câu chuyện về bốn ngọn nến

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hy lun hi vng v c gng vi nim am m ca mnh. chc bn c tht nhiu nim hnh phc

Transcript

  • 1. CU CHUYN V BN NGN NN

2. Trong phng ti, c 4 ngn nn ang chy 3. Xung quanh tht yn tnh,n mc chng ta c th nghethy ting th thm ca chng 4. Ngn nn th nht ni:TI L HIN THN CAHA BNHCuc i s nh th no nu khng c tiTi thc s quan trng cho mi ngi 5. Ngn nn th hai ln ting:CN TI L HIN THNCA LNG TRUNG THNHHn tt c, mi ngi u phicn n ti 6. n lt mnh, ngn nn th baTI L HIN THN CATNH YUTi mi thc s quan trng.Hy th xem cuc sng s nh thno nu nh thiu i tnh yu 7. t nhin,Cnh ca cht m tung, mtcu b chy vo phng. Mtcn gi a vo lm tt c bangn nn.Ti sao c ba ngn nn li ttCu b sng st nin y, cu b a ln khc 8. Lc ny ngn nn th t mi ln ting:ng lo lng cu b. Khi ti vn cnchy th vn c th thp sng lic ba ngn nn kia.Bi vi :TI CHNH LNIM HY VNG 9. Lau nhng git nc mt cn ng li, cu bln lt thp sng li nhng ngn nn va tt 10. Ngn la caHY VNGs lun i cng ccbn theo sut cuc i 11. Khi gi cHY VNGchng ta c th thpsng li ngn la caha bnh, lng trungthnh v tnh yu !!! 12. NG T BCON NG CHN 13. NNGGUUYYNN TTCC TTHHNNHH CCNNGG11.. SSuuyy nngghh TTcchh cccc22.. CCmm nnhhnn SSaayy mm33.. HHnnhh nngg KKiinn ttrrThnh cng s n 14. CChhcc cccc bbnn tthhnnhh ccnngg vvhhnnhh pphhcc ......Hy thp sng ngn la HY VNG camnh v nhng ngi xung quanh bn