Bộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLT

  • Published on
    17-Aug-2015

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Ch-ng mt Nhp mn tm l hc la tui v tm l hc s- phm Cu hi nhiu la chn Cu 1: S pht trin tm l ca tr em l: a. S tng ln hoc gim i v s l-ng cc hin t-ng tm l. b. S nng cao kh nng ca con ng-i trong cuc sng. c. S thay i v cht l-ng cc hin t-ng tm l. d. S tng ln hoc gim v s l-ng dn n bin i v cht l-ng ca hin t-ng ang -c pht trin. Cu 2: Tr em l: a. Ng-i ln thu nh li. b. Tr em l thc th pht trin t nhin. c. Tr em l thc th pht trin c lp. d. Tr em l thc th ang pht trin theo nhng quy lut ring ca n. Cu 3: Yu t bm sinh, di truyn c vai tr: a. Quy nh s pht trin tm l. </li><li> 2. 2 b. L iu kin vt cht ca s pht trin tm l. c. Quy nh kh nng ca s pht trin tm l. d. Quy nh chiu h-ng ca s pht trin tm l. Cu 4: Hon cnh sng ca a tr, tr-c ht l hon cnh gia nh l: a. L nguyn nhn ca s pht trin tm l. b. Quyt nh gin tip s pht trin tm l. c. L tin ca s pht trin tm l. d. L iu kin cn thit ca s pht trin tm l. Cu 5: Tnh tch cc hot ng v giao tip ca mi ng-i trong cuc sng c vai tr l: a. iu kin cn thit ca s pht trin tm l. b. Quyt nh trc tip s pht trin tm l. c. Tin ca s pht trin tm l. d. Quy nh chiu h-ng ca s pht trin tm l. Cu 6: Kinh nghim sng ca c nhn l: a. Kinh nghim chung ca loi. b. Kinh nghim do c th t to ra trong cuc sng. c. Kinh nghim lch s - x hi do c nhn tip thu -c trong hot ng v giao tip x hi. </li><li> 3. 3 d. C a, b, c. Cu 7: Ni dung ch yu trong i sng tm l c nhn l: a. Cc kinh nghim mang tnh loi. b. Cc kinh nghim t to ra trong cuc sng c th. c. Kinh nghim lch s - x hi do c nhn tip thu -c trong hot ng v giao tip x hi. d. C a, b, c. Cu 8: Kinh nghim lch s - x hi ca mi c nhn ch yu -c hnh thnh bng con -ng: a. Di truyn t th h tr-c theo con -ng sinh hc. b. Bt ch-c. c. Hnh ng c tnh m mm theo c ch th - sai. d. Theo c ch lnh hi (hc tp). Cu 9: S hnh thnh v pht trin tm l ng-i -c din ra theo c ch: a. Hnh thnh hot ng t bn ngoi v chuyn hot ng vo bn trong ca c nhn v ci t li hnh thc ca hot ng . b. S tc ng ca mi tr-ng bn ngoi lm bin i cc yu t tm l bn trong ca c nhn cho ph hp vi s bin i ca mi tr-ng bn ngoi. </li><li> 4. 4 c. S tc ng qua li gia yu t tm l c bn trong vi mi tr-ng bn ngoi. d. Hnh thnh cc yu t tm l t bn ngoi sau chuyn vo bn trong ca ch th. Cu 10: Nguyn nhn c bn ca s pht trin tm l tr l: a. Hon cnh sng v quan h ca chnh a tr. b. Mi tr-ng sng ca tr. c. Hon cnh x hi khi a tr ra i. d. Hon cnh kinh t ca gia nh a tr. Cu 11: Ni dung v tnh cht ca s tip xc gia ng-i ln vi tr l: a. Yu t ch o ca s pht trin tm l. b. Nguyn nhn ca s pht trin tm l. c. Kh nng ca s pht trin tm l. d. iu kin u tin ca s pht trin tm l. Cu 12: Quy lut v tnh khng ng u ca s pht trin -c th hin : a. S pht trin tm l con ng-i. </li><li> 5. 5 b. S pht trin c th con ng-i. c. S pht trin v mt x hi ca con ng-i. d. C a, b v c. Cu 13: Trong qu trnh pht trin tm l c nhn, cc giai on pht trin l: a. C tnh tuyt i. b. L kt qu ca s tch lu cc tri thc, k nng, k xo ca c nhn. c. Ch c ngha t-ng i. d. Cc giai on pht trin tm l do s pht trin c th quy nh. Cu 14: Trong s pht trin tm l ca c nhn, nn vn ho x hi c vai tr: a. Quy nh tr-c s pht trin tm l ca con ng-i. b. Quyt nh gin tip s pht trin tm l con ng-i trong mi giai on ca cuc i. c. Quyt nh s pht trin tm l ca tr nh. d. Ch nh h-ng phn no ti s pht trin tm l ca ng-i tr tui. Cu 15: Anh ch khng tn thnh quan nim no d-i y: </li><li> 6. 