zihni bir ikileme dtnde eer onunla nasl baa kacanz bilmezseniz kesinlikle bilinaltnz galip gelecektir.

Nasl renebilirim?Alpha Konumu (rahatlayarak gzlerinizi kapatmanz bunun iin yeterli olacaktr)Oto Rahatlama (bilinli derin uyku) Seanslar

zgr rade Konumalar ncesi Beyin Ziyareti 2. Blm

Bilialtmz ne kadar tanyoruz?Bilinatmzn Nasl altn Bilmemizin Bize Ne Faydas Vardr?lk nefesimizden bu yana Ne duymusak,Ne grmsek,Neye dokunmusak,Ne hissetmisek,Ne tatmsak,hepsi bilinaltmzda depolanyor.Bilinaltmz:

Sonsuz Grnen Bir Kapasiteyle alan bir Veri BankasBirka lgin Rakam -I-

576 mega pixel80 mega pixel En Gelimi MercekBilinaltmz duyu organlarmz yoluyla evremizde var olan uyarclardan gelen verileri saniyenin 1/4000 oranndaki bir zaman aralnda yakalayabiliyor!Birka lgin Rakam -II-300 Yl Aralksz HD Kayt Kapasitesinin zerinde

Bir Veri BankasBilgisayarlarn aksine insan beyninin bellei dolmaz hatta rendike daha da geniler !!!Yetikin bilinci: 1 dakikada 200 / 300 szckBilinalt: 1 dakikada 1000 / 1200 szck ilerBilinli eylemlerimiz, bilinaltmzn kadar hzl

Birka lgin Rakam -III-Peki Bu Ne Demek?Eer bilinaltnzn nasl altn bilmiyorsanz hayatnz siz deil, bilinaltnz kontrol ediyor demektir! Sosyal hayatnzdan profesyonel yaantnza, beendiiniz eylerden inan sistemlerine, korkularnzdan arzularnza her eyi kontrol eden bilinaltnz!yleysePATRON KM?Bilinaltmz asla kapanmaz! Bilinaltmzn ama kapama dmesi yoktur!Bilinaltmz gece-gndz demeksizin, ne yapyor ya da yapmyor olduumuza bakmakszn her an aktiftir!

Bilinalt asla yorulmaz, bu nedenle de dinlenmeye ihtiya duymaz, uyumaz ve hi bir koulda almay brakmaz. Hastalk, koma hali, uyku ya da hipnoz hali, fark etmeksizin, bilinalt kii yaad srece ilem yapmaya devam eder. Ustam bu konuda yle demiti benim bir sorum karsnda: Bilinalt bizim gerekte ait olduumuz boyutla olan bamzdr. Hi bir zaman tamamen bu boyuta ait olmadndan da zaman ve dier kavramlar onu bizi etkiledii gibi etkilemezlar; onun iin sadece an vardr ve o da olay srdke bizim iin gemi denen bir boyuta tanr. Bu anlamda bilinalt iin gemi ya da gelecek yoktur; bu ayrm kavrama ans da yoktur. Onun iin var olan tek zaman dilimi srekli akmakta olan andr. Bilinaltmz bedenimizi ve tm davranlarmz kontrol eder.Ama biz bu sessiz sreci fark etmeyiz.Bilinalt doru ile yanl, gerek ile hayali ayrt edemez.

Bilinaltmz aynen bir bilgisayar program gibi alr ve nceden bilgisayara kurulmu uygun bir donanm araclyla yklenen verileri okur, onlarla (kodlar araclyla verilen komutlar yerine getirerek) ilgilenir.

Bu ilemi gerekletirirken yklenen veri hakknda yorum ya da deerlendirme yapmaz.

Bilinalt, ocukluk dnemimizin ilk birka ylnda temel veri kaytlarn tamamlar. (5 yana kadarki dnemde)Temel veri kaytlarn 5 yana kadarki dnemde tamamlayan bilinaltnn dili de 5 yandaki bir ocuun dilidir ve bir ocuk gibi sade ve ak anlatmlar daha iyi anlayacaktr. (Bu nedenle bilinalt ile ilgili bir yeniden yaplandrma almas srasnda kullanlan dilin sade, anlalr ve net olmasna zen gstermek gerekir.) yleyse: Eer bilinaltn deitirmek istiyorsak, biz ondan daha fazla srarc olmalyz ve abuk pes etmemeliyiz.Bilinalt deiimi sevmez! Deiim, bilinaltnn btncl varl karsndaki bir tehditten baka bir ey deildir.

