Case study - tapaustutkimus

 • Published on
  15-Jul-2015

 • View
  468

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSI

  11 2014

  Monenlainen tapaustutkimus Pivi Eriksson & Katri Koistinen

 • Monenlainen tapaustutkimus Pivi Eriksson ja Katri Koistinen Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksi 11 2014

  Julkaisija Kuluttajatutkimuskeskus Kaikukatu 3, 00530 Helsinki PL 142, 00531 Helsinki Puh. 029 505 9000 Faksi 09 876 4374 www.kuluttajatutkimuskeskus.fi Kannen kuva: Heikki Eklund Kannen nimi: Paras tapaus ISSN 2342-0928 ISBN 978-951-698-283-3 (PDF)

 • TIIVISTELM Julkaisussa tarkastellaan tapaustutkimusta, sen tavoitteita, suorittamista ja arviointia. Kutakin aihepiiri ksitelln konkreettisen tutkimusesimerkin avulla. Tapaustutkimuksessa tarkastellaan yht tai useampaa tapausta, joiden mrittely, analysointi ja ratkaisu on tapaustutkimuksen pmr. Johtolankana tapauksen ratkaisemisessa toimii tutkimuskysymys. Tm on useimmiten aineistolhtinen, mutta se saattaa mys olla aikaisem-masta teoriasta johdettu. Tapaus voi olla yksil, ryhm, ohjelma tai pro-sessi tai jokin ilmi, ja tapauksen mrittely voi tapahtua ennen aineiston keruuta tai sen jlkeen. Tyypillist tapaustutkimukselle on erilaisten ai-neistojen, niin laadullisten kuin mrllisten, rinnakkainen kytt.

  Tapaustutkimukset pohjautuvat tutkimusalasta riippuen erilaisiin tie-teenfilosofisiin lhtkohtiin, teoreettisiin ja metodologisiin nkkulmiin sek menetelmllisiin valintoihin. Tmn vuoksi tapaustutkimuksella voi olla hyvinkin erilaisia tavoitteita. Tavoitteena voi olla tapauksen ymmr-tminen, tihen kuvauksen tuottaminen, monimutkaisten ilmiiden ja tapahtumien selittminen tai uusien teoreettisten ideoiden tai hypoteesien tuottaminen.

  Tapaustutkimukset voidaan jakaa intensiivisiin ja ekstensiivisiin tutki-muksiin. Intensiivisess tapaustutkimuksessa on tavoitteena ainutlaatuisen ja juuri tst syyst teoreettisesti mielenkiintoisen tapauksen tihe kuvaus, tulkinta ja ymmrtminen. Tapauksen kontekstin kuvaus on trke, ja lisksi tutkija saattaa olla kiinnostunut tutkimukseen osallistuvien tavasta jsent maailmaa. Ekstensiivisess tapaustutkimuksessa etsitn yhteisi ominaisuuksia, yleisi malleja ja uusia teoreettisia ideoita ja ksitteit usean tapauksen vertailun avulla. Tapauksia kytetn vlinein ilmiiden tutkimisessa.

  Tapaustutkimuksen raportti voi olla rakenteeltaan monenlainen, esi-merkiksi lineaarisanalyyttinen, vertaileva, kronologinen tai teoriaa kehit-tv. Raportoinnissa on keskeisint tutkimuksen juonen ja punaisen langan silyttminen. Asiasanat: Tapaustutkimus, intensiivinen tapaustutkimus, ekstensiivinen tapaustutkimus, monimenetelmllinen tutkimus, metodologia, menetelm

 • SAMMANDRAG I denna publikation beskrivs vad en fallstudie r, hurdana mlsttningar fallstudier har, hur man gr en fallstudie och hur en fallstudie bedms. Varje frga behandlas med hjlp av ett konkret forskningsexempel. En fallstudie granskar ett eller flera fall som den syftar till att definiera, analysera och lsa. Som en ledtrd i lsningen av fallet anvnds en underskningsfrga. Den r oftast materialbaserad men kan ven vara hrledd frn en annan teori. Fallet kan vara en individ, en grupp, ett program, en process eller ett fenomen, och definieringen av fallet kan ske antingen fre eller efter insamlingen av materialet. Typiskt fr fallstudier r den parallella anvndningen av olika material, svl kvalitativa som kvantitativa.

  Beroende p forskningsomrde baserar sig fallstudierna p olika vetenskapsfilosofiska diskussioner, teoretiska och metodologiska synvinklar och metodologiska val. Drfr kan fallstudier ha mycket olika mlsttningar. Mlsttningen kan vara att frst fallet, producera en tt beskrivning, frklara komplicerade fenomen och hndelser eller producera nya teoretiska ider eller hypoteser.

  Fallstudierna kan indelas i intensiva och extensiva studier. I intensiva fallstudier r mlet en tt beskrivning, tolkning och frstelse av ett fall som r unikt och just drfr teoretiskt intressant. Det r viktigt att beskriva fallets kontext. Dessutom kan forskaren vara intresserad av hur de som deltar i underskningen strukturerar vrlden. I en extensiv fallstudie sker man gemensamma egenskaper, allmnna modeller och nya teoretiska ider och begrepp genom att jmfra flera fall. Fallen anvnds som verktyg i studerandet av fenomen.