6 a. Con ng-i t thi tch cc tr-c hon cnh ngay t nhng thng, nm u tin ca cuc i. b. Con ng-i ch tch cc hot ng khi -c x hi nh gi. c. Tnh tch cc hot ng s gip tr pht trin tt nu -c ng-i ln h-ng dn chu o. d. Cng pht trin, hot ng ca c nhn cng c tnh t gic. Cu 16: S pht trin tm l ca tr din ra: a. Phng lng, khng c khng hong v t bin. b. Din ra cc k nhanh chng. c. L mt qu trnh din ra cc k nhanh chng, n khng phng lng m c khng hong v t bin. d. Khng phng lng, m c khng hong v t bin. Cu 17: Tm l hc la tui nghin cu: a. c im ca cc qu trnh v cc phm cht tm l ring l ca c nhn. S khc bit ca chng mi c nhn trong phm vi cng mt la tui. b. Kh nng la tui ca vic lnh hi tri thc, ph-ng thc hnh ng. c. Cc dng hot ng khc nhau ca c nhn ang -c pht trin. </li><li> 7. 7 d. C a, b v c. Cu 18: Tm l hc S- phm nghin cu: a. Nhng vn tm l hc ca vic iu khin qu trnh dy hc. b. S hnh thnh nhng qu trnh nhn thc, xc nh nhng tiu chun ca s pht trin tr tu v nhng iu kin m bo cho s pht trin tr tu c hiu qu trong qu trnh dy hc. c. Mi quan h qua li gia gio vin - hc sinh, hc sinh - hc sinh. d. C a, b v c. Cu 19: Quan nim: Tr em khng phi l ng-i ln thu nh li l quan im ca: a. Thuyt tin nh. b. Thuyt duy cm. c. Thuyt hi t hai yu t. d. Tm l hc macxit Cu 20: Thuyt tin nh, thuyt duy cm v thuyt hi t hai yu t u c sai lm chung l tha nhn c im tm l ca con ng-i l do: </li><li> 8. 8 a. Tin nh hoc bt bin. b. Tim nng sinh vt di truyn quyt nh. c. nh h-ng ca mi tr-ng bt bin. d. C a, b v c. Cu 21: Bn cht s pht trin tm l tr em l: a. S tng ln hoc gim i v s l-ng cc hin t-ng tm l. b. Qu trnh bin i v cht trong tm l gn lin vi s xut hin nhng cu to tm l mi. c. Qu trnh tr em lnh hi nn vn ho - x hi loi ng-i, bng chnh hot ng ca bn thn a tr thng qua vai tr trung gian ca ng-i ln. d. C b v c. Cu 22: Quy lut chung ca s pht trin tm l tr em -c th hin : a. Tnh khng ng u ca s pht trin tm l. b. Tnh ton vn ca tm l. c. Tnh mm do v kh nng b tr. d. C a, b v c. Cu 23: S pht trin tm l tr em tun theo: a. Quy lut sinh hc. </li><li> 9. 9 b. Quy lut x hi. c. Quy lut sinh hc v quy lut x hi. d. Khng theo quy lut no c. Cu 24: Yu t gi vai tr ch o trong s hnh thnh v pht trin tm l tr em l: a. Di truyn. b. Mi tr-ng gia nh v x hi. c. Gio dc. d. C a v b. Cu 25: Hot ng ch o c c im: a. L hot ng ln u tin xut hin trong mt giai on la tui, sau tn ti trong sut cuc sng ca c nhn. b. L hot ng m trong cc chc nng tm l ca tr em -c ci t li thnh chc nng tm l mi. c. L hot ng chi phi cc hot ng khc v tin lm xut hin hot ng mi trong cc giai on la tui tip theo. d. C a, b, c. Cu 26: Vic phn chia cc giai on la tui ca tr em ch yu cn c vo: </li><li> 10. 