Deiim, bilinaltnn alt o gvenli alana tanmad baz kiilerin ayak basmas, gvenli sahann tannmayan, bilinmeyen baz yabanclar tarafndan ihlali anlamna gelir. Bu nedenle de bilinalt kendisiyle, (iyisiyle-ktsyle) var olan hayatyla ilikili hi bir eyin deimesini istemez. Deiime kar koyar ve bizi deiimden vazgeirmek iin sahip olduu tm gl silahlarn kullanmaya eilimlidir.

Bilinalt ounlukla ok nce oluturulmu mutlak gerekler olarak kaydedilmi bilgileri tarayarak genellemeler yapar ve bu ekilde alma eilimi gsterir. Bir baka deyile bilinaltmz ou yargya (veya karara) nceki referanslar nda ular ve mevcut bir olay hakknda bir karara varmak iin o olay daha nceye ait benzer bir olayla (ya da olaylarla) ilikilendirir. Bilinalt duyduu szckleri iinde kullanldklar cmle(ler)den bamsz olarak alglayp, cmledeki dier szcklerle birlikte oluturaca manadan soyutlayabilir ve ylece kayt edebilir. Bilinaltmz haz peinde koan ve temel ihtiyalarmzn derhal giderilmesini isteyen en ilkel yanmz temsil eder. Temel ihtiyalarmzn doyuma ulatrlmasn isteyen bilinaltmz, o ihtiyalarn doru mu yanl m, eksik mi fazla m olduunu sorgulamaz. Ortada temel bir ihtiya vardr ve bir an evvel ihtiyac karlamak gerekir (acknca hemen gidip bir eyler yemek gibi). Bilinalt kendi mutlak gereklerini kaydetmi olduu verilere uygun olaylar gerekletirmek iin durmakszn alr. ou kiisel geliim kaynann bulutuu ortak bir nokta olan kii kendi inanlaryla uyumlu insan ve olaylar hayatna eker ve inand her eyin gerek olmas iin alr bilgisinin ardnda yatan ey bilinaltnn bu zelliidir. Bilinalt ou kiinin tahmin edemedii bir ekilde uyarclar tersten alglama yetisine sahiptir. rnein, bilinaltmz cmleleri tersten duyabilir, resimleri tersten grebilir ve bu durum bilincimiz iin ok zorken, bilinaltmz iin bu alg tr olduka kolaydr. Bu nedenledir ki, subliminal yntemlerle insanlara ulatrlmas dnlen mesajlar (yani subliminal mesajlar) bilinaltnn bu yetisini hedef alr ve bilincin fark edemeyecei kadar kk zaman aralklarna gizlenen tersten cmleler ve/veya imajlarla saysz bilgiyi hedef kitlelere ulatrabilirler.Subliminal Mesajlar: Dier adylabilinalt mesajlar, baka birobjeniniine gml olan bir iaret ya damesajdrve normal insanalgslimitlerinin altnda kalmak, o anda fark edilmemek zere tasarlanmtr. Bu tr bilinalt mesajlar insannbilinlidikkatitarafndan fark edilemezler. Subliminal yntemler daha ok reklamclkvepropagandaalanlarnda kullanlmaktadr.

Subliminal Mesajlar Neden nemli? (Video #2)Bilinaltnn szcklerden ok resimlere tepki gsterir. Bilinalt kiinin i ve d dnyasyla semboller araclyla konuur. Bu nedenle birok insan szcklerden ok resimlere tepki gsterir. Bu bilgi bize bilinaltnn bu konuyla balantl bir dier zelliini de hatrlatr: o da bilinaltnn armla alma zelliidir. Yani bilinaltnda srekli bir eyler bir baka eyi ya da eyleri artrr; bir veri baka bir veriyi aktive eder ve bazen kck gibi grnen bir tetikleyici zincirleme bir etki uyandrabilir. Bu etki olumlu olabilecei gibi olumsuz da olabilir.Bilinaltnzda birok kayt birbiri ile balantldr ve bu nedenle de bir kayt dierini etkiler, tetikler ve uzun sre hareketsiz durduu iin varln unuttuunuz verileri aa kartr. Birok korku baka bir korku ile balant halindedir. Bu yzden bilinaltna aynen dnyadaki tm canllarn birbiriyle balantl olduu gereindeki gibi btnsel olarak bakmak gerekir. Anlamsz ya da nemsiz gibi grnen bir veri arka plandaki ok nemli bir baka veriyle dorudan balantl olabilir ve birbiriyle bilincimizin anlayamad bir sebeple etkileim iinde olabilir. Bilinalt ortak bilinalt ile balantldr yani bilinaltmzn insanln balangcndan bu yana var olan ve olacak tm insan bilinalt veri tabanna ulam vardr ve bu zelliiyle bilinaltmz baka insanlarn bilinaltndan da etkilenir. Bu manada tm dier insanlar da bizim bilinaltmzdan etkilenmektedir. Srekli olarak bahsi geen bu hassas bilgiyi iyi anlamak ve iyi aktarmak nemli bir sorumluluktur. Bilinaltnz bilincinizden 30.000 kat daha gldr!

