Bioinformatics Practicas UB Sesión 4

 • View
  78

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Profesores: Jose F. Sanchez (Dept. Gen+ca, Micro. y Estads+ca) -- jfsanchezherrero@ub.edu Josep Tarrag (Dept. Bioq y Biomed. Molecular) -- jtarragocelada@ub.edu

 • Bloque II

 • Bloque II

 • Big Data

  Ley de Moore: Gordon Moore en 1965 an+cipaba que la complejidad de los circuitos integrados se duplicara cada dos aos con una reduccin de costo conmensurable.

 • Big Data Coste de secuenciacin

 • Big Data Data stored at European Bioinforma+cs Ins++tute (EBI) doubles size every year

 • Bases de datos

 • Bases de datos

 • Bases de datos

  Es necesario tener estructurada la informacin y un acceso rpido

  Structure Query Languages (SQL) Tablas de la base de datos Filtro Datos a recuperar

 • ENSMART Estructura

  2.1.2 Cercant dades a EnsMart

 • ENSMART - Definir la base de dades - Ac+var els diferents filtres - Escollir els Camps a Recuperar - Combinar cerques amb una

  segona DB

  2.1.2 Cercant dades a EnsMart

 • ENSMART

  2.1.2 Cercant dades a EnsMart

  - Definir la base de dades - AcEvar els diferents filtres - Escollir els Camps a Recuperar - Combinar cerques amb una

  segona DB

 • ENSMART

  2.1.2 Cercant dades a EnsMart

  - Definir la base de dades - Ac+var els diferents filtres - Escollir els Camps a Recuperar - Combinar cerques amb una

  segona DB

 • ENSMART

  2.1.2 Cercant dades a EnsMart

  - Definir la base de dades - Ac+var els diferents filtres - Escollir els Camps a Recuperar - Combinar cerques amb una

  segona DB

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 1. Feu una taula amb el nombre de gens que codifiquen per protenes,

  pels cromosomes autosmics del genoma de Mus musculus

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 1. Feu una taula amb el nombre de gens que codifiquen per protenes,

  pels cromosomes autosmics del genoma de Mus musculus Cromosomes

  autosmics N de gens

  (protein_coding)

  1 1182

  2 1835

  3 1003

  4 1328

  5 1259

  6 1115

  7 2019

  8 1038

  9 1215

  10 1015

  11 1636

  12 673

  13 854

  14 909

  15 783

  16 667

  17 1057

  18 524

  19 717

  TOTAL 22237

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 2. Hem de recuperar les seqncies de nucle+ds dels exons codificants

  (CDS) dels gens localitzats al cromosoma 4 de Drosophila melanogaster. La capalera de les seqncies haur d'incloure l'iden+ficador de l'ex, el del trnscrit i el del gen, aix com les coordenades sobre el cromosoma.

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 2. Hem de recuperar les seqncies de nucle+ds dels exons codificants

  (CDS) dels gens localitzats al cromosoma 4 de Drosophila melanogaster. La capalera de les seqncies haur d'incloure l'iden+ficador de l'ex, el del trnscrit i el del gen, aix com les coordenades sobre el cromosoma.

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 3. Buscar gens que puguin estar relacionats amb malalEes al voltant del

  gen MECP2 (cromosoma X, banda Xq28). Tamb trobar quin s el codi ENSEMBL pel gen MECP2.

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 3. Buscar gens que puguin estar relacionats amb malalEes al voltant del

  gen MECP2 (cromosoma X, banda Xq28). Tamb trobar quin s el codi ENSEMBL pel gen MECP2.

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 3. Buscar gens que puguin estar relacionats amb malalEes al voltant del

  gen MECP2 (cromosoma X, banda Xq28). Tamb trobar quin s el codi ENSEMBL pel gen MECP2.

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 4. Con+nuant amb l'exemple anterior, volem recuperar tots els SNPs

  que caiguin en tots els exons de totes les isoformes d'splicing per aquest gen (MECP2). Quants estan suportats per un feno+p? Quins allels presenten? Podem recuperar altres dades relacionades amb aquests polimorfismes?

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 4. Con+nuant amb l'exemple anterior, volem recuperar tots els SNPs

  que caiguin en tots els exons de totes les isoformes d'splicing per aquest gen (MECP2). Quants estan suportats per un feno+p? Quins allels presenten? Podem recuperar altres dades relacionades amb aquests polimorfismes?

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART 4. Con+nuant amb l'exemple anterior, volem recuperar tots els SNPs

  que caiguin en tots els exons de totes les isoformes d'splicing per aquest gen (MECP2). Quants estan suportats per un feno+p? Quins allels presenten? Podem recuperar altres dades relacionades amb aquests polimorfismes?

 • 2.1.3 Exercicis amb BIOMART

  5. Gens ortlegs entre mosques i abelles en el cromosoma 3R de Drosophila, entre coordenadas 1-5000000 bp?