Cảm biến - Cảm biến áp suất TPS20 (kiểu cáp kết nối - kiểu L)

  • View
    84

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cm bin - Cm bin p sut TPS20 (kiu cp kt ni - kiu L) xem thm cc sn phm khc ti http://hungviet-at.com.vn/cam-bien-ap-suat.html

Transcript

  • 1. Cng ty TNHH TM - DV THIT B IN CNG NGHIP HNG VIT a ch: S 3 i L Bnh Dng, KP. Bnh Ha, P. Li Thiu, Tx.Thun An, Tnh Bnh Dng in thai: (0650) 3636508 3636509 - Hotline: 0918 216 702 Fax: (0650) 3636507- Email: hungviet@hungviet-at.com.vnGII THIU CM BIN P SUT TPS20 1. Model TPS20hu2. Hnh dng cm bin p sut TPS20 (kiu cp kt ni Kiu L)4. c im chnh ca cm bin p sut TPS20:omt.c-aetvi ng 3. Chng nhn:n.v Cm bin p sut TPS20 c tn hiu ng ra: ng ra dng analog 4-20mA (2 dy) Cm bin p sut TPS20 c cu to mng bng inox 316 (sus316) nn c th a dng cc phng php o vi chnh xc cao (0.3% F.S) Cm bin p sut TPS20 c nhiu kiu dng cu to ph hp vi cc mi trng lp t khc nhau: kiu u c hnh, kiu kt ni chn cm, kiu cp kt ni

2. Cng ty TNHH TM - DV THIT B IN CNG NGHIP HNG VIT a ch: S 3 i L Bnh Dng, KP. Bnh Ha, P. Li Thiu, Tx.Thun An, Tnh Bnh Dng in thai: (0650) 3636508 3636509 - Hotline: 0918 216 702 Fax: (0650) 3636507- Email: hungviet@hungviet-at.com.vn5. Thng tin t hng cm bin p sut TPS20 (Kiu cp kt ni Kiu L): TPS20G31F82L LLKiu I 2m2LKiu L 2m5IKiu I 5m5LKiu L 5mP2PT 1/2 ( vi b phn ni)P8PT 3/8 (vi b phn ni)F8PF 3/8 (kiu chun)ZZvi ngKhng s dng2Ihu00Khc 0 n 0.2 kgf/cm2 (G)20 n 0.5 kgf/cm2 (G)30 n 1 kgf/cm2 (G, A)40 n 2 kgf/cm2 (G, A)50 n 7 kgf/cm2 (G, A)60 n 10 kgf/cm2 (G, A)70 n 20 kgf/cm2 (G, A)-aet180 n 35 kgf/cm2 (G, A)90 n 70 kgf/cm2 (G)A0 n 100 kgf/cm2 (G)t.c0 n 200 kgf/cm2 (G)F0 n 300 kgf/cm2 (G)H0 n 350 kgf/cm2 (G)M-760 mmHg n 0 kgf/cm2 (G)O-760 mmHg n 1 kgf/cm2 (G)Q V X Y ZomC-760 mmHg n 7 kgf/cm2 (G)-760 mmHg n 10 kgf/cm2 (G)-760 mmHg n 20 kgf/cm2 (G)-760 mmHg n 35 kgf/cm2 (G) Khc.vKiu u c hnh2Kiu kt ni bng chn cm3Kiu cp kt niGp sut tng iAp sut tuyt iTPS20Cm bin p sutn1 3. Cng ty TNHH TM - DV THIT B IN CNG NGHIP HNG VIT a ch: S 3 i L Bnh Dng, KP. Bnh Ha, P. Li Thiu, Tx.Thun An, Tnh Bnh Dng in thai: (0650) 3636508 3636509 - Hotline: 0918 216 702 Fax: (0650) 3636507- Email: hungviet@hungviet-at.com.vn6. Thng s k thut ca cm bin p sut TPS20: Dng sn phm Cht o chu Phm vi oetvi ngp sut vt qu gii hn cho php Ngun cp Ng ra c tnh in Ti thun tr Cng sut tiu th Tuyn tnh chnh xc tr ZERO c tnh nhit SPAN Thi gian p ng Cng cm bin Mi trng Nhit mi trng m mi trngTPS20 Hi nc, cht lng (Ngoi tr mi trng n mn SUS316) -760 mmHg n 0 kgf/cm2 n 30 kgf/cm2 (p sut hn hp) 0 n 0.2 kgf/cm2 n 350 kgf/cm2 (p sut tng i) 0 n 1 kgf/cm2 n 35 kgf/cm2 (p sut tuyt i) 300% ca khong o ti a 15-35 VDC 4-20 mA Ti thiu 600 0.5 W 0.3% F.S (-10 n 500C) 0.5% F.S (50 n 700C) 0.3% F.S 0.03% F.STrng lngt.cCu trc v Chng nhn-aVt liu cu to0.03% F.S ( 250C) Ti a 100 ms PF 3/8 (chun), PT 3/8, PT -10 n 70 0C 5 n 95% RH Sealing: SUS316, vng m bng cao su, mng chn: SUS316, mi ni dy: SUS316 Cu trc chng thm Khong 320 g (kiu u c hnh)n.vom7. Kch thc v s kt ni ca cm bin p sut TPS20 kiu cp kt ni (Kiu L) : 4. Cng ty TNHH TM - DV THIT B IN CNG NGHIP HNG VIT a ch: S 3 i L Bnh Dng, KP. Bnh Ha, P. Li Thiu, Tx.Thun An, Tnh Bnh Dng in thai: (0650) 3636508 3636509 - Hotline: 0918 216 702 Fax: (0650) 3636507- Email: hungviet@hungviet-at.com.vn8. Cp kt ni (c bn ring)vi nghu Nhn vo y bit thm thng tin chi tit v cm bin p sut TPS20 kiu cp kt ni (kiu L)9. ng dng cm bin p sut TPS20:n.vomt.c-aet Gim st p sut cho qu trnh gp v th phi Kim tra s ht cc chai trong qu trnh ng gi Kim tra s ht trong qu trnh t chip Kim tra s ht trong qu trnh dn nhn Gim st p sut kh trong my nn, nc Gim st p sut trong h thng thy lc, mc nc trong h thng ng nc ca nh cao tng S dng trong h thng cung cp nc cho ta nh