Bilinaltmz ayn anda oklu ilem yapabilme yetisine sahiptir; Bilinaltmz ayn anda ok sayda ve miktarda veriyi ileyebilir, otomatik olarak birok grevi yerine getirebilir. Bilinalt bilinli zihinden emir alr: yani ya kii bilinli olarak bilinaltna emirler verir ya da bunu bilinsizce yapar ama mutlaka yapar. Eer kii bilinli bir ekilde emir vermeyi baarrsa bilinaltndaki verileri deitirebilir, yeni veriler girebilir ve bilinaltnn kiinin istedii hayat gerekletirmesi iin alabilir. Ancak bu noktada dikkatli olunmas gereken bir husus vardr: Bilinalt hi bir eyden phelenmez ve sorgulamaz. Bu yzden de kiinin bilinaltna hangi komutlar verdiine dikkat etmesi gerekir. Bilinalt algs konusunda yaplan ve yakn bir zamanda Discover isimli bilimsel bir dergide de yaynlanan bir aratrma, bilinaltnn 250 mikrosaniye gibi normal bilincin alg dzeyinden ok daha dk seviyedeki bir zaman diliminde gnderilen bir uyarcy alglayabildiini ve bunun kiinin bilinci tarafndan fark edilemediini kantlamtr. Bu da bilinaltnn bir dier muhteem ve ayn zamanda da tehlikeli bir zelliini bize gstermektedir: Bilinalt, bilincin dikkat etmedii eylere daha fazla dikkat eder ve bilin onu fark etmeden otomatik olarak kayt eder. Bilincin dikkat ettii (ya da alglayabildii) eyleri kayt etmek iin ise manal, bilinli bir aba ve tekrar gereklidir.Bilinaltnn duygusal deildir ama duygularn enerjisinden bire bir etkilenir. Aslnda kimsenin bilinaltnn merhametli olduuna dair bir bilgi yoktur, fakat merhamet duygusu dier birok duygu gibi bilinaltnda birok arm yapabilir, birok veriyi harekete geirebilir ve kiinin kararlarn etkileyebilir. Bilinaltn yeniden programlamak mmkn mdr?

Bilinaltmz dier birok duygu ve kavram, hissedilen nefret, kskanlk ve haset gibi olumsuz duygular kayt eder ve bu duygular kendisinde var olan mutlak kaytlarla rtecek uygun ortamlarda ortaya kartabilir. Bilinalt dzenli tekrarlara kar duyarldr yani bilinaltmz bir dnceyi, duyguyu ya da cmleyi srekli tekrar ederseniz bunu en sonunda kayt eder; mutlak renme srecinde tekrara gerekli nemi veren kiiler hem eitirken hem de eitilirken bunun faydasn greceklerdir. K byk olarak dn,az olan da ok olarak.Zorlukla hala kolayken yzle;byk ilerin stesindenbir dizi kk eylemle gel.- Lao TzuAnthony Robins ve John Grinder (NLP)Amerikan ordusuna teklif:Ordunun iki ayda verdii at eitimini 2 gnde verebiliriz.nce olabildiince yakn mesafeden balanr;Giderek adm adm uzaklalr.2 aylk bir eitimin ardndan elde edilen %65lik isabet baar yzdesi, iki gnn sonunda %86ya kmtr.Sonu:

Az oktur, ok azdrK byk olarak dn,az olan da ok olarak.Zorlukla hala kolayken yzle;byk ilerin stesindenbir dizi kk eylemle gel.- Lao TzuTeekkrler