10 a. c im tm l ca la tui . b. S pht trin ca cc yu t c th. c. Hot ng ng vai tr ch o. d. Tnh cht ca cc quan h x hi ca tr em. Cu 27: Quy lut khng ng u ca s pht trin tm l tr em -c biu hin: a. Trong ton b qu trnh pht trin c nhiu giai on v cc giai on pht trin khng u nhau v nhiu ph-ng din. b. Trong tng giai on pht trin ca tr c s pht trin khng u nhau gia cc chc nng tm l . c. Tt c tr em u tri qua cc giai on pht trin nh-ng mi tr em s pht trin khng u gia cc giai on. d. C a, b, c. Cu 28: Ni dung hot ng v giao tip ca tr em -c quy nh bi: a. S tr-ng thnh ca cc yu t th cht. b. Mi tr-ng sng ca tr. c. S t-ng tc v pht trin ca chnh hot ng v giao tip ca tr em vi hon cnh sng v vi ng-i ln. d. S tc ng ca ng-i ln. </li><li> 11. 11 Cu 29: Trong qu trnh pht trin ca tr em din ra: a. S b tr v tc ng ln nhau gia cc chc nng tm l c. b. Khng c s b tr cc chc nng tm l hnh thnh. c. S iu chnh trong qu trnh pht trin do s mm do ca cc yu t tm - sinh l ca ch th. d. C a v c. Cu 30: Hot ng v giao tip ca tr em trong qu trnh pht trin -c din ra: a. c lp. b. D-i s nh h-ng, h-ng dn v kim sot ca ng-i ln. c. Quy nh bi s tr-ng thnh ca cc yu t th cht. d. Quy nh bi ng-i ln v x hi. Ch-ng hai Tm l hc la tui hc sinh Trung hc c s (Tui thiu nin) </li><li> 12. 12 Cu hi nhiu la chn Cu 1: Mnh no d-i y th hin ng bn cht giai on la tui hc sinh THCS (tui thiu nin)? a. Tui dy th. b. Tui khng hong, kh khn. c. Tui chuyn tip t tui th sang tui tr-ng thnh. d. V c bn, thiu nin vn l tr con khng hn khng km. Cu 2: Nguyn nhn khin thiu nin th-ng mi mt, chng mt, hoa mt... ch yu l do: a. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h tun hon. b. S pht dc. c. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h c. d. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h x-ng. Cu 3: S pht trin th cht ca la tui thiu nin v c bn l giai on: a. Pht trin chm, theo h-ng hon thin cc yu t t la tui nhi ng. </li><li> 13. 13 b. Pht trin vi tc nhanh, khng ng u, khng cn i. c. Pht trin vi tc nhanh, ng u, cn i. d. Pht trin mnh v tm vc c th (chiu cao, cn nng). Cu 4: S pht dc tui thiu nin, khin cc em: a. Ngi tip xc vi ng-i khc gii. b. Quan tm nhiu hn n ng-i khc gii. c. Tm l mc cm, lo lng v c th. d. Quan tm nhiu hn n bn cng gii cng tui. Cu 5: Nguyn nhn ch yu khin thiu nin th-ng ni "nht gng", cc lc l: a. Mun khng nh tnh ng-i ln ca mnh trong quan h vi ng-i xung quanh. b. Mun che y s lng ngng, vng v ca mnh do s pht trin thiu cn i ca c th gy ra. c. Do phn x vi tn hiu trc tip hnh thnh nhanh hn phn x vi tn hiu t ng. d. S pht trin khng cn i ca c th lm cc em thy mt mi, ngi giao tip. </li><li> 14. 14 Cu 6: Nguyn nhn ch yu khin thiu nin th-ng d b kch ng, c cm xc mnh, d bc tc, ni khng, phn ng mnh m vi cc tc ng bn ngoi l do: a. S pht trin h x-ng mnh hn h c. b. Tuyn ni tit hot ng mnh, nh h-ng ti h thn kinh. c. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h tun hon, nh h-ng ti h thn kinh. d. Tr em thc v s pht trin khng cn i ca c th. Cu 7: H x-ng ca thiu nin pht trin nh- th no? a. C s pht trin nhy vt v chiu cao. b. H x-ng pht trin khng ng u, thiu cn i. c. Phn ni gia cc t sng vn cn sn nn x-ng sng d b bin dng nu ng ngi khng ng t- th. d. C a, b, c. Cu 8: Qu trnh hot ng thn kinh cp cao thiu nin c c im: a. Qu trnh h-ng phn chim -u th r rt so vi c ch. b. Phn x c iu kin vi tn hiu trc tip thnh lp nhanh hn phn x vi tn hiu t ng. c. Kh nng chu ng cc kch thch mnh, n iu, ko di cn yu, nn d b c ch, hoc d b kch ng mnh. </li><li> 15. 