  Strukturen i en fallstudierapport kan variera. Den kan vara liner-analytisk, jmfrande, kronologisk eller teoriutvecklande. Nr man rapporterar r det av strsta vikt att bevara fallstudiens tema och rda trd. Nyckelord: Fallstudie, intensiv fallstudie, extensiv fallstudie, multistrategisk metod, metodologi, metoder

 • ABSTRACT This publication endeavours to describe the nature of case studies, what kind of targets they have, and how they are conducted and evaluated. Each question is studied with a concrete example. In a case study, one or more "cases" are studied with the purpose of determining, analysing and solving them. The starting point for solving a case is the research question. Usually, the research question is based on the data but it can also be derived from a previous theory. The case can be an individual, a group, a programme or a process, or a phenomenon, and determining the case may be carried out either before or after the collection of data. The parallel use of data bases both qualitative and quantitative is typical of a case study.

  Depending on the field of research, case studies are based on various scientific philosophical discussions, theoretical and methodological viewpoints, as well as procedural choices. Therefore, the targets of case studies can be rather diverse. Some of the objectives of case studies can be e.g.: understanding the case, producing a thick description, explaining complex phenomena and events, or producing new theoretical ideas or hypotheses.

  Case studies can be divided into intensive and extensive studies. In an intensive case study, the objective is to provide a thick description, interpretation and understanding of a unique, and therefore theoretically interesting, case. Describing the context of the case is of utmost importance, in addition to which the researcher may be interested in the way of perceiving the world of those taking part in the research. An extensive case study, on the other hand, endeavours to find common characteristics, common models and new theoretical ideas and concepts by comparing several cases. Cases are used as a means of researching different phenomena.

  Reports of case studies can vary in their form, they can be e.g. linear-analytical, comparative, chronological or theory developing. The main focus in reporting should be kept on maintaining the plot and consistent thread of the study. Keywords: Case study, intensive case study, extensive case study, multi-method research, methodology, method

 • ESIPUHE Monenlainen tapaustutkimus julkaistiin ensimmisen kerran vuonna 2005. Vuosien varrella on osoittautunut, ett tllaiselle suomenkieliselle johdatukselle tapaustutkimuksen maailmaan on ollut selke tarve; julkaisuun on viitattu runsaasti ja sit on kytetty opetuksen tukena korkeakouluissa ja yliopistoissa. Kun lisksi viime vuosina on julkaistu lukuisia uusia tapaustutkimuksia ja tapaustutkimuksesta on kyty aktiivista akateemista keskustelua, on ollut sek perusteltua ett kan-nustavaa pivitt Monenlainen tapaustutkimus palvelemaan uusia innokkaita tapaustutkijoita.

  Kuten aiempi mys tm pivitetty julkaisu tuo selkesti esiin tapaustutkimuksen vaihtoehdot, tavoitteet ja tyypit, tutkimusprosessin, arviointikytnnt sek nihin liittyvt mahdollisuudet, haasteet ja hienoudet, jotka avataan lukijalle entist useamman konkreettisen esi-merkin saattelemana. Lisksi pivitetyss julkaisussa kerrotaan aiempaa tarkemmin tapaustutkimukseen soveltuvista analyysitavoista ja avataan tapaustutkimuksen suhdetta monimenetelmlliseen tutkimukseen. Tapaus-tutkimusta tekevlle pivitetty julkaisu tarjoaa lukuisia uusia viittauksia sek alan tuoreisiin julkaisuihin ett kiistattomiin klassikoihin.

  Kuluttajatutkimuskeskus on siirtymss vuoden 2015 alussa osaksi Helsingin yliopistoa. Tm julkaisu siivitt siirtym mainiolla tavalla tukien mm. tulevia opetus- ja ohjaustehtvi ja muistuttaen yhteistyn trkeydest organisaatiorajojen yli. Kuluttajatutkimuskeskus esitt lm-pimt kiitokset professori Pivi Erikssonille It-Suomen yliopistosta ja erikoistutkija Katri Koistiselle Kuluttajatutkimuskeskuksesta julkaisun kattavasta pivityksest. Lisksi Kuluttajatutkimuskeskus kiitt kaikkia julkaisua sen eri vaiheissa kommentoineita rakentavista huomioista sek Kuluttajatutkimuskeskuksen informaatikko Marja Kontiaista tiedon hakuihin liittyvst arvokkaasta panoksesta. Helsingiss marraskuussa 2014 Tutkimuspllikk Minna Lammi Kuluttajatutkimuskeskus

 • SISLLYS

  SISLLYS ................................................................................................. 7

  1 MIT TAPAUSTUTKIMUS ON? ........................................................ 1 Kaikki laadullinen tutkimus ei ole tapaustutkimusta ........................... 1 Historiaa ............................................................................................. 3 Tapaus tutkimuksen kohteena ........................................................... 4 Mik voi olla tapaus? .......................................................................... 5 Tapaus ja konteksti ............................................................................ 7

  2 TAPAUSTUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TYYPIT ....................... 11 Kuvaileva tapaustutkimus ................................................................ 12 Selittv tapaustutkimus .................................................................. 13 Eksploratiivinen ja uutta teoriaa kehittv tapaustutkimus ............... 14 Itsessn arvokas, vlineellinen ja kollektiivinen tapaustutkimus ............................