Chứng minh hình ảnh con cò chính là hóa thân đầy bất hạnh của người phụ nữ xưa

  • Published on
    10-Jan-2017

  • View
    454

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

Lc ti cn nh, m thng hay ru ti bng nhng cu h thp thong bng dng ca thn c ln li. Dng nh vi nhng cu h, cu ca dao v hnh nh con c y, ngi nhn nh ti nhng thn c trn ng cn, di ng su, khi qung vng, lc hng ng kia cng chnh l bng dng ca nhng ngi m, ngi v, nhng ngi ph n khng qun ngi gian lao vt v. H l nhng thn c hi sinh mt cch thm lng, khng k l. C bao nhiu cu h, cu ht v hnh nh thn c l c by nhiu hnh nh ngi ph n Vit Nam sng ngi c tnh, phm gi ca h. H chnh l :Con c ln li b sngGnh go a chng ting khc n nonNng v nui ci cng con anh i try nc non Cao BngKhng phi ngu nhin m hnh nh con c l mt ha thn su sc v ngi ph n. Ca dao hay ni ln li thn c. Cch ni ny t m v p trong phm cht ca ngi ph n. H phi to tn nui sng gia nh. Th nhng h khng h than vn. S hi sinh thm lng n hin nhng hnh nh thn c ln li chnh l mt c tnh v cng cao p, c tnh truyn thng ca ngi ph n. V vy, c th ni rng nim sung sng, hnh phc ca h khng phi l cho bn thn, cho ring mnh. H sung sng, hnh phc trong nim vui ca chng con, cn bn thn h c khi tht ti nghip. Ta hy nghe:Ci c i n cn maTi tm m mt ai a c vNu c xp hng cho nhng bi ca dao hay v hnh nh con c, ti ngh rng cu cao dao trn l mt trong nhng cu ca dao hay nht: Ti tm m mt ai a c vch mt mnh thn c trn nhng no i m nhng no i i khi khng bng phng, sa chn sy bc:Con c m i n mu phi cnh mm ln c xung sngng i ! ng vt ti naoTi c lng no ng hy xo mngTri qua bao nhiu thi gian, hnh nh con c u phi cnh mm tr thnh mt hnh nh ti nghip ch thn phn bt hnh ca ngi ph n ngy xa. ng i, ting van xin nh x lng ngiC xo th xo nc trongng xo nc c au lng c conVng chnh l thn phn ca con c. Th nhng rong li vn xin x lng y bng sng ngi mt phm cht: ng xo nc cChng ta s suy ngh g trong trng hp tuyt vng nht, c vn cu xin mt ci cht p , trong sng. y, s cu xin th hin r mt phm gi khc ca ngi ph n ha thn trong thn phn con c : C xo th xo nc trong. Ci cht y tht trong sng, s cu xin y tht ng qu. Cng thy trong sng v ng qu ta cng cm nhn nt p ca ngi ph n Vit Nam.H lun mun gi gn phm gi trong sng ca mi trng hp, k c lc au kh v tuyt vng nht.Ni v iu ny khng th khng nhc n hnh nh ln li thn c trong bi th vit v v mnh ca T Xng. Chc chn rng, du l mt tm s rt ring ca nh th sng V, nhng ngun cm hng kia khng th khng xut pht t cc ci ca dao v hnh tng con c. Nhng con c bt hnh nhng sng ngi nhg nt p tiu biu, bt dit ca ngi ph n Vit Nam tri qua bao th h.