15 d. C a, b, c. Cu 9: Biu hin ca hin t-ng dy th l: a. Tuyn sinh dc bt u hot ng. b. C th xut hin cc du hiu gii tnh ph (nch mc lng, nam mc ria mp...). c. Nam c s xut tinh, n c kinh nguyt. d. C a, b, c. Cu 10: Trong giai on pht dc (dy th), a s cc em thiu nin: a. Thit lp -c s cn bng gia s pht trin yu t tm l tnh dc vi tm l x hi. b. tr-ng thnh v mt tm l tnh dc nh-ng ch-a pht trin v mt tm l x hi. c. tr-ng thnh v mt tnh dc nh-ng ch-a tr-ng thnh v c th, c bit l ch-a tr-ng thnh v mt tm l v x hi. d. C th pht trin khng cn i, cn mang nhiu nt tr con. Cu 11: im no d-i y khng c tr-ng cho s pht trin tm l ca tui thiu nin? a. S pht trin mnh m, cn i cc yu t th cht v tm l. b. S pht trin mnh m, thiu cn i v mt tr tu, cm xc v xu h-ng, o c. c. S pht trin mnh m tnh tch cc x hi h-ng n cc chun mc vn ho - x hi. </li><li> 16. 16 d. S pht trin din ra khng u, to ra tnh hai mt: "va l tr con va l ng-i ln". Cu 12: Nhng c tr-ng tm l ca tui thiu nin c -c l do iu kin no? a. S pht trin c th v hot ng h thn kinh mnh m nh-ng khng cn i. b. Hin t-ng dy th xy ra tui ny. c. S thay i cc iu kin x hi v hot ng ch o. d. C a, b, c. Cu 13: Hon cnh sng v hot ng ca thiu nin th-ng: a. Khng thay i nhiu so vi la tui nhi ng. b. Bao hm c yu t thc y v km hm pht trin tnh ng-i ln cc em. c. Ch bao hm nhng yu t thc y tnh ng-i ln. d. Ch bao hm nhng yu t thc y duy tr tnh tr con. Cu 14: Nhng thay i v v tr ca thiu nin trong gia nh c tc ng nh- th no i vi thiu nin? a. Tng c-ng s l thuc ca cc em vo cha m. b. Thc y tnh tch cc, c lp trong suy ngh v hnh ng. </li><li> 17. 17 c. Mt mt thc y pht trin tnh ng-i ln nh-ng mt khc li lm km hm tnh ng-i ln cc em. d. C a, b, c. Cu 15: Thiu nin thch tham gia cng tc x hi, v cc em: a. C sc lc v hiu bit nhiu hn. b. Mun -c tha nhn l ng-i ln, v cho rng cng tc x hi l ca ng-i ln. c. Mun -c lm vic c tnh cht tp th, mun -c nhiu ng-i bit n. d. C a, b, c. Cu 16: S khng hong trong s pht trin tm l tui thiu nin ch yu l do: a. Bn cht, hon cnh x hi v quan h x hi ca tr em v s ci t li h thng quan h ca tr em. b. S pht trin nhanh, mnh v khng cn i v th cht v tm l. c. Quan nim ca ng-i ln v s pht trin ca tr em d. S pht dc. Cu 17: S chuyn tip t tnh cht khng ch nh sang tnh c ch nh l c im chung ca s </li><li> 18. 18 pht trin tr tu. c im ny -c th hin trong cc qu trnh nhn thc ca thiu nin ch: a. Tnh cht khng ch nh gim mnh, tnh cht ch nh tng ln. b. Tnh cht khng ch nh gi nguyn, tnh ch nh tng nhanh. c. Tnh cht c ch nh chim -u th hn so vi tnh khng ch nh. d. Tnh cht c ch nh pht trin mnh nh-ng ch-a chim -u th, tnh khng ch nh khng gim. Cu 18: c im tr nh ca hc sinh THCS l: a. C tin b trong ghi nh ti liu t ng tru t-ng. b. C tin b trong kh nng ghi nh ngha. c. Coi th-ng ghi nh my mc, nh-ng khi ghi nh ngha gp kh khn s s dng ghi nh my mc. d. C a, b, c. Cu 19: c im ch ca thiu nin l: a. Ch c ch nh tng. b. Tnh bn vng ca ch thp. </li><li> 19. 