Câu hỏi dạng kết mở MKT căn bản

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    1.157

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nh vy, c th ni mun kinh doanh thnh cng, doanh nghip phi hiu r mnh, hiu r i phng, hiu r khch hng, hiu thin r thin thi, a li (iu kin mi trng). T cng ty mi c th xy dng nn chin lc Marketing hng ti th trng. y l cc chc nng ring c ca Marketing m cc chc nng khc trong doanh nghip khng thc hin c. Do vy, chc nng Marketing mang tnh c lp tng i vi cc chc nng qun tr khc trong cng ty. Tuy nhin, thc hin cc hot ng ca mnh, b phn Marketing cn c s h tr phi hp cht ch ca cc chc nng khc trong doanh nghip.

Transcript

<ul><li> 1. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr </li></ul><p> 2. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn tch v thi t c mc tiu cc ti liu c lien quan thi ng x nhu cu, nhim, quan im ng c ca cc t chc v nhn tiu dng trong khung cnh h thng ngy ca h. 19.Cc mc tiu c bn ca chnh sch QC ca 1 cng ty kinh doanh: a.Tng kh nng tiu th b.Nng cao uy tn sp c. nh v sp mi trn th trng 20.Thuyt Mastow nhu cu con ng c th hin theo cc cp bc a.Nhu cu bn sinh hc b.Nhu cu an ton c.Nhu cu XH d.Nhu cu c t trng e.Nhu cu t th hin (khng nh mnh) 21.Th phn ca 1 cng ty kd c hiu l t l khi lng mar ca cty trn th trng tng th c tnh n hiu lc chi ph mar tng i v tnh co gian tng h th phn ca cc cng ty cung kd trn th trng 22.Cc bin s c bn ca mar hn hp dng 4p l: a.SP b.Gi c.Phn phi d.Xc tin tm 3. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt 22.Phng tin qung co thng c phn nh thnh a.QC in n b.QC truyn thng c.QC lu ng d.QC qua bao b e.QC qua bu in Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh 4. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn tch v thi t c mc tiu cc ti liu c lien quan thi ng x nhu cu, nhim, quan im ng c ca cc t chc v nhn tiu dng trong khung cnh h thng ngy ca h. 19.Cc mc tiu c bn ca chnh sch QC ca 1 cng ty kinh doanh: a.Tng kh nng tiu th b.Nng cao uy tn sp c. nh v sp mi trn th trng 20.Thuyt Mastow nhu cu con ng c th hin theo cc cp bc a.Nhu cu bn sinh hc b.Nhu cu an ton c.Nhu cu XH d.Nhu cu c t trng e.Nhu cu t th hin (khng nh mnh) 5. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt 21.Th phn ca 1 cng ty kd c hiu l t l khi lng mar ca cty trn th trng tng th c tnh n hiu lc chi ph mar tng i v tnh co gian tng h th phn ca cc cng ty cung kd trn th trng 22.Cc bin s c bn ca mar hn hp dng 4p l: a.SP b.Gi c.Phn phi d.Xc tin tm 22.Phng tin qung co thng c phn nh thnh a.QC in n b.QC truyn thng c.QC lu ng d.QC qua bao b e.QC qua bu in Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y 6. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn tch v thi t c mc tiu cc ti liu c lien quan thi ng x nhu cu, nhim, quan im ng c ca cc t chc v nhn tiu dng trong khung cnh h thng ngy ca h. 19.Cc mc tiu c bn ca chnh sch QC ca 1 cng ty kinh doanh: a.Tng kh nng tiu th b.Nng cao uy tn sp 7. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt c. nh v sp mi trn th trng 20.Thuyt Mastow nhu cu con ng c th hin theo cc cp bc a.Nhu cu bn sinh hc b.Nhu cu an ton c.Nhu cu XH d.Nhu cu c t trng e.Nhu cu t th hin (khng nh mnh) 21.Th phn ca 1 cng ty kd c hiu l t l khi lng mar ca cty trn th trng tng th c tnh n hiu lc chi ph mar tng i v tnh co gian tng h th phn ca cc cng ty cung kd trn th trng 22.Cc bin s c bn ca mar hn hp dng 4p l: a.SP b.Gi c.Phn phi d.Xc tin tm 22.Phng tin qung co thng c phn nh thnh a.QC in n b.QC truyn thng c.QC lu ng d.QC qua bao b e.QC qua bu in Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 8. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) 9. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn tch v thi t c mc tiu cc ti liu c lien quan thi ng x nhu cu, nhim, quan im ng c ca cc t chc v nhn tiu dng trong khung cnh h thng ngy ca h. 19.Cc mc tiu c bn ca chnh sch QC ca 1 cng ty kinh doanh: a.Tng kh nng tiu th b.Nng cao uy tn sp c. nh v sp mi trn th trng 20.Thuyt Mastow nhu cu con ng c th hin theo cc cp bc a.Nhu cu bn sinh hc b.Nhu cu an ton c.Nhu cu XH d.Nhu cu c t trng e.Nhu cu t th hin (khng nh mnh) 21.Th phn ca 1 cng ty kd c hiu l t l khi lng mar ca cty trn th trng tng th c tnh n hiu lc chi ph mar tng i v tnh co gian tng h th phn ca cc cng ty cung kd trn th trng 22.Cc bin s c bn ca mar hn hp dng 4p l: a.SP b.Gi c.Phn phi d.Xc tin tm 22.Phng tin qung co thng c phn nh thnh a.QC in n b.QC truyn thng c.QC lu ng d.QC qua bao b e.QC qua bu in Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 10. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo...</p>