19 c. Khi l-ng ch tng, kh nng di chuyn tt hn hc sinh nh. d. C a, b, c. Cu 20: c im c bn trong hot ng t- duy ca thiu nin l: a. T- duy tru t-ng pht trin mnh chim -u th. b. S pht trin t- duy hnh t-ng dng li, t- duy tru t-ng pht trin mnh. c. T- duy tru t-ng v t- duy hnh t-ng u pht trin, nh-ng cht l-ng ca t- duy tru t-ng l khng ng u mi hc sinh. d. T- duy trc quan - hnh t-ng pht trin mnh. Cu 21: Hy ch ra c im khng th hin tnh ph phn ca t- duy thiu nin: a. Lun b-ng bnh, nghi ng d khng c cn c. b. Bit lp lun gii quyt vn mt cch c cn c. c. Khng d tin. d. Ch tip thu khi -c chng minh r rng. Cu 22: Ni dung c bn ca "cm gic mnh l ng-i ln" thiu nin l: a. Mnh khng cn l tr con. </li><li> 20. 20 b. Ch-a l ng-i ln, nh-ng khng cn l tr con, sn sng lm ng-i ln. c. Mnh l ng-i ln. d. Ch-a l ng-i ln nh-ng sn sng lm ng-i ln. Cu 23: "Cm gic mnh lm ng-i ln" khin thiu nin quan tm nhiu hn n bn thn. Lnh vc u tin cc em quan tm n l: a. Nhng phm cht tm l c nhn. b. Hnh thc tc phong c ch ca bn thn. c. Nhng kh nng ca bn thn. d. C a, b, c. Cu 24: Nguyn nhn ny sinh thiu nin cm gic v s tr-ng thnh: a. Cc em nhn thy s pht trin mnh m v c th v sc lc. b. Cc em nhn thy s m rng tri thc, k nng, k xo. c. Cc em tham gia nhiu hn vo cuc sng x hi v c tnh t lp ging ng-i ln. d. C a, b, c. Cu 25: Nguyn vng mun -c c lp hn trong quan h vi ng-i ln ca thiu nin biu hin </li><li> 21. 21 ch: a. Thiu nin bo v kin quan im ca mnh. b. Thiu nin chng i li nhng yu cu ca ng-i ln m tr-c kia cc em t nguyn thc hin. c. Thiu nin tch cc hot ng, chp nhn nhng yu cu o c v ph-ng thc hnh vi trong th gii ng-i ln. d. C a, b, c. Cu 26: Nguyn nhn ch yu gy ra s xung t gia thiu nin v ng-i ln l: a. Ng-i ln khng hiu thiu nin v vn i x vi cc em nh- tr con. b. Hot ng thn kinh ca thiu nin khng cn bng. c. Thiu nin lun ngang b-ng chng t mnh ln. d. Phn ng tt yu ca la tui khng th khc phc -c. Cu 27: Cch i x no vi thiu nin l thch hp nht? a. Ng-i ln cn tn trng tnh c lp ca cc em, cc em hon ton t quyt nh cc vn ca mnh. b. Thiu nin vn ch-a thc s l ng-i ln nn cn quan tm kim sot tng c ch, hnh ng ca cc em. </li><li> 22. 22 c. Ng-i ln cn c quan h hp tc gip thiu nin trn c s tn trng, tin t-ng cc em. d. y l la tui b-ng bnh, cn c s kim sot cht ch v bin php cng rn vi cc em. Cu 28: Phm vi giao tip ca thiu nin vi bn b l: a. Rng ri v bn vng. b. Hp hn hc sinh nh nh-ng bn vng. c. T phm vi rng nh-ng ch-a bn vng n hp nh-ng bn vng, su sc. d. Ban u phm vi giao tip hp sau m rng dn. Cu 29: Yu t no c ngha nht trong mi quan h bn b ca thiu nin? a. Hnh thc din mo ca bn. b. Bng tui v hc cng lp. c. Cc phm cht tnh bn: tn trng, gip nhau, trung thnh... d. Gn nh nhau v gia nh c quan h thn thin. Cu 30: Phm cht o c u tin -c thiu nin t nhn thc l: a. Phm cht lin quan n hon thnh nhim v hc tp. b. Phm cht th hin thi i vi ng-i khc. </li><li> 23. 23 c. Phm cht th hin thi i vi bn thn. d. C a, b, c cng xut hin. Cu 31: Nhu cu t thc xut hin l do: a. S pht trin ca c th. b. S pht trin ca tr tu. c. S pht trin ca cc quan h x hi. d. C a, b, c. Cu 32: Ni dung t thc ca thiu nin -c xut hin dn theo th t no ? a. T thc hnh vi phm cht lin quan n tnh bn phm cht lin quan n bn thn phm cht lin quan n hc tp phm cht th hin nhiu mt ca nhn cch. b. T thc hnh vi ng th...